Az Úr mennybemenetele - elmélkedés

Az Úr mennybemenetele - elmélkedés

2024-05-08 09:31:28
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Ünnep
Fogadják szeretettel az ünnep alkalmából Lukács Imre atya gondolatait!

Ki tudja, hol a Mennyország? Kérdezzük meg kicsi hittanosainkat! „Én tudom” – mondaná bármelyikük – „a felhők felett, az égben, ahová Jézus is ment”.  Pedig Jézus nem az égbe megy, nem Jézus égbe-meneteléről, hanem mennybemeneteléről beszélünk. Emberi fantáziánk és képzeletünk térbeli fogalmakkal gondolkodik. A tanítványok ezért látják Jézust fölemelkedni, mert Jézus és az Atya így akarták Jézus megdicsőülését a tanítványok számára felfoghatóvá tenni. Felfelé, eltávolodva a földtől, mert az nem az ember végső hazája.

A mennybemenetel örömhíre, hogy Jézus Krisztus nem elutazott, eltávozott, elment valahová - egy távoli bolygóra vagy egy messzi-messzi galaxisba -, hanem közelebb került tanítványaihoz, mint eddig valaha is volt. A mennyország nem messze van tőlünk, csak szemmel nem látható, materiálisan, anyagilag, nem érzékelhető. A menny nem egy távoli hely, ahová haláluk után kerülnek a kegyesen élők, hanem egy másik létforma, az életnek egy magasabb rendű minősége: a mennyország már most elkezdődhet számunkra. Ez a mennyország azonban nem egyenlő azzal a földi paradicsommal, amit a milliárdosok megpróbálnak megteremteni maguknak, ez nem az, amikor a VB-győztes a mennybe megy. Ez nem a szerelmesek álomvilága, nem a költők fantáziájának végterméke, hanem az a másik, ma még láthatatlan valóság, amit azonban már itt és most ténylegesen megtapasztalhat a hívő ember.

Régen minden falusi házban volt úgynevezett tisztaszoba. Itt mindig fehérre voltak meszelve a falak, itt mindig rend volt, és ezért ide szinte soha nem léptek be a házban lakók. A másik szoba, ahol laktak, ehhez képest rendetlen, sötét, sokszor konyha is volt egyben, és itt élték az életüket. A tisztaszobába csak akkor „ment” be, ha onnan lábbal előrefelé hozták ki, azaz ha meghalt és ott ravatalozták fel. Sok hívő ember így áll a mennyországhoz is: hogy az csak az a tisztaszoba, ahová majd halála után kerül, de egyelőre nem arra való, hogy abban éljen. A mi feladatunk az is, hogy megakadályozzuk azt, hogy valaki ezt a sorsdöntő találkozást az idők végezetéig – legalábbis halála napjáig - elodázza, mert aki Istent a földön elkerüli, az lehet, hogy a mennyben sem fogja megtalálni. A Mennyek Országa bennünk, köztünk, velünk van, már a földön jelenvaló. Építenünk kell nekünk is.

Nem véletlenül ünnepeljük a következő vasárnap az első egyetemes zsinat atyáit, akik egységesen amellett álltak ki, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Csak valóságos Istenként ülhet az Atya jobbján, hogy szószólónk legyen. A mennybemenetellel nem ért véget Jézus élete, nem fejeződött be a kereszténység története, nem zárult le az evangélium hirdetésének ügye. Jézus a mennybe ment, hogy mi egészen közel, csupán egyetlen őszinte imádságnyi távolságnyira legyünk tőle; hogy már most elkezdődhessen a mennyország, a Vele való közösség számunkra.

Lk 24,36-53

Abban az időben, miután Jézus föltámadt halottaiból, megállt tanítványai között, és ezt mondta nekik: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért rémültetek meg, és miért támad kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam, hogy én vagyok az! Tapintsatok meg, és lássátok, hogy a szellemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van!” Ezt mondván megmutatta nekik kezét és lábát. De mivel örömükben még mindig nem hittek és álmélkodtak, így szólt hozzájuk: „Van-e itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült halat és lépes mézet. Fogta, és a szemük láttára evett belőle. Aztán így szólt hozzájuk: „Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.” Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat, és ezt mondta nekik: „Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, és feltámadnia harmadnap a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve. Ti pedig tanúi vagytok ezeknek. És íme, én elküldöm nektek Atyám ígéretét. Maradjatok Jeruzsálem városában, amíg el nem tölt az erő titeket a magasságból!” Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölvitetett a mennybe. Ők pedig leborulva imádták, aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mindenkor a templomban voltak, dicsérvén és áldván az Istent. Amen.

VEZETŐ HÍREK
Nagykállóra várják a Görögtűz tábor résztvevőit

Várunk a Görögtűz+ táborba!

Már lehet jelentkezni az idei Liturgikusének-táborba
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Nagykállóra várják a Görögtűz tábor résztvevőit

Várunk a Görögtűz+ táborba!

Már lehet jelentkezni az idei Liturgikusének-táborba
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Nagykállóra várják a Görögtűz tábor résztvevőit
Nagykállóra várják a Görögtűz tábor résztvevőit
 
Csak bátor emberek mernek bocsánatot kérni - Pünkösd Ve...
Csak bátor emberek mernek bocsánatot kérni - Pünkösd Ve...
 
A te kereszted előtt - Útmenti kőkeresztet szenteltek Haj...
A te kereszted előtt - Útmenti kőkeresztet szenteltek Haj...
 
Már lehet jelentkezni az idei Liturgikusének-táborba
Már lehet jelentkezni az idei Liturgikusének-táborba
 
Várunk a Görögtűz+ táborba!
Várunk a Görögtűz+ táborba!
 
Meg kell változni az egyháznak, a papságnak! - eltemetté...
Meg kell változni az egyháznak, a papságnak! - eltemetté...