Főegyházmegye a Facebookon Élő közvetítés Szentírás
Benedek szé., Sándor fszvt.
előző nap
 március 14. 
következő nap
Iz 9,9-10,4

Így szól az Úr: „Értse meg ezt Efraim egész népe és Szamaria lakói, kik kevélységükben és szívük felfuvalkodottságában így szóltak: A téglák leomlottak, de majd kockakövekkel építkezünk. Vágjuk ki a vad fügefákat és a cédrusokat, és építsünk magunknak tornyot! Fölvonultatja majd ellenük az Úr a Sion hegye ellen felkelő ellenségeit, és ellenfeleit felkelésre indítja: Kelet felől Szíriát, nyugat felől pedig a filiszteusokat, akik tele szájjal falják föl Izraelt. Mindezzel azonban még mindig nem szűnt meg a haragja, sőt keze még továbbra is magasan ki van nyújtva. A nép pedig nem tért meg ahhoz, ki lesújtott rá, és a seregek Urát nem keresték. Ezért az Úr levágta Izraelről a fejet és a farkot, a nagyot és a kicsit egy napon: a vént és a tekintélyes személyiséget, mert ez a fej; és a gonoszságot tanító prófétát: ez a farok. Akik ezt a népet dicsérgetik, tévútra viszik: és azért vezetik félre, hogy felemésszék. Ezért ifjaiban nem leli kedvét az Úr, és árváin meg özvegyein sem könyörül, mert mindenki törvényszegő és gonosztevő, és minden száj igazságtalanságot szól. Mindezzel azonban még mindig nem szűnt meg a haragja, sőt keze még továbbra is magasan ki van nyújtva. Mert a gonoszság elharapódzott, mint a tűzláng, és mint ahogy a tűz megemészti a száraz füvet; és felgyújtja a sűrű tölgyerdőt, és mindent elemészt köröskörül a domboldalakon. Az Úr haragjától lángba borul az egész föld, és a nép olyan lesz. mint a tűznek martaléka; senki emberfia sem irgalmaz atyjafiának. Aki jobbra fordul, csak éhezik, és aki bal felé keres ennivalót, az sem lakik jól; s az ember már saját karja húsát eszi meg. Manassze Efráimot falja, Efráim pedig Manasszét; s mindketten Júdának esnek. Mindezzel azonban még mindig nem szűnt meg a haragja, sőt keze még továbbra is magasan ki van nyújtva. Jaj azoknak, kik gonosz törvényeket hoznak, mert a jegyzők gyötrelmes rendeleteket írnak: nem adják a perben a szegények igazát, és erőszakkal megvonják népem éhezőitől az igazságszolgáltatást. Kizsákmányolják az özvegyeket, és kifosztják az árvákat! Vajon mitévők lesznek majd a látogatás napján, hiszen már távolról közeleg nyomorúságotok? Ugyan kihez menekültök majd segítségért, és hol hagyjátok majd pompátokat? Nem maradhat hátra más, mint hogy fogságba kerüljetek, és a megöltek közé essetek? Mindezzel még mindig nem szűnt meg a haragja, sőt keze még továbbra is magasan ki van nyújtva!

Ter 7,1-5

Így szólt az Úr Noéhoz: Menj be te és egész házad népe a bárkába, mert téged láttalak igaznak színem előtt ebben a nemzedékben. Minden tiszta állatból végy hetet-hetet, hímet és nőstényt, a tisztátalan állatokból pedig kettőt-kettőt, hímet és nőstényt, az ég madarai közül is hetet-hetet a tisztákból – hímet és nőstényt –, a tisztátalanokból pedig kettőt-kettőt, hogy mag maradjon belőlük az egész föld színén. Mert még hét nap, s azután esőt hullatok a földre negyven nap és negyven éjen át, és eltörlök az egész föld színéről minden lényt, amelyet alkottam. Meg is tette Noé mindazt, amit az Úristen parancsolt neki.

Péld 8,32-9,11

Fiam, hallgass rám! Boldogok, akik megtartják utaimat. Hallgassátok a bölcsességet, és okuljatok belőle, s el ne zárkózzatok előle! Boldog az az ember, aki hallgat reám, és az én útjaimon jár, aki nap mint nap ajtómnál virraszt és az én szálláshelyem bejáratánál vár; mert az én kapuim az élet ajtaja, és ott már minden készen áll az Úr akarata szerint. Aki azonban ellenem vét, saját lelkének árt, és akik engem gyűlölnek, a halált kedvelik. A bölcsesség házat épített magának, és megerősítette annak hét oszlopát. Levágta áldozatra szánt barmait, megkeverte borát, és megterítette asztalát. Aztán elküldte szolgáit, hogy hirdessék meg a poharazást, és hangosan ezt mondják: „Aki balga, térjen be hozzám!” Az értetleneknek pedig ezt üzente: Jöjjetek, egyetek az én kenyeremből, és igyatok a borból, amelyet nektek kevertem! Hagyjatok fel az értetlenséggel, hogy örökre uralkodhassatok! Keressétek az értelmet, hogy bölcs belátásra jussatok! Aki rossz embert nevel, az gyalázatot szerez magának, aki pedig gonoszat korhol, az átkokat vesz magára, mert a bűnös megfeddése csak neki okoz sebet. Ne fedd meg a gonoszokat, hogy meg ne gyűlöljenek! Fedd meg inkább a bölcset, és ő megszeret téged! Adj a bölcsnek alkalmat, és még bölcsebb lesz, tanítsd az igazat, hadd gyarapítsa fogékonyságát! A bölcsesség kezdete az Úr félelme, és a szent dolgok elhatározása bölcs belátás; mert a törvény ismerete jó felfogásra vall. Ilyen módon sokáig élhetsz, és megsokasodnak életed évei.

Nursziai Szent Benedek szentéletű atya

Szent Benedek életéről kevés történeti adatunk maradt. Halála után fél évszázaddal írta meg életét Nagy Szent Gergely pápa a Dialógusok című művében. Az elbeszélés-sorozatból az egyértelmű, hogy a szent Nursia kisvárosból származott, Rómában tanult, de tanulmányainak befejezése előtt az ottani erkölcstelen élettől megundorodva visszavonult Sublacumba (ma: Subiaco). Itt éveken át remetéskedett, majd tanítványokat gyűjtött egybe kis kolostorokba, szerzetes-remete életmódra. Később - a hagyomány szerint 529-ben - innen is tovább ment, és végleg a Cassinum hegyen (ma: Monte Cassino) telepedett le, és ott alapította tulajdonképpeni monostorát. Ennek a közösségnek írta szabálykönyvét is, a Regulát.
A szentéletű atya 543 tavaszán hat napos magas láz után tanítványaival Keresztelő Szent János oratóriumába vitette magát, ott megáldozott, majd az ég felé kitárva karjait adta vissza lelkét Istennek. A bizánci egyház március 14-én, a latin egyház pedig március 21-én emlékezik a bencés rend alapítójának halálára.

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE
LELKIATYA
ÍRJON NEKÜNK  IMPRESSZUM
Hajdúdorogi Főegyházmegye © 2016