Főegyházmegye a Facebookon Élő közvetítés Szentírás
Nazáriosz, Gerváziosz, Protáziosz és Kelziosz vtk., Kozma fp.
előző nap
 október 14. 
következő nap
1Kor 15,58-16,3

Atyámfiai! Legyetek tehát állhatatosak és kitartók, szeretett testvéreim! Tegyetek mindig minél többet az Úr ügyéért, hiszen tudjátok, hogy az Úr ügyében való fáradozástok nem hiábavaló. Ami a szentek javára való gyűjtést illeti, ti is úgy járjatok el, amint Galácia egyházainak meghagytam. A hét első napján mindegyiktek tegye félre és gyűjtse össze, ami tőle telik, hogy ne akkor kelljen gyűjteni, ha majd megérkezem. Megérkezésem után azokat, akiket alkalmasnak találtok, ajánlólevéllel elküldöm, hogy adományotokat Jeruzsálembe vigyék.

Lk 5,17-26

Abban az időben, amikor Jézus tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek ott, akik Galilea és Júdea összes falvából és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje vele volt, hogy gyógyítson. És íme, néhány férfi egy béna embert hozott hordágyon. Megpróbálták bevinni őt és letenni elé. Mivel nem találták a módját, hogyan vigyék be a tömegen keresztül, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át bocsátották le ágyastul középre, Jézus elé. Ő pedig látván hitüket ezt mondta: „Ember, bocsánatot nyertek bűneid.” Erre az írástudók és a farizeusok tanakodni kezdtek és ezt mondták: „Ki ő, hogy így káromkodik? Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hacsak nem egyedül az Isten?” Jézus azonban ismerte gondolataikat, és ezt válaszolta nekik: „Mit tanakodtok szívetekben? Mi könnyebb? Ezt mondani: »Bocsánatot nyertek bűneid« – vagy ezt mondani: »Kelj föl és járj?« Azért pedig, hogy meglássátok, az Emberfiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani” – ezt mondta a bénának: „Mondom neked, kelj fel, fogd ágyadat és menj haza!” Ő pedig a szemük láttára rögtön fölkelt, fogta ágyát, amelyen feküdt, és az Istent dicsőítve hazament. Mindnyájukat ámulat fogta el, dicsőítették az Istent, és félelemmel eltelve mondták: „Ma csodadolgokat láttunk.”

Szent Nazáriosz, Gerváziosz, Protáziosz és Kelziosz vértanúk

Milánóban lettek vértanúk, egyesek szerint Nero császár uralma alatt 64-ben, mások szerint jóval később, Diocletianus alatt 305-ben. Szent Ambrus 368-ban Szent Ágoston jelenlétében találta meg Gerváziosz és Protáziosz csontjait. Nazáriosz és Kelziosz ereklyéit pedig 395-ben. Ereklyéiket ma is Milánóban őrzik.


Hágiopoliszi „énekes” Szent Kozma atya

Damaszkuszi Szent János szülei fogadták magukhoz a Jeruzsálemből (Hágiopolisz = szent város) származó árva gyermeket: Kozmát és gyermekükkel együtt nevelték. Egy szintén Kozma nevű szerzeteshez adták mindkettőjüket nevelésre, ahol minden keresztény tudományt és bölcsességet elsajátítottak. Amikor Kozma felnőtt korba ért, Szent Száva kolostorában szerzetes lett. Mivel abban az időben üldözést kezdtek a szentképek tisztelete ellen, buzdította Szent Jánost, hogy szálljanak szembe a téves tanítással. Később Majuma püspökévé szentelték. Híres egyházi költő, számos kánont és tropáriont szerzett, tőle származnak a nagyheti utrenye kánonjai. 760-ban hunyt el.

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE
LELKIATYA
ÍRJON NEKÜNK  IMPRESSZUM
Hajdúdorogi Főegyházmegye © 2016