Főegyházmegye a Facebookon Élő közvetítés Szentírás
Ciprián fszvt., Jusztina vtnő
előző nap
 október 2. 
következő nap
Ef 4,25-32

Atyámfiai! Szakítsatok a hazugsággal, és mindenki igazat mondjon felebarátjának, hisz egymásnak tagjai vagyunk. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek; a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, és ne adjatok helyet az ördögnek. Aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját kezével szerezzen javakat, hogy legyen miből adnia a szűkölködőnek. Semmiféle gonosz beszéd ne kerüljön ki szátokból, csak olyan, amely, ahol szükséges, alkalmas az építésre, hogy kegyelmet közöljön a hallgatókkal. Ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, akivel meg lettetek pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség és harag, dühösködés, szóváltás és szitkozódás minden gonoszsággal együtt legyen távol tőletek. Legyetek inkább egymás iránt jóságosak, könyörületesek, bocsássatok meg egymásnak, mint ahogy Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.

Lk 3,19-22

Abban az időben János megrótta Heródes negyedes fejedelmet testvérének felesége, Heródiás miatt, és a többi gonosztettért, amit Heródes elkövetett. Mindezt még megtetézte azzal is, hogy börtönbe vetette Jánost. Ekkor történt, hogy amikor már az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is fölvette a keresztséget és imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek galamb alakjában leszállt rá. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.”

Szent Ciprián felszentelt vértanú

A Pizidiai Antiochiából származott. A filozófiai és mágikus tanok magas fokával foglalkozott. Mindez megváltozott a szűz Jusztina hatására: felismerve az ördögök csalását, illetve hogy a kereszt a démonok hatalmát megbénítja, a szíriai Antióchia püspökéhez, Anthimoszhoz járult, és amint annak szavait meghallgatta, illetve megkeresztelkedett tőle, mágikus könyveit a tűzbe vetette. Először a szerzetesi öltözetet vette magára; előre haladva a püspök a szent szüzet is diakónussá szentelte. Ciprián aztán 16 évig áldozópapként szolgált, majd szülővárosának püspöke lett. A hagyomány szerint őket együtt fogták el, Diocletianus császár elé állították Nikomédiában, s fejüket vették 304 körül.

Szent Jusztina vértanú szűz

Damaszkuszi eredetű szűz, diakonissza volt, akit Szent Cipriánnal együtt fejeztek le.

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE
LELKIATYA
ÍRJON NEKÜNK  IMPRESSZUM
Hajdúdorogi Főegyházmegye © 2016