Főegyházmegye a Facebookon Élő közvetítés Szentírás


Kérdezzen bizalommal a lelkiatyától!


Biztonsági kérdés:
Mennyi tizennyolc meg tizenkilenc? (a választ számmal kell beírni)


küldés

eddigi válaszok
Tisztelt Lelkiatya ! Egy görögkatolikus temetési szertartás végén a papnak kell e illik e részvétet nyílvánítani a család részére ? Tudtommal minden rendezve volt előtte ,a család többször járt a papnál és minden kérdésre válaszoltak .Villámcsapásként érte őket hogy a pap nem ment oda hozzájuk részvétet nyilvánítani . Egy azonban biztos hogy a búcsuztatóbeszéd az elhunyt nevének eltévesztésével kezdődött . Zsolt
Helyzete változtatja. Van, amikor helyes, ha odamegy a pap részvétet nyilvánítani, s van, amikor meg ez szükségtelen formaság csupán. Annyit mondhatok, hogy elvárni, kivált ennek elmaradása után szemrehányást tenni nem érdemes. Még a pap személyétől is függ, hogy mennyire képes az adott helyzetben a szertartáson, a tanításon túl további vigaszt nyújtani. Hisz részvétnyilvánításnak ez a célja. Ha a nevet elvétette a pap, az rém kellemetlen, de nem érdemes semmilyen helyreigazítást követelni. A gyász sebeit még ezzel is marcangolni fölösleges dolog. Ez is némileg személyfüggő. Van preciz, gondos pap, akivel sohasem történhetne meg ilyesmi, s van, aki, még ha minden erejével törekszik is a gondosságra, pontosságra, akkor is előfordulhat vele ilyen.
DJK! A katolikus egyháznak mi a véleménye az értelmi fogyatékosokról? Értelmi fogyatékos ember lehet Elsőáldozó? Köszönöm
Természetesen részesülhet a szentségekben a fogyatékos ember is. Sőt, neki, talán még jobban szüksége van erre a szerető megerősítésre, amelyet a Szentség adhat. Ne vezessen félre bennünket az a gyakorlat, hogy az elsőáldozókat alaposan fölkészítjük, még le is vizsgáztatjuk. Ez segítség a titokhoz való közelebb jutáshoz, de semmiképpen sem feltétel. Erre világít rá a Keleti Egyház gyakorlata is, amikor keresztelés alkalmával a néhány hetes vagy hónapos kisdedeket is megáldoztatja.
Kedves Lelkiatya! Jézus mikor elbocsátotta a tanítványokat, mint juhokat a farkasok közé, azt tanácsolta nekik, hogy legyenek okosak, mint a kigyók, és szelídek mint a galambok. Mindnyájan, akik Krisztust követjük, vállaltuk, hogy a kapott szentségek erejénél fogva terjesztjük az Úr örömhírét. De vajon Jézus e szavait, hogyan válthatjuk életre a mindennapjainkban? Miként tehetünk Róla tanúságot közömbös vagy ellenséges közegben, például a munkahelyünkön? Köszönöm a tanácsait.
Ebben a helyzetben a bölcsesség a tanúságtétel idejének és módjának megtalálása, a bárány szelídsége pedig az addig való türelmes kitartásra vonatkozik. Az a leghatékonyabb tanúságtétel, ha a tetteinken - hivalkodás nélkül is - látszik, hogy keresztények vagyunk. Ha a szeretet, a figyelmesség, az irgalom, a szelídség jellemzi emberi kapcsolatainkat, vagy legalábbis az erre való törekvés. Ha ez nehéz, akkor jusson eszünkbe, hogy Jézus nem véletlenül használt ennyire képtelen képet annak érzékeltetésére, hogy ő nem csupán emberi eszközökkel, hanem isteni erővel ruház föl bennünket. Ahhoz, hogy ezt megértsük, fölfedezzük, sokat kell imádkozni, tartani a személyes és állandó kapcsolatot az Úrral. Amikor pedig a cselekvésre van szükség, akkor szintén az Úrral egységben maradva már nem is a magam tetteit viszem végbe, hanem az Övét.
