Főegyházmegye a Facebookon Élő közvetítés Szentírás
A szávamonostori 20 vtk.
előző nap
 március 20. 
következő nap
Iz 14,24-32

Így szól a seregek Ura: „Úgy lesz majd, ahogyan mondtam, és amint elhatároztam, úgy marad: Elpusztítom az asszírokat országomban és hegyeimen, és el lesznek tiporva, hogy lekerüljön ezekről azok igája, és vállukról lekerüljön azok büszkélkedése. Ez az a döntés, amelyet az Úr határozott el az egész földkerekség felől, és ez a kéz az, amely majd magasra ki lesz nyújtva az összes nemzet fölé. Mert amit a szent Isten határoz el, azt ki tudná meghiúsítani; és az ő kinyújtott kezét ki fordíthatná el?” Ákház király halálának esztendejében hangzott el ez a jövendölés: „Ne örüljetek, idegen népek, hogy összetört a botja annak, aki benneteket vert: mert a kígyó magvából viperafajzat támad, annak meg szárnyas kígyó lesz az ivadéka. Ennek folytán a szegények majd jól laknak, s a rászorulók békességben pihennek. Ám a te ivadékod éhen fog veszni, maradékod pedig elpusztul. Jajgassatok csak, városkapuk! Kiáltsatok csak, háborgó városok, s mindannyian, ti idegen törzsek! Mert észak felől füst közeleg, és nincs, aki ott legyen. Mit kell felelni majd a nemzetek királyainak? Azt, hogy Siont az Úr alapította, és általa üdvözülnek majd népének szegényei!

Ter 8,21-9,7

Így szólt az Úristen: „Nem átkozom meg többé a földet az emberek tettei miatt: mert erősen rosszra hajlik az ember gondolata ifjúságától fogva. Nem sújtom tehát még egyszer az összes élőlényt úgy, amint most tettem. Ameddig csak tartanak a föld napjai, a vetés és az aratás, a hideg és meleg, a nyár és tél, az éjszaka és a nappal meg nem szűnik többé.” Majd megáldotta Isten Noét és fiait, és ezt mondta nekik: „Gyarapodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet és uralkodjatok rajta! Rettegni és félni fog tőletek a föld minden vadállata és barma, az ég minden madara és minden, ami mozog a földön, s még a tenger összes hala is: mert rátok bíztam azokat. Minden élőlény, ami csak mozog és él, szolgáljon eledelül nektek: a zöld növényzethez hasonlóan ezeket is mind odaadtam nektek. Csak az életet hordozó vérrel nem ehettek húst. A ti életeteket hordozó vért is számon kérem: minden állattól és az embertől számon kérem azt. Az ember életét számon kérem ember-testvérétől. Aki embervért ont, annak ontsák ki a vérét; mert Isten képérc alkottam az embert. Ti pedig gyarapodjatok és sokasodjatok: töltsétek be a földet és szaporodjatok el rajta!

Péld 11,19-12,6

Az igazságos fiú igazi életre születik, az istentelen viszont mindhalálig szorongatást szenved. Utálja az Úr azokat, akik a züllés útjára léptek, de kedvét leli mindazokban, akik ártatlanul járnak életútjukon. Aki gonoszságot tervezve nyújt kezet, annak nem lesz mentsége, aki viszont igazságot vet, az elnyeri hűségéért megérdemelt bérét. Mint arany karika a sertés orrában, úgy áll a rosszindulatú nőnek is a szépség. Az igazak csupa jót remélhetnek, a gonoszok reménye pedig meghiúsul. Vannak, akik a maguk javait elosztva megsokszorozzák azokat, s vannak, akik folyton harácsolva is nélkülöznek. Az áldásban részesülő lélek egészen egyszerű, az indulatos férfi viszont nem szép. Elátkozza a nép azt, ki magának tartogatja vissza gabonáját, de áldás száll annak fejére, aki azt áruba bocsátja. Aki jót akar, az rokonszenvet arat, aki pedig rosszat tervez, maga kerül bajba. Aki gazdagságában bízik, elbukik; aki viszont az igazakat felkarolja, az kivirul. Aki saját házát nem gondozza, az szelet arat, s a balga pedig a bölcsnek lesz szolgája. Az igazságosság gyümölcse élet fája, a gonoszok lelke pedig idő előtt elpusztul. Ha még az igaz is csak alig menekül meg, hová lesz a gonosz és a bűnös? Aki szívesen veszi a feddést, az szeret okulni, aki pedig gyűlöli a dorgálást, az esztelen. Jobb az, ha az Úrtól kap kegyelmet valaki, a törvényszegőt pedig hamar elhallgattatják. A törvényszegés nem erősíti meg az embert, az igazakat viszont nem is lehet gyökerestül kiirtani. A bátor asszony korona a férje számára, a gonosz pedig olyan, mint a szú a fában. Az igazak esze azon jár, ami helyes, a gonoszok terve pedig csalásra irányul. A gonoszok szavai tőrbe ejtenének, de az igazak szája megment azoktól.

A Szent Száva monostorban megölt 20 szentéletű atya emléke

A palesztinai monostor szerzetesei egy arab támadás áldozatai lett 796-ban. Mivel a szaracénok aranyat követeltek és a szerzetesek ilyesmit nem tudtak adni, ezért elfogták az ifjú János szerzetest, és úgy kínozták meg, hogy kezein és lábain elvágták az ínakat, és a köveken vonszolták, amíg a bőre teljesen le nem égett. Szergiosz elrejtette a liturgikus szent edényeket, és menekülni próbált, de a martalócok elfogták és lefejezték. Néhány szerzetesnek mégis sikerült egy közeli barlangban elrejtőznie. Egy szaracén észrevette a dolgot, és bekiáltott a barlangba, hogy mindannyian jöjjenek ki. Közülük Patricius egyedül akarta magát feláldozni, csendre intve a barlangban rejtőző társait. A rablók mégis kihajtottak onnan mindenkit, és a kolostor templomába terelték őket, 4000 aranyat és kegytárgyakat követelve tőlük. Mivel ezeket nem kapták meg, behajtották a szerzeteseket Szent Száva barlangjába, s annak bejárata előtt máglyát gyújtottak. Tizennyolcan haltak így vértanúhalált, köztük Patricius is.

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE
LELKIATYA
ÍRJON NEKÜNK  IMPRESSZUM
Hajdúdorogi Főegyházmegye © 2016