Főegyházmegye a Facebookon Élő közvetítés Szentírás
Dénes fszvt.
előző nap
 október 3. 
következő nap
Fil 2,24-30

Atyámfiai! Bízom az Úrban, hogy magam is hamarosan el fogok menni. Szükségesnek tartottam, hogy Epafroditusz testvért, társamat a munkában és a küzdelemben, aki mint a ti küldöttetek, szükségemben szolgálatomra volt, hozzátok küldjem, mert kívánkozott mindnyájatok után, és bánkódott azon, hogy hírét hallottátok a betegségének. Bizony, halálosan beteg volt, Isten azonban megkönyörült rajta, de nemcsak rajta, hanem rajtam is, nehogy bánatra bánat érjen. Annál gyorsabban küldtem tehát őt, hogy újból örüljetek, ha viszontlátjátok, és ne bánkódjam én sem. Fogadjátok tehát őt az Úrban teljes örömmel, és becsüljétek meg az ilyen férfiakat. Hiszen ő Krisztus ügye miatt került közel a halálhoz, s kockára tette életét, hogy pótolja az irányomban végzett szolgálatban azt, amit ti nem teljesíthettetek.

Lk 6,46-7,1

Mondá az Úr: Miért mondjátok nekem: Uram, Uram! - ha nem teszitek meg, amit mondok? Megmondom nektek, kihez hasonlít, aki eljön, meghallgatja tanításomat és tettekre is váltja. A házat építő emberhez hasonlít, aki mélyre leásott, és a sziklára rakta az alapot. Jött az árvíz, és az áradat rázúdult a házra, de nem tudta megingatni, mert biztos alapra épült. Aki meghallgatja ugyan (tanításomat), de nem váltja tettekre, ahhoz a házat építő emberhez hasonlít, aki a házat minden alap nélkül földre építette. Amikor az ár nekizúdult, nyomban összeomlott és romhalmazzá vált.” Amikor ezt a néphez intézett beszédét befejezte, betért Kafarnaumba.

Areopagita Szent Dénes vértanú

Származására nézve athéni, s az ottani areioszpagosz nevű bírói testületnek volt a tagja. 53 körül tért a Krisztusban való hitre, amikor Szent Pál Athénban hirdette az evangéliumot. Miután Szent Dénes (Dionysziosz) a korinthusiak püspöke lett (Euszébiosz történetíró szerint), ismét az athéniak püspökévé rendelték. Ősi hagyomány szerint 96-ban ugyanott lefejezéssel szenvedett vértanúságot Domitianus (81-96) alatt.

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE
LELKIATYA
ÍRJON NEKÜNK  IMPRESSZUM
Hajdúdorogi Főegyházmegye © 2016