Főegyházmegye a Facebookon Élő közvetítés Szentírás


Kérdezzen bizalommal a lelkiatyától!


Biztonsági kérdés:
Mennyi tizenegy meg három? (a választ számmal kell beírni)


küldés

eddigi válaszok
Kedves Lelkiatya! Felekezetét elhagyni készülő római katolikus vagyok. Vallásomat gyakorlom, de igazi hittel élni nem tudom. Régóta tépelődöm, és talán életem legnagyobb döntése előtt állok. Sok értelmét nem látom a kérdezésnek, igazából nincs is mit, meg nem is várok legfeljebb csak lebeszélést. Mégis írok, mert most láttam, más is jár hasonló cipőben, mint én. Lassacskán nyílt rá a szemem, hogy számomra mennyi minden nem elfogadható a rk. tanításban. A teljesség igénye nélkül: a látványos és hosszas szertartás, a külsőségek, a templom agyondíszítése, a hosszadalmas könyörgések. A hét szentségből én csak kettőt tudok igazán mélyen elfogadni: a keresztséget és az eucharisztiát. Bántanak a dogmák, a szerintem már-már bálványimádással felérő imádata egy-egy "ereklyének", az imák Máriához, az agyonbonyolított magyarázatok, hogy Mária hogyan maradt szűz, a Jézus mellé kiegészítő közbenjárok keresése, az emberek által kitalált szent hagyomány, nem folytatom. Magyarán én már nem vagyok katolikus. A gyakori szentáldozás is kiüresedett formalitássá vált a számomra, egyelőre nem is járulok áldozáshoz (meg méltatlannak is találom magam a fentiek miatt). Egy szó mint száz, számomra a református felekezet lenne a hitem igazi otthona. De a döntő lépés mégis nagyon nehéz. Köszönöm, hogy leírhattam, még ha nem is okoztam örömet vele. J
Kedves J! Arról ír, hogy talán élete legnagyobb döntése előtt áll. Mégis hozzáteszi, nem sok értelmét látja a kérdezésnek. Pedig ilyenkor aztán rengeteg kérdést kell föltenni, s nagyon nagy erővel törekedni arra, hogy hiteles, igaz, mély tartalmú válaszokat találjon. Egy ilyen - talán életre szóló - lépés előtt nem szabad csak a megfáradtság alapján dönteni. Fölhívom a figyelmét rövid levelének egy apró de fontos részletére. Azt írja, hogy a szentségekből igazán mélyen csak a keresztséget és az Eucharisztiát tudja elfogadni. Ugyanakkor kicsit később hozzáteszi, hogy a gyakori szentáldozás is kiüresedett formalitássá vált az Ön számára. Kedves J! Szavaiból egyáltalán nem a megtalált új igazság öröme és lendületes ereje cseng, hanem inkább ennek a kiüresedéstől kongó tehetetlenségnek a bágyadtsága. Bocsásson meg, hogy ezt írom, egyáltalán nem megbántani akarom vele, hanem fölhívni a figyelmét arra, hogy itt inkább valami hitfogyatkozás érezhető, mint valódi megtérés, új út megtalálása. Ezért javaslom - igaza van, lebeszélést vár tőlem -, hogy ne kapkodja el ezt a nagyon nehéz döntést. Nem csak nekem nem okoz örömet ezekkel a sorokkal, ez nyilván nem is fontos egyáltalán, hanem a saját lelkében sincs igazán öröm. Szerintem ez nehezíti meg ezt a lépést is. Nem vonzást érez az új út felé, hanem belefáradt az eddigibe, s mint egy reménykedéssel szeretne megpróbálni valami újat. Még ha nem is tudatos ez a fordulat, inkább csak sodródó következmény. Arra hívom föl a figyelmét, hogy pusztán hideg fejjel gondolja végig: lehet, hogy az Ön számára kiüresedettnek tűnnek ezek a szertartások, mégis meglepő lehet, hogy sok olyan ember van, aki viszont éppen ezekben, ezek által találja meg a lelki élet igazi mélységét. Hogy ne mondjam, e sorok írója is így van ezzel. Hihetetlen mélység rejlik e kívülről formalitásnak tűnő rendszerben, s emiatt érdemes nem felszínesen megítélni, hanem igenis föltenni a szükséges kérdéseket, keresni az okokat, a gyökereket, keresni az ebből nyíló utakat, az ebből fakadó életet. Valami miatt nem sikerült Önnek rátalálni a katolikus élet sajátos ízére, zamatára. Ebben nyilván mások is felelősek. Azt javaslom, keressen tovább. Higgye el, nagy kincsek rejlenek ezen az úton, amelyek Önre várnak, mintegy Istentől személyesen készített ajándékok. De ki kell várni, meg kell küzdeni, nem szabad föladni ezt a harcot. Én legalábbis mindenképpen ezt tanácsolom. S imádkozom is azért, hogy ne hagyja el a Katolikus Egyházat.