Kedves Lelkiatya! Van egy ismerősnőm,aki elvált a második férje meghalt,most van egy másik élettársa.Az első férje még él, vele megesküdtek katolikus templomban.A nő azt állitja,hangoztaja,hogy az élettársával nincs köztük semmilyen testi kapcsolat,neki az nem fontos,meg nem azért vannak együtt.De egyszer elszólta magát és kiderült,hogy ez nem igaz,van közöttük testi kapcsolat is.Az illető nő gyónik,áldozik,felolvas a templomban.Egy előadás után sértve érezte magát, meg általában az mindig egy belső felháborodást vált ki belőle mikor ilyen témák kerülnek szóba és kifejeződik az egyház álláspontja,hogy mihez van joga az elváltaknak és mihez nincs.Ő úgy érzi nem tesz semmi rosszat,mert szerinte vannak nem szent életű papok is,akik a papi szolgálat mellett kettős életet élnek.Erre nehéz mit mondani neki.Ilyen esetben kell-e valakit értesiteni egyházi körökön belül?(nem merném megtenni).Bűn-e ezt elhallgatni?Ha megmondanám neki vagy másoknak ezt az rontana a kapcsolatunkon.Vagy érvényes az az elv,hogy minden kecske a saját bőrét viszi vásárra és felel a saját tetteiért? Ez nem igazságos azokkal az elváltakkal szemben,akik betartják az egyház előirásait.Ő tanult teológiát is itt nem tudatlanságról van szó.De az illető megcáfolja az egyház állitásait és előirását. Válaszát ksözönöm!
Kétségtelen, összetett a kérdés. Él a gyanú, hogy az illető nem helyesen cselekszik, vagy a magánéletében vagy a szentségi élet gyakorlatában. Az említett részletek erre engednek következtetni. De vajon kell-e nekünk ez után nyomozni? Ha ő azt állítja, hogy nincs közöttük testi kapcsolat, akkor jogunk van-e ezt megkérdőjelezni? Ellenőrizzük talán? Nem volna egyszerű. Szerintem nem érdemes ezt a kérdést, ezt a helyzetet jobban vizsgálgatni. Alighanem tudja ez az illető, hogy az Egyházban mit lehet és mit nem. Ha így van, akkor nem kell őt erre külön emlékeztetni. Ha netán harcosan hangoztatná, hogy az elváltaknak joguk van ehhöz vagy ahhoz, akkor, persze, szabad a beszélgetésben vitába szállni. Mégpedig leginkább azzal az érveléssel, hogy az egyházban nekünk jószerivel semmihez sincs jogunk. Hisz mindent ajándékba kaptunk. Akkor értjük meg ezt, ha hálásak vagyunk. Ha követelőzünk, akkor sohasem értjük meg az Isten ajándékozó szeretetét. Éppen ezért nem helyénvaló az az összehasonlítás sem, hogy igazságtalan volna ennek az illetőnek a magatartása más elváltakkal szemben. Azok, akik hálás és alázatos szívvel igazodnak az Egyház tanításához, azok mindenképpen jobban járnak, mint azok, akik ezt nem teszik, hanem valahogy kicsavarva a maguk érdekeit próbálják beleerőltetni. Ha úgy látja, hogy ez a személy nem az Isten útján jár, elsősorban imádkozzék érte. Ha már egy jó ideje imádkozott, akkor majd megnyílik Ön előtt a világosság, hogy mit tehet érte. Most, kérdései, megfogalmazásai alapján azt mondom, elegendő az imádság.
