Főegyházmegye a Facebookon Élő közvetítés Szentírás
Dénes fszvt.
előző nap
 október 3. 
következő nap
Ef 5,20-25

Atyámfiai! Adjatok hálát mindig mindenért Urunk, Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának. Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből. Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az Egyháznak: testének ő a megváltója. Amint tehát az Egyház alá van vetve Krisztusnak, az asszony is mindenben férjének. Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta magát érte,

Lk 3,23-4,2a

Abban az időben, amikor Jézus föllépett, mintegy harmincéves volt. Azt tartották róla, hogy Józsefnek a fia, aki Éli fia volt, ez Mattaté, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannaé, ez Józsefé, ez Matatiásé, ez Ámoszé, ez Náhumé, ez Heszlié, ez Naggájé, ez Maaté, ez Matatiásé, ez Szemeiné, ez Józsefé, ez Jodáé, ez Johanané, ez Rezáé, ez Zorobábelé, ez Sealtielé, ez Nérié, ez Melkié, ez Addié, ez Kozámé, ez Elmodamé, ez Eré, ez Jézusé, ez Eliezeré, ez Jorimé, ez Mattaté, ez Lévié, ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jonámé, ez Eljakimé, ez Meleáé, ez Mennáé, ez Mattatáé, ez Nátáné, ez Dávidé, ez Jesszéé, ez Obedé, ez Boászé, ez Szalmoné, ez Naászoné, ez Aminadábé, ez Adminé, ez Arnié, ez Ezroné, ez Fáreszé, ez Júdáé, ez Jákobé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táráé, ez Náhoré, ez Szeruhé, ez Ragaué, ez Pelegé, ez Héberé, ez Szaláé, ez Kenáné, ez Arfaxádé, ez Szemé, ez Noéé, ez Lámeké, ez Matuzsálemé, ez Hénoké, ez Járedé, ez Maleleélé, ez Kenáné, ez Enósé, ez Szeté, ez Ádámé, ez az Istené. Jézus pedig a Szentlélektől eltelve visszatért a Jordántól, és a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult.

Areopagita Szent Dénes vértanú

Származására nézve athéni, s az ottani areioszpagosz nevű bírói testületnek volt a tagja. 53 körül tért a Krisztusban való hitre, amikor Szent Pál Athénban hirdette az evangéliumot. Miután Szent Dénes (Dionysziosz) a korinthusiak püspöke lett (Euszébiosz történetíró szerint), ismét az athéniak püspökévé rendelték. Ősi hagyomány szerint 96-ban ugyanott lefejezéssel szenvedett vértanúságot Domitianus (81-96) alatt.

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE
LELKIATYA
ÍRJON NEKÜNK  IMPRESSZUM
Hajdúdorogi Főegyházmegye © 2016