Kedves Lelkiatya, ezt a levelemet kérem ne jelenítse meg. Az imént írtam Önnek kisebbrendűségi érzésemmel kapcsolatban, Van más dolog is, amit szeretnék "meggyónnyi", amivel kapcsolatban szeretném, ha beszélhetnénk. Írhatok Önnek e-mailt, amit a kedves olvasók nem látnak? Szívből köszönöm!
Mint máskor is jeleztem, a lelkiatya@gorogkatolikus.hu címre írhat, s onnan is kap majd választ a kérdésére.
D.J.K. Kedves Lelekiatya. Szeretném megkérdezni hogy ugyanazt jelenti-e a két dolog : Szent tisztaság ellen vétettem cselekedettel egyedűl és mással , Vagy az hogy Paráználkodtam. Nagyon szépen köszönöm megtisztelő válaszát.
Nem mondhatjuk, hogy a kettő ugyanaz. A paráznaság vétke szélesebb körű, mint az Ön által leírt részletezés. Nem egyoldalú, tehát az összehasonlítás. Ha tehát azt mondja: "paráználkodtam", ezzel kifejezi azt, hogy a szent tisztaság ellen vétett, de a szent tisztaság elleni vétek még nem meríti ki a paráználkodás teljes körét. Persze, ez így pusztán csak szóértelmezés. Azt sejtem, a kérdés megfogalmazása mögött több is van. Lehetséges a gyónásban csak annyit mondani: paráználkodtam. Ekkor az atya vagy rákérdez vagy nem, hogy ez mit is jelent. Legtöbbször tapintatból nem kérdez rá, meg nem is kell a bűnös cselekedet minden részletét ecsetelni. Viszont lehet, hogy jól teszi, ha rákérdez, mert hisz ennek a bűnnek is sok fokozata van. A paráznaság bűne az is lehet, ha valaki tudatosan tisztátalan dolgokra gondol vagy ilyen képeket nézeget, de az is, hogy ha házasságtörést követ el. Nyilván ezeknek nem ugyanaz a súlya, s nem árt, ha az ember a gyónás során arra is utal, hogy milyen mértékben, milyen körülmények között követte el az adott bűnt.
Kedves Lelkiatya! Sajnos a házasságunk évekkel ezelőtt megromlott, és külön költöztem a férjemtől. Az elmúlt években több kísérletet is tettem az életközösségünk helyreállítására, de sajnos ez nem sikerült. A férjem ragaszkodik a váláshoz. Eddig nem voltunk elválva, csak külön éltünk. Én úgy érzem, hogy Istennek nem lehet az az akarata, hogy elváljunk. Szentségi házasságot is kötöttünk, mindketten római katolikus vallásúak vagyunk- és úgy tudom, hogy a szentségi házasság nem bontható fel. Én továbbra is szeretem a férjemet. Elbátortalanít, és félelemmel tölt el a polgári válóperes eljárás gondolata, és ugyanígy az egyházi bíróságra járás gondolata. Bár azt is tudom, hogy mindezek szükségesek ahhoz, hogy tisztán tudjak élni. Szeretnék továbbra is szentségekhez járulni, a válásunk után is. Köszönöm segítő válaszát.
