A derűs irgalmasság tüze lelkesítsen - Fekete Szabolcs a Szombathelyi Egyházmegye új segédpüspöke

A derűs irgalmasság tüze lelkesítsen - Fekete Szabolcs a Szombathelyi Egyházmegye új segédpüspöke

2022-04-19 13:37:17
Szerző: Trauttwein Éva / Magyar Kurír, fotó: Merényi Zita
MKPK
Friss
Húsvéthétfőn szentelték segédpüspökké Fekete Szabolcs Benedeket ünnepi szentmise keretében a szombathelyi székesegyházban. Az ünnepi szertartáson a Metropólia főpásztorai is részt vettek.

A zsúfolásig megtelt székesegyházba hosszú menetben vonultak be a püspöki palotából a főkapun át az ünneplők, az asszisztencia vezetésével a paptestvérek, majd a püspökök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, külhoni magyar és határ menti osztrák, szlovén és horvát főpásztorok, végül a szentelendő, Fekete Szabolcs Benedek, a társszentelők, Veres András és Székely János püspök és a főszentelő Erdő Péter bíboros, prímás.

A liturgia elején Székely János köszöntötte az egybegyűlteket. „A mai nap örömünnep, kegyelemáradás és hálaadás, hogy segédpüspököt kapott Szabolcs Benedek atya személyében az egyházmegye. Köszönjük, hogy a Szűzanya lelkületével igent mondtál a küldetésre. Imádságos lelkülettel, hitelességgel, derűvel, közvetlenséggel, szolgálatkészséggel, odaadással légy pásztora a rád bízottaknak, mint eddig tetted. Élj Krisztus szeretetében és szeretetének kisugárzásban szolgálj továbbra is” – kívánta a szentelendőnek Székely János.

„Jöjj, Szentlélek Úristen” – az evangélium után, a Szentlélek hívásával kezdődött a szentelés szertartása. A jelölt bemutatását követően elhangzott a püspöki kinevezésről szóló pápai bulla, melyet magyarul Császár István általános helynök ismertetett. Fekete Szabolcs átvette a kinevezési okmányt, és felmutatta azt. A dokumentum szövege és Erdő Péter homíliája a Magyar Kurírra kattintva olvasható teljes terjedelmében.

A jelölt ígérettételével folytatódott a szertartás. Fekete Szabolcs a nép színe előtt ígéretet tett arra, hogy Isten segítségével mindhalálig végezni fogja főpapi szolgálatát. A székesegyházat megtöltő sokaság a Mindenszentek litániájában kérte a szentek segítségét az új püspök számára. Kézrátétel és a felszentelő ima következett. A püspökök a kézrátétel által fohászkodtak a Szentlélek kegyelméért a szentelendő számára, és ezzel be is fogadták a püspöki testületbe.

A felszentelő ima alatt az evangéliumos könyvet a szentelendő feje fölé helyezték, jelképezve, hogy munkáját Krisztus és Isten igéje irányítja, de azt is, hogy Isten igéje védelmet és támogatást is nyújt számára szolgálatában.

Ezt követően szent krizmával kente meg Erdő Péter bíboros a szentelendő fejét, és átadták neki a püspöki jelvényeket. Az evangéliumos könyv a legfőbb tanítói feladatára irányul. A püspöki gyűrű az Egyházzal való eljegyzésére utal; a mitra annak az életszentségnek a jelképe, amelyet a püspöknek láthatóvá kell tennie a rábízottak előtt; a pásztorbot a nyáj őrzésének és vezetésének feladatát fejezi ki. A püspöki jelvények átadását követően az új püspök békeköszöntést váltott minden püspökkel.

A szertartás az Eucharisztia liturgiájával folytatódott. Ekkor az újonnan felszentelt püspök először működött közre püspökként a liturgikus szolgálatban püspöktestvéreivel. A szentmise végén felhangzott a Te Deum, kifejezve, az új püspök szentelése az egész Egyház ünnepe. Eközben az új püspök Szent Márton, az egyházmegye védőszentjének oltáránál és Boldog Brenner János vértanú oltáránál imádkozott, majd a templomon végighaladva áldást adott.

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a testület nevében köszöntötte az új tagot. „Örülünk, hogy a Szentatya téged választott erre a szolgálatra. Benned kiváló lelkipásztort ismertünk meg, aki hegyaljai szívóssággal, mély hittel végzi papi szolgálatát. A pásztori életből választottad püspöki jelmondatodat. Tudjuk a pásztorokról, hogy bár megvan a maguk territóriuma, de egymás között nagyon összetartanak, segítve egymás munkáját. A konferencia nevében arra kérlek, legyen figyelmed annyira körültekintő, mint eddig, és ott, ahol kell, segítsd a testület munkáját. Ígérem, mi is szeretettel fogadunk, és számíthatsz ránk, bármilyen feladat áll előtted.”

Brenner József nagyprépost az egyházmegye papjai nevében köszöntötte Fekete Szabolcsot. „A paptestvérek örömét fejezem ki, de azt hiszem, ez meg is látszott a fogadtatásodban. Harmadszor hívott Isten Téged, ahogy Sámuelt is. Megkereszteltek – ez volt az első. Szüleid vittek el a templomba.” Elcsukló hangon folytatta: Személyesen ismertem őket, emlékszem szüleid jó emberségére, mély vallásosságára. Második híváskor itt álltál az oltárnál, és igent mondtál az oltár szolgálatára. A mai a harmadik hívás.