Tisztelt Lelkiatya! Azt szeretném Öntől kérdezni, hogy az Egyház hogyhogy nem avatta szentté Andrej Rubljovot a Szentháromság megfestőjét? Válaszát előre is köszönöm! István
Kedves István! Bizonyos mértékben jogosan veti föl ezt a kérdést. A Keleti Egyház ugyanis szentként tiszteli Andrej Rubljovot. Miként a Katolikus Egyházban is a szentek közé soroljuk Beato Angelico-t. Viszont, sajnos, az 1054-hez köthető egyházszakadás után a két egyházfél általában nem fogadja el a másik testvéregyház szentjeit. Persze, vannak kivételek, mert például az ortodoxok közül sokan szentként tisztelik Szent Ferencet, mint nálunk is sok helyen látható tiszteletre kitéve Szárovi Szent Szerafim ikonja.
Kedves Lelkiatya! Kérdéseim: A tetoválás bün? Az öszulö haj festese bun? Kőszőnőm válaszát előre is.
Legalábbis értelmetlen mindkettő. Összefirkáljuk, összefestegetjük magunkat, mert nem akarjuk elfogadni azt, amit Isten nekünk a legnagyobb szeretettel adott. Nem javaslom, tehát egyiket sem.
Kedves Lelkiatya! Romai katolikus vagyok. Szeretnem tanacsat kerni abban, hogyan szabadulhatnek meg az aggalyos lelkiismerettol? Tobb, mint ot evtized kihagyas utan a kozelmultban ketszer gyontam lelkigyakorlat alkalmaval. Azt veszem eszre, hogy aggalyossagaim(pl. jeleg jo volt-e a bunmegvallas, nagy bun-e valami, .stb.)hasoloan jonnek elo, mint kamaszkoromban. Valaszat elore koszonom.
Érdekes jelenség, hogy az aggályosságra hajló természetű embereknél sokszor éppen a szentgyónás váltja ki az aggályok újra megjelenését. Éppen azért, mert az ember szeretne jól és alaposan gyónni, hogy egyáltalán ne maradjon bűn, ugyanakkor óhatatlanul ott marad a beteljesületlenség érzése, hiszen az ember sohasem tud tökéletes lenni, tökéleteset alkotni. Minden egyes szentgyónásunk is tökéletlen. Ennek tudatosításával kell mindig tartanunk a bűnbánatunkat. Annak eredménye, azaz a bűnbocsánat nem a bűnbánattartás tökéletességétől függ, hanem Isten kegyelmének köszönhető. Tudom, hogy ezek csupán észérvek, amelyek csak kismértékben hatnak a nem észérvekre alapozódó aggályosságra. Mégis, érdemes ezt a tényt, a magunk tökéletlenségét és Isten irgalmának végtelenségét napról napra tudatosítani. Ezen való elmélkedést, ezért való hálaadást tudom javasolni az egyébként alaptalan aggályosság orvoslására.
Kedves Lelkiatya! Már ma nagyon zaklatott vagyok. Holnap Anyák napja, ünnepi műsor a szent liturgia után. Mi 43 év házasságban nem kaptuk meg a gyermekáldás ajándékát. Férjem édesanyját már 10 éve eltemettük, az idén februárban az én édesanyám is elhunyt. Számomra már csak keserűség az Anyák napja. Számtalanszor imádkozom, hogy legyen meg a Te akaratod, mégis olyan sok szemrehányást, megaláztatást viseltem el gyermektelenségem miatt. Az életünket a jó Istenre bízzuk öregségünkben, betegségünkben. A testvérek egy másik kontinensen élnek, így támaszt ők nem tudnak nyújtani. Az én testvéremnek gyerekei és unokái vannak, ők nem érnek rá minket látogatni. Még egy telefonhívásra sem tudnak időt szakítani. Köszönöm Tisztelt Lelkiatya, hogy elolvassa soraimat és megerősít hitemben. Feltámadt Krisztus!