Azért, mert a férje ragaszkodik a váláshoz, azért Ön még élhet tiszta életet. Ahhoz, hogy szentségekhöz járuljon, még nem szükséges, hogy az egyházi bíróság kimondja a házassága semmisségét. Igaz, nem ismerem a helyzetüket, mégis arra biztatom, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a megromlott kapcsolatuk mégis begyógyuljon, mégis fölépítsék újra a szeretetköteléket. Ha viszont a férje mégis hajthatatlannak bizonyul, Ön azért még továbbra is részesülhet a szentségekben. Ez elvált emberek esetében akkor következik be, ha netán új kapcsolatot kezdeményeznének és rögzítenének. Ettől óva intem. Ismétlem, inkább az legyen a célkitűzése, hogy megmenti a házasságukat. Ezért sokat imádkozzék, tűrjön, amit csak lehet, legyen kitartó és hűséges. Az Isten hatalmas, mindenható. Amit ember nem tud megoldani, azt ő egyetlen kézlegyintésével helyre tudja tenni. Csak hittel kell kérni, s persze, mindent meg is tenni a cél érdekében. Már csak e nehéz küzdelem miatt is nagy szüksége van Önnek a bűnbánat és az Eucharisztia szentségére.
Főtisztelendő Atya, Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy tudna-e ajánlani olyan görögkatolikus imakönyvet amely tartalmazza az általunk használt formáját az utrenyének és a vecsernyének, illetve hogy az "Emlejük föl szívünket" imakönyvben benne van-e? Válaszát előre is köszönöm, Péter
Kedves Péter! A vasárnapi utrenye és vecsernye (ide természetesen a szombatiakat is bele kell érteni) énekei a Görögkatolikus Énekeskönyv kiadványunkban találhatók Az elején az állandó részek, az utrenyeiek a 24-64. oldalig, a vecsernyeiek a 107-120.. oldalig, a heti hangnak megfelelő változó énekek a 121-231. oldalig, utána pedig az ünnepek változó énekei. Az Emeljük föl szívünket imakönyvünkben ezekből kevesebb található:az utrenyei énekek a 90-100. oldalig, a vecsernyei énekek a 139-144. oldalig. Ezeken kívül létezik még a papi Zsolozsmáskönyv, amely hasonló rendszert követ, de ezeknél jóval több imát tartalmaz. Valamint ott vannak még a nagy liturgikus könyveink, szám szerint nyolc: a Ménea 6 kötete valamint a Triód és a Pentekosztárion. Ez azonban csak kis példányszámban jelentek meg, még revízióra szorulnak. De ha csak az elsőnek említett Énekeskönyvet szerzi be, a szertartásaink java részét már azzal is követni tudja.
Kedves Lelkiatya! Komoly önértékelési problémával küzdök. Nem a kinézetemmel van bajom, hanem a lelkemmel. Nem érzem magam értékesnek. 18 éves vagyok és volt egy hosszabb kapcsolatom, amit komolyan gondoltam, így nem vártam házasságig a testiséggel. Ám, ennek a szerelemnek vége lett, s most értéktelennek érzem magam. Szeretek egy fiút, de tudom róla, hogy ő házasságig várni akar, tisztességes, becsületes ilyen téren (is). Amiatt, hogy én már nem vagyok tiszta, nem merem őt nyíltan szeretni. Úgy érzem, hogy ő egy sokkal jobb lányt érdemel. Közben meg belülről emésztem magamat, hogy milyen ostobaságot csináltam és, hogy az én hibám az, hogy én már nem vagyok szerethető. Nagyon magányos vagyok legbelül emiatt és egyre jobban megvetem magamat. Lehetek még valaha "rendes feleség" és "jó anya"? Szerethet még engem valaha is egy tisztességes fiú? Előre is köszönöm a válaszát!
