Álláshirdetés

Álláshirdetés

2016-10-24 10:43:50
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Álláslehetőség
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Pedagógiai szakcsoport-vezetőt keresnek.

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Pedagógiai Intézete pályázatot hirdet 

pedagógiai szakcsoport-vezető munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaszerződés 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19. 

Illetmény és juttatások: megegyezés szerint 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: előadások (tanórák) tartása, szemináriumok és gyakorlatok rendszeres tartása, részvétel a szemináriumi (gyakorlati) tárgy előadásain. Részvétel a tananyag összeállításában, gyakorlatok előkészítésében, alapadatok, anyagok gyűjtésében, feldolgozásában. Beadott hallgatói feladatok elbírálása. Részvétel a külső szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos teendők ellátásában. Részvétel minden olyan, az oktatással és kutatással kapcsolatos főiskolai tevékenységben, amellyel az oktatási szervezeti egység vezetője megbízza. Részvétel a főiskolai közéletben. Részvétel a hallgatók egyéni tantárgyi- és diplomamunkájának konzultálásában, TDK munkájának irányításában. Megbízás alapján részvétel a záróvizsgák és felvételi vizsgák lebonyolításában. Tehetséggondozás és továbbképzések szervezése, tartása.

Pályázati feltételek: pedagógia szakos egyetemi végzettség és PhD-fokozat. Tájékozottság a szakterület szakirodalmában különös tekintettel a keresztény pedagógia szakirodalmára. Az oktatott tantárgy tananyagának alapos és széles körű ismerete az alkalmazási készség szintjén. Gyakorlati foglalkozások anyagának összeállításához, a foglalkozások vezetéséhez és egyes előadások tartásához szükséges felkészültség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra. A pályázó részletes szakmai önéletrajza, publikációs listája. Egyetemi oklevél, PhD oklevél, egyéb szakmai képesítést igazoló okirat másolata. Nyelvvizsga bizonyítvány másolata. Lelkészi ajánlás. A pályázó által legfontosabbnak ítélt öt publikációjának (monográfia, jegyzet, szakcikk, stb.) egy-egy példánya. (Letölthető dokumentumok esetén elegendő a linket megadni.) Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola hatályos SzMSz-e szerint erre jogosult testületek megismerhetik, illetve hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A pályázat benyújtásának határideje:

2017. január 31. 

A pályázat elbírálásának határideje:

2017. február 28. 

A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázatok benyújtásának módja: írásban, lezárt borítékban a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi  Főiskola rektorának címezve kell benyújtani (4400 Nyíregyháza, Bethlen G.u. 13-19). A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: pedagógiai szakcsoport-vezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a 2011. évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról, valamint a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi  Főiskola hatályos Szervezeti és működési szabályzatának rendelkezései szerint.

VEZETŐ HÍREK
Nemzetközi keleti kánonjogi konferencia

Szakmai ankétra várják az érdeklődőket a Görögkatolikus Múzeumba

Igazgatási referenst keres a Gyermekvédelmi Iroda
 
AKTUÁLIS
VEZETŐ HÍREK
Nemzetközi keleti kánonjogi konferencia

Szakmai ankétra várják az érdeklődőket a Görögkatolikus Múzeumba

Igazgatási referenst keres a Gyermekvédelmi Iroda
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
S.E.R. Michael W. Banach magyarországi apostoli nuncius bes...
S.E.R. Michael W. Banach magyarországi apostoli nuncius bes...
 
Igazgatási referenst keres a Gyermekvédelmi Iroda
Igazgatási referenst keres a Gyermekvédelmi Iroda
 
Szakmai ankétra várják az érdeklődőket a Görögkatoli...
Szakmai ankétra várják az érdeklődőket a Görögkatoli...
 
Nemzetközi keleti kánonjogi konferencia
Nemzetközi keleti kánonjogi konferencia
 
Ülésezett a Hierarchák Tanácsa
Ülésezett a Hierarchák Tanácsa
 
Református püspök tartott tárlatvezetést a Görögkatol...
Református püspök tartott tárlatvezetést a Görögkatol...