A szellemi és lelki emelkedés útján - megszépült a Szent Efrém Általános Iskola és új tornacsarnokot kapott

A szellemi és lelki emelkedés útján - megszépült a Szent Efrém Általános Iskola és új tornacsarnokot kapott

2020-09-12 17:05:29
Szerző: H Varga Eszter/ Hajdúdorogi Főegyházmegye
Oktatás
Debrecen
Minden igényt kielégítő épületben kezdődhetett meg a 2020/21-es tanév a debreceni Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskolában. A 2014-es külső felújítás után idén nyár végére az intézmény belülről is megszépült. Ezen kívül elkészült az iskolához tartozó, szintén Szent Efrém nevét viselő vadonatúj tornacsarnok is. Ma nagyszabású ünnepségen lettek felszentelve az épületek.

Előzmények

2011-ben a Debreceni Görögkatolikus Óvoda megalakulásának lehetőségét az akkori Hajdúdorogi Egyházmegye és a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött megállapodások tették lehetővé, amely a Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 5. szám alatti egykori iskolaépületet óvoda céljára térítésmentes hasznosításba adta. Így indulhatott meg Debrecenben a görögkatolikus oktatási-, nevelési tevékenység intézményes keretek között.

2012. szeptember 1-jétől az ének-zene tagozatos Bányai Júlia Általános Iskola fenntar-tásba vétele is megtörtént és az óvodával együtt létrejött a Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Az intézménnyel együtt megörököltük a tavaly fennállásának 60. évfordulóját ünneplő Lautitia kórust, ami támogatásunkkal és a kiváló fiatal karnagy, Nemes József elkötelezett munkájának eredményeképpen szárnyal. Bizánci rítusunkban a liturgikus ének, mint a legszebb, legmélyebb imádság emeli fel a vallásos ember szívét, lelkét Istenünk felé. Ezért a szír himnuszköltő, teológus, egyháztanító Szent Efrém megfontolt választásként lett a kórusmuzsikát elkötelezetten és örömmel művelő iskolai közösség névadója.

Debrecenben és vonzáskörzetében nagyon sok olyan katolikus és más keresztény vallású fiatal család él, amely igényli gyermekei számára a hitre nevelést. A városrészekben alakult szervezőlelkészségek nyomán a görögkatolikus egyházközségek megerősödtek hitben és lét-számban egyaránt. Az elkötelezett pedagógiai munka mellett főként ennek köszönhető, hogy az egy csoporttal kezdő óvoda ma már 4 csoporttal, 110 gyermeknek ad otthont. A létszám-gondokkal küzdő általános iskola tanulóinak száma 8 év alatt közel 150 fővel növekedett, így már mintegy 400 diák tanul a Szent Efrémben. A Lautitia pedig az énekelni visszajáró, ma már középiskolás, egyetemista egykori tanítványokból megalakult kamara és ifjúsági kórusokkal kóruscsaláddá nőtte ki magát. E mellett szépen fejlődött és ma már széles körű zenei, grafika és néptánc tanszakokkal működik az alapfokú művészeti iskola is.

A Kossuth utcai épület korszerűsítése

Az intézménynek otthont adó ingatlan állapota nem volt méltó az intenzív fejlődéshez és gátját szabta sok egyéb tervünknek. Így elsőként 2014-ben az épület energetikai korszerűsítése történt meg mintegy 121 millió Forint pályázati pénzből. A munkák során nyílászárókat cseréltek, hőszigetelték az épület homlokzatát és egy 30 kW-os napelemes rendszert is telepí-tettek.

A 2019/20-as tanév végén kezdődött el a 2500 négyzetméteres iskola teljes körű belső felújítása. Ennek során az épület hátsó udvari épületszárny lapostetején új hőszigetelést és csa-padékvíz elleni szigetelést alakítottak ki, új vezetői irodákat és nevelőtestületi helyiséget hoztak létre, régi irodákat tantermekké alakítottak. Továbbá burkolatcsere, beltéri ajtók cseréje, a teljes villamos hálózat felújítása, új elektromos szerelvények elhelyezése és az épület komplett belső festése is megtörtént. 

Az épület belső felújítása elodázhatatlan volt, s pályázati forrás híján a Hajdúdorogi Fő-egyházmegye saját erejéből oldotta meg ezt a feladatot több mint 200 millió forintból. A felújítás révén története során először kapott a kórus megfelelő próbatermet, és lehetővé vált egy kápolna kialakítása is. A megújult tantermek, folyosók, irodák a gyermekek és munkatársak számára otthonos, korszerű környezetet biztosítanak.

A Szent Efrém tornacsarnok építése

A megfelelő méretű és korszerű felszereltségű tornacsarnok feltétlen szükséges a sportélet lendületes fejlesztéséhez, ami a művészeti nevelés mellett az intézmény új profilját alapozza meg. Létrejötte összefogás eredménye: Hajdúdorogi Főegyházmegye és Cívis Szabadidő és Sport Egyesület közösen építtette az 1800 négyzetméteres csarnokot.

