A szinódusi út meghirdetése a Hajdúdorogi Főegyházmegyében

A szinódusi út meghirdetése a Hajdúdorogi Főegyházmegyében

2021-10-17 15:53:48
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Ferenc pápa
Kocsis Fülöp érsek
Vatikán
Hajdúdorogi Főegyházmegye
Ferenc pápa felhívására október 17-én, az Eucharisztikus kongresszus lezárása után egy hónappal mi is megnyitottuk a 2023-ra meghirdetett püspöki szinódus ránk vonatkozó szakaszát, vagyis a Hajdúdorogi Főegyházmegye saját szinódusi útját.

Ez a szakasz a VII. egyetemes zsinat atyáinak vasárnapjától a következő év húsvétjáig tart. Ezalatt a hat hónap alatt szeretnénk egyházmegyénk minden egyes tagját megszólítani, a véleményét kikérni, a hozzászólásait meghallgatni. Nyilván nem egyszerű feladat ez, de amikor a hívő ember erejét meghaladó dologra készül, akkor egész egyszerűen a Szentlélekhez fordul, és rajta keresztül a Mindenható Isten segítségét kéri. Ezt tesszük most mi is. Elsősorban a Szentlélekhez fordulunk, kérjük megvilágító kegyelmét, megerősítő támaszát, hogy egyházunk megújulásában, a szinódusi úton ő vezessen minket. Ő adjon nekünk halló szívet, értő lelket, nyitott elmét, befogadó értelmet.

Ő késztesse híveit, görögkatolikus egyházunk minden tagját, hogy bátran tárja fel gondolatait, mondja el meglátásait, fejtse ki a véleményét. Hiszen nem tudhatjuk, hogy ki az a személy, kicsi vagy nagy, öreg vagy fiatal, tanult vagy tanulatlan, akin keresztül közvetíti Isten Szentlelke a maga szavát, üzenetét. A Szentlelket hívjuk segítségül, hogy mindenkihez eljusson a szavunk, és mindenki szava eljusson hozzánk. Hogy meghalljuk és meghallgassuk egymást, hogy az ő szavát vegyük észre és vegyük figyelembe, őt akarjuk meghallani a másikon keresztül.

Ezt tették 1233 évvel ezelőtt a VII. egyetemes zsinat ma ünnepelt püspökei is. Ahogy énekeltük is a róluk szóló utrenyében: „A tiszteletreméltó atyák minden lelki megértésüket összeszedvén, a Szentlélek ereje által vezéreltetvén” figyeltek oda, hogy meghallják, „mit mond a Lélek a gyülekezetnek” (Jel 2,11).

Ferenc pápa 10 fő kérdéscsoportot határozott meg nekünk, s ezekről fogunk sokat beszélgetni, sokak véleményét meghallgatni. A 10 témát 30 kérdésbe foglaltuk bele (a kapcsolódó médiafülre kattintva található) , ezeket fogjuk eljuttatni az egyes csoportoknak, akiket a legnagyobb szeretettel, várakozással és reménységgel hívunk össze. Arra törekszünk, hogy senki ki nem maradjon ezekből a csoportokból. Az egész egyházmegyénk minden tagját szeretnénk ezzel elérni, a véleményét meghallgatni. Legfőbb törekvésünk tehát a Szentlélek szavának meghallása. Ehhez nagyon sokat és nagyon buzgón kell imádkoznunk. És főként nagyon sokan kell, hogy imádkozzunk. Elsősorban tehát ma erre az imádságra hívok mindenkit. A csoportok kijelölése, azok vezetőinek kiválasztása, a témák meghatározása, az arra épülő kérdések megfogalmazása is fontos feladat. Ezt is mindenkihez eljuttatjuk. De mindenekelőtt a felhívásunk jusson el mindenkihez: Imádkozzunk! Kérjük a Lelket! Forduljunk hozzá úgy, mint még soha az egyházunk életében.

Ezt segítendő – a Katolikus Egyház minden egyházmegyéjével párhuzamosan –  meghirdetem a Szentlélek hívó útszakaszt, életünk és hitünk megújításának rendkívül fontos idejét. Igen, „most van a kellő idő, most van az üdvösség napja” – mondhatjuk Szent Pállal együtt (2Kor 6,2). Az a kérésem főegyházmegyénk minden tagja felé, hogy a mai naptól fogva a következő Húsvétig minden nap legalább egyszer imádkozzuk el a Szentlélekhez szóló imádságunkat, a Mennyei Királyt. Vagy akár az egész „Szokásos kezdet” imafüzért, amely a Mennyei Királlyal kezdődik és a Miatyánkkal zárul. Ha százezer ember fél éven át, azaz 180 napon keresztül minden nap elmondja ezt az imádságot, nyilván nem számszerűsíthető az a mérhetetlen kegyelem, ami ebből a nagy ima-összefogásból, de még inkább a minket imára hívó jóságos Isten végtelen kegyelméből fakad.

Kezdjük meg tehát ezt a Lélek-hívást, ezt a nagy Lélekre figyelést! Figyeljünk Istenre! Figyeljünk az Egyházra! Figyeljünk egymásra!

A Magyarországi Metropóliában a három egyházmegye saját szakaszának lezárása után, mintegy azok összefoglalásaként fogjuk megtartani június 9-11. között a metropóliai gyűlést.

Közösen járjuk végig ezt a szinódusi utat, amelynek valójában nem is lesz vége! Hiszen annak éppen az lesz a célja, hogy a Lélekben megerősödvén Istenhez közelebb jutva egymáshoz is közelebb kerüljünk. Így válunk egyre inkább szinodális közösséggé. Ez a haladás, ez a fejlődés sohasem ér véget – még a mennyben is folytatódik…

Hajdúdorog, 2021. október 17. a zsinati atyák vasárnapján,

+ Fülöp

metropolita

VEZETŐ HÍREK
Mindig vidám volt, mert bízott Istenben és az emberekben - Virányi atya temetése

Húsvét örömhíre - Bizánci dallamok a Görögkatolikus Múzeumban

Lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek! - interjú Nyakas Éva énekesnővel
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ MÉDIA
 
10 téma, 30 kérdés a Hajdúdorogi Főegyházmegyében
VEZETŐ HÍREK
Mindig vidám volt, mert bízott Istenben és az emberekben - Virányi atya temetése

Húsvét örömhíre - Bizánci dallamok a Görögkatolikus Múzeumban

Lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek! - interjú Nyakas Éva énekesnővel
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Fejlesztőpedagógust keresnek Hajdúnánáson
Fejlesztőpedagógust keresnek Hajdúnánáson
 
Egyháztörténeti konferencia Rómában
Egyháztörténeti konferencia Rómában
 
Lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek! - interjú Nyak...
Lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek! - interjú Nyak...
 
Húsvét örömhíre - Bizánci dallamok a Görögkatolikus ...
Húsvét örömhíre - Bizánci dallamok a Görögkatolikus ...
 
Mindig vidám volt, mert bízott Istenben és az emberekben ...
Mindig vidám volt, mert bízott Istenben és az emberekben ...
 
Keleti teológia: az ortodox teológia a modern társadalomb...
Keleti teológia: az ortodox teológia a modern társadalomb...