BÖJTI GONDOLATOK KARÁCSONY ELŐTT Szemem mindenkor az Úrra tekint,
mert ő húzza ki a csapdából lábamat.
Tekints rám és könyörülj rajtam,
mert egymagam vagyok és igen szegény!
Zsolt 25,15-16
 
Pályázatok Beruházások

Szent öregek mondásai

Thébai János Az ifjabbik Thébai János abbáról, Ammóész abba tanítványáról mondták, hogy tizenkét évig szolgált öregének, amikor az beteg volt, és mellette volt, míg az a gyékényen feküdt. De az öreg keveset törődött tanítványával, és jóllehet az nagyon sokat fáradozott érte, sosem mondta neki: „Az Isten tartson meg érte!” Amikor azonban a halálához érkezett, és az öregek mind körülötte ültek, megragadta a kezét és azt mondta: „Az Isten tartson meg érte! Az Isten tartson meg érte! Az Isten tartson meg érte!” Aztán ezekkel a szavakkal ajánlotta őt az öregeknek: „Ez angyal és nem ember!” A szent öregek könyve - JEL Könyvkiadó, 2010