Főegyházmegye a Facebookon Élő közvetítés Szentírás


Kérdezzen bizalommal a lelkiatyától!


Biztonsági kérdés:
Mennyi hét meg négy? (a választ számmal kell beírni)


küldés

eddigi válaszok
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Azt szeretném kérdezni, hogy Orosz Atanáz és Szocska Ábel atyának van címere, mert az interneten csak Kocsis Fülöp atyáét találtam meg.
Atanáz püspök atya elérhetősége a Miskolci Egyházmegye honlapján található: http://migorkat.hu/egyhazegyei-hivatal Ábel atyáé pedig a Nyíregyházi Egyházmegye honlapján: http://www.nyirgorkat.hu/?q=elerhetosegek&l=hu
Kedves Lelkiatya! Valóban fontolgatja a Szentatya a nős papság bevezetését (http://mno.hu/kulfold/ferenc-papa-hajlik-ra-hogy-nos-emberek-legyenek-papok-1389657)? Ha igen, erről katolikus hírportálokon miért nem esik szó? Olyan hírek is napvilágot láttak, hogy Dél-Amerikában kísérleti jelleggel feloldatná a pápa a cölibátust (http://nepszava.hu/cikk/1109053-ferenc-papa-vitazna-a-colibatus-eltorleserol). Persze gondolom, hogy az ilyen próbálkozásokat évtizedes tétlenség előzi meg, szóval napjaink (a következő 100 év) egyházát nem fogja érinteni ennek a felfogásnak a változása. Mit gondol erről a Lelkiatya?
Mivel komoly hírforrásból én nem értesültem erről, a két javasolt hírt és a CNN jelentését elolvastam. Ezekben olyan jelentéktelen és nem egybevágó állítások vannak összeollózva, hogy ebből igazi hírt kiolvasni semmi remény. Ferenc pápa ajkát - amennyire ki tudom bogozni - ezek a szavak hagyhatták el: "A paphiány nagy problémát jelent Németországban." "Meg kell gondolnunk, hogy a "viri probati" (kipróbált férfiak) nem jelenthet-e megoldást." "Ha igen, akkor meg kell fontolnunk azt is, hogy milyen szolgálatokat láthatnak el, például a közösségek előmozdításában." Hol van ezekben a mondatokban arról szó, hogy papok nősüljenek vagy nős embereket pappá szenteljenek? Az csupán a hírmagyarázók mesterkedése, hogy ezen mondatok mellé állítanak bizonyos gyakorlatokat, például anglikánok katolizálására vagy görögkatolikusok ősi keleti gyakorlatára hivatkozva. A pápa még azt is hozzátette: "A választható cölibátus nem megoldás". No, hát ezért nem lehet katolikus hírportálakon olvasni, mert ennek semmi igazán súlyt adó alapja nincsen. Az én véleményem, hogy a Katolikus Egyház Európában valóban nagy válságban van, de semmiképpen sem azok az országok fogják tudni megmutatni és megadni az ebből való kiút helyes megoldását, amelyekben ez a válság a legsúlyosabb. Forduljunk inkább azon országok felé, ahol mély és buzgó katolikus élet folyik, s tőlük tanuljunk - engedelmességet, alázatot, hűséget!
Kedves Lelkiatya! Ön mit gondol Isten milyen? Mint külsöleg ugy belsöleg is? ÍHogyan képzeli el?
Istenre nem lehet gondolni külsőleg és belsőleg. Nála a külső és a belső, az alsó és a fölső, a pont és a végtelen, ez mind egy. Nála ezek a dolgok nem elválaszthatók. Nála, Benne minden egyszerre van jelen. Éppen ezért elképzelni sem tudjuk, hogy milyen is Ő. S mivel ez így van, nem is érdemes ezzel foglalatoskodni. Ha megpróbálom elképzelni, akkor képzeletem előtt nem rajzolódik ki más, csak a magam alkotta Isten-kép. Hogy ez kinek milyen, arról lehet éppen beszélgetni, de nem sok értelme van. Mert nem az a cél, hogy egymás Isten-képét megismerjük, hanem, hogy a sajátunkat az élő Isten igazi képéhez igazítsuk, azt minél jobban megközelítsük. Ehhöz nem a másik Isten-képére van szükségünk, hanem az imádságra és a Szentírás rendszeres olvasására. Ha azt szeretné, hogy az Ön Isten-képe minél jobban közelítsen az igazihoz, akkor váljon önzetlen emberré, gyakorolja a szeretetet, legyen önfeláldozó. Ezen az úton lehet legjobban megérteni, hogy kicsoda az Isten és milyen Ő. Nem annyira a gondolatokkal és elképzelésekkel, hanem inkább a gyakorlati tettekkel.