Igen. Igen. Igen. Ebben áll a keresztény üzenet egyik lényeges pontja, hogy mindig lehet újra kezdeni, teljesen új és tiszta lappal. Noha ez biológiailag már lehetetlen, de nem is az a fontos, hogy a biológiai tény álljon vissza, hanem a lelki valóság. Gyönyörű történetet hallottam arról, hogy egy lány ugyanúgy járt, mint Ön. Az előző kapcsolatában a fiú rávette a testi kapcsolatra, s akkor még ez a lány is úgy gondolta, hogy ő lesz az igazi, a végső. De nem így lett. Utána pedig elkezdett neki udvarolni egy másik fiú, aki már sokkal komolyabban gondolta, s egyértelműnek tartotta, hogy tisztán megy a házasságba azzal a lánnyal, akit megszeret. Gondolhatja, hogyan érezte magát a lány... Egyszer azonban mégis be kellett vallania, hogy ő már nem szűz. Iszonyatos volt. A fiú is meghökkent, majdnem ráment a kapcsolatuk. Persze, a teljes őszinteség megkövetelte, hogy ezt ne hallgassa el. Egy idő után azonban a fiú azt mondta neki, ő annyira szereti, hogy úgy tekint rá, mintha most is szűz volna. Becsülöm ezt a legény, ismeretlenül is. Tudott úgy szeretni, ahogyan minket szeret az Isten. Teljesen elfelejtve a korábbi tetteinket, minden következmény nélkül, mintha azok meg sem történtek volna. Ez az igazi szeretet. Igen, Ön is lehet rendes feleség, jó anya. Önt is szeretheti az udvarlója, a férje tiszta szívvel. De nagyon kérem, ebből most már tanuljon. Őrizze a tisztaságát. (Gondolom, már meggyónta.) Az az igazság, hogy sok fiatal vágyik erre a tisztaságra, fiúk és lányok egyaránt. De minthogy ez nagyon nem divat, maguk sem merik bevallani, még maguknak sem, nemhogy mások, a barátok előtt. Persze, az is gyakran előfordul, hogy az egyik így gondolja, a másik meg úgy. Higgyék el, kedves házasságra készülő fiatalok: az Úrnak van igaza, aki azt mondta, "a kettő egy testté lesz" - vagyis a testi kapcsolatot véglegesnek, csak egyetlen személynek ajándékozhatónak alkotta meg.
Hogyan érhetem el a lelkiatyát? Hiába válaszolok a biztonsági kérdésekre
Ha levelet ír a lelkiatya@gorogkatolikus.hu címre, akkor biztosan megkapja az atya, s hamarosan választ is ír rá.
Kedves Lelkiatya! Ismerek és jó barátságot ápolok egy kedves görögkatolikus férfiúval több éve... Mit tegyek? Várjak még erre a fiúra? Köszönöm megtisztelő válaszát, és ha szabad kérnem ne közölje teljes terjedelmében kérdésemet.
Nagy betegsége ez a mai világnak, hogy a fiatalok, s ma már egyre többen a nem fiatalok is, nehezen szánják rá magukat a döntésekre. Kivált, amelyek egész életre szólóak. Ha már több éve tart a barátságuk, akkor valóban érdemes élére állítani a dolgot. Megmondani kerek perec, hogy várjon-e vagy lépjen tovább. Emiatt a döntés miatt is fontos, hogy a lány ne adja oda magát, a testét a házasság előtt, hogy a legény valóban érezze, hogy nagy dologról van szó, lépnie kell, ha szeretné megkapni azt, akit szeret. Úgy érzékelem a soraiból, hogy az Önök esetében nem erről van szó. De akkor is érdemes döntésre bírni a fiút, hogy mi a szándéka. S ezt komolyan is gondolni. Ha nem szánja rá magát a közös útra, akkor Ön lépjen tovább, ezúttal most már a barátja nélkül. Az sem kizárt, hogy ha megteszi ezt a komoly lépést, akkor utána a barátja fog hanyatt-homlok mégis utánamenni. Ez volna a legjobb. De ha nem, s Ön mégis hozzá szeretné kötni az életét, akkor a barátjának ez a döntésképtelensége a későbbi életüket is megmérgezné. Persze, e nagy lépés előtt még egyszer erősen imádkozza meg a dolgot, kérje a Szentlélek kegyelmét, hogy segítse hozzá Önöket megtenni azt a lépést, amelyet maga az Úr is tervez az életükkel.