Az eddig megkezdett és megvalósított utánpótlás nevelési programok hatására Debre-cenben egyre több gyermek választja a kosárlabdát, létszámuk az elmúlt három évben megdup-lázódott. Jelenleg több debreceni iskolában, valamint három sportcsarnokban (OEC Csarnok, Oláh Gábor utcai csarnok, Főnix csarnok) van lehetőség edzésre és versenyeztetésre, azonban a sportágat választók ugrásszerű növekedése egy újabb, minden igényt kielégítő tornacsarnok megépítésre adott okot.

A csarnok helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosa Debrecen Megyei Jogú Város Ön-kormányzata. A sportlétesítmény mivel FIBA minősítést kapott egyszerre szolgál a DEAC utánpótlás bázisaként másfelől az iskola diákjai is egy korszerű sportlétesítményt vehetnek birtokukba, amiben különféle rendezvények és tömegsport események bonyolíthatók le.

Az épületben kapott helyet az iskola vadonatúj konyhája és ebédlője is, ahol kényelmesen oldható meg a diákok napi étkeztetése.

A beruházás költségvetése 1,1 milliárd Forint, melynek 70 százaléka társasági adó (TAO) támogatás, a fennmaradó részt a Hajdúdorogi Főegyházmegye, mint az iskola fenntartója fedezte. A 2017-ben kezdődött kivitelezést a Téglás Trans Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. kezdte meg, de a befejezést ebben az évben már a Társ 95. Kft. végezte.

„Megáldatik és megszenteltetik ez a ház”

Nagyszabású ünnepségen lett felszentelve az iskola megújult épülete és a tornacsarnok. Utóbbi négy oldalát Fülöp metropolita atya olajjal is megkente. Tanításában azt mondta: amikor megáldunk egy házat, raktárat, óvodát, iskolát, sportcsarnokot, akkor oda a megáldás révén, az Egyház imádsága folytán belép Jézus és attól kezdve ott van. Majd a mai napon elhangzott evangéliumra utalva, ami Zakeus történetét elevenítette fel (Lk 19,1-10) elárulta, hogy még hitoktató korában fára mászó versenyt tartott a ministránsok között Hajdúdorogon.

„Azért pompás dolog fára mászni, mert közben nekünk kell kitalálni, hogy tudjuk legyőzni a fát, együttműködni vele, azért, hogy minél magasabbra jussunk. Erőnlét, ügyesség kell hozzá és elszántság. Most egy sportcsarnokot áldunk meg első sorban, aminek használatához szintén ügyességre elszántságra, kitartásra, erőnlétre van szüksége a gyerekeknek.” – mondta a főpásztor, majd hozzátette: az iskola is hasonló célokat szolgál.

„Szellemi és lelki magasságba akarjuk vezetni az itt tanulókat, sportolókat. Ha ezen keresztül nem az Istenhez kerülünk közelebb, akkor hiába nyerünk versenyeket, leszünk jobbak nem sokat ér földi törekvésünk.” – zárta gondolatait metropolita atya.

Dr. Baloghné Tóth Ibolya igazgató köszönetet és hálát mondott az ajándékért, ami szerinte „csúcspontja” a 2012-ben kezdődött fejlesztési sorozatnak. Kiemelte: a beruházásnak és korszerűsítésnek köszönhetően egyfelől sportolásra és egészséges életmódra nevelésre lesz itt lehetőség, másfelől a régi tornaterem átalakításával méltó körülmények között próbálhat és készülhet a (nemzetközi) versenyekre a Lautitia Kóruscsalád.

A beruházás szerves részét képezi Debrecen Megyei Jogú Város köznevelési intézményhálózata-fejlesztésének. Ennek kapcsán Komolay Szabolcsot az önkormányzat oktatási intézmények közötti kapcsolatokért felelős tanácsnok úgy fogalmazott: a görögkatolikusok ténykedése igazi sikertörténet a városban. Hozzátette: Debrecen számára kiemelt stratégiai ágazat az oktatás. A korábbi évszázadokhoz hasonlóan a város számára ez lehet az egyik olyan kitörési pont, amely biztosíthatja a cívisváros hosszú távú versenyképességét a 21. században. Az egyre erősödő felekezeti iskolák összességében színesítik azt az oktatási palettát, amelyet Debrecen tud kínálni az itt tanuló diákoknak.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, aki beszédében utalt az ókori mondásra - ép testben, ép lélek -, ami Debrecenben megvalósul, hiszen majdnem minden gyerek sportol. Kijelentette továbbá, hogy nemcsak nagy nemzetközi versenyek helyszíne a megyeközpont, hanem a kisebb létesítmények is fontosak a városnak, így a versenyzőkön kívül a fiatalok sportolására is odafigyelnek. Az 1800 négyzetméter alapterületű sportcsarnok legalább olyan fontos, mint a Duna Aréna vagy a Puskás Akadémia - fogalmazott. A továbbiakban emlékeztetett arra, hogy a kormány minden támogatást megad a 2014-ben bevezetett mindennapos testneveléshez. Az pedig, hogy az egyház és a civil társadalom egymásra talált itt, a legjobb példája az egészség megőrzésének.

