A hitem segített a zaklatások és a magányos évek megpróbáltatásai ellen - átadták a Hit pajzsa díjat

A hitem segített a zaklatások és a magányos évek megpróbáltatásai ellen - átadták a Hit pajzsa díjat

2020-02-23 15:52:28
Szerző: és fotó Hekler Melinda/Hajdúdorogi Főegyházmegye
Máriapócs
Metropólia
Budapest
Február 22-e mostantól a magyar görögkatolikus egyház emlékezetes dátuma lesz, hiszen egy Nagy Szent Bazil- rendi szerzetes, Imre Margit Ágota nővér ezen a napon átvehette a magyar állam Parma Fidei - Hit pajzsa díját.

Az elismerést 2002-ben alapította Horváth Béla volt kisgazda politikus és a 2008-ban elhunyt Gyurkovics Tibor író. A 19. alkalommal kiosztott kitüntetést olyan keresztény híveknek, papoknak, szerzeteseknek ítélik oda, akik a kommunista diktatúra alatt is hűségesek maradtak hitükhöz. A díjátadó ünnepségre a budapesti Párbeszéd Házában került sor, a terem zsúfolásig megtelt, sok egyházi személy és számos hívő érezte úgy, hogy szeretne hálát adni Ágota nővér életéért, az életszentség felé vezető életútjáért, hűséges kiállásáért. A több alkalommal kitörő tapsvihar, majd a díj átadását követő álló taps kifejezte az emberek tiszteletét a bazilita nővér felé, aki nem csak átvészelte a nehézségeket, de vállalta Krisztusba kapaszkodva, Krisztusért a keresztet.

A díjátadó felemelő momentuma volt, amikor Szabados Tamás a budapesti Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, Közgazdasági Szakgimnázium 10.a osztályos tanulója, Gyurkovics Tibor Istenem c. versét szavalta el. Felkészítő és kísérőtanárok: Apró Anikó, Banu Lászlóné voltak.

                                                                   /Fotó:Banu Lászlóné/

Az eseményt Sajgó Szabolcs jezsuita atya, a Párbeszéd Háza igazgatója, a Hit pajzsa-díj kurátora nyitotta meg, és beszédében elmondta, Ágota nővér élete valóban dicsőség volt Jézus Krisztusnak, úgy, ahogy a görögkatolikus köszönésben mondjuk.

“Mikor valaki Jézus követője a nehézségek, az áldozatok ellenére, amikor földi javakat, elismerést és szabadságot kockáztat Jézusért, akkor különösen szívből mondhatjuk Isten békéjében: Dicsőség Jézusnak! Imre Margit Ágota nővér életében az emberi gyengeségen minket újra átvinni képes Isteni szeretetet és az ő kegyelmét szemlélhetjük” - mondta a jezsuita szerzetes.

A kormány képviseletében jelenlévő Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke köszöntőjében kiemelte: "különösen meg kell becsülnünk azokat, akik nem csak szemtanúi és elszenvedői voltak a kommunizmus Isten- és embertelen rendszerének, hanem hűségesek maradtak hitükhöz, magyarságukhoz, szellemi védőpajzsként óvva környezetüket".

Elmondta: a kommunizmus idején Imre Margit Ágotát is megpróbálták beszervezni, ő azonban nemet mondott, és nem árulta el azokat a nővéreket, akik felnevelték. "Az ilyen állhatatos és megtörhetetlen embereknek köszönhetjük, hogy a kommunisták nem tudták maradéktalanul megvalósítani céljukat", hogy felszámolják az egyházakat - mondta.

Beszéde végén hangsúlyozta, ma is a kereszténység a leginkább üldözött vallás a világon, nap mint nap mészárolnak le ártatlan híveket, ezért a kereszténység, a hit védelmére ma is ugyanannyira szükség van, mint ezer esztendeje.

"Közös felelősségünk tehát, hogy Ágota nővér és a hozzá hasonló igazak emberpróbáló életútját, Isten végtelen szeretetébe vetett megingathatatlan hitét minél többen megismerjék, hogy az a legnehezebb élethelyzeteken is átsegítsen és példa legyen valamennyiünknek" - zárta beszédét az Országgyűlés alelnöke.

A Parma Fidei- díj ünnepélyes átadása előtt Laudátio-t mondott Kocsis érsek-metropolita atya, aki Ágota nővér életútjának ismertetése előtt hangsúlyozta: “Imre Margit Ágota nővér életútja természetesen nem a lényegről beszél, mert az élet lényege sokszor rejtve van, nem kifejezhető, de az életútból mégis kiolvasható, megérthető valamelyest, hogy mi minden érték rejlik ezekben a nagyon gazdag, sok küzdelemmel teli évtizedekben.

Imre Margit 1932-ben született Hajdúdorogon, görögkatolikus családba. Édesanyja 7 éves korában elhunyt, édesapját 8 éves korában Erdélybe küldték katonai szolgálatra. 14 évesen került a máriapócsi bazilita nővérekhez, itt fejezte be az általános iskolát. 1949-ben, 17 éves korában szerzetesjelölt lett, de elöljárói nem sokkal később hazaküldték a szerzetesek elhurcolásától tartva, azonban ő néhány hónappal később "visszalopakodott", és felvételét kérte a rendbe. A szerzetesrendeket ekkorra már betiltották, így titokban, kölcsönkért szerzetesi ruhába "öltözött be", és kezdte meg szerzetesi tanuló éveit, a noviciátust. A szerzetesi ruhát mindössze egy hétig viselhette.