Kedves Lelkiatya ! Információra és tanácsra is szükségem lenne igen kellemetlen témával kapcsolatban, igy ha nem válaszol nekem megértem , de akkor segítség nélkül maradok. Az első kérdésem Mk evangéliumból való 16, 17-18. Mit jelent pontosan az a kifejezés hogy kigyókat vesznek fel? A második kérdésem hol találok a megyénkben leközelebb ördögüzéssel foglalkozó papot, vagy kinek az engedélye kell hozzá, hogy találkozzak ebben a témában illetékes személlyel, kérem segítsen. Henrietta
Kedves Henrietta! Az, hogy Jézus követőivel ilyen dolgok történhetnek, hogy kígyókat vesznek a kezükbe, ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak (Mk 16,18), alapvetően azt jelenti, hogy semmi baj nem érheti őket. De átvitt értelemben is értelmezhetjük, vagyis, hogy a bűnt és kísértést jelképező kígyó ártalmatlannak bizonyul velük szemben, Krisztus erejével legyőzik a kísértéseket és a bűnt. Ugyanakkor sejtem, hogy ez a kérdés nem csupán biblikus érdeklődése miatt fontos az Ön számára. Azt javaslom, hogy írjon személyesen a lelkiatya@gorogkatolikus.hu címre. Akkor talán személyesebben tudok Önnek segíteni.
D. J. K. Kedves Lellkiatya. Nagy döntés előtt álok. Minél jobban közeledek a célhoz annál jobban megingok. ... Nagyon szépen köszönöm megtisztelő válaszát.
Én jó szívvel bátorítom a kapcsolatuk rendezésére, a házasság megkötésére. A családban mindig vannak nehézségek, azok elől nem lehet elmenekülni. Kifejezetten szép feladat megnyerni a másikat, akik a leendő feleségének családjából valók. De nem ez az elsődleges, hanem, hogy kapcsolatukon legyen rajta Isten áldása. Emiatt mindenképpen érdemes megtenni ezt a nagy lépést. Nem nagy csinnadrattával. Az is elegendő, ha két tanúval együtt mennek el a templomba, és ott végig imádkozzák ezt a házasságrendezésre vonatkozó szertartást. Egészen más kötelék fogja Önöket összefűzni, nem csak az emberi vonzalom. Azt a nagyon hideg racionális érvet is melléteszem, hogy - ha jól sejtem - Ön nemigen fog már más párkapcsolatot kezdeményezni. Ha netán nem sikerül ez a házasságkötésük, és mégsem egy fedél alatt rögzül végérvényesen az életük, Ön már megtette a szükséges lépést, attól kezdve nyugodtan részesülhet a bűnbánat és az Eucharisztia szentségében, még ha nem sikerült is ez a véglegesítés, és ne adja Isten szétköltöznek, Ön már teljesen kiengesztelődött az Istennel és továbbra is járulhat a Szentségekhöz. Éljen hát ezzel a lehetőséggel!
Többször szó esett a tizedfizetésről. Kétgyermekes házaspár vagyunk,kb 250 ezer ftból élünk egy kétszobás házban.Nagyobb fiunk pár év múlva házasulandó korba kerül, ide nem tudja majd hozni a feleségét.Takarékoskodnunk kell, hogy majd támogathassuk a lakásvásárlásban.Szerintem nem várható tőlünk, hogy jövedelmünk 10 %-át jótékonyságra fordítsuk, 1-2 % a reális.
Természetes. Ez nem is elvárás. Ez az a túlzás, amelyre csak akkor vállalkozhat az ember, ha arra valóban a Lélek indítja. Egyházunkban tanácsként van megfogalmazva a jövedelem egy százalékának a fölajánlása. Pontosan úgy, ahogy Ön is mondja. Ha már 2 százalékot ajánlanak föl, az már nagylelkű hozzájárulásnak számít.