Kedves Lelkiatya! Köszönöm a válaszát! Igy kicsit objektivebben látom a dolgokat.Ebben az esetben a fogorvos váltás csak akkor lehetséges... Ismét csak a választ kérném!Dina
Kedves Dina! Valóban, azt érzem én is, hogy túlbonyolítja ezt a dolgot. Nem érdemes azon töprengeni, hogy a másik ember, jelen esetben az orvosom, mit gondolhatott, mit érezhetett, miért tette ezt vagy azt. Főként azért, mert ha túl sokat gondolok erre, akkor csak a saját gondolataim forgásában maradok, s végképp elveszek azok útvesztőjében. Egyszerű tanácsom, hogy menjen el nyugodtan ehhöz a fogorvoshoz minden magyarázat nélkül. Ha a kezelés miatt szükséges elmondani, hogy eddig mi is volt, azt, persze, nem mulassza el, de ezúttal a személytől nyugodtan függetlenítse magát. Ha jó szakorvos, mint arra többször utalt is, semmi oka arra, hogy váltson. Az még a javaslatom, kérésem, hogy ha olyan kérdést tesz föl, amelynek tartalmát nem szeretné, hogy mások is lássák, akkor ne ide, hanem a lelkiatya@gorogkatolikus.hu címre írja meg kérdéseit.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Miért van az, hogy pl. többször megnéztem Mel Gibson tól a Passiót, meg se rezzenek, ha meg ugye aktuális ez a holokauszt stb, ha csak elmegyek a Terror házánál,be menni még nem mertem, vagy látok egy képet, nem alszok napokig, gázkamrák stb. -ről álmodok. Pedig nem vagyok érintett, hogy egy rossz emlék. A Passióba is egy értelmes van nekem, Pilátus vergődése az igazságról. Érzéketlen vagyok, meg kell térnem nem tudom....Szilvi
Kedves Szilvi! Hogy megtérésre hívja az Úr, az bizonyos. De ezt ne a Mel Gibson filmtől várja! Elárulom, azon én sem hatódtam meg egy csöppet sem. De a megtérés nem is ez az érzelmi felfokozottság. Ha a Szentírást rendszeresen olvassa, ha figyel az Isten Önhöz intézett üzeneteire, ha kéri is Őt, hogy mutasson Önnek utat, akkor egészen bizonyosan eljut arra a pontra, amikor fölismeri, egyedül Istennel és Istenért érdemes élni. Persze, mindeközben érdemes minél többször részt venni a templomi szertartásokon, mert akkor az Isten családjával is egyre szorosabb kapcsolata alakul ki.
Szeretett Lelkiatyám! A Jelenések könyvében található fenevad bélyegét hogyan szükséges értelmezni? Ha ez a szám megtalálható telefonszámokon / vonalkódokon/ egyéb helyeken azt az adott dolgot el kell kerülnünk? Vagy nem szabad "félni" számoktól, mert ez csak szimbólikus jelentéssel bír? Ha pl. veszek egy ruhát és később a vonalkódján meglátom ezt a számot, mi a teendő? Szeretettel Z
Semmi. Hordja nyugodtan azt a ruhát, ne keresse ezeket a számokat. A Jelenések könyve nem szó szerint értendő. Egy hatalmas szimbólumrendszer, amely az Ősegyház liturgiai keretébe ágyazva ad vigasztalást az egyre növekvő üldöztetések közepette. Persze, ezen kívül sok minden más is van benne, de semmiképp sem a hétköznapi életünkre szóló utasításokat. Nem érdemes félni számoktól. Nem érdemes félni semmitől sem. Aki Istenben bízik, annak számára minden, ami történik ajándékká lesz.
Kedves lelkiatya! Már irtam Önnek a fogászati ellátásnál felmerülő problémáról. Újra jelentkezett ez a probléma.... Csak a választ kérném a kérdésre a tartalom megjelenitése nélkül! Köszönöm szépen! Dina
Kedves Dina! Az egészen biztos, hogy nem szabad, nem érdemes ennyire nagy jelentőséget tulajdonítani ennek a helyzetnek. Nem kizárt, hogy valami miatt az illető fogorvosnak is van valami emberi ellenérzése, de azért nem is nagyon valószínű. Az biztos, hogy nem minden páciens egyforma a számára, de ezt teljesen természetes. Nem érdemes magában szemrehányásokat, vádaskodásokat táplálni vele szemben. Ez most a helyzet, és kész. Nagyon sok mindent el kell tudnunk fogadni, amiket nem tudunk megváltoztatni. Itt is, azt vélem, nem fogja tudni megváltoztatni ezt a helyzetet, ezért nem is érdemes tovább rágódni rajta. Nyugodtan váltson fogorvost - amennyiben ezt megteheti - és ne is gondoljon erre a helyzetre. Adjon hálát, hogy az Úr azért tudott Önnek segíteni ezen az orvoson keresztül is!