Kedves reménybeli édesanya, nagymama! Teljesen osztozom bánatukban, keserűségeikben. Azért is, hogy saját életállapotuk miatt bántásokat kaptak másoktól, de főként azért, hogy a család többi tagjától sem kapják meg azt a figyelmességet, szeretetet, amelyet megérdemelnének. Persze, azt is lehetne mondani, hogy ha lettek volna saját gyermekeik, akkor mennyivel más volna a helyzet, akkor bizonyára megkapnák. De ez csak találgatás. Hiszen, sajnos van rá példa, s ami talán az Ön helyzetüknél is szomorúbb, ha a saját gyermekekkel, unokákkal rendelkező idősek sem kapják meg a nekik járó figyelmességet, szeretetet. Aztán hozhatnánk még azoknak az embereknek a fájdalmait, akik meg egyáltalán nem kaptak életükben hűséges, szerető társat, vagy éppen kaptak társat, de egyáltalán nem hűségest, nem szeretőt. Istenem, mennyi fájdalom, keserűség van az emberi életben! Ugyanakkor, természetesen van öröm is, kicsi és nagy egyaránt. Érdekes jelenség, hogy az ember általában a saját fájdalmait látja legnehezebbnek, s a másikra úgy tekint, hogy neki milyen jó lehet. Ez azonban mindig félrevezető. Egyáltalán nem látunk bele a másik életébe, nem tudjuk, hogy neki mi a nehéz, mi a keserű. Ezért a legjobb, ha a saját életünkben megkeressük azokat, amiknek lehet örülni, azokat, amelyekkel minket gazdagított a Teremtő. A minap megható sorokat olvastam az egyik szerzetes tollából, akinek, természetesen szintén nincsenek gyermekei, de együtt örül az édesanyákkal és sok boldogságot kíván nekik. Azt javaslom, hogy készítsen mérleget, Ön mennyi mindent kapott a Jóistentől, ezekért adjon hálát. Utána pedig vegye számba a fájdalmait, hiányosságait is, és ezekért is adjon hálát, mert az Úr tudja, hogy miért alakította így az életüket, neki legyen dicsőség ezért (is)! Ha ezzel a kettős hálaadással tudja szemlélni az életét, akkor sem az Anyák napja, sem más családi tartalmú ünnep nem szomorúság forrása lesz a számára, hanem alkalom a hálaadásra és a másokért való imádságra.
Kedves Lelkiatya! Római katolikus gyermek lehet elsőáldozó ortodox templomban? Válaszát köszönöm szépen!
Inkább ne! Katolikus ember akkor járulhat szentségekhöz ortodox templomban, ha nincs lehetősége arra, hogy katolikus szertartáson vegyen részt. Föltételezem, hogy az elsőáldozás nem ilyen esemény. Az ortodoxoknál egyébként sincs ennek ünnepélyes gyakorlata. Inkább az a félő, hogy ha valakit ortodox körülmények között készítenek föl az első szentáldozására, ezzel már szándékoltan be is vezetik - mondjam így: átvezetik - az ortodox egyházba. Ez mindenképpen kerülendő!
Kedves Lelkiatya! Feltámadt Krisztus! A férjemtől már 8 éve elváltam. Azóta nem élek házaséletet, sem élettársam sincs. A házasságunk polgári tv.szerint érvénytelen. Kérdésem: 1. Részesülhetek-e szentáldozásban? 2. Gyermekem lehet-e elsőáldozó? 3. Aktívan részt vehetek-e olyan egyházi rendezvényeken, amelyen a lelkiatya kikötései olyanok, hogy: ne legyen elvált, vadházasságban élő, házasságon kívüli gyermeket nevelő személy a felolvasó például? Most, hogy közeledik az első szentáldozás ideje, az iskolai beíratások ideje, sok szülőnek problémát okoznak az ilyen élettársi kapcsolatok esete. Válaszát köszönöm.
