Energetikai fejlesztés a Papnevelő Intézetben

Energetikai fejlesztés a Papnevelő Intézetben

2017-05-12 10:22:43
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Metropólia
Pályázat
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
A kivitelezési munkák elkezdődtek, az épület teljes körű felújítása, műszaki átadása június elejére várható

A Görögkatolikus Metropólia és Hajdúdorogi Főegyházmegye konzorciuma a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP-5.2.3 „Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével” tárgyú felhívására a 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretben nevesítve, 2016.10.17. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2016.10.21. napon kelt támogató döntés szerint 290 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesített.

A támogatás célja, hogy a közfeladatot ellátó, államilag elismert egyházi intézmények tulajdonában álló, vagy vagyonkezelt épületek energiahatékonysági felújítása során a Partnerségi Megállapodásban is megfogalmazásra kerülő alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás megtörténjen. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program elsősorban és közvetlenül az energia- és erőforrás hatékonyság növeléséhez járul hozzá.

A projektben hat helyszínen az épületek hőtechnikai adottságainak javítása utólagos hőszigeteléssel, homlokzati hőszigeteléssel, nyílászárók cseréje, az intézmények fűtési, hűtési, szellőztetési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése, megújuló energiafelhasználásra hőszivattyú alkalmazását alapfűtésre, fűtésrásegítésre és napelemek alkalmazását hálózati, villamosenergia-termelés céljából beruházásokra nyújtanak támogatást.

A Projekt kezdő időpontja: 2016.11.01. fizikai befejezésének tervezett napja: 2017.12.31

A projektben elsőként a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Papnevelő Intézet épületének felújítása kezdődik meg.

2016 év végén kiírásra került a beruházás közbeszerzése. A nyertes ajánlattevő a KOSZ-ÉPTEK Kft. lett, a vállalkozási szerződés megkötésre került 2017. január 27-én, a vállalási díj 99 534 463 Ft + áfa.

A kivitelezési munkák elkezdődtek, az épület teljes körű felújítása, műszaki átadása június elejére várható.

A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Papnevelő Intézet épülete a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola papnövendék hallgatóinak ad otthont. A Hajdúdorogi Egyházmegye alapításakor (1912) a Christifideles graeci kezdetű pápai alapító bulla a legsürgetőbb feladatok egyikeként az egyházmegyei papnevelő intézet felállítását jelölte meg. A Hajdúdorogi Egyházmegye Papnevelő Intézetét és a Görög Katolikus Hittudományi Főiskolát dr. Dudás Miklós püspök alapította 1950 szeptemberében Nyíregyházán, a püspöki székház egy részének átengedésével, papnevelő intézetet és hittudományi főiskolát nyitott, a politikai szempontból igen nehéz időkben, amikor több hasonló jellegű intézmény bezárására került sor hazánkban. A rendkívül szerény körülmények között megnyitott, s az ötvenes években létében fenyegetett intézmény helyzete a hatvanas-hetvenes években konszolidálódott, sőt 1977-1980 között az épület infrastrukturális fejlesztésére is sor kerülhetett, a szeminárium udvarában nyolc tanári lakás és egy új kápolna épülhetett. Az egyetlen intézményként működő hittudományi főiskola és papnevelő intézet négy évtizeden át kizárólag a magyar görögkatolikus papi utánpótlás biztosítását szolgálhatta. 1990-ben meghirdetésre került a levelező tagozatos hittanár-képzés világi hallgatók számára, 1994-től világi hallgatók is részt vesznek a nappali tagozatos teológus-képzésben. 1995-ben a Papnevelő Intézet és a Hittudományi Főiskola kettévált, dr. Keresztes Szilárd megyés püspök, az intézmény nagykancellárja, Balázs Mihály tervei alapján 2001-ben kezdte el a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola új épületének építését a Bethlen Gábor utca 13-19. szám alatti telken. A Papnevelő Intézet épületét, mely Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5. szám alatt található, 1909. május 1-én adták át, mint bérpalotát, 1914-től lett püspöki rezidencia. Az épület helyi védelem alatt áll. Az épületben 1950-ben Dudás püspök úr saját lakosztályából alakította ki a növendékek számára a lakhatási és tanuló helységeket. Az épület közel húsz éve volt utoljára korszerűsítve, mára műszaki, hő technikai állapota elavult, nem felel meg a mai kor elvárásainak, épületenergetikai szintje alacsony.

Az épület felújításával jelentős mértékű energia megtakarítást lehet elérni.

A projektben felújításra váró további épületek beruházásainak előkészítései megkezdődtek, közbeszerzések kiírása folyamatban van.

VEZETŐ HÍREK
Hamarosan bemutatnak egy dokumentumot Péter primátusára vonatkozóan

Felelősek vagyunk a teremtett világért is - díjazták a kispestiek szorgalmát

Múzeumok éjszakája a Görögkatolikus Múzeumban
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Hamarosan bemutatnak egy dokumentumot Péter primátusára vonatkozóan

Felelősek vagyunk a teremtett világért is - díjazták a kispestiek szorgalmát

Múzeumok éjszakája a Görögkatolikus Múzeumban
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Múzeumok éjszakája a Görögkatolikus Múzeumban
Múzeumok éjszakája a Görögkatolikus Múzeumban
 
Felelősek vagyunk a teremtett világért is - díjazták a ...
Felelősek vagyunk a teremtett világért is - díjazták a ...
 
Hamarosan bemutatnak egy dokumentumot Péter primátusára v...
Hamarosan bemutatnak egy dokumentumot Péter primátusára v...
 
Előrevivő következtetéseket kell levonni - a debreceni e...
Előrevivő következtetéseket kell levonni - a debreceni e...
 
A legjobb tanár az, aki utat mutat - pedagógusbúcsút ren...
A legjobb tanár az, aki utat mutat - pedagógusbúcsút ren...
 
A Hajdúdorogi Főegyházmegye közleménye
A Hajdúdorogi Főegyházmegye közleménye