DJK ! Előzőleg írt észrevételemre már kaptam választ, de örömömre szolgál, hogy az aggódó jelszavas hozzászóló is hasonlóképpen látja, illetve érzi az egyház helyzetét. Letértünk a krisztusi útról, le, de nem is akárhogy ! Az emberek lelki életével kellene foglalkozni, tisztességgel ! Üdvözlöm az aggódó hozzászólót ismeretlenül is !!! Xy
Egyetértve a figyelmeztető fölszólítással azt teszem még hozzá, hogy az aggódás sohasem indokolt. Az nem visz előre. Ha látjuk, hogy bármilyen körülmények között valami baj, nehézség alakul, akkor az nem aggódásra, hanem cselekvésre, nagyobb hittel és bizalommal való imádkozásra kell, hogy késztessen minket. Az Egyház megújulását sohasem másoktól, papoktól, püspököktől kell várni, hanem kinek-kinek saját magán kell azt kezdenie. Mint tette Szent Ferenc is a maga idejében.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Kedves Atya! Örömmel láttam, hogy a liturgikus szövegtárban megjelent a kis esti zsolozsma szövege is. Ezúton szeretném megköszönni a segítséget! Köszönettel és áldáskívánással: B.
Mi köszönjük, hogy fölhívta erre a figyelmünket. Áldott legyen az Isten!
Kedves Lelkiatya! Van néhány ismerősöm akik, mindig olyan dolgokat kérdeznek az embertől amit nem egyik napról a másik napra lehet megvalósítani. Van aki azt mondja az ilyenekről hogy a jó szándék vezérli őket. Én úgy gondolom, ha nem tud valaki segíteni az ne szóljon bele. Önnek mi a véleménye?
Minden helyzetben érdemes alapvetően a jó szándékot föltételezni a másikról. Még ha már-már zaklatásnak is érzem a viselkedését. Ki tudja, hogy azt a másik embert mi mozgatja? A viselkedési formák nagyon sokszor csak a felszínt jelzik, valójában más okok késztetik így vagy úgy viselkedni. S ha mi csak a felszínre reagálunk, akkor nem fogunk tudni segíteni a másiknak. Ezek a játszmák időről időre újratermelődnek. Ki kell lépnünk ezekből a szerepekből. Jobban oda kell figyelnünk a másikra. Érzékenyebben észre venni, hogy vajon mi lakhat a másikban, vajon mi készteti őt, hogy ezt vagy azt mondja. Mondok egy meglepő példát, amellyel a minap találkoztam. A sátánista fiatalok iszonyatosan kegyetlenek tudnak lenni. Mégis, valójában őket is a szeretethiány, a szeretetigény mozgatja. S ha valami váratlan helyzetben ezzel találkoznak, nem várt módon szeretetet kapnak, egyszerűen lehull róluk a kegyetlenség fekete leple. Így van ezzel mindenki. Böjte Csaba testvér úgy fogalmazott, hogy ki kell szeretnünk a másik emberből a jót. Azt tanácsolom, hogy ezzel a lelkülettel próbálja megérteni azokat az embereket, akik - úgy érzi - bele akarnak szólni a dolgaiba. Ezt nem kell föltétlenül hagyni, de nem is itt a lényeg, hanem ott, hogy annak a másik embernek vajon mire van szüksége. Ha ebbe az irányba terelem a kapcsolatunkat, akkor már talaját is vesztette az akadékoskodása.
