Főegyházmegye a Facebookon Élő közvetítés Szentírás
Markiánosz és Mártíriosz vtk.
előző nap
 október 25. 
következő nap
Kol 1,18-23

Atyámfiai! Ő a testnek, az egyháznak a feje; ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy az övé legyen az elsőség mindenben, mert úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjon az egész teljesség, és hogy őáltala kiengeszteljen magával mindent, ami akár a földön, akár a mennyben van, azzal, hogy békességet szerzett keresztjének vérével. Titeket is, akik egykor elidegenedtetek és ellenséges érzületűek voltatok a gonosz tettek miatt, most kiengesztelt az ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, szeplőteleneket és feddhetetleneket állítson maga elé. Csak maradjatok meg a hitben szilárdan és állhatatosan, s ne tántorodjatok el az evangélium reménységétől, melyet hallottatok, amelyet minden teremtménynek hirdettek az ég alatt, s amelynek én, Pál, szolgája lettem.

Lk 8,22b.25

Abban az időben Jézus tanítványaival együtt beszállt a bárkába és azt mondta nekik: „Evezzünk át a tó túlsó partjára!” Elindultak. Míg hajóztak, ő elaludt. Közben heves szélvész csapott le a tóra, úgyhogy szinte elmerültek és életveszélyben voltak. Ekkor odamentek hozzá, és felkeltették: „Mester! Mester! Elveszünk!” Ő pedig fölkelt, és parancsolt a szélnek és a víz hullámzásának. Erre elült a háborgás, és minden elcsendesedett. Akkor így szólt hozzájuk: „Hol van a ti hitetek?” Azok pedig félelemmel eltelve csodálkoztak, és ezt mondogatták egymásnak: „Vajon ki ez, hogy még a szélnek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?”

Szent Markiánosz és Mártíriosz vértanúk és jegyzők

Amikor Árius tévtanítása egyre jobban terjedt, nagy szakadást idézett elő az Egyházban. Az igazhitűek ellen üldözést kezdtek az ariánusok. Támadásaik attól az időtől erősödtek meg, amikor Nagy Konstantin fia: Konstancius is ebbe a tévtanításba esett. Elüldözték Hitvalló Szent Pál pátriárkát, és örmény földre száműzték. Vele együtt szenvedett másik két hitvalló: Markiánosz, aki felolvasó volt és Mártíriosz, aki alszerpap volt a pátriárka mellett. Ők írták le a pátriárka leveleit, amit a népnek küldött, hogy megerősítse őket az igaz tanításban. Közben maguk is buzgón tanították az embereket. Az ariánusok gazdagságot, főpapi állást és császári kegyet ajánlottak fel nekik, de egyikkel sem törődtek. Végül mindkettőjüket kardhalálra ítélték 358-ban.

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE
LELKIATYA
ÍRJON NEKÜNK  IMPRESSZUM
Hajdúdorogi Főegyházmegye © 2016