Váltás akadálymentesített változatra
fejléc
ünnep
 


Nyíregyházi Egyházmegye

Miskolci Apostoli Exarchátus

Máriapócs

Szent Lukács Szeretetszolgálat

Szent Atanáz Hittdományi Főiskola

Szeminárium

Szent Atanáz Kegytárgybolt

Görögkatolikus cigánypasztoráció

Tudásolimpia

Örökségünk kutatócsoport

Szeretettár

Diakónus

MKPK

parochia.hu

magyarkurir.hu

Keresztény Élet

Katolikus Rádió

Szent István Rádió

Bonum TV


A nyíregyházi templom társszékegyházi rangra emelésének dekrétuma

A nyíregyházi templom társszékegyházi rangra emelésének dekrétuma

2013. február 18., hétfő

Mivel a Hajdúdorogi Egyházmegye határain belül lévő, Nyíregyháza néven ismert város, melynek lakossága meglehetősen népes, fekvése pedig kedvező, az évek múlásával pedig gazdag gyarapodásnak indult, sőt még az excellenciás hajdúdorogi püspökök is ott laknak, s az istentiszteleteket is  Myrai Szent Miklós püspök templomában ünneplik, amely Nyíregyháza városában a püspöki rezidencia mellett található, s így az épület együttest alkot a szemináriummal és az egyházmegyei hivatallal; excellenciás Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyés püspök úr azzal a kéréssel fordult az Apostoli Székhez, hogy a lelkek javának biztosabb és alkalmasabb szolgálata miatt, e város Istennek Myrai Szent Miklós püspök tiszteletére szentelt parókiális temploma  a társszékesegyház méltóságát és rangját elnyerje.

 

A Keleti Egyházak Kongregációja, meghallgatva excellenciás  Albertus Bottari de Castello, opitergiumi címzetes érsek úr, Magyarország apostoli nunciusának jóindulatú kérését, az Isteni Gondviselés jóvoltából XVI. Benedek pápa, a Kongregációnak adott különleges felhatalmazása révén, a történelmi és gyakorlati okokat figyelembe véve, a beterjesztett kérést jóváhagyta.

 

Ezért, amennyiben ez szükséges, az érintettek beleegyezésével, vagy ezt vélelmezve, a Kongregáció a következőket rendeli el:

 

  1. Meghagyva a hajdúdorogi püspöki székesegyházat méltóságában, a nyíregyházi Myrai Szent Miklós püspök tiszteletére szentelt parókiális templomot a társszékesegyház címével és méltóságával ékesíti, mindazokkal a jogokkal, tisztelettel, kiváltságokkal, terhekkel és kötelezettségekkel, amelyek az ilyen templomok sajátjai.
  2. Ezután az excellenciás hajdúdorogi püspöknek jogszerűen lehet székhelye Nyíregyháza városában, amennyiben ez - megítélése szerint - Isten nagyobb dicsőségét és a rábízott nyáj lelki gyarapodását előmozdítja.

 

Mindezek végrehajtásával a Keleti Egyházak Kongregációja a fent nevezett excellenciás  Alberto Bottari de Castello urat bízza meg, megadva neki a szükséges és kellő felhatalmazásokat, beleértve a szóban forgó ügy átadását bármely egyházi méltóságnak, azzal a kötelezettséggel, hogy amilyen hamar csak lehet, küldje meg a végrehajtásról szóló dokumentum hiteles példányát a Kongregációnak.

 

E dekrétum kinyilvánítja azt is, hogy a fennforgó ügy csak az Apostoli Levél függő ólompecsétjével érvényes.

 

Kelt, Rómában, a Keleti Egyházak Kongregációjának székhelyén,

Az Úr 2012. évében, december 10-én.

 

Leonardus Card. Sandri

Praefectus

 

Cyrillus Vasil S.I.

Érsek, titkár


Megújulunk!


Ajánlott facebook oldalak:

lablec

emft_eu uszt hu-ro nka emft_eu

Letölthető pályázati dokumentumok

© Hajdúdorogi Egyházmegye

Impresszum Kapcsolat