Pályázatok Beruházások

Szent öregek mondásai

Ammun (2.) Ammun abbáról mondták, hogy egy maroknyi árpán élt két hónapig. Meglátogatta Poimén abbát, és azt mondta neki: „Ha elmegyek a felebarátom kunyhójába, vagy ha ő látogat meg, mert valamire szüksége van, óvakodok attól, hogy beszélgessünk egymással, nehogy valamiféle idegen téma lopakodjék közé.” Erre azt mondta az öreg: „Jól teszed, az ifjúságnak ugyanis szüksége van az éberségre.” Azt mondta nrki Ammun abb: „Mit tettek hát az öregek?” Ő így szólt: „Az erényben előrehaladott öregek nem rejtettek magukban mást, sem a szájukban idegen dolgot, hogy arról beszélhessenek.” „Ha tehát szükséges a felebarátommal beszélnem – mondja –, mit gondolsz, hogyan szóljak, az Írások szavával vagy az öregek mondásaival?” Erre azt mondta neki az öreg: „Ha nem tudsz hallgatni, jobb, ha az öregek mondásaival szólsz, nem pedig az Írással. Ez ugyanis nem kis veszélyt jelent!” A szent öregek könyve - JEL Könyvkiadó, 2010