Szeretett Lelkiatyám! Olyan szomorú hogy elég sok ember a sajátos érdekét nézi, és ezért képes másoknak szomorúságot, kárt okozni. 4 hónapja kezdtem dolgozni, és egyre többször találkozok hazugsággal, jogi hiányok kihasználásával, titkolózással, önös érdekek nézésével. Minden erőmmel azon vagyok, hogy ilyenbe ne folyjak bele, mindig a tiszta utat keresem és eddig sikerült is úgy vélem. Viszont egyre nehezebb ez az egész. Órási, leírhatatlan nagy áldás ez a munka nekem, viszont elég tanácstalan vagyok. Ha engem is törvénytelen szituációba akarnak rakni, olyan munkát végeztetni velem (hála Istennek törvénytelenségről nincs szó, csak a fent említettekről - legalább is úgy vélem, viszont lehet hogy törvénytelenséget is követnek) természetesen nem félek itt hagyni ezt a munkát, viszont az a baj, úgy gondolom szinte mindenhol ez megy... Nem tudom mit tegyek. A vállalat számít rám, lehet, hogy Isten azt akarja, vigyek fényt, legyek fény, a szeretet fénye, viszont egyre nehezebb, és nem tudom mit csináljak. Tudom, nem menekülhetek el a világ elől, szeretem a munkámat is. Megimádkozom a dolgot.
Valóban, nem menekülhetünk ki a világból. Ahol emberek vannak, ott hiba, hiányosság, bűn is van. Ezt nem tudjuk elkerülni, ettől csak egyedül Krisztus tud minket megszabadítani. Az a tanácsom, hogy végezze nyugodtan a munkáját. Mivel Önnek ebből semmi haszna nincsen, ezért egyáltalán nem vádolható azzal, hogy tettestárs volna. Arra törekedjék, hogy a munkáját becsületesen ellássa, s közben egyre mélyebb kapcsolatra találjon Krisztussal. Ezáltal valóban fényt, másutt nem tapasztalt szeretetet tud vinni a munkahelyére.
Dicsőség Jézus Krisztusnak. Kedves Lelkiatya. Van egy problémám, bár nem igazán tudom, hogyan nevezzem. Ha találkozok Valakivel, kezdetben jól viszonyul hozzám de egypár találkozás után úgy érzem, hogy van valami távolságtartás, alább hagy a korábbi hozzáállása a velem folytatott beszélgetésben. Nem tudom, hogy mi lehet az oka. Valamit elrontottam?! Rosszat tettem?! Bárkivel találkozok ez a folytatás. Igyekszem nem megbántani senkit, még a Lelkipásztorrommal is így van. Legalábbis úgy érzem, hogy nem bántottam meg, lehet, hogy nem igy van??? ahogy én gondolom!!! Kérem tessék szíves lenni válaszolni. Köszönöm szépen a segítséget. Miki.
Kedves Miki! Amikor azt érezzük, hogy "mindenki" így vagy úgy bánik velünk, akkor minden bizonnyal a hiba a saját készülékünkben van. Nem lehet hibáztatni az egész világot. Olyan sokféle ember van, jó is, rossz is, nyitott is, zárkózott is. Én nem ismerem Önt, ezért nem tudok segíteni, hogy mi lehet a magatartásában az az elem, amely egy idő után terhesnek tűnik mások számára. Beszélgessen erről a lelkiatyjával, vagy akár pszichológussal is beszélhet róla, hogy minél jobban megismerje saját magát, fölismerje saját gyengéit és erősségeit. Ha pszichológust keres föl, az mindenképpen keresztény legyen, s ha lehet, katolikus. Az fogja Önt leginkább megérteni és egyházunk tanításának megfelelően segíteni.
Kedves Lelkiatya!- - aggódó jelszóval Szeretném megkérdezni, miért kezelik "mostohagyermekként" a vidéki egyházközségeket,filiákat. Minden érdembeli tevékenység a nagyobb városokra koncentrálódik.Az egyházak egymással versengve, már szinte "elvilágiasodnak"! Nagyon letértünk a krisztusi útról! " Csak szájjal és szóval, de tettekkel és cselekedetekkel, nem" - vagy csak ahol pénz is van!!! Csodálkozunk, hogy elnéptelenednek a templomok? A nyáj, a pásztor után megy. " A jó pásztor otthagyja a 99-et és elmegy megkeresni az elveszett (v. eltévedt) 100.-at. Tisztelettel.
Köszönöm szépen a figyelmeztetést. Nekünk, papoknak ezt meg kell szívlelnünk. Kétségtelenül nagyobb vonzása van annak a munkának, amikor többekhez szólhatunk, több embert mozgathatunk meg, de ez nem jogosít föl arra, hogy elhanyagoljuk azokat, akik kisebb létszámban élnek az Egyházunkban. Persze, eltévedt bárány, sajnos, bőven van a nagyobb városokban is. Jól kell csoportosítanunk az erőinket. Ezért fontos, hogy mindnyájan Krisztus Egyházának élő tagjaiként éljünk és viselkedjünk. Nem lehet csak a paptól elvárni, hogy vigye előre az Egyház ügyét, hanem ebben minél több segítőtársra van szüksége. Segítsük a papok munkáját, akár ilyen figyelmeztetésekkel is, és mindenféle módon, hogy minél több emberhez eljuttathassuk Krisztus örömhírét és szeretetét!