Tisztelt Lelkiatya! Római katolikus vagyok, és évekig gyakoroltam is hitemet. Mai napig olvasgatom a rk. lelki irodalmat. Az elmúlt 1-2 évben sorozatos tragédiák (halálesetek) történtek a családunkban. A hitemet nem veszítettem el, viszont a tragédiák közepette nem találtam nyugalmat a rk. miséken, szertartásokon, a "külsőségek" inkább zavarni kezdtek. Mindent olyan üresnek és távolinak éreztem. Elkezdtem a Bibliát olvasni, majd néhány alkalommal elmentem egyik-másik református istentiszteletre (a családunkban van egy olyan ág is), és ott olyan nyugalomra leltem, hogy nem vágyok vissza misékre. Nekem az adott békét, hogy Jézus Krisztus az egyedüli út az Atyához és a Szentlélek jár közbe értünk. Mióta csak az Atya segítségét kérem, Krisztust elismerve, és mellőzöm a szentek segítségül hívását, misék, szertartások külsőségeit, letisztultabb a kép és igazi nyugalomra leltem. Az istentiszteleten nincs szó szentekről, nem kell leborulni, viszont minden istentisztelet Krisztusra mutat. A közösségbe első perctől befogadtak, bátorítanak, segítenek, segítjük egymást kölcsönösen. Nem akarok felekezetet váltani, nem degradálom a rk. misét, hitvallást, szertartást, egyszerűen úgy érzem legbelül, hogy az Úr vezetett át a református közösségbe, ahova úgy megyek, mintha haza mennék. Rengeteget imádkoztam ezzel kapcsolatban és megerősítve érzem azt, hogy itt a helyem, a ref. közösségben. (Nem egyetlen konkrét közösséghez kötődve, bár van az is, hanem általában). Ön mit gondol erről? Bűnt követek el ezzel? Mit kell(ene) tennem? Maradhatok itt a jelenlegi ref. körben? Tisztelettel: Á.
Kedves Á.! Az utolsó kérdésére válaszolok először is: igen, jelenleg nyugodtan ottmaradhat. Ebben a válaszban főként az ideiglenességet hangsúlyozom: jelenleg. Nem akarom Önt abba a nehéz helyzetbe hozni, hogy lebeszéljem a református istentiszteletről, ha ennyire jól érzi ott magát. Meglepő, hogy inkább ott találta meg a lelki békéjét, de nyilván megvannak ennek is a maga lélektani okai. Úgy tűnik, a katolikus szertartásoknak valami gyenge, üres változatát volt alkalma megismerni. Hiszen a szentek közössége (melyet a református egyház is vall, csak mostanában ezt nem nagyon hangsúlyozzák) sokkal inkább az Istenhez közeledésünk színességét, gazdagságát nyújtja, nem pedig teher vagy távolságot keltő körülmény. Mint amikor egy nagy családba tartozunk, ahol szentek is vannak, nem csak korlátokkal terhelt földi emberek. Érdemes rátalálni a szentek barátságára, mert ez segít, hogy mi is úgy tudjuk szeretni Istent, ahogyan ők szerették. Ugyanakkor a katolikus egyházban nem is a szentek jelenléte, megszólíthatósága, barátsága a legfontosabb, hanem az élő szentségek. A Szentségekben magát Krisztust kapjuk valóságosan. Főként az Eucharisztiában, és az ahhoz vezető bűnbánat szentségében. Azt tudom elképzelni, hogy sokkal befogadóbb közösséget talált ezekben a református gyülekezetekben, és lelkiállapotának megfelelően ez sokkal többet nyújtott Önnek. De hosszú távon semmiképp sem javaslom, hogy eltávolodjék, elszakadjon a Katolikus Egyháztól. Járjon el nyugodtan a református gyülekezetbe is, hallgassa az ottani tanítást, olvassa a Szentírást (ez is állandó tanács a Katolikus Egyházban is), de lehetőleg járjon el katolikus szertartásokra is, gyónjon, áldozzon rendszeresen. Hogy a szentségek adta isteni erőt ne hagyja ki az életéből a jóérzéssel megtapasztalt közösség és egyéb lelki érzések miatt.
