BÖJTI GONDOLATOK KARÁCSONY ELŐTT Vesd horgonyodat az imádság mélységébe, és életed hajócskája Isten kegyelmének segítségével kiállja a sátán minden hullámverését, s ennek a sötét, csalóka és hiú világnak minden áradását és viharát.
 
Pályázatok Beruházások

Szent öregek mondásai

Poimén (62.) Egyszer egy testvér jött Poimén abbához, és azt mondta neki: „Mit tegyek, atya, mivel a paráznaság gyötör? Íme, elmentem Ibisztión abbához, és azt mondta nekem: »Nem szabad megengedned, hogy nálad tartózkodjék!« Azt mondta neki Poimén abba: »Ibisztión abba tettei magasztosak, mint az angyaloké, s elfelejti, hogy én meg te paráznaságban éltünk. Ha a szerzetes uralkodik gyomra és nyelve felett, s zarándokéletet él, bízz abban, hogy nem hal meg.” A szent öregek könyve - JEL Könyvkiadó, 2010