Főegyházmegye a Facebookon Élő közvetítés Szentírás
Longinusz vt.
előző nap
 október 16. 
következő nap
Fil 2,12-16a

Atyámfiai! Mint ahogy mindig engedelmesek voltatok, munkáljátok üdvösségeteket félelemmel és rettegéssel, nemcsak úgy, ahogy jelenlétemben tettétek, hanem még sokkal inkább most, a távollétemben. Mert Isten az, aki bennetek az akarást és a véghezvitelt egyaránt műveli jóakarata szerint. Tegyetek meg mindent zúgolódás és habozás nélkül, hogy kifogástalanok és tiszták, Isten feddhetetlen fiai legyetek a gonosz és romlott nemzedék között, akik között ragyogtok, mint csillagok a világűrben. Ragaszkodjatok az élet igéjéhez, hogy meglegyen a dicsőségem Krisztus napján,

Lk 6,24-30

Mondta az Úr a hozzá jövő zsidóknak: „Jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalásotokat. Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok! Jaj nektek, akik most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok! Jaj nektek, amikor minden ember jónak mond titeket, mert atyáik ugyanígy tettek a hamis prófétákkal. Nektek azonban, akik hallgattok, ezt mondom: »Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel! Áldjátok azokat, akik átkoznak titeket, imádkozzatok rágalmazóitokért! Annak, aki arcul üt téged, tartsd oda a másikat is; és attól, aki elveszi köntösödet, ne tagadd meg az ingedet sem! Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elveszi, ami a tied, attól ne kérd vissza!«”

Szent Longinusz százados

A kappadókiai Ardaleszből származott. Katona lett, és Jeruzsálemben Poncius Pilátus hatalma alatt szolgált. Nagypénteken őt is kivezényelték, hogy jelen legyen Jézus szenvedésénél és halálánál. Őrizve a megfeszített Jézust, látta mindazokat a csodákat, amiket akkor a Természetben látni lehetett: elsötétedett a Nap, földrengés keletkezett, a sziklák meghasadtak. Ennek hatására hívő lett. Egy másik hagyomány szerint ő szúrta át lándzsájával az Üdvözítő oldalát. Az onnan kiáradó vér és víz meggyógyította szembetegségét. Szintén a hagyomány szerint Jézus feltámadása után megvált katonai szolgálatától. A tradíció itt két különböző irányt vesz: az egyik szerint Cezáreába vonult vissza, de a zsidók vádaskodására a Pilátus feljelentette a császárnál, majd az általa küldött katonák karddal lefejezték. Ez lett a sorsa katonatársainak is, akik szintén Jézus keresztje mellett álltak Nagypénteken. A másik szerint, melyről már Nysszai Szt. Gergely tudósít, hazájába visszatérve, hirdette az Evangéliumot, mint Kappadókia hittérítője. E szerint a tradíció szerint is karddal fejezték le.

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE
LELKIATYA
ÍRJON NEKÜNK  IMPRESSZUM
Hajdúdorogi Főegyházmegye © 2016