Forgasd le, hogy mit jelent számodra az, amikor

Forgasd le, hogy mit jelent számodra az, amikor "több vagy, ha adsz" - pályázati felhívás

2021-08-09 12:55:02
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Pályázat
önkéntes
Az évek óta nagy sikerrel működő "72 óra kompromisszumok nélkül" mozgalom most arra ösztönzi a kreatív vénával rendelkezőket, hogy készítsenek egy 5 perces kisfilmet, amely az önkéntesség fontosságára hívja fel a figyelmet.

Pályázati feltételek

1. A pályázat kiírója: Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány (székhely: 1118 Budapest Himfy u. 9.) 

2. Pályázók köre:

Pályázatot olyan természetes személyek nyújthatnak be, akik a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadják és a pályázati feltételek teljesítéséhez szükséges, a pályamunkákhoz kapcsolódó felhasználási és a felhasználások engedélyezési jogaival kizárólagosan rendelkeznek.

 3. A Pályázók az általános és a pályázati feltételek elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy:

  • a pályázatot kiíró Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány vagy az általa arra feljogosított személy a Pályázó által megadott és a jelentkezési lapon nyilvánosként feltüntetett adatokat az interneten nyilvánosságra hozza;
  • a Pályázó személyes adatait - a pályázat elbírálása, a nyeremény átadása és a felhasználási szerződés megkötése céljából – az Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány kezelje;
  • a pályázati fordulóban beküldött pályaműveket vagy azok részleteit az Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány vagy az általa arra feljogosított harmadik személy az interneten, tetszőlegesen egy- vagy több weboldalon, közösségi média felületen és más, online médiumban, valamint televízióban a nyilvánossághoz közvetítse;
  • a pályázat eredményhirdetését követő 12 hónapban az Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány vagy az általa erre feljogosított harmadik személy a díjnyertes munkákat vagy azok részleteit az interneten kívül valamennyi ismert felhasználási módon felhasználhatja területi, mennyiségi (példányszámbeli) korlátozás nélkül.
  • a pályázat eredményhirdetését követő 12 hónap elteltével a Pályázó vállalja, hogy az Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány részére további 1 évre előfelhasználási jogot enged (a Polgári Törvénykönyv elővásárlási jogra vonatkozó szabályai alapján) a pályamunka bármilyen további felhasználására úgy, hogy mindez nem érinti a Pályázó ún. merchandising jogait (pl. figurák felhasználása használati tárgyakon), illetve azon jogosultságát, hogy az elkészült mű alapjául szolgáló figurákat a díjnyertes pályamunkától különböző műben, vagy annak folytatásaként felhasználja, illetve, hogy erre harmadik személynek engedélyt adjon; 

A pályázó tudomásul veszi, hogy 

  • a pályázatot kiíró a nem megfelelően benyújtott, nem határidőben benyújtott vagy egyéb hiányossággal rendelkező pályamunkákért felelősséget nem vállal, ilyen jellegű igényérvényesítési joga (peres eljárásban) Pályázónak nincsen;
  • a pályázat kiírója az eredményhirdetés, illetve pályázati díj átadása során kép-, hang és filmfelvételt készíthet (együttesen: felvétel), továbbá a felvételt publikálhatja tömegtájékoztatási médiában

4. Pályázat leadása: 

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. szeptember 30. 14 óra

A pályázók a 72ora.hu/hirek oldalon regisztrációs űrlapot töltenek ki. Az elkészült kisfilmet ingyenes fájlmegosztóval kérjük az info@72ora.hu e-mail címre küldeni.

5. Egyéb kikötések:

A pályázat nyelve magyar. Az adatlap kitöltése nélkül, hiányosan, vagy határidő után benyújtott, valamint a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a zsűri érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja.

6. A pályázat elbírálása

  • A pályázat egy fordulóból áll. • Pályázó regisztrálása, majd a pályázat formai feltételeinek megfelelő és a pályázatban megjelölt leadási határidőre beküldött kisfilm(ek) feltöltését követően a kiíró megvizsgálja, hogy a pályázatok a részvételi feltételeknek megfelelnek-e. A forduló lezártát követően a pályázathoz csatlakozni nem lehet.
  • A pályamunkák értékelésére vonatkozó szempontokat a zsűri állapítja meg, melyeket a bírálás során írásban rögzít. • A pályázat elbírálásában nem vehet részt az a természetes személy, szervezet, illetve képviselőjük, aki maga az ajánlatot benyújtó pályázó vagy annak

- közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], - munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja, - más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója vagy foglalkoztatottja, - tulajdonosa (résztulajdonosa) vagy tagja, amennyiben a pályázó jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, - érdekeltségébe tartozó az a társaság vagy más jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, amelyet a pályázó közvetlenül vagy közvetve ellenőriz, illetőleg, amelynek a pályázó részben vagy egészben közvetlenül vagy közvetve tulajdonosa, továbbá ezek alkalmazottja vagy más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatottja. 

A fenti összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha a pályázat elbírálásában részt vevőtől bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése (elfogultság). A pályázat elbírálásában részt vevő köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben bármely összeférhetetlenségi ok áll fenn.

  • A pályázat közönségdíját a feltöltéstől számított az eredményhirdetés napjáig Youtube-on összegyűjtött kedvelések alapján hirdeti ki a zsűri által választott további helyezésekkel egyidőben. 

7. Pályázati díjak   

Első helyzet: ZLRC SG907 PRO drón • Második helyezett: Amazfit GTR 42mm Fitness okosóra • Harmadik helyezett: 3db CyberJump Trambulin park belépő • Közönségdíj 72 órás ajándékcsomag

8. A pályázat eredményének kihirdetése

Az Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány 72 óra kompromisszum nélkül országos önkéntes ifjúsági akció megnyitóján hirdetjük ki a díjazottakat, akik nevét a 72ora.hu weboldalon nyilvánosságra is hozzuk. A díjazottakat az eredmény megszületése után az általuk a jelentkezéskor kért úton is kiértesítjük. 

A díj folyósításának feltétele:

A nyertes pályázók vállalják, hogy a díj folyósítása előtt megkötik a pályázati feltételekben megjelölt felhasználási szerződést. Az elnyert díjat a pályázó szabadon használhatja fel. Ha a díjazott a 18. életévét még nem töltötte be és/vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a díjával kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a díj átvételére és igénybevételére, valamint a jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt - elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt jogosult.

Még több információ ITT.

 

Budapest, 2021.08.04.

Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány

VEZETŐ HÍREK
Családok és nyugdíjasok is jelentkezhetnek

Ebben a tanévben is lesz középiskolai hittanverseny

Magyar-könyvtár szakos pedagógust keresnek Debrecenben
 
AKTUÁLIS
VEZETŐ HÍREK
Családok és nyugdíjasok is jelentkezhetnek

Ebben a tanévben is lesz középiskolai hittanverseny

Magyar-könyvtár szakos pedagógust keresnek Debrecenben
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Angolt tanárt keresnek a debreceni gimnáziumba
Angolt tanárt keresnek a debreceni gimnáziumba
 
Magyar-könyvtár szakos pedagógust keresnek Debrecenben
Magyar-könyvtár szakos pedagógust keresnek Debrecenben
 
Ebben a tanévben is lesz középiskolai hittanverseny
Ebben a tanévben is lesz középiskolai hittanverseny
 
Családok és nyugdíjasok is jelentkezhetnek
Családok és nyugdíjasok is jelentkezhetnek
 
Aki zarándokol, önmaga felé tart...
Aki zarándokol, önmaga felé tart...
 
Minden hónap első vasárnapján
Minden hónap első vasárnapján