Ha nincsen házasságon kívüli kapcsolata, akkor részesülhet szentségi föloldozásban, szentáldozásban, ebben semmi nem gátolja. Éljen is vele! Ha a gyermekét egyedül neveli istenfélő lelkülettel, akkor különösen is nagy megbecsülés illeti. Egyházi feladatokat azonban akkor vállalhat, ha mindezeken túl hitvalló, Krisztust követő életet él. Ennek megítélése azonban nem csak az Ön személyes meggyőződésén múlik. Sajnos, figyelembe kell venni az emberek véleményét is. Persze, az az egészséges helyzet, ha mi, keresztények, katolikusok nem ítélkezők vagyunk, hanem irgalmasok és elfogadók. Ha azonban az elvált embernek új élettársa van, akivel nem szentségi kötelékben él együtt, akkor nem részesülhet a szentségekben, hiszen nem Istentől megáldott életállapotban él. De az ilyen személyeknek is helyük van a egyházban, a parókiális és közösségi életben, ők is legyenek ott minden vasárnap az Eucharisztikus liturgián és más szertartásokon. Hiszen az Egyház által közvetített krisztusi kegyelmek őket is megilletik, őket is elérik, őket is erősítik. Sőt, életállapotuk miatt még nagyobb szükségük is van ezekre.
Kedves Lelkiatya! Az Újszövetségben több helyen szerepel, hogy Jézus eltűnt/elment/eltávozott a tömegből pl. miután meggyógyította a bethesdai vakot, amikor királlyá akarták tenni sőt akkor is, mikor követ ragadtak ellene (Jn 5,13; 6,15; 10,39). Ha elgondolom e jelenteket, úgy érzem, a Mestert mindannyiszor nagy tömeg vette körbe, amely hallgatta a tanítását és figyelte minden mozdulatát. Emberi ésszel nem érhető fel, hogy e tömeg szorításából hogyan tudott mégis kiszabadulni? Lehetséges-e, hogy ezen alkalmak Jézus hűségének próbatételei is voltak, melyeket emberi természete szerint kiállt és így az Atya megengedte, hogy isteni természete szerint csodás módon eltűnjön? Jelentheti ez azt is, hogy amikor döntéshelyzet elé kerülve életünket szabadakaratunkból Isten akaratának irányába helyezzük, akkor az emberi érdekek erejüket vesztik? Válaszát előre is szívből köszönöm.
Bevallom, ezen jelenetek olvastán nekem még sosem jutott eszembe, hogy ilyenkor Jézus valami csoda folytán tűnt volna el az emberek szeme elől. Azért is lehet ezt gondolni, mert ha ezeket is a csodák közé sorolnánk, bizonyára másutt is szerepelne erre utalás. Szerintem elegendő csak arra gondolni, hogy Jézus, a maga sugárzó személyiségénél fogva mindig ura volt ezeknek a helyzeteknek. Nem hagyta, hogy az események vagy az emberi indulatok magukkal sodorják. Mindig ő irányította az eseményeket. Még a Getszemáni kertben is, ahová dorongokkal, fegyverekkel vonultak ki érte, az egyszerű "Én vagyok" kijelentésével földre kényszerítette őket. Hagyta ugyan,hogy Júdás megcsókolja, de előre látta ennek is a következményét. Amikor arra volt szükség, akkor engedte, hogy ünnepeljék, más alkalommal azonban sem az ünneplést, sem az elfogatást nem hagyta. Tudta, mi lakik az emberben, hogy kinek mikor mire van szüksége. Ma is tudja.
Kedves Lelkiatya! Ha az ember gyászol és sír, annak ellenére hogy már letelt a gyász egyéves ideje, akkor hogy gondoljon az életre? Nagyon érzékeny vagyok és még mindig a sírás környékez több év után is, nehezen tudom elengedni az elhunytat. Azért "regenerálódom" ilyen lassan, mert nálunk a családban az érzések elfolytása a szokás, ami rám káros hatással van, így nem enyhül a fájdalom és nem gyógyul meg a lelkem, én nem tudok azonosulni a család ezen rossz szokásával, valószínűleg ők ezt hozták otthonról azért ilyenek. Válaszát Isten áldásával előre is köszönöm.