Görögkatolikus egyházi beruházásaink elkötelezett támogatójaként jelen volt az átadón Pósán László országgyűlési képviselő is. Köszöntőjében kiemelte: a mai világban fontos, hogy az építés értékét ne a közhelyszerűségek szintjén kezeljük, hanem komolyabb tartalommal. „Minden építés a tudatosságot, jövőbe vetet hitet, ha úgy tetszik józan észt, normalitást feltételez” – emelte ki a képviselő.

Becsky Istvánt a DEAC szakosztályvezetője, az MKOSZ elnökségének tagja felszólalásában hangsúlyozta: kijelenthető, az utánpótlás- és az amatőr sport egyik fellegvára nyílt meg. Első osztályú felnőtt férfi kosármeccset leszámítva minden kosárlabda-esemény megrendezhető itt, akár utánpótlás Eb-selejtező is. Ezzel azt hangsúlyozta ki, hogy a nemzetközi kosárlabda-szövetség, a FIBA minősítette a csarnokot, és minden igényt kielégít. Véleménye szerint a következő években ez egy olyan létesítmény lesz, amely méltán lehet a debreceni kosársport egyik ékköve. Évről évre ötven és száz közöttivel növekszik az akadémisták lélekszáma, ezért mindig szüksége van az akadémiának új csarnokokra. A meglévő infrastrukturális viszonyaik közt ez óriási segítséget jelent, hiszen délelőtt az iskolások fogják használni, délután pedig a DEAC-osok veszik birtokukba.

Végül, de nem utolsó sorban Seszták István főhelynök atya mondta el a beruházás kapcsán gondolatait.

„Az elmúlt három év együttműködésének küzdelmes útját végigjárva az első, ami most eszembe jut, az az, hogy tanulságos. Emellett nagyon felemelő a mai nap, talán nem túlzok, ha azt mondom, életem egyik legszebb napja. De nem szeretném kisajátítani, mert úgy érzem, a Jóisten áldása ez, ami mindenkié. Nagy az örömöm, mert a nemzet jövőjének adjuk át ezt a csarnokot, és minden fáradozásunk így nyeri a teljességet, azt, hogy igen, megérte. Fontos azonban, hogy mindez nem a mi munkánk eredménye, noha szükségeltetik az is hozzá, hanem a Gondviselés ajándéka!”

Az ünnepség fényét emelte szeretett kórusunk a Lautitia több ízben előadott produkciója, az avató pedig stílszerűen egy rövid mérkőzéssel zárult, melynek kezdő feldobásában Fülöp metropolita atya és Szabó Tünde államtitkár asszony is közreműködött.  

VEZETŐ HÍREK
Családi nap a Szent Efrém Görögkatolikus Óvodában

Jézus-ima a nyáron

A Hajdúdorogi Főegyházmegye ingyenes belépőket biztosít az Ez az a nap! zenei fesztiválra
 
AKTUÁLIS
Jézus-ima Debrecenben

Idén Debrecen ad otthont az Ez az a nap! elnevezésű keresztény zenei fesztiválnak
 
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Családi nap a Szent Efrém Görögkatolikus Óvodában

Jézus-ima a nyáron

A Hajdúdorogi Főegyházmegye ingyenes belépőket biztosít az Ez az a nap! zenei fesztiválra
 
AKTUÁLIS
Jézus-ima Debrecenben

Idén Debrecen ad otthont az Ez az a nap! elnevezésű keresztény zenei fesztiválnak
 
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Idén Debrecen ad otthont az Ez az a nap! elnevezésű keres...
Idén Debrecen ad otthont az Ez az a nap! elnevezésű keres...
 
Jézus-ima Debrecenben
Jézus-ima Debrecenben
 
Családi nap a Szent Efrém Görögkatolikus Óvodában
Családi nap a Szent Efrém Görögkatolikus Óvodában
 
Magyar görögkatolikus lelkészség alakult Bécsben
Magyar görögkatolikus lelkészség alakult Bécsben
 
Önazonosság és éltető forrás - Nemzetközi konferencia...
Önazonosság és éltető forrás - Nemzetközi konferencia...
 
A Hajdúdorogi Főegyházmegye ingyenes belépőket biztosí...
A Hajdúdorogi Főegyházmegye ingyenes belépőket biztosí...