Főegyházmegye a Facebookon Élő közvetítés Szentírás
Galaktion és Episztémé vtk.
előző nap
 november 5. 
következő nap
2Tessz 1,1-10

Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikiek egyházának, amely Istenben, a mi Atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban él. Kegyelem és békesség nektek Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Mindig hálaadással tartozunk Istennek értetek, testvérek, és pedig méltán, mert a hitetek erősen növekszik, és az egymás iránti szeretet gyarapszik mindnyájatokban, annyira, hogy dicsekszünk is veletek Isten egyházaiban, béketűrésetekkel és hitetekkel, amellyel minden üldözést és viszontagságot elviseltetek. Isten igazságos ítéletének a jelei ezek, hogy méltónak találjanak benneteket Isten országára, ha meg is szenvedtek érte, mert Istennél éppen az az igazság, hogy szorongatással fizessen azoknak, akik titeket szorongatnak, és nyugodalommal velünk együtt nektek, a szorongatottaknak, amikor majd az Úr Jézus megjelenik az égből hatalmának angyalaival tűz lángjában, s bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent s nem engedelmeskednek Urunk, Jézus Krisztus evangéliumának. Ezeket a kárhozatban örök büntetéssel sújtja az Úr színe és hatalmának dicsősége, amikor azon a napon eljön, hogy megdicsőüljön szentjeiben és megcsodálják mindazokban, akik hittek; nálatok ugyanis a tanúságtételünk hitelre talált.

Lk 12,13-15.22-31

Abban az időben, miközben Jézus tanított, ezt mondta neki valaki a tömegből: „Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!” Ő azonban ezt mondta neki: „Ember, ki tett engem bíróvá vagy végrehajtóvá közöttetek?” Aztán így szólt hozzájuk: „Vigyázzatok és óvakodjatok minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete! Ezért azt mondom nektek: Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit egyetek, sem testetek miatt, hogy mibe öltözködjetek! Az élet több az eledelnél, és a test a ruházatnál. Figyeljétek meg a hollókat, hogy nem vetnek, nem aratnak, nincs kamrájuk, sem magtáruk, és az Isten táplálja őket! Mennyivel többet értek ti a madaraknál! Ugyan melyikőtök toldhatja meg aggodalmaskodásával az életét akár egy könyöknyivel is? Ha tehát a legkisebb dologra sem vagytok képesek, a többi miatt miért aggódtok? Figyeljétek meg a liliomokat, hogyan nőnek: se nem fonnak, se nem szőnek. Mégis, mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem volt úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűek! Ne keressétek tehát, hogy mit egyetek vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok, mert mindezeket a világ pogányai keresik! Atyátok azonban tudja, hogy szükségetek van ezekre. Inkább az Isten országát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá!”

Szent Galaktion és Episztémé vértanúk

A föníciai Emesaban élt egy pogány házaspár. Gyermektelenek voltak, és a feleség sokat szenvedett ezért férjétől. Egy alkalommal egy alamizsnát kérő szerzetes felvilágosította a feleséget, hogy csak akkor lesz gyermeke ha kereszténnyé lesz Az asszony nagy titokban megkeresztelkedett. Később férjét is rávette az igaz hitre. Amikor fiúgyermekük megszületett, a Galaktion nevet adták neki. A gyermek növekedvén, nagy előhaladást tett a tudományokban. Édesanyja halála után, amikor 24 éves lett, apja egy szép pogány leányt Episztémét választotta ki neki, és eljegyezte fiával. Galaktion rábeszélte feleségét, hogy ő is legyen keresztény, legyenek egy hiten. A feleség beleegyezett. Galaktion ezután azt tanácsolta, hogy éljenek ezután szűzies életet mindketten. Eloszván vagyonukat a szegényeknek, és titokban elhagyván az atyai házat, 10 napi járóföldre a Publion hegyhez érkeztek. Itt volt egy férfikolostor, nem messze tőle, pedig egy női. Mindketten kolostorba vonultak, és ott szerzetesi életet éltek. Amikor a keresztényüldözés alatt megfogták Galaktiont, Episztémé is utánament saját akaratából, hogy együtt szenvedjenek hitükért. Sokféle kínzás után mindkettőjüket lefejezték. Ez Decius császár uralkodása idején történt.

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE
LELKIATYA
ÍRJON NEKÜNK  IMPRESSZUM
Hajdúdorogi Főegyházmegye © 2016