Te igent mondtál erre is, püspöki tisztet kaptál, ami nem könnyű. A nagyhét mutatja, mit jelent Krisztust követni. Ki tudjátok-e inni azt a kelyhet, amit én ittam, meg tudtok-e keresztelkedni azzal a kereszttel, amivel én?  – erre kaptál meghívást. Feladatod az Egyház építése, a lelkek, a közösség építése. Az új evangélizáció megújulást kér tőlünk. Ebben neked is nagy feladatod van. Jézus mai evangéliumban azt mondta: Békesség nektek, ne féljetek. Békesség neked. A feladatodhoz Jézus azt mondja: Ne félj! Mert ő velünk van mindennap a világ végezetéig” – fogalmazott a nagyprépost.

Utolsóként az új püspök szólt az egybegyűltekhez. Fekete Szabolcs bensőséges köszönetek sorát fogalmazta meg, személyes emlékeit felidézve. Erdő Péter bíborosra mint professzorára, sziporkázó előadásaira, nagy tudására emlékszik. Köszönetet mondott főpásztorának, Székely Jánosnak: „Az Úr hatalmas szívvel áldott meg, és még nagyobb lelkesedéssel, néha azt érezzük, a bilokálás, vagy épp a trilokálás képességét is birtoklod. Igyekszem segédpüspöködként valóban segédkezni, segíteni” – fogalmazott.

A társszentelőként jelen lévő, őt 2008-ban központi szolgálatra hívó Veres András püspöknek szülei betegsége, ápolása és elveszítése idején kapott lelki támogatását köszönte meg.

Fekete Szabolcs azt fogalmazta meg, számára a „püspöki rend nem rangot jelent, hanem szolgálatot”, azzal a hittel mondott erre igent, hogy a Jóisten, amikor kiválasztotta, ezt a főpásztori lelkületet kéri tőle. Ezt Reményik Sándor Akarom című versével írta le. „Akarom: fontos ne legyek magamnak. / A végtelen falban legyek egy tégla, / Lépcső, min felhalad valaki más, / Ekevas, mely mélyen a földbe ás, / Ám a kalász nem az ő érdeme. / Legyek a szél, mely hordja a magot, / De szirmát ki nem bontja a virágnak.” Kifejezte, mint „Benjamin, a legfiatalabb testvér”, számít főpásztor testvérei segítő útmutatására. Kiemelten szólt a paptestvérekhez: „Mert mit ér egy bicikli, ha nincs rajt’ lánc! És mire megyünk egy autóval, ha nincs bent üzemanyag…” Szent Ágoston szavaival köszöntötte őket: „Veletek vagyok keresztény, értetek vagyok püspök.”

Köszöntötte a német ajkú püspököket, papokat és híveket, az állami és megyei közjogi méltóságokat, szerzeteseket, kispapokat, ministránsokat, zarándoktestvéreket, az egyházmegye horvát, német és szlovén nyelvű híveit. Végül köszönetet mondott mindazoknak, akik az ünnepet megszervezték, előkészítették, szebbé tették. „Köszönöm jelenléteteket, hogy a megszentelt falak között együtt ünnepelünk, és zörgetjük az égieket.”

Végezetül családjához, egykori és jelenlegi híveihez – Kőszeg-hegyalja, Szentgotthárd, Csákánydoroszló, Szentkirály, Szőlős és a filiák híveihez – szólt. A zenei szolgálatot a Lakner Bognár András egyházmegyei zenei igazgató és felesége vezette Vox Savariae Ökumenikus Vegyeskar adta.

 

 

VEZETŐ HÍREK
A Szent Efrém Óvoda hálaadó zarándoklata Máriapócson

Felbecsülhetetlen értékű kordokumentumokat kapott a Görögkatolikus Múzeum

Schönborn bíboros: sokat lehet tanulni a görögkatolikusoktól
 
AKTUÁLIS
Jézus-ima Debrecenben

Idén Debrecen ad otthont az Ez az a nap! elnevezésű keresztény zenei fesztiválnak
 
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
A Szent Efrém Óvoda hálaadó zarándoklata Máriapócson

Felbecsülhetetlen értékű kordokumentumokat kapott a Görögkatolikus Múzeum

Schönborn bíboros: sokat lehet tanulni a görögkatolikusoktól
 
AKTUÁLIS
Jézus-ima Debrecenben

Idén Debrecen ad otthont az Ez az a nap! elnevezésű keresztény zenei fesztiválnak
 
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Idén Debrecen ad otthont az Ez az a nap! elnevezésű keres...
Idén Debrecen ad otthont az Ez az a nap! elnevezésű keres...
 
Jézus-ima Debrecenben
Jézus-ima Debrecenben
 
Felbecsülhetetlen értékű kordokumentumokat kapott a Gör...
Felbecsülhetetlen értékű kordokumentumokat kapott a Gör...
 
A Szent Efrém Óvoda hálaadó zarándoklata Máriapócson
A Szent Efrém Óvoda hálaadó zarándoklata Máriapócson
 
Schönborn bíboros: sokat lehet tanulni a görögkatolikuso...
Schönborn bíboros: sokat lehet tanulni a görögkatolikuso...
 
Akrofeszt - fiatalok találkozója Miskolcon
Akrofeszt - fiatalok találkozója Miskolcon