"Aki templomot épít, az a jövőre gondol" - Megünnepelték a bocskaikerti Ökumenikus Templom felszentelésének 25. évfordulóját

2022-10-17 13:43:08
Szerző: Kovács Ágnes / Öröm-hír Sajtóiroda, dnyem.hu
Kocsis Fülöp érsek
ökumenikus
A Bocskaikerti Ökumenikus Templomot 25 éve, 1997. szeptember 19-én szentelték fel három egyház - görögkatolikus, református, római katolikus - püspökei. A 25 éves jubileumért idén is közösen adtak hálát a történelmi egyházak képviselői október 16-án.

Az elmúlt időszakért egységben, együtt énekelve, imádkozva adtak hálát a jelen lévő egyházi vezetők: Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Fülöp metropolita, a református egyház képviseletében Őz Lajos református esperes; a közösségben jelenleg szolgáló: Tóth László római katolikus, Urgyán Antal görögkatolikus, Miklós László református lelkipásztorok; megyei és helyi közéleti vezetők: Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alelnöke, dr. Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere, Szőllős Sándor, Bocskaikert polgármestere, Filemon Mihály, Nyírmártonfalva polgármestere, Asztalos Péter, Hajdúhadház alpolgármestere és Szegedi Attila, Téglás alpolgármestere, valamint a bocskaikerti ökumenikus közösség hívei.   

Az ünnepélyes ökumenikus imaalkalmon az imákat és az énekeket Kocsis Fülöp érsek, metropolita vezette, igét hirdetett Palánki Ferenc megyéspüspök. 

„Aki templomot épít, az a jövőre gondol, és aki a jövőre gondol, az nem hagyja ki belőle az Istent. Aki nem hagyja ki az életéből Istent, az tudja, hogy mi az életének a célja, és aki tudja, mi az életének a célja, az biztos úton jár akkor is, ha földi életében igazságtalansággal, békétlenséggel, bűnnel, önzéssel találkozik, mert nem tér le soha az egyenes útról.” – Ezekkel a szavakkal kezdte elmélkedését Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, majd hangsúlyozta, hogy a 25 éves templomot ünnepelve hitet teszünk amellett, hogy mi is ezen az úton járunk. 

Nekünk is megvan az életünk célja, meg akarjuk mutatni, hogy segítjük egymást, és amikor eljön az Emberfia, találni fog hitet a szívünkben – utalt az elhangzott evangéliumi szakasz (Lk 18,1-8) üzenetére püspök atya, majd az egység örömét hangsúlyozva így fogalmazott: nagy élmény az ökumenikus templomban az ökumenikus imaközösség.  A megyéspüspök nagy élménynek nevezte azt az ökumenikus római zarándoklatot is, amelyen Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek, metropolitával és Fekete Károly református püspökkel vett részt a közelmúltban. A debreceni püspökök Ferenc pápával is találkoztak, aki örült jelenlétüknek, de ugyanígy Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Előmozdítása Pápai Tanácsának elnöke is örömmel vette látogatásukat a hivatalában. 

Ferenc püspök az imádkozás fontosságáról is szólt: „Az ökumenikus templom imaközösségében tanúságot teszünk arról is, hogy az imádkozás nem csak szövegek elmondását jelenti, hanem kapcsolatot is. Aki imádkozik, az megvallja a természetfölötti létezését, akit mi Istennek hívunk. Ő nem egy távoli valóság, hanem megszólítható. Imádságunkban keressük Istent, mert egyre inkább meg akarjuk érteni az akaratát, szándékait és fel akarjuk fogni, hogy mi a terve az életünkre vonatkozóan. 

Templomainkban imádságaink által különleges módon találkozhatunk Istennel. A megyéspüspök kifejtette: a templom Isten háza, vagyis az Ő lakóhelye a földön. Mi tudjuk és hisszük, hogy a megkeresztelt ember a benne lakó Szentléleknek a temploma. Mindannyian, megkeresztelt emberek két lábon járó templomok vagyunk, bennünk összekapcsolódik az ég és a föld. Miért járunk mégis közösségbe, templomba? Azért mert azt mondja az Úr: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 18,20). Különleges módon, a hitünk szerinti közös imádságban, a szentségeink által találkozhatunk Vele. Mi, római és görög katolikusok megünnepeljük az Eucharisztiát, a református testvérek pedig az Úrvacsorát. Erőt meríthetünk ebből a találkozásból. 

Akik elképzelték, megalkották ezt az épületet, a kezdetekkor nem gondoltak arra, hogy kik lesznek jelen a 25 éves évfordulón, és mi sem tudjuk, kik fognak itt ünnepelni 25 év múlva, de hisszük, hogy vannak, akik a hitet folytatják és továbbadják Krisztust őrizve a szívükben – fogalmazott a püspök atya, majd ismét utalt az evangéliumra: „…amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” Ez nem fenyegetést jelent, hanem felszólítást, hogy őrizzük meg a hitünket. 

“Jézus példát adott abban, hogyan kell a mennyei Atyát megszólítani, Vele kapcsolatban lenni. Ő nemcsak szövegeket mondott, hanem szeretetben egyesült a mennyei Atyával. Azt kívánom, hogy akik ebben a templomi közösségben imádkoznak, tudjanak egyesülni a szeretetben egymással és a mennyei Atyával. Ennek az egységnek, a szeretetközösségnek az élményéből tudják vállalni a hétköznapok nehézségeit, áldozatát, keresztjeit és tudják megmutatni, hogy az életüknek van értelme, célja, mégpedig az örök élet, amelyet Jézus megígért nekünk és valóssággá tett számunkra!” – fejezte be elmélkedését Palánki Ferenc megyéspüspök.    

