Forgasd le, hogy mit jelent számodra az, amikor

Forgasd le, hogy mit jelent számodra az, amikor "több vagy, ha adsz" - pályázati felhívás

2021-08-09 12:55:02
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Pályázat
önkéntes
Az évek óta nagy sikerrel működő "72 óra kompromisszumok nélkül" mozgalom most arra ösztönzi a kreatív vénával rendelkezőket, hogy készítsenek egy 5 perces kisfilmet, amely az önkéntesség fontosságára hívja fel a figyelmet.

Pályázati feltételek

1. A pályázat kiírója: Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány (székhely: 1118 Budapest Himfy u. 9.) 

2. Pályázók köre:

Pályázatot olyan természetes személyek nyújthatnak be, akik a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadják és a pályázati feltételek teljesítéséhez szükséges, a pályamunkákhoz kapcsolódó felhasználási és a felhasználások engedélyezési jogaival kizárólagosan rendelkeznek.

 3. A Pályázók az általános és a pályázati feltételek elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy:

  • a pályázatot kiíró Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány vagy az általa arra feljogosított személy a Pályázó által megadott és a jelentkezési lapon nyilvánosként feltüntetett adatokat az interneten nyilvánosságra hozza;
  • a Pályázó személyes adatait - a pályázat elbírálása, a nyeremény átadása és a felhasználási szerződés megkötése céljából – az Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány kezelje;
  • a pályázati fordulóban beküldött pályaműveket vagy azok részleteit az Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány vagy az általa arra feljogosított harmadik személy az interneten, tetszőlegesen egy- vagy több weboldalon, közösségi média felületen és más, online médiumban, valamint televízióban a nyilvánossághoz közvetítse;
  • a pályázat eredményhirdetését követő 12 hónapban az Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány vagy az általa erre feljogosított harmadik személy a díjnyertes munkákat vagy azok részleteit az interneten kívül valamennyi ismert felhasználási módon felhasználhatja területi, mennyiségi (példányszámbeli) korlátozás nélkül.
  • a pályázat eredményhirdetését követő 12 hónap elteltével a Pályázó vállalja, hogy az Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány részére további 1 évre előfelhasználási jogot enged (a Polgári Törvénykönyv elővásárlási jogra vonatkozó szabályai alapján) a pályamunka bármilyen további felhasználására úgy, hogy mindez nem érinti a Pályázó ún. merchandising jogait (pl. figurák felhasználása használati tárgyakon), illetve azon jogosultságát, hogy az elkészült mű alapjául szolgáló figurákat a díjnyertes pályamunkától különböző műben, vagy annak folytatásaként felhasználja, illetve, hogy erre harmadik személynek engedélyt adjon; 

A pályázó tudomásul veszi, hogy 

  • a pályázatot kiíró a nem megfelelően benyújtott, nem határidőben benyújtott vagy egyéb hiányossággal rendelkező pályamunkákért felelősséget nem vállal, ilyen jellegű igényérvényesítési joga (peres eljárásban) Pályázónak nincsen;
  • a pályázat kiírója az eredményhirdetés, illetve pályázati díj átadása során kép-, hang és filmfelvételt készíthet (együttesen: felvétel), továbbá a felvételt publikálhatja tömegtájékoztatási médiában

4. Pályázat leadása: 

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. szeptember 30. 14 óra

A pályázók a 72ora.hu/hirek oldalon regisztrációs űrlapot töltenek ki. Az elkészült kisfilmet ingyenes fájlmegosztóval kérjük az info@72ora.hu e-mail címre küldeni.

5. Egyéb kikötések:

A pályázat nyelve magyar. Az adatlap kitöltése nélkül, hiányosan, vagy határidő után benyújtott, valamint a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a zsűri érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja.

6. A pályázat elbírálása

  • A pályázat egy fordulóból áll. • Pályázó regisztrálása, majd a pályázat formai feltételeinek megfelelő és a pályázatban megjelölt leadási határidőre beküldött kisfilm(ek) feltöltését követően a kiíró megvizsgálja, hogy a pályázatok a részvételi feltételeknek megfelelnek-e. A forduló lezártát követően a pályázathoz csatlakozni nem lehet.
  • A pályamunkák értékelésére vonatkozó szempontokat a zsűri állapítja meg, melyeket a bírálás során írásban rögzít. • A pályázat elbírálásában nem vehet részt az a természetes személy, szervezet, illetve képviselőjük, aki maga az ajánlatot benyújtó pályázó vagy annak

- közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], - munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja, - más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója vagy foglalkoztatottja, - tulajdonosa (résztulajdonosa) vagy tagja, amennyiben a pályázó jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, - érdekeltségébe tartozó az a társaság vagy más jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, amelyet a pályázó közvetlenül vagy közvetve ellenőriz, illetőleg, amelynek a pályázó részben vagy egészben közvetlenül vagy közvetve tulajdonosa, továbbá ezek alkalmazottja vagy más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatottja. 

A fenti összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha a pályázat elbírálásában részt vevőtől bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése (elfogultság). A pályázat elbírálásában részt vevő köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben bármely összeférhetetlenségi ok áll fenn.

  • A pályázat közönségdíját a feltöltéstől számított az eredményhirdetés napjáig Youtube-on összegyűjtött kedvelések alapján hirdeti ki a zsűri által választott további helyezésekkel egyidőben. 

7. Pályázati díjak   

Első helyzet: ZLRC SG907 PRO drón • Második helyezett: Amazfit GTR 42mm Fitness okosóra • Harmadik helyezett: 3db CyberJump Trambulin park belépő • Közönségdíj 72 órás ajándékcsomag

8. A pályázat eredményének kihirdetése

Az Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány 72 óra kompromisszum nélkül országos önkéntes ifjúsági akció megnyitóján hirdetjük ki a díjazottakat, akik nevét a 72ora.hu weboldalon nyilvánosságra is hozzuk. A díjazottakat az eredmény megszületése után az általuk a jelentkezéskor kért úton is kiértesítjük. 

A díj folyósításának feltétele:

A nyertes pályázók vállalják, hogy a díj folyósítása előtt megkötik a pályázati feltételekben megjelölt felhasználási szerződést. Az elnyert díjat a pályázó szabadon használhatja fel. Ha a díjazott a 18. életévét még nem töltötte be és/vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a díjával kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a díj átvételére és igénybevételére, valamint a jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt - elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt jogosult.

Még több információ ITT.

 

Budapest, 2021.08.04.

Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány

VEZETŐ HÍREK
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök szentelésén

Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét

Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghosszabbított jelentkezéssel!
 
AKTUÁLIS
VEZETŐ HÍREK
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök szentelésén

Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét

Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghosszabbított jelentkezéssel!
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök ...
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök ...
 
Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét
Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét
 
Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghoss...
Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghoss...
 
Isten a jókedvű adakozót szereti
Isten a jókedvű adakozót szereti
 
Hétfőtől rövidített nyitvatartásra kell számítani a ...
Hétfőtől rövidített nyitvatartásra kell számítani a ...
 
Aki szeret, az énekel - ilyen volt a Liturgikusének-tábor
Aki szeret, az énekel - ilyen volt a Liturgikusének-tábor