Kedves lelkiatya! Valamit nem értek. Karácsony előtti 2. vasárnap, a szent ősatyák vasárnapja (Lk 14,16-24), melyen Jézus test szerinti őseire emlékezünk, és föl is sorolunk 57 prófétát, szentet, főpapot. Karácsonyt megelőző vasárnap, az (ószövetségi) szent atyák vasárnapja, ahol az evangéliumban Jézus családfáját olvassuk, tehát Jézus valódi őseiről emlékezünk. Ők viszont a közvetlen, vér szerinti ősei. Ez a ünnep azért fontos, mert megmutatja, hogy az ősei között gyarló, sőt, bűnös emberek is voltak. Miért n evezzük akkor ezt a vasárnapot szent atyák vasárnapjának, és a másikat ősatyák vasárnapjának, amikor logikailag fordítva kéne lenni? Miért tesszük hozzá az elsőhöz, az ősatyák vasárnapjához, hogy Jézus test szerinti őseire emlékezünk, amikor azokról pont a másik vasárnapon emlékezünk meg?
Hát, nem is olyan egyszerű a kérdés. Először is: nem csak az evangéliumi szakaszt kell figyelni, sőt, elsősorban nem azt - mármint a névadást illetően - hanem inkább a szent szolgálatok énekeit. S valóban, már ha csak a tropárokat is nézzük, elég világos a különbség: ősatyáknál - Dicsekszenek a szentek a dicsőséggel, hogy az ő törzsükből való az áldott gyümölcs; szentatyáknál - A nagy hitvallók, a három szent ifjú... Másodszor: a görögben az első vasárnap elnevezése: ?????????? (propateresz), a második pedig egyszerűen a karácsony előtti vasárnap. Az ószláv tesz valóban ilyen különbséget: Nedelja svjatyx pra-otec, ill. nedelja svjatyx otec. De az sem kizárt, hogy egyszerűen csak a kronológiai sorrendet akarták vele megkülönböztetni (tehát, hogy az egyik vasárnap megelőzi a másikat). Kezdetben nagyjából ugyanaz volt a két vasárnap megemlékezésének a tartalma, sőt, talán nem is volt, csak egy vasárnap. Aztán, ahogy nőtt a karácsony ünneplésének súlya, kinőtte magát ez a megelőző időszak is, és innen vannak a következetlenségek. A Szentatyák vasárnapján valóban azt olvassuk a görög Méneában is, hogy az Ádámtól Józsefig élt összes ószövetségi atya emléke, de valójában, ha az énekeket nézzük, legalábbis a liturgia feltételezhetően legősibb rétegét (konták, tropár), azokban szó sincs az atyákról, csak Dánielről meg a három ifjúról. Ez azért van, mert a hangsúly inkább a jövendölések beteljesülésén, az előképeken van (melyek közül a legfontosabb az ifjakat el nem emésztő kemence). A Nyikon pátriárka előtti orosz szerkönyvek tartalmazzák a "kemence ténykedését", amit még Bizáncból hoztak, de ott később ez a szokás kihalt. Viszont Moszkvában, Novgorodban ill. sok más orosz székesegyházban egészen a XVII. századig élő gyakorlat volt a két vasárnap valamelyikén (ebből is látszik, hogy nagy különbséget ekkor még nem tettek). Ez nem volt más, mint egy misztériumjáték, tulajdonképpen. Dániel-játék, amit a Szent Atanáz Főiskolánk kántorszakosai is minden évben elénekelnek, csak sokkal dramatikusabb módon: az ambon helyére valóságos kemencét építettek, és ez átszőtte az egész istentiszteletet, a vecsernyétől az utrenyéig. Néhány képet ezen a címen lehet erről találni: https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&noreask=1&lr=10445 Egyébként Eisenstein Rettegett Ivánról készült filmjében is ezt a liturgikus cselekményt jelenítik meg. No, de ez már messzire visz, Lényeg, hogy a hangsúly sem az atyákon, sem az ősatyákon, hanem az előképeken van.
Tisztelt Lelkiatya! Amiatt van lelki szenvedésem, mert meghalt a férjem és ... Kérem levelem ne jelenjen meg a nagyközönség számára. Köszönöm!
