Fülöp metropolita: Torzult világ támad ránk, de mi álljunk ki bátran a természetes igazság mellett!

Fülöp metropolita: Torzult világ támad ránk, de mi álljunk ki bátran a természetes igazság mellett!

2021-07-26 11:38:04
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye, kép: Hekler Melinda
Kocsis Fülöp érsek
Budapest
Friss
Minden eddiginél többen gyűltek össze július 24-én a Kiáltó hang elnevezésű rendezvényen. Az Ádám és Éva misszió szervezésében ötödik alkalommal várták Budapesten, a Deák térre azokat, akik egy szívvel-egy lélekkel akartak kiállni a teremtett családért - és a jövő nemzedékéért. Az eseményen beszédet mondott Fülöp érsek-metropolita atya is.

Visszafogott, kulturált, csendes tömeg, békés kiállás - ez jellemezte a szombati Kiáltó hang rendezvényt, amit az alapító, Vadász Sándor emlékének ajánlottak.

A felekezetközi rendezvényen a különböző magyarországi egyházak képviselői sorra felszólaltak, a beszédeket dicsőítés és közös ima zárta. Fülöp metropolita atya felszólalásának központi gondolata az volt, hogy bár van kitől félni, de nincs mitől félni. Mint mondta: torzult világ támad ránk, de mi álljunk ki bátran a természetes igazság mellett!

Fülöp metropolita gondolatait alább teljes egészében olvashatják:

Isten mindenkit szeret.

A Mindenható tudja, hogy mit miért enged meg. Néha jó, néha kevésbé jónak tűnő dolgokkal ajándékoz meg minket. De ahogy Jób mondja, ha a jót elfogadjuk tőle, miért ne fogadnánk el a rosszat is.

Most úgy érezzük, nagyon sok rossz gyűlik körénk. Ahogy a zsoltáros is mondja: A pogányok mind körülvettek engem, … Köröskörül bekerítettek engem, … Körülvettek engem, mint méhek a mézet, lángra gyúltak, mint a tűz a bozótban, … Lökdöstek és megráztak, hogy elessem,… Igen, ilyesmit érez ma az egyszerűen, józanul, tisztán gondolkodó ember.

Eszünkbe juthat még Remete Szent Antal atya figyelmeztetése a IV. századból: „Eljön az idő, amikor az egész világ megbolondul. S aki nem bolondult meg, arra azt mondják majd, te bolond vagy.” Nemcsak megbolondult ez a világ, hanem, ahogy az egyiptomi remete is megjósolta, el is várja, hogy mindenki kövesse a bolondériáját.

Persze, vagyunk még jó páran, sőt, óriási többségben vagyunk, akik megingathatatlan meggyőződéssel valljuk a sok ezer éves igazságot, hogy a férfi férfi, a nő nő, és ketten egy párt alkotnak, s ha szerelemben egy életre elkötelezték egymásnak magukat, akkor Isten – ha mint Teremtő ezt jónak látja – gyermekekkel áldja meg őket.

Így olvassuk ezt a Bibliában: „ezért a férfi elhagyja apját és anyját és feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy testté lesznek”.

Óriási többségben vagyunk tehát, akik ma is követjük ezt az axiómát. Mégis kénytelenek vagyunk a szavunkat fölemelve újra és újra kimondani ezt a természetes igazságot. Mert olyan mértéket öltött a bolondéria, hogy ebben a harsogó zűrzavarban egyre halkabbnak tűnik a józan szó. De nem kiabálunk, nem ordítunk, a decibelek ringjébe nem szállunk be, mert ebben a nemtelen birkózásban kétségtelenül alul maradnánk. Bízva a szó igazságának erejében tehát halkan bár, de határozottan fölemeljük a szavunkat: El a kezekkel a gyermekeinktől!

A nemváltást késztető, nemében elbizonytalanító, férfiúi és női mivoltában torzulásra késztető jelenségeket a szeretet pajzsával tartjuk távol a gyermekeinktől. Nem támadunk senkire, nem bántunk senkit se, nem is ítélünk el az égvilágon senkit, ez nem a mi dolgunk. Rábízzuk a Teremtőre, hogy mit enged meg másoknak. Ő azonban ránk bízta a gyermekeinket, az ifjúságot, a jövő nemzedéket. Hogy kiegyensúlyozott, boldog, biztonságos életet építsünk nekik. Ezért kell fölemelnünk a szeretet óvó pajzsát, hogy a bolondéria minél kevésbé érje el őket, minél kevésbé legyen képes formálni gondolkodásukat, befolyásolni érzelmeiket. 

