Főegyházmegye a Facebookon Élő közvetítés Szentírás


Kérdezzen bizalommal a lelkiatyától!


Biztonsági kérdés:
Mennyi tizenkettő meg tíz? (a választ számmal kell beírni)


küldés

eddigi válaszok
Lelkiatyám kérem segítsen. Én vagyok a fotós, lelki kényszerbeteg férfi. Most nagyon nagy szükségem van a segítségére. Tudom, hogy a Jóisten mindent megbocsát, a Biblia szerint viszont a Szentlélek gyalázása nem megbocsátható bűn. Meg tudná nekem mondani, hogy ez mit jelent? Egyszer olvastam ha jól emlékszem valami olyasmit, hogy az a megbocsáthatatlan bűn, ha a kegyelem visszautasítása állapotában halunk meg. Ez igaz? (Kérem innen ne tegye közzé kérdésemet, a fenti több embert is érdekelhet, most viszont saját tapasztalat jön: ...
Véletlenül, akaratlanul nem lehet a Szentlélek ellen véteni. Annak éppen az a megátalkodottság a lényege, hogy szánt szándékkal szembe helyezkedik az Istennel, s ezáltal utasítja vissza a kegyelmet. Az, hogy egy saját készítésű fényképet föltesz-e megosztásra vagy sem, egyáltalán nem tartozhat a Szentlélek elleni bűnök sorába. Nincs jelentősége annak, hogy az említett képet fönn hagyja-e vagy sem. Ha szép, ha jó a kép, hadd gyönyörködjenek benne mások is. Ha meg nem annyira, az sem számottevő, hiszen rengeteg kép van már a világhálón. Efelől teljesen nyugodt lehet.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Római katolikusként szükséges bármilyen engedélykérés a püspöktől, ha görögkatolikus szemináriumba szeretnék jelentkezni? Elsősorban nem a házasság miatt szeretnék görögkatolikus pap lenni, de természetesen házasodni is szeretnék.
Római katolikus nem jelentkezhet görögkatolikus szemináriumba. Ha mégis, akkor vállalnia kell a cölibátust. Ehhöz nem a római katolikus püspök beleegyezése szükséges, hanem a fölvételt vezető görögkatolikus püspöké.
Kedves Atya! Több alkalommal láttam,hogy a keleti egyházban az ikonok elött vagy a szerzetesek, papok elött mielött nekik kezet csokolnak, mintha lehajolnának a földig a kezükkel, ez mit jelent, miért teszik? Köszönettel: egy hívő
A nagyobb tisztelet kifejezése végett. Még ha pap előtt hajol is meg, az áldó kezét megcsókolja, az, természetesen nem egyszerűen az embernek szól, hanem Isten emberének, rajta keresztül magának az Istennek. Így az ikon csókolása esetén is. Nyilvánvalóan nem a fát csókoljuk vagy a festéket, hanem a személyt, akit szeretünk. De a hódolás pedig még a szent személyén is túl mutat, mégpedig arra, Aki az illetőt szentté tette. Ez még az Istenszülő esetében is így van. Amikor a földet érintjük, kezünkkel vagy homlokunkkal, akkor a legmélyebb alázatot próbáljuk ezzel kifejezni, szinte hozzátéve, hogy porból vagyok és porrá leszek (Ter3,19), mégis saját szememmel láttam az Istent (Iz 6,5).
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Az elérhetőségeket köszönöm, de én címert írtam, nem címet. Bizonyára félreértés történt.
Bocsásson meg a figyelmetlenségért. Azt hiszem, Atanáz atya és Ábel atya nem alkottak, nem választottak magunknak püspöki címert.
