Fölszentelték és beiktatták az új szlovák görögkatolikus metropolitát

Fölszentelték és beiktatták az új szlovák görögkatolikus metropolitát

2024-01-29 15:18:02
Szerző: Görögkatolikus Metropólia/Király András
Kocsis Fülöp érsek
Lelkipásztori
Január 27-én, szombaton, az eperjesi Keresztelő Szent János-székesegyházban szentelték püspökké és iktatták be metropolitai hivatalába Jonáš Jozef Maxim sztudita szerzetest, akit 20 év ukrajnai szerzetesség után Ferenc pápa 2023. október 26-án nevezett ki eperjesi érsek-metropolitává.

Jonáš atya az Eperjesi Főegyházmegye 9. püspöke és a szlovák görögkatolikus egyház második metropolitája. A szentelési szertartást Cyril Vasil SJ érsek, kassai püspök vezette, a társszentelők Peter Rusnák pozsonyi püspök (és a sede vacante időszak eperjesi kormányzója) és Benedict Aleksijčuk chicagói ukrán görögkatolikus püspök voltak. A szertartáson az egyházi és állami diplomácia képviselői mellett több mint félszáz szlovák és külföldi keleti és latin rítusú püspök vett részt.

Jelen volt a szlovákiai apostoli nuncius, Nicola Girasoli, a kassai római katolikus érsek, Bernard Bober, Szvjatoszlav Sevcsuk, ukrán nagyérsek, William Skurla, Pittsburgh érsek-metropolitája, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök és sokan mások. A püspökökkel együtt közel 250 pap koncelebrált az ünnepélyes Szent Liturgián. Az ünnepség kezdetén a vendégeket és a híveket Michal Sopko, az Eperjesi Főegyházmegyei Kúria kancellárja köszöntötte.

Szentbeszédében Vasil érsek azt mondta: „Püspökké szentelésével Jonáš érsek átveszi az Eperjesi Érsekség és az egész szlovákiai görögkatolikus metropolitai egyház vezetését. Az apostoli utódlás töretlen láncolatába való bekapcsolódás a legnagyobb ajándék, amit az egyházban valakinek adni lehet. Jonáš atya! Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy engem választottál ki arra, hogy ezt az apostoli utódlást kézrátétellel továbbadjam. Mostantól kezdve nemcsak barátok leszünk, mint eddig is, hanem valóban testvérek, bizonyos értelemben szinte a vértestvérek szintjén, hiszen mától kezdve közös a püspöki vérvonalunk is, az apostolokig, tehát Krisztusig visszavezethető a vonalunk."

„Isten népe vár itt rád, akik benned akarják látni lelkipásztorukat, vezetőjüket, gondnokukat, védelmezőjüket, aki vezetni fogja őket ezekben a nem könnyű időkben. A papok, legközelebbi munkatársaid atyai és gondviselő, kedves, de egyben határozott vezetést várnak tőled. Mi, püspökök is várunk Rád, hogy érkezéseddel megújíthassuk a Hierarchák Tanácsának, metropolitai egyházunk legfőbb testületének munkáját. A szlovákiai egyház is vár téged, hiszen felszenteléseddel a Szlovák Püspöki Konferencia tagja is leszel. Hisszük, hogy alázatosságod, komolyságod, lelki tapasztalatod, őszinteséged és buzgóságod értékes érték lesz mindenki számára".

"Kedves Jonáš atya! Kihívásokkal és elvárásokkal teli út nyílik meg előtted. Ez a hivatal a Krisztussal való közvetlen egyesülés jele és helye, és ezért a maga módján felülmúlja még a királyi méltóságokét is, amelyre néha a romantikus nosztalgiázók csodáló tekintete, vagy a médiamágusok kíváncsi tekintete fordul egy-egy koronázás alkalmával. Míg a királyoktól a hagyomány, az állandóság, a folytonosság, a tiszteletreméltóság, a tekintély garanciáját várjuk - addig tőled nemcsak ezeket várjuk, hanem sokkal többet; vagyis azt, hogy Krisztus, a Jó Pásztor, a király és a főpap teljes élő képmása legyél, aki feláldozza magát a rábízott népért" - tette hozzá. A szentelés szertartásának kezdetén Nicola Girasoli apostoli nuncius felolvasta a pápai kinevező bullát, melyet szlovákul is fölolvastak. A szentelendő ezután hármas hitvallást tett, majd kezdetét vette a Szent Liturgia.