A bolondság már az ajtóban van, az utcánkon hömpölyög. Nem csoda, hogy be kell zárni a józan családok ajtajait. Elzárkózunk tehát attól, ami a Biblia tanításával és a józan, természetes gondolkodással ellentétes.

Elzárkózunk, de nem bezárkózunk. Nem félünk. Ha éppen ezt akarnák elérni, hát ebben sem hagyjuk magunkat. Nem támadunk, de nem is félünk. Vagyunk, örülünk az életnek, s a boldog élet örömét adjuk tovább gyermekeinknek. 

Az idézett 117. zsoltár minden egyes sorához megerősítő vigasztalást is kapunk:

A pogányok mind körülvettek engem,

de az Úr nevében visszavertem őket.

Köröskörül bekerítettek engem,

de az Úr nevében visszavertem őket.

Körülvettek engem, mint méhek a mézet, lángra gyúltak, mint a tűz a bozótban,

de az Úr nevében visszavertem őket.

Lökdöstek és megráztak, hogy elessem,

de az Úr megoltalmazott engem. 

Mai fölszólalásom legfőbb üzenete ez: Bár van kitől félni, de nincs mitől félni. A torzult világ támad ránk, de mi álljunk ki bátran a természetes igazság mellett! Otthonainkban, iskoláinkban, munkahelyünkön, szórakozóhelyeken és az Országházban is, mindenütt éljük és valljuk az Istentől kapott kiegyensúlyozott, boldog életet. „Bár zord a harc…”, s talán lesznek sebesültek, de ez a csata már eldőlt. 

Szent Pállal együtt kiáltom: „A győzelem elnyelte a halált. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod?” A halál kultúrája csak ideig-óráig tombol, csak részlegesen rombol. Az elfogadó szeretet sokkal hatalmasabb nála. Ezzel a szeretettel védjük, erősítjük, tápláljuk gyermekeinket, ezzel a szeretettel építjük a jövőt. Ez nem Bábel tornyának építése lesz, mert nem magunknak akarunk nevet szerezni. Hiszünk a szeretet kultúrájában. Az Isten országának ebbe az építésébe minden embertársunkat szeretettel hívunk. Hiszen, mint az elején is mondtam, Isten mindenkit szeret.

 

VEZETŐ HÍREK
Férfiak liturgiája és borversenye Nyíracsádon

Díszfestést kapott a téglási templom - vasárnap lesz az ünnepélyes megáldása

Kétszakos tanárképzés a Miskolci Egyetem és a Szent Atanáz Főiskola együttműködésével
 
AKTUÁLIS
Gyalogos emlékzarándoklat Máriapócsra

Kántorok számára szerveznek lelkigyakorlatot Máriapócson
 
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Férfiak liturgiája és borversenye Nyíracsádon

Díszfestést kapott a téglási templom - vasárnap lesz az ünnepélyes megáldása

Kétszakos tanárképzés a Miskolci Egyetem és a Szent Atanáz Főiskola együttműködésével
 
AKTUÁLIS
Gyalogos emlékzarándoklat Máriapócsra

Kántorok számára szerveznek lelkigyakorlatot Máriapócson
 
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Kántorok számára szerveznek lelkigyakorlatot Máriapócso...
Kántorok számára szerveznek lelkigyakorlatot Máriapócso...
 
Gyalogos emlékzarándoklat Máriapócsra
Gyalogos emlékzarándoklat Máriapócsra
 
Férfiak liturgiája és borversenye Nyíracsádon
Férfiak liturgiája és borversenye Nyíracsádon
 
Díszfestést kapott a téglási templom - vasárnap lesz az...
Díszfestést kapott a téglási templom - vasárnap lesz az...
 
Kétszakos tanárképzés a Miskolci Egyetem és a Szent Ata...
Kétszakos tanárképzés a Miskolci Egyetem és a Szent Ata...
 
Az Úr találkozása Simeonnal ünnepe
Az Úr találkozása Simeonnal ünnepe