Dicsőség J?zus Krisztusnak! Kedves Lelki atya! ?rdeklődni szeretn?k a keresztelövel kapcsolatosan. ?n római katolikus vagyok,a párom görög katolikus. A felől ?rdeklődn?k,hogyan zajlik a keresztelő, mire lehet szüks?g? a kislányunk 5 hónapos. Előre is köszönöm válaszát! Üdvözlettel: egy ?desanya
Kedves Édesanya! Érdemes mihamarabb fölvenni a kapcsolatot valamely atyával, akitől esetleg kérik is a keresztelést. Ő majd elmagyaráz több részletet, melyre itt most nem lehet kitérni. Fontos, hogy keresztszülő, legalább az egyik, katolikus legyen. Az atyával néhány keresztelési beszélgetés során pontosítják nem csak a szertartás részleteit, hanem annak lényegi, lelki tartalmát is. Ezt érdemes alaposan átbeszélni, hogy minél jobban értsék is, hogy mi történik. Azt is hosszadalmas volna e ponton leírni, hogy hogyan is zajlik a keresztelő. Néhány lényeges mozzanatot mégis lejegyzek a görögkatolikus szertartásból. A templomajtóban kezdődik (mint az esküvő szertartása is). Ott a névadás és a kezdő áldások után az ördögűzés szertartása következik. (Nem kell ettől megijedni, ez néhány imádságot jelent.) Utána a pap néhány kérdéssel nyomatékossá teszi, hogy valóban kereszténnyé akar-e válni az illető. Gyermek esetében a választ a keresztszülők és a szülők mondják. Majd a Hiszekegy imádkozása alatt bemennek a templomba. Mivel ez az Egyházba, Isten országába való bevezetés szertartása. Ott először a kádban való víz megáldása következik szép, hosszú imádsággal. (Ha nincsen bemerítés, akkor ez elmarad, mert már előre szenteltvíz van bekészítve.) Az első olajkenet még mindig csak előkészítés. Utána következik a bemerítés vagy leöntés az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Míg a gyermeket megtörlik, zsoltárt olvasunk. Ezután következik a bérmálás, a Szentlélek megerősítő ajándéka. Majd szentírási szakaszokat hallunk, mint a Szent Liturgiában. Végül következik a Szentáldozás. A kisgyermek néhány csepp Szent Vérben részesül. A szertartás az édesanya és a gyermek közös megáldásával zárul, ennek végén van az a szép rész, amikor a pap a gyermeket bemutatva elénekli Simeon énekét: Most bocsásd el... Ha fiúról van szó, őt beviszi a szentélybe, ha leány, akkor őt a királyi ajtóban emeli föl és mutatja be az Úrnak. Áldásban részesítve bocsátja el a családot a pap.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Azt szeretném kérdezni, hogy Orosz Atanáz és Szocska Ábel atyának van címere, mert az interneten csak Kocsis Fülöp atyáét találtam meg.
Atanáz püspök atya elérhetősége a Miskolci Egyházmegye honlapján található: http://migorkat.hu/egyhazegyei-hivatal Ábel atyáé pedig a Nyíregyházi Egyházmegye honlapján: http://www.nyirgorkat.hu/?q=elerhetosegek&l=hu
Kedves Lelkiatya! Valóban fontolgatja a Szentatya a nős papság bevezetését (http://mno.hu/kulfold/ferenc-papa-hajlik-ra-hogy-nos-emberek-legyenek-papok-1389657)? Ha igen, erről katolikus hírportálokon miért nem esik szó? Olyan hírek is napvilágot láttak, hogy Dél-Amerikában kísérleti jelleggel feloldatná a pápa a cölibátust (http://nepszava.hu/cikk/1109053-ferenc-papa-vitazna-a-colibatus-eltorleserol). Persze gondolom, hogy az ilyen próbálkozásokat évtizedes tétlenség előzi meg, szóval napjaink (a következő 100 év) egyházát nem fogja érinteni ennek a felfogásnak a változása. Mit gondol erről a Lelkiatya?