A gyász ideje nem mindenkinél egyforma, s természetesen nagy mértékben függ attól is, hogy kit kell gyászolnunk. Amire utal, annak valóban van jelentősége, nevezetesen, hogy hogyan kezeli a család az érzelmeit. Az elfojtás általában nem segít, persze, az érzelmek túlzott fölkorbácsolása sem tesz jót. Kell egy egészséges mértéktartás, de fontos, hogy legyen kifejeződése is a belső világunknak. Egyébként erre nagyon jók a zsoltárok. Van mindenféle zsoltár: örömre, bánatra, hálára, haragra, S valóban, ez a legjobb, ha a belső világunkat elsősorban az Úr Isten felé tárjuk föl. Ebben nagy segítséget nyújtanak a zsoltárok. (Kegytárgyboltunkban kapható hangos Zsoltárkönyv.) Ugyanakkor, nyilván, szükség van az emberi megnyilvánulásokra is. Sokat segít, ha van mellettünk együtt érző ember, kivált, aki ezt ki is tudja fejezni, akár öleléssel, együtt hallgatással, együtt töltött idővel, stb. Úgy sejtem, Önnek lelki, érzelmi gyógyulásra van szüksége. Nem biztos, hogy ez csak úgy, magától menni fog. Javaslom, hogy keressen föl szakembert, vagy még inkább egy lelki embert. Lényeg, hogy olyan megbízható embert találjon, akinek őszintén elmondhatja gondolatait, föltárhatja érzelmeit. Az életre, a továbbmenetelre csak ez után lehet jól gondolni. Amíg balzsamot nem talált a lelki bánatára, addig az előrelépés nagyon-nagyon nehéz, túlzottan sok energiát emészt föl, s az erre irányuló erőfeszítés nem is igazán hatékony. Keresse, tehát előbb a gyógyulást. Megteheti azt is, hogy elmegy szerzetesek közé néhány napra vagy egy hétre (vagy többre), és ott, velük együtt imádkozva kéri az Urat e sebének begyógyítására.
Kedves Lelkiatya! Vasárnap szeretnék meggyónni Máriapócson. Hogyan lehetséges ez? Misék előtt vagy után? Esetleg napkőzben is van rá lehetőség? Messziről érkezek, nem biztos, hogy a reggeli órákban sikerül odaérnem. Előre is köszönöm.
A Máriapócsi templomunkban szinte folyamatosan van szentgyónási lehetőség. A szertartások alatt mindig ül kint gyóntató atya. De ha más alkalommal érkezik valaki, bármelyik atyát megszólíthatja, és nyomban rendelkezésre áll. Ha esetleg elfoglaltsága van, akkor pedig szól a kijelölt gyóntató atyának és hamarosan jönni fog. Legyen áldott ez a szentgyónása!
Krisztus Föltámadt! Kedves Lelkiatya! Rómába egyedileg látogató zarándoknak van-e lehetősége ott magyar atyával találkoznia (akár római, akár görögkatolikussal) gyónás, lelkivezetés céljából? Segítségét köszönöm!
Igen, több magyarul is beszélő áldozópap él és dolgozik Rómában. A Santa Maria Maggiore templomban pedig van egy gyóntató, Meló Lajosnak atyának hívják. A gyóntatószékére ki van téve, hogy milyen nyelveken gyóntat, azok között szerepel a magyar nyelv is. A Szent Péter bazilikában szintén van olyan gyóntatófülke, amelyen a tábla jelzi, hogy magyarul is lehet gyónni. De Meló atya szinte minden nap rendelkezésre áll.
