Pályázatok Beruházások

Szent öregek mondásai

Törpe János (7.) Történt egyszer, hogy néhány öreg Szkétiszben találkozott, és együtt evett. Köztük volt János abba is. Erre felemelkedett egy tekintélyes pap, hogy a vizeskancsót nyújtsa, de senki sem akarta elfogadni tőle Törpe Jánoson kívül. Erre mindannyian csodálkoztak, és így szóltak hozzá: „Hogyan merészkedtél arra te, mindanynyiunk közül a legkisebb, hogy kiszolgáltassad magad a pappal?” Azt válaszolta: „Ha felállok, hogy nyújtsam a vizeskancsót, örülök, ha mindenki elfogadja, hogy megkapjam jutalmamat. Tehát én is azért fogadtam el, hogy megadjam neki jutalmát, nehogy szomorkodjon, mivel senki sem fogadta el tőle.” Amikor ezt mondta, elcsodálkoztak, és sokat tanultak megkülönböztető képességéből. A szent öregek könyve - JEL Könyvkiadó, 2010