Az ökumenikus ünnepi imaalkalom után beszédek hangzottak el. Elsőként dr. Tarcali Gábor kuratóriumi elnök, Bocskaikert alpolgármestere a templomot megálmodó, megtervező és az egyházközséget működtető alapítvány nevében köszöntötte a jelenlévőket és mondott köszönetet a három felekezetnek, akik segítségével együtt felépítették ezt a templomot. Külön köszönetet mondott Bosák Nándordr. Keresztes Szilárddr. Bölcskei Gusztáv akkor hivatalban lévő püspököknek, akik 25 évvel ezelőtt, 1997. szeptember 19-én felszentelték a Kálmán Ernő bocskaikerti kötődésű debreceni református vallású mérnök tervei alapján készült Bocskaikerti Ökumenikus Templomot. 

A három püspök közös üzenete volt akkor a következő gondolat: „Ez az ökumenikus templom szép eredmény és nagy feladat, hogy az itt élők, az egy templomba járó keresztények példát adjanak az egymás iránti türelemről, a kölcsönös megbecsülésről és szeretetről, az igazi kiengesztelődésről, amire oly nagy szüksége van népünknek a jövő építéséhez.” 

A három történelmi egyház hívei a Debrecen melletti töretlen lendülettel fejlődő Bocskaikertben 25 éve tanulják e nemes feladatot, és egyben mutatják a keresztényi példát mindenkinek, aki figyel e közösségre – fogalmazott Tarcali Gábor majd többek között azt is kiemelte, hogy a bocskaikerti templom a küldetése mellett felvállalt egy hármas funkciót is: ökumenikus templomként mindig is Krisztus gyermekeinek összetartozását szeretné hirdetni; emléket állít az egyházak vértanúinak; hirdeti a kiengesztelődés szükségszerűségét. 1997. szeptember 19-e óta minden év őszén a templom egyházai közösen, ökumenikus szellemiségben ünneplik a felszentelés évfordulóját, együtt imádkoznak a kereszténység egységéért, a vértanúk emlékéért, a kiengesztelődésért, valamint a magyar nemzetért. 

Szőllős Sándor, Bocskaikert polgármestere többek között azt hangsúlyozta, hogy isteni gondviselés, isteni szeretet nélkül ezek az eredmények nem valósultak volna meg a településükön, amely önállóvá válásának 29. évfordulóját ebben az évben ünnepelték. „Büszkeség, köszönet, hála és elismerés illeti azokat, akik szorgalmas munkájának eredményeként Bocskaikert önállóvá válhatott. E folyamat része volt, hogy 1997-ben iskolát építtettek, és mellé pedig egy templomot.” A polgármester külön kifejezte köszönetét Tarcali Gábor alpolgármesternek, aki a kovásza volt ennek a fejlődésnek. 

Bocskaikert korábban Debrecenhez tartozott. Dr. Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere 133. zsoltárt idézte: „mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! (Zsolt 133,1). Dávid király szavai a mai napon is érvényesek, amikor a három egyház képviselői együtt ünnepli azt az összefogást és egyetértést, amely 25 évvel ezelőtt elkezdődött. Példaértékű ez a kapcsolat a felekezetek és a település vezetése között.  Debrecenben éppen ehhez hasonlóan dolgoznak együtt az egységért a keresztény felekezetek.

Az alpolgármester Debrecent az ország spirituális központjának nevezte, mert a városban három keresztény felekezeti központ is működik, itt található az ország legnagyobb zsidó hitközsége és más kisebb felekezetek is szerves részei a lelki közösségi életnek. Mindezt megerősítve Barcsa Lajos invitálta a jelenlévőket a közelgő adventi időszak programjaira, amely szintén ezen egység jegyében szerveződik. 

Az ünnepi alkalmon közreműködött: Erdő Zoltán erdélyi magyar örökség díjas tárogató művész.

VEZETŐ HÍREK
Szakma Sztár döntő - bazilos diák is a legjobbak között!

Szombathelyi kántortalálkozó - friss információk

Micsoda teljesítmény: dorogi bazilos lett a legjobb matekos az országban!
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Szakma Sztár döntő - bazilos diák is a legjobbak között!

Szombathelyi kántortalálkozó - friss információk

Micsoda teljesítmény: dorogi bazilos lett a legjobb matekos az országban!
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Szombathelyi kántortalálkozó - friss információk
Szombathelyi kántortalálkozó - friss információk
 
Szakma Sztár döntő - bazilos diák is a legjobbak közöt...
Szakma Sztár döntő - bazilos diák is a legjobbak közöt...
 
Milyen a másik szemüvegén keresztül nézni a világot?
Milyen a másik szemüvegén keresztül nézni a világot?
 
Szakmai ankétot rendeztek a Görögkatolikus Múzeumban
Szakmai ankétot rendeztek a Görögkatolikus Múzeumban
 
Micsoda teljesítmény: dorogi bazilos lett a legjobb mateko...
Micsoda teljesítmény: dorogi bazilos lett a legjobb mateko...
 
A Szentírás, amelyet most kaptatok, egy életre kötelez b...
A Szentírás, amelyet most kaptatok, egy életre kötelez b...