Szeretett Lelkiatyám Meg tudna nekem magyarázni néhány Igét? Először is: 1 Korintus 14:3-35; 1 Timóteus 2:11-15; Ezek a nők egyházi szolgálataival kapcsolatosak. Mit is szabad nőknek és mit nem? Ön szerint nem szabad nőktől származó tanításokkal tölteni időnket? Valamint Máté 6:7. Szabad Istennel beszélgetnem, elmondanom naki napomat, sokat beszélnem vele? Mire utal, hogy ne szaporítsuk a szót? Ez azt jelenti ne imádkozzunk ugyan azért nagyon sokat? Magyarázatra van szükségem ezen Igékkel kapcsolatban. Köszönöm, Tisztelettel, Zoli
Kedves Zoli! Szent Pál apostol a Korintusiakhoz írt levelében hosszan és részletesen beszél arról, hogy hogyan tartsák meg a keresztények az istentiszteletet. Ebből nagyon sok mindent megtanulhatunk, mégsem követjük az ott leírt rendet a maga részleteiben. A nagyon mély teológiai tanítások mellett leginkább azt a gyakorlati következtetést vonhatjuk le a 11-től a 14. fejezetig tartó szövegből, hogy annak idején hogyan tartották ezeket az összejöveteleket. Az erre vonatkozó végső konklúzió az utolsó mondatban található: "De minden illő módon és rendben menjen végbe." (1Kor 14,40) Vannak egyéb elemek is, amelyek ma már nem tarthatók, mivel az évszázadok során sokat alakult az istentiszteleti rend, jóval mélyebbre hatolt, mint a kezdeti évtizedekben. Egyes gyülekezetek, kisegyházak szeretik szó szerint utánozni az ott leírt rendet, például a nyelveken beszélés, az egyéni imák és felszólalások lehetőségét. A gyakorlat azt mutatja, hogy ezek a próbálkozások, bár igyekeznek hűségesek lenni a Szent Pál által lejegyzett gyakorlathoz, de éppen a lényeget hagyják el, hogy "minden illő módon és rendben menjen végbe". Alighanem ezek a gyülekezetek sem tartják továbbá azt az előírást, hogy a nők "hallgassanak a gyülekezetben", és "kérdezzék meg otthon a férjeiket". Ez is olyan elem, amely az akkori gyakorlatnak megfelelt, de ma már nem értelmezhetjük szó szerint. Ezen buzdításnak a lelkületét érdemes követni, hogy az asszonyok törekedjenek az alázatra és engedelmességre, hiszen ezek nagyon mélyen krisztusi erények. De hozzá kell tennünk, hogy ez éppen úgy a férfiakra is vonatkozik. A Timóteus levél részlete is sok korhoz kötött kulturális elemet tartalmaz. Mindazonáltal az itt található tanításnak is a lényege, a mélye ma is érvényes. Törekedjenek az asszonyom a szerény, nem hivalkodó életre, a hitben, szeretetben, szegénységben és tisztességben való előre haladásra. Természetesen itt is érvényes, hogy ez a férfiakra is vonatkozik. Nem kell tehát fölrúgnunk saját szokásainkat, kultúránkat csak azért, hogy szó szerint kövessük a Szentírásban található szavakat. Szép fejlődést élt meg az európai kultúra ezen a téren is, hogy a nőknek jóval nagyobb méltóságot adott, mint az volt az ókorban. A Mt 6,7-ben található tanácsot is a szöveg környezetében kell értelmeznünk. Itt Jézus a színleg nagyokat imádkozó farizeusok szokásaitól akar minket megóvni. Amikor a látványos, sok beszédű ima valójában az embereknek szól, azok tetszését keresi. Arra buzdít, hogy minél bensőségesebben imádkozzunk, minél mélyebben éljük meg Istennel való kapcsolatunkat. Ezért is tanít meg arra, hogy Istent Atyánknak merjük szólítani.
Hozzáfűzés a Dicsőség-köszönéses cikkhez: Lehetőségek: Dicsőítés az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek most és mindig - örökkön-örökké! Dicsőítés Jézus Krisztusnak! Dicsőségben Jézus Krisztus!
Ezt most csak közreadom, hogy mások is gondolkodhassanak ezen.
1
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    
UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE
LELKIATYA
ÍRJON NEKÜNK  IMPRESSZUM
Hajdúdorogi Főegyházmegye © 2016