Jonáš atya a Szent Liturgián a társszentelői kíséretében háromszor körbejárta az oltárt, majd felonját levéve fejét az oltárra hajtva letérdelt. A főcelebráns, Vasil’ érsek a fejére tette a kezét, a társzentelők pedig a feje fölött a nyitott Szent Evangéliumot tartották kezükben. A többi püspök a trón két oldalán, kezüket egymás vállára téve Isten kegyelmét hívta segítségül a szentelendőre. A szentelési imában Vasil’ érsek azért imádkozott, hogy az újonnan felszentelt püspök Krisztus igaz követője, jó pásztor, a vakok vezetője, a sötétségben tapogatózók lámpása, a gyermekek és az ifjúság tanítója, a világ világossága legyen. Ezután átadta az új püspöknek a rangjához tartozó jelvényeket: a szakkoszt, a bizáncí rítusú püspökök öltözetét; az omofort, a püspöki stólát, melyet metropolitaként közvetlen a Szentatyától kap; a panágiát és enkolpiont (az Istenszülőt, és Krisztust ábrázoló fém medált), végül a pásztorbotot. A beiktatás után egyházi és világi méltóságok köszöntötték az új egyházfőt.

Az új metropolita köszöntőjében azt mondta: „77 éve volt utoljára püspökszentelés ebben a székesegyházban. Az utolsó püspök, akit ebben a székesegyházban szenteltek püspökké, Boldog Vasil’ Hopko volt. Ez 1947. május 11-én történt, amikor Boldog Gojdič Pál segédpüspökké szentelte őt. Ma ez a két vértanú, Pál és Vasil’, mint helyi egyházunk két nagy fénye világít oltárunkon. Számomra is nagy fáklyák ők az üdvösség felé vezető utamon. Hiszem, hogy nem vagyok egyedül" - mondta Maxim érsek.

"Hálás vagyok ma Istennek, hogy erre a szolgálatra hívott el, és Szentlelke erejével felhatalmazott, hogy folytassam és tovább vigyem a Jézus Krisztusba vetett hitről való tanúságtétel stafétabotját az én Uram, tanítóm és vezetőm. Alázattal veszem át ezt a szolgálatot” - folytatta az újonnan felszentelt érsek, köszönetet mondva minden elődjének.

A beszédek után az új metropolita megáldotta a jelenlévő híveket.

Fotó: Eperjesi Főegyházmegye

 

VEZETŐ HÍREK
Nagykállóra várják a Görögtűz tábor résztvevőit

Várunk a Görögtűz+ táborba!

Már lehet jelentkezni az idei Liturgikusének-táborba
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Nagykállóra várják a Görögtűz tábor résztvevőit

Várunk a Görögtűz+ táborba!

Már lehet jelentkezni az idei Liturgikusének-táborba
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Nagykállóra várják a Görögtűz tábor résztvevőit
Nagykállóra várják a Görögtűz tábor résztvevőit
 
Csak bátor emberek mernek bocsánatot kérni - Pünkösd Ve...
Csak bátor emberek mernek bocsánatot kérni - Pünkösd Ve...
 
A te kereszted előtt - Útmenti kőkeresztet szenteltek Haj...
A te kereszted előtt - Útmenti kőkeresztet szenteltek Haj...
 
Már lehet jelentkezni az idei Liturgikusének-táborba
Már lehet jelentkezni az idei Liturgikusének-táborba
 
Várunk a Görögtűz+ táborba!
Várunk a Görögtűz+ táborba!
 
Meg kell változni az egyháznak, a papságnak! - eltemetté...
Meg kell változni az egyháznak, a papságnak! - eltemetté...