Ha a reményt elhagyjuk, hitünket hagyjuk el - a Hajdúdorogi Főegyházmegye tanévzárója

Ha a reményt elhagyjuk, hitünket hagyjuk el - a Hajdúdorogi Főegyházmegye tanévzárója

2023-06-26 15:21:26
Szerző: H. Varga Eszter, fotó: Farkas Friderika / Hajdúdorogi Főegyházmegye
Oktatás
Hajdúdorogi Főegyházmegye
Iskola
Hajdúdorogon adtak hálát a 2022/23-as tanévért a főegyházmegye oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok június 24-én. Tíz iskolából mintegy háromszázötvenen érkeztek erre a napra. A lelki feltöltődés mellett Benda József társadalompedagógus előadását hallgathatták meg a tanárok, az ünnepség végén pedig a legkiválóbb pedagógusokat, dolgozókat ismerte el Fülöp metropolita atya.

Az első székesegyházban püspöki Szent Liturgián adtak hálát a pedagógusok a mögöttük álló tanévért. A találkozó Keresztelő Szent János születésének napjára esett, amire Fülöp metropolita atya a lehetetlenségek megvalósulásának ünnepeként hivatkozott. Ennek hátterében az idős házaspár, Zakariás és Erzsébet története áll, akik már régen lemondtak arról, hogy gyermekük szülessen, ám mégis megtörtént a csoda. Hiszen titkon végig abban reménykedtek, bíztak, hogy szülők lehetnek, és amikor Zakariás, a pap bement a templomba, akkor ott egy angyal az mondta neki: „Zakariás, a könyörgésed meghallgatásra talált.” (v.ö.: Lk 1,1-25.57-68.76.80)

Vélhetően tehát szüntelenül imádkoztak, míg végül fiúk született.

Nagyon sok fiatal párnak kell várni a gyermekáldásra, nem mindenkinek adatik meg a házasság után rögtön ez az öröm. Ám kulcsfontosságú, hogy megőrzik-e a párok a reményt azt illetően, hogy az Isten nem hagy el bennünket – figyelmeztetett Fülöp metropolita, és elmesélte, hogy ismert olyan házaspárt, akiknek tíz év után sem született gyermeke, így az örökbefogadás mellett döntöttek, és bizony ezt követően megérkezett a családba a természetes úton megfogant gyermek is.  

- Az Úristen a reményt beteljesíti. Nem mindig úgy, mint ahogyan mi azt elképzeljük, de éppen ezért nagyon fontos, hogy a reményt sohasem szabad elhagyni. Mert ha a reményt elhagyjuk, a hitet hagyjuk el – világított rá a főpásztor.

Számtalan dolog van, amit már nem is remélünk, vagy nem merünk abban reménykedni, hogy abból valami jó ki fog sülni. Sokszor akkor inog meg a remény, amikor nem teljesülnek azok a dolgok, amelyeket szeretnénk. Vágyak helyett kudarcok érnek minket – folytatódott az elmélkedés. Majd metropolita atya arra kérte a pedagógusokat vonjanak mérleget akár az idei tanév kapcsán, akár a korábbiakat nézve, de ne csak a jó dolgokat vegyék elő. Érdemes ugyanis ilyenkor visszaidézni a kudarcokat, a csalódásokat, például, amikor valaki nem tud egy jó órát megtartani vagy egyéni okból vagy a gyerekek miatt; amikor csalódást érez a pedagógus, mert tanítványát nem a kívánt helyre vették fel; vagy sikertelen egy versenyre való felkészülés. Kollégákkal való nehézségek is idetartoznak persze. - Mind olyan dolgok, amik beépültek életünkbe, és részünkké váltak. Nem tették tönkre az életünket, épp ellenkezőleg. Az ószövetségi történetekből ennek a napnak a kapcsán fölidézhetjük például Ábrahámot, aki szintén gyermekre vágyott, még ígéretet is kapott az Istentől, hogy meg is adatik majd neki és végül százéves korában megszületett Izsák. Más ószövetségi történetet is felidézhetünk, ahol a nagy változás, a nagy megpróbáltatás a reményre, a hitre való próbatétel volt, másrészt jelzés arra, hogy valami nagy dolog készül –  hívta fel a figyelmet a főpásztor.

Amikor valami nagy próbatétel, nehézség ér minket, az igazából csak jelzés, hogy az Úristen most készít elő valami újabb, valami nagyobb feladatot. Az Isten tervébe beleférnek ezek a kudarcok, nehézségek és mintegy jelzésképpen kapjuk, hogy akkor valami még több, valami még nagyobb áldás következik. Így tekintsünk vissza kudarcainkra, fájdalmainkra. Az Istenfélő ember ilyenkor megerősödik a hitben, a jó pedagógus még felvértezettebben folytatja a munkáját. Hiszen az Istenfélő ember örömét és kudarcait is képes az Isten szemével látni – fogalmazott Fülöp metropolita, a tanítás végén pedig felidézte a tanév jelmondatát: "Úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben" (Fil 2,12-15) Kérdés, hogy minden nap ragyogtak vajon a gyerekek? Lehet, olykor elhomályosodtak, de az Isten egén mindenképpen ragyogtak. Mert csillagok ők, akiket ránk bízott az Isten – zárta gondolatait érsek-metropolita atya. 

A szertartás után szakmai előadásra várta a pedagógusokat a Szent Bazil Általános Iskola tornacsarnokában.  Benda József szocializáció kutató, szervezetfejlesztő, társadalompedagógus a saját maga kifejlesztett módