Gyermekfelügyelőt keresnek Hajdúnánáson

Gyermekfelügyelőt keresnek Hajdúnánáson

2024-05-08 14:33:46
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
gyermekvédelem
A pályáztató az álláshely betöltésére alkalmas jelöltekkel - a döntést megelőzően - időpontot egyeztet személyes elbeszélgetés céljából.

A Szent Anna Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ állást hirdet gyermekfelügyelő munkakör betöltésére. 

A jogviszony időtartama: fél éves határozott időtartamú munkaviszony 1,5 hónap próbaidő kikötésével, melynek lejártát követően lehetőség van a további foglalkoztatásra.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős munkaviszony.

Munkavégzés helye: Hajdúnánás.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 • Lakásotthonban élő gyermekek gondozása, nevelése, teljes körű ellátásának biztosítása folyamatos munkarendben.
 • A napi rendszeres tevékenységek irányítása, az életkoruknak megfelelő étkezési, higiéniai, öltözködési szokásainak kialakítása.
 • Egyéni gondozási-nevelési tervben foglaltak végrehajtása.
 • Részt vesz a programok lebonyolításában, gyermekkísérésben.

Pályázati feltételek:  

 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének II. szakellátások 2. pont „Gyermekotthon, gyermekfelügyelő” pontjában előírt szakirányú szakképesítés megléte gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ), gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), gyermekotthoni asszisztens (OKJ), gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens (OKJ) dajka (OKJ), óvodai dajka. Ennek hiányában képzési kötelezettség vállalása.
 • büntetlen előélet;
 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • a pályázó nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: gyermekvédelmi szakellátásban szerzett szakmai tapasztalat

Munkabér és előmeneteli rendszer: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Kormány rendelet rendelkezései irányadóak.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz;
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata;
 • kiállítástól számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (A szakmai munkakörben foglalkoztatni kívánt személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű és vele szemben nem állnak fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró okok, valamint nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt);
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;
 • nyilatkozat arról, hogy a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés e) pontjába foglalt kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárás során való adatkezeléséhez;
 • lelkészi ajánlás.

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton (vagy személyesen), a pályázatnak az alábbi címre történő megküldésével, (leadásával): Szent Anna Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ, 4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12.  Kérjük a borítékon feltüntetni: gyermekfelügyelői pályázat
 • elektronikus úton a gorkat.gyvk@szt.annagyvk.hu e-mail címen keresztül;

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szántóné Alföldi Szilvia intézményvezetőhelyettes nyújt a +3620/212-1295 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 22.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2024. május 27.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázat elbírálásnak módja, rendje:

A pályáztató az álláshely betöltésére alkalmas jelöltekkel - a döntést megelőzően – időpontot egyeztet személyes elbeszélgetés céljából. Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő beszélgetésre - a pályázati feltételeknek megfeleltek közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a pályáztató szükségesnek ítéli. A munkaviszony létesítéséről Gargya Zsolt intézményvezető dönt, fenntartva azon jogát, hogy indokolás nélkül teljes egészében eredménytelennek nyilvánítsa a pályázati eljárást, és ismételt pályázatot írjon ki.

VEZETŐ HÍREK
Nagykállóra várják a Görögtűz tábor résztvevőit

Várunk a Görögtűz+ táborba!

Már lehet jelentkezni az idei Liturgikusének-táborba
 
AKTUÁLIS
VEZETŐ HÍREK
Nagykállóra várják a Görögtűz tábor résztvevőit

Várunk a Görögtűz+ táborba!

Már lehet jelentkezni az idei Liturgikusének-táborba
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Nagykállóra várják a Görögtűz tábor résztvevőit
Nagykállóra várják a Görögtűz tábor résztvevőit
 
Csak bátor emberek mernek bocsánatot kérni - Pünkösd Ve...
Csak bátor emberek mernek bocsánatot kérni - Pünkösd Ve...
 
A te kereszted előtt - Útmenti kőkeresztet szenteltek Haj...
A te kereszted előtt - Útmenti kőkeresztet szenteltek Haj...
 
Már lehet jelentkezni az idei Liturgikusének-táborba
Már lehet jelentkezni az idei Liturgikusének-táborba
 
Várunk a Görögtűz+ táborba!
Várunk a Görögtűz+ táborba!
 
Meg kell változni az egyháznak, a papságnak! - eltemetté...
Meg kell változni az egyháznak, a papságnak! - eltemetté...