Kedves Lelkiatya! Ezúttal két kérdéskörben is szeretném a tanácsát kérni, bár úgy érzem ezek valamelyest össze is függenek. 1., Mi tesz alkalmassá arra, hogy Isten szeretetének közvetítői lehessünk? Lehet-e fejleszteni ezt a készséget? 2., A világ dolgai (családom, nemzetem sorsa) szükségképpen foglalkoztatnak, de szeretnék törekedni arra, hogy ez egyensúlyban maradjon az Úr indításaira való figyelemmel és nyitottsággal. Hogyan osztható meg helyesen e kettő aránya a szívünkben, az életünkben? Köszönöm a gondolatait.
1. Amikor követjük azt a szívünkből induló késztetést, hogy jót tegyünk, fontos, hogy éberen megmaradjunk Isten akaratának a keresésében. Az atyák sokszor figyelmeztetnek arra, hogy a jóra való törekvésünkbe könnyen belevegyül a bűn, gyakran anélkül, hogy észrevennénk. Legtöbbször a hiúság, de sokszor a számítás is vagy más önző érdek. Ez azért veszélyes, mert ha az ember nem figyel erre éberen, akkor azt hiszi, hogy mennyi jót tesz, közben már régen nem az Isten útját járja. Sajnos, sok ilyen tévelygő keresztény ember van. Ezért ahhoz, hogy Isten szeretetének hiteles közvetítői legyünk, elengedhetetlen ez az éber figyelem az Istenre. Nyilván, az imádságban. Abból mérhetjük le, hogy ezen az úton vagyunk-e, ha mindeközben növekszik a bűnbánatunk. Hiszen Istenre figyelve nem a saját jótetteinket látjuk magunk előtt, hanem Isten tetteit, amelyeket rajtunk keresztül, de közben a mi életünkben is cselekszik. Látva Isten jóságát, az ember egyre inkább érzi a maga méltatlanságát. Nem azt mondom, tehát, hogy Isten szeretetének közvetítőjeként egyre mélyebb bűnbánatban kell élnünk, hanem azt, hogy ez a bűnbánat az Istenre figyelésünk következménye lesz. Igen, természetesen, lehet fejleszteni ezt a képességünket. Hogy ehhöz gyakorlati tanácsot adjak, mindig ügyelni kell arra, hogy a tetteimbe minél kevesebb önzés vegyüljön, hogy minél gyakrabban járja át gondolkodásomat - és imádságomat - a hála. Hiszen mindent Istennek tulajdonítok. 2. Semmiképp sem szabad szembeállítani a világ dolgait és Isten dolgait. Mintha Isten mást akarna, mint amire a világnak szüksége van. Ezért téves még az a jó szándékú törekvés is, amely szeretné fölállítani a helyes arányt a kettő között. Mert ezzel kimondatlanul is azt valljuk, hogy vagy egyiket vagy másikat kell választani. Nem, a kettő egy. Amit esetleg mégis ketté kell választani, az az imádságra szánt idő. Kell, hogy legyen olyan idő is a napjaimban, amikor csak Istennel foglalkozom. Ennek arányát már valóban meg kell találni, s bátran mondom, annál jobb, minél több idő jut Istenre. Persze, ezt túlzásba is lehet vinni. Például rosszul teszi a családanya, ha a reggeli imájára hivatkozva elhanyagolja a gyermekei reggelijét. Az imádság egyensúlyát ki-ki maga kell, hogy megtalálja. De ebben sokat segíthet a lelki vezető. Mindenesetre fontos tudatosítani, hogy ami jó a gyermekeimnek, családomnak, munkatársaimnak, hazámnak, az jó az Istennek is, arra Ő is áldását adja. Ha tanácstalan vagyok, hogy mit is kell tennem, mi az Ő akarata, mi az igazi szükség, akkor vonuljak el egy kissé, akár csak pár percet is lépjek be a csöndbe. Hozzam meg imádság után a döntést, és bizalommal haladjak abba az irányba.
  1 2 3 4 5 
6
  7 8 9 10 11 ...    
UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE
LELKIATYA
ÍRJON NEKÜNK  IMPRESSZUM
Hajdúdorogi Főegyházmegye © 2016