Pályázatok Beruházások

Szent öregek mondásai

Arszeniosz(28.) Amikor Arszeniosz abba egyszer Kanóposzban tartózkodott, egy igen gazdag és istenfélő szenátorleány jött Rómából, hogy lássa őt. Theophilosz érsek fogadta, a szűz pedig arra kérte, győzze meg az öreget, hogy fogadja őt. Az érsek el is ment hozzá, s így kérte: „Ez meg ez a szenátorleány jött Rómából, és szeretne látni.” Az öreg azonban nem egyezett bele, hogy a leány találkozzon vele. Amikor tehát a leánynak mindezt hírül adták, megparancsolta, hogy fogjanak be öszvéreket és így szólt: „Bízom Istenben, hogy látni fogom őt! Hiszen nem embert jöttem el látni – a mi városunkban is rengeteg ember van –, hanem prófétát látni jöttem.” És épp akkor érkezett az öreg kunyhójához, amikor az az Isten rendelése folytán kunyhóján kívül tartózkodott. A leány meglátva őt lábaihoz borult. Az öreg azonban haragosan felemelte, és így szólt hozzá: „Ha az arcomat akarod látni, hát most lásd!” A leány a szégyentől nem mert az arcára tekinteni. Erre az öreg azt mondta neki: „Nem hallottál tetteimről? Azokat kell látni! Hogy merészeltél ekkora tengeri útra vállalkozni? Nem tudod, hogy nő vagy? Sohasem mehetsz ki sehova. Vagy azért tetted, hogy visszamenj Rómába, és ott elmondd a többi nőnek, hogy láttad Arszenioszt, s azok a tengert a hozzám jövő nők útjává tegyék?!” A leány erre azt mondta: „Ha az Úr úgy akarja, senkit sem engedek ide jönni, de imádkozz értem, és szüntelenül emlékezzél meg rólam!” Az öreg erre így válaszolt neki: „Imádkozom Istenhez, hogy törölje ki szívemből az emlékedet!” Amikor a leány ezt meghallotta, igen nagy zavarban eltávozott. Amint megérkezett a városba, bánatában belázasodott. A boldog Theophilosz érseknek jelentették, hogy megbetegedett. Elment hozzá s megkérte, mondja el, mi baja. A leány azt mondta neki: „Bár ne mentem volna oda! Azt mondtam ugyanis az öregnek: »Emlékezzél meg rólam!«, mire az így válaszolt: »Imádkozom Istenhez, hogy törölje ki szívemből az emlékedet!« S íme, én meghalok a bánattól!” Az érsek azt mondta neki: „Nem tudtad, hogy nő vagy, és a nőkön keresztül támadja az ellenség a szenteket? Ezért beszélt így az öreg. A lelkedért viszont szüntelenül imádkozik.” Így aztán [rossz] gondolatából kigyógyult, és örömmel ment haza. A szent öregek könyve - JEL Könyvkiadó, 2010