Mivel komoly hírforrásból én nem értesültem erről, a két javasolt hírt és a CNN jelentését elolvastam. Ezekben olyan jelentéktelen és nem egybevágó állítások vannak összeollózva, hogy ebből igazi hírt kiolvasni semmi remény. Ferenc pápa ajkát - amennyire ki tudom bogozni - ezek a szavak hagyhatták el: "A paphiány nagy problémát jelent Németországban." "Meg kell gondolnunk, hogy a "viri probati" (kipróbált férfiak) nem jelenthet-e megoldást." "Ha igen, akkor meg kell fontolnunk azt is, hogy milyen szolgálatokat láthatnak el, például a közösségek előmozdításában." Hol van ezekben a mondatokban arról szó, hogy papok nősüljenek vagy nős embereket pappá szenteljenek? Az csupán a hírmagyarázók mesterkedése, hogy ezen mondatok mellé állítanak bizonyos gyakorlatokat, például anglikánok katolizálására vagy görögkatolikusok ősi keleti gyakorlatára hivatkozva. A pápa még azt is hozzátette: "A választható cölibátus nem megoldás". No, hát ezért nem lehet katolikus hírportálakon olvasni, mert ennek semmi igazán súlyt adó alapja nincsen. Az én véleményem, hogy a Katolikus Egyház Európában valóban nagy válságban van, de semmiképpen sem azok az országok fogják tudni megmutatni és megadni az ebből való kiút helyes megoldását, amelyekben ez a válság a legsúlyosabb. Forduljunk inkább azon országok felé, ahol mély és buzgó katolikus élet folyik, s tőlük tanuljunk - engedelmességet, alázatot, hűséget!
Kedves Lelkiatya! Ön mit gondol Isten milyen? Mint külsöleg ugy belsöleg is? ÍHogyan képzeli el?
Istenre nem lehet gondolni külsőleg és belsőleg. Nála a külső és a belső, az alsó és a fölső, a pont és a végtelen, ez mind egy. Nála ezek a dolgok nem elválaszthatók. Nála, Benne minden egyszerre van jelen. Éppen ezért elképzelni sem tudjuk, hogy milyen is Ő. S mivel ez így van, nem is érdemes ezzel foglalatoskodni. Ha megpróbálom elképzelni, akkor képzeletem előtt nem rajzolódik ki más, csak a magam alkotta Isten-kép. Hogy ez kinek milyen, arról lehet éppen beszélgetni, de nem sok értelme van. Mert nem az a cél, hogy egymás Isten-képét megismerjük, hanem, hogy a sajátunkat az élő Isten igazi képéhez igazítsuk, azt minél jobban megközelítsük. Ehhöz nem a másik Isten-képére van szükségünk, hanem az imádságra és a Szentírás rendszeres olvasására. Ha azt szeretné, hogy az Ön Isten-képe minél jobban közelítsen az igazihoz, akkor váljon önzetlen emberré, gyakorolja a szeretetet, legyen önfeláldozó. Ezen az úton lehet legjobban megérteni, hogy kicsoda az Isten és milyen Ő. Nem annyira a gondolatokkal és elképzelésekkel, hanem inkább a gyakorlati tettekkel.
Kedves Lelkiatya! Köszönöm a válaszát! Igy kicsit objektivebben látom a dolgokat.Ebben az esetben a fogorvos váltás csak akkor lehetséges... Ismét csak a választ kérném!Dina
Kedves Dina! Valóban, azt érzem én is, hogy túlbonyolítja ezt a dolgot. Nem érdemes azon töprengeni, hogy a másik ember, jelen esetben az orvosom, mit gondolhatott, mit érezhetett, miért tette ezt vagy azt. Főként azért, mert ha túl sokat gondolok erre, akkor csak a saját gondolataim forgásában maradok, s végképp elveszek azok útvesztőjében. Egyszerű tanácsom, hogy menjen el nyugodtan ehhöz a fogorvoshoz minden magyarázat nélkül. Ha a kezelés miatt szükséges elmondani, hogy eddig mi is volt, azt, persze, nem mulassza el, de ezúttal a személytől nyugodtan függetlenítse magát. Ha jó szakorvos, mint arra többször utalt is, semmi oka arra, hogy váltson. Az még a javaslatom, kérésem, hogy ha olyan kérdést tesz föl, amelynek tartalmát nem szeretné, hogy mások is lássák, akkor ne ide, hanem a lelkiatya@gorogkatolikus.hu címre írja meg kérdéseit.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Miért van az, hogy pl. többször megnéztem Mel Gibson tól a Passiót, meg se rezzenek, ha meg ugye aktuális ez a holokauszt stb, ha csak elmegyek a Terror házánál,be menni még nem mertem, vagy látok egy képet, nem alszok napokig, gázkamrák stb. -ről álmodok. Pedig nem vagyok érintett, hogy egy rossz emlék. A Passióba is egy értelmes van nekem, Pilátus vergődése az igazságról. Érzéketlen vagyok, meg kell térnem nem tudom....Szilvi
Kedves Szilvi! Hogy megtérésre hívja az Úr, az bizonyos. De ezt ne a Mel Gibson filmtől várja! Elárulom, azon én sem hatódtam meg egy csöppet sem. De a megtérés nem is ez az érzelmi felfokozottság. Ha a Szentírást rendszeresen olvassa, ha figyel az Isten Önhöz intézett üzeneteire, ha kéri is Őt, hogy mutasson Önnek utat, akkor egészen bizonyosan eljut arra a pontra, amikor fölismeri, egyedül Istennel és Istenért érdemes élni. Persze, mindeközben érdemes minél többször részt venni a templomi szertartásokon, mert akkor az Isten családjával is egyre szorosabb kapcsolata alakul ki.
Szeretett Lelkiatyám! A Jelenések könyvében található fenevad bélyegét hogyan szükséges értelmezni? Ha ez a szám megtalálható telefonszámokon / vonalkódokon/ egyéb helyeken azt az adott dolgot el kell kerülnünk? Vagy nem szabad "félni" számoktól, mert ez csak szimbólikus jelentéssel bír? Ha pl. veszek egy ruhát és később a vonalkódján meglátom ezt a számot, mi a teendő? Szeretettel Z
Semmi. Hordja nyugodtan azt a ruhát, ne keresse ezeket a számokat. A Jelenések könyve nem szó szerint értendő. Egy hatalmas szimbólumrendszer, amely az Ősegyház liturgiai keretébe ágyazva ad vigasztalást az egyre növekvő üldöztetések közepette. Persze, ezen kívül sok minden más is van benne, de semmiképp sem a hétköznapi életünkre szóló utasításokat. Nem érdemes félni számoktól. Nem érdemes félni semmitől sem. Aki Istenben bízik, annak számára minden, ami történik ajándékká lesz.
Kedves lelkiatya! Már irtam Önnek a fogászati ellátásnál felmerülő problémáról. Újra jelentkezett ez a probléma.... Csak a választ kérném a kérdésre a tartalom megjelenitése nélkül! Köszönöm szépen! Dina
Kedves Dina! Az egészen biztos, hogy nem szabad, nem érdemes ennyire nagy jelentőséget tulajdonítani ennek a helyzetnek. Nem kizárt, hogy valami miatt az illető fogorvosnak is van valami emberi ellenérzése, de azért nem is nagyon valószínű. Az biztos, hogy nem minden páciens egyforma a számára, de ezt teljesen természetes. Nem érdemes magában szemrehányásokat, vádaskodásokat táplálni vele szemben. Ez most a helyzet, és kész. Nagyon sok mindent el kell tudnunk fogadni, amiket nem tudunk megváltoztatni. Itt is, azt vélem, nem fogja tudni megváltoztatni ezt a helyzetet, ezért nem is érdemes tovább rágódni rajta. Nyugodtan váltson fogorvost - amennyiben ezt megteheti - és ne is gondoljon erre a helyzetre. Adjon hálát, hogy az Úr azért tudott Önnek segíteni ezen az orvoson keresztül is!
DJK ! Előzőleg írt észrevételemre már kaptam választ, de örömömre szolgál, hogy az aggódó jelszavas hozzászóló is hasonlóképpen látja, illetve érzi az egyház helyzetét. Letértünk a krisztusi útról, le, de nem is akárhogy ! Az emberek lelki életével kellene foglalkozni, tisztességgel ! Üdvözlöm az aggódó hozzászólót ismeretlenül is !!! Xy
Egyetértve a figyelmeztető fölszólítással azt teszem még hozzá, hogy az aggódás sohasem indokolt. Az nem visz előre. Ha látjuk, hogy bármilyen körülmények között valami baj, nehézség alakul, akkor az nem aggódásra, hanem cselekvésre, nagyobb hittel és bizalommal való imádkozásra kell, hogy késztessen minket. Az Egyház megújulását sohasem másoktól, papoktól, püspököktől kell várni, hanem kinek-kinek saját magán kell azt kezdenie. Mint tette Szent Ferenc is a maga idejében.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Kedves Atya! Örömmel láttam, hogy a liturgikus szövegtárban megjelent a kis esti zsolozsma szövege is. Ezúton szeretném megköszönni a segítséget! Köszönettel és áldáskívánással: B.
Mi köszönjük, hogy fölhívta erre a figyelmünket. Áldott legyen az Isten!
Kedves Lelkiatya! Van néhány ismerősöm akik, mindig olyan dolgokat kérdeznek az embertől amit nem egyik napról a másik napra lehet megvalósítani. Van aki azt mondja az ilyenekről hogy a jó szándék vezérli őket. Én úgy gondolom, ha nem tud valaki segíteni az ne szóljon bele. Önnek mi a véleménye?
Minden helyzetben érdemes alapvetően a jó szándékot föltételezni a másikról. Még ha már-már zaklatásnak is érzem a viselkedését. Ki tudja, hogy azt a másik embert mi mozgatja? A viselkedési formák nagyon sokszor csak a felszínt jelzik, valójában más okok késztetik így vagy úgy viselkedni. S ha mi csak a felszínre reagálunk, akkor nem fogunk tudni segíteni a másiknak. Ezek a játszmák időről időre újratermelődnek. Ki kell lépnünk ezekből a szerepekből. Jobban oda kell figyelnünk a másikra. Érzékenyebben észre venni, hogy vajon mi lakhat a másikban, vajon mi készteti őt, hogy ezt vagy azt mondja. Mondok egy meglepő példát, amellyel a minap találkoztam. A sátánista fiatalok iszonyatosan kegyetlenek tudnak lenni. Mégis, valójában őket is a szeretethiány, a szeretetigény mozgatja. S ha valami váratlan helyzetben ezzel találkoznak, nem várt módon szeretetet kapnak, egyszerűen lehull róluk a kegyetlenség fekete leple. Így van ezzel mindenki. Böjte Csaba testvér úgy fogalmazott, hogy ki kell szeretnünk a másik emberből a jót. Azt tanácsolom, hogy ezzel a lelkülettel próbálja megérteni azokat az embereket, akik - úgy érzi - bele akarnak szólni a dolgaiba. Ezt nem kell föltétlenül hagyni, de nem is itt a lényeg, hanem ott, hogy annak a másik embernek vajon mire van szüksége. Ha ebbe az irányba terelem a kapcsolatunkat, akkor már talaját is vesztette az akadékoskodása.
    ... 3 4 5 6 7 
8
  9 10 11 12 13 ...    
UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE
LELKIATYA
ÍRJON NEKÜNK  IMPRESSZUM
Hajdúdorogi Főegyházmegye © 2016