Teljesen természetes emberi jelenség az érzéki vágy. Akkor is, ha van házastársa az embernek, akkor is, ha nincs. Az érett személyiség egyik fontos feladata, hogy ezt kézben tartsa, ne hagyja, hogy eluralkodjék rajta, kivált, hogy olyan tettekre vigye, amely ellenkezik a Teremtő akaratával, aki nekünk ezt a különleges adottságot ajándékozta. A szüzességben élők, papok, szerzetesek szintén együtt élnek ezzel a jelenséggel, olykor kemény harccal kell megküzdeniök ezért a tisztaságért. Nekik mégis talán annyival könnyebb, hogy ők erről önként lemondtak Jézusért és az Isten országáért, s kezdettől fogva készek erre a küzdelemre. Akinek úgy alakult az élete, hogy nem élheti meg ezt az érzéki vágyat a maga természetességével a házasságban, annak is feladata a tisztaság megőrzése, de annak talán éppen emiatt nehezebb ennek elfogadása. Mégis azt javaslom, hogy az Istenre figyelve, az Isten akaratát egyre inkább keresve és megvalósítva ajánlja föl ezt a küzdelmet az Úrért. Érdemes erről szerzetesekkel (az Ön esetében szerzetesnőkkel) beszélgetni, mert ez erőt adhat ennek a megfelelő feldolgozásában. Ugyanakkor nem kell ezt a jelenséget szégyellnie. Meggyónni csak azt kell, ha engedve ennek a kísértésnek, esetleg ebből fakadó cselekedet gyöngíti a lelkét. De már a fantáziálás is lehet ilyen cselekedet. Bár azt szokták mondani, hogy az özvegyek esetében nincsen abban semmi kivetnivaló, ha az ember fölidézi magában azokat a szerelmes perceket, amelyeket azzal a személlyel töltött, akit annak idején annyira szerethetett. Azt mindenképpen tanácsolom, hogy áldozzon rendszeresen. Ez semmiképpen sem halálos bűn, amely miatt távol kellene maradnia az Eucharisztiától. Mint gondolati bűnt időről időre meggyónhatja, de semmiképp se játsszon hangsúlyos szerepet ez a dolog a lelkiismeretében.
Tisztelt lelkiatya! Milyen lelki tényezők visznek arra egy teljesen átlagos embert,hogy hatalmat alakít magának és át formája az emberek mentalitását a maga köré fűzött személyi kultusszal. Itt a 20.századi diktatórikus államokra gondolok (Hitler,Sztálin,Rákosi Mátyás). Válaszát előre is köszönöm.
Hosszú tanulmányra volna szükség ahhoz, hogy erre a kérdésre kimerítő választ adhassunk. Az a véleményem, hogy nem nehéz diktátorrá lenni. Csaknem mindenkiben van erre hajlam - jobban talán a férfiakban -, s ha olyan körülmények alakulnak, bizony, könnye belecsúszhat az ember. Kicsiben is gyakran lejátszódik ez. Még az óvodás gyermekek körében is óhatatlanul kialakul, hogy ki a vezér egyéniség. Ugyanígy folytatódik ez az iskolában, s később a társadalmi beilleszkedés játékterén is. Kifejezetten erős emberi nagyság kell ahhoz, hogy valaki, aki akárcsak egy kicsit hatalmat is kap, el ne induljon a romlásnak ezen az útján. A véres diktátorok szinte mind hitvány egyének, eltorzult személyiségek voltak. A környezetük tette azzá őket, amivé lettek. Ami mindebből személyes következtetés lehet, hogy az ember tudatosan törekedjék arra, hogy ne akarjon mások fölé kerülni. Jézus is arról beszélt, hogy az ilyen "... legyen mindenkinek a szolgája". Ez az evangéliumi válasz erre a bűntől megfertőzött emberi jelenségre.
  1 2 3 4 5 
6
  7 8 9 10 11 ...    
UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE
LELKIATYA
ÍRJON NEKÜNK  IMPRESSZUM
Hajdúdorogi Főegyházmegye © 2016