Ezt követően Debrecenbe került, ott érettségizett a Svetits Katolikus Gimnáziumban 1953-ban, majd a Debreceni Egyetemen diplomázott 1957-ben, matematika-fizika szakos tanárként.

Albertirsán, Pomázon, Budakalászon, majd Budapesten tanított. Közben 1968-ban titokban letette szerzetesi örökfogadalmát Nyíregyházán, civil ruhában három rendtársával együtt, majd mintha mi sem történt volna, mindenki ment a dolgára. 1970-től kezdődően többször kihallgatták, majd megpróbálták rávenni, hogy nyíregyházi látogatásai után jelentsen rendtársairól. Ő azonban megtagadta ezt, mondván, ezek a nővérek nevelték gyermekkora óta, így ő volna a "legjellemtelenebb ember a világon", ha bármit is mondana róluk.

A kihallgatások innentől elmaradtak, de továbbra is állandóan megfigyelték, esténként ellenőrizték, hogy otthon van-e, tanárként pedig sem kitüntetést, sem fizetésemelést nem kaphatott, éreztették vele, hogy megtűrt személy, akit állandóan szemmel tartanak. 1989-ig csak nagy titokban mert kapcsolatot keresni rendtársaival, de a rendszerváltozás után, ahogy lehetett anyagot vásárolt, majd megvarrta szerzetesi ruháját. 1991 januárjában a bazilita közösség az elsők között kapta vissza monostorát Máriapócson. Imre Margit Ágota az épület felújítása után odaköltözött, és azóta is ott él és imádkozik ugyanazzal a hittel és kitartással, mint az üldöztetése idején tette.  - ismertette Kocsis Fülöp a Nagy Szent Bazil rendi nővér kalandos és példaértékű életútját.

Az elismerésül szolgáló vörösréz pajzs Madarassy István Kossuth-díjas ötvösművész munkája, és mint minden évben, most is Mádl Dalma asszony adta át Ágota nővérnek. A szűnni nem akaró tapsot követően az élete 89. évében járó Ágota nővér szólt a jelenlévőkhöz. Akinek eddig száraz volt a szeme, az most hamar elérzékenyülhetett ennek a törékeny, mégis oly erős nőnek a szerénysége láttán.

“Nagyon váratlanul ért engem, és szinte nem is értem, miért van részem ekkora elismerésben” - kezdte beszédét a szerzetesnő. - “Nem tettem többet a kommunizmus üldözései közepette, mint bármely más szerzetes vagy hívő, hitét gyakorló személy.”

“Miután a rendőrség tudomást szerzett az örökfogaladalmamról, megpróbáltak nyomást gyakorolni rám, de én hűséges maradtam a hivatásamhoz, az egyházamhoz és közösséghez való tartozásomhoz. Ez minden, amit tettem. A hitem segített a zaklatások és a magányos évek megpróbáltatásai ellen. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy megőrzött engem a kísértésektől és  csábításoktól.” - mondta beszédében a Hit Pajzsa-díj 2020. évi kitüntetettje.

Ágota nővér emberi nagyságát kifejezi a gondolat, mely beszéde végén hangzott el tőle: “Ez a kitüntetés nemcsak nekem szól, hanem az egész magyar szerzetességnek és a görögkatolikus egyháznak, a kommunizmus éveiben hitüket megőrző még élő és elhunyt rendtársaknak.“

Köszönjük Istenünk, hogy vannak ilyen emberek egyházunkban, akiktől tanulhatunk, és akik szenvedése által mi is közelebb kerülhetünk a Mindenhatóhoz.

 

VEZETŐ HÍREK
Ferenc2023.hu - Elindult a pápalátogatás hivatalos honlapja

A Szentháromság asztalánál

Hirdetmény az óvodai beiratkozásról
 
AKTUÁLIS
Előszenteltek Liturgiája Fülöp metropolitával

Pedagógusok számára szerveznek lelkigyakorlatot Sajópálfalán
 
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Ferenc2023.hu - Elindult a pápalátogatás hivatalos honlapja

A Szentháromság asztalánál

Hirdetmény az óvodai beiratkozásról
 
AKTUÁLIS
Előszenteltek Liturgiája Fülöp metropolitával

Pedagógusok számára szerveznek lelkigyakorlatot Sajópálfalán
 
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Pedagógusok számára szerveznek lelkigyakorlatot Sajópál...
Pedagógusok számára szerveznek lelkigyakorlatot Sajópál...
 
Előszenteltek Liturgiája Fülöp metropolitával
Előszenteltek Liturgiája Fülöp metropolitával
 
Hirdetmény az óvodai beiratkozásról
Hirdetmény az óvodai beiratkozásról
 
Újságíró találkozó Máriapócson
Újságíró találkozó Máriapócson
 
A köztársasági elnök férjével járták körbe a Pénzm...
A köztársasági elnök férjével járták körbe a Pénzm...
 
Mit lehet tenni az élelmiszerpazarlás ellen? - Brüsszelbe...
Mit lehet tenni az élelmiszerpazarlás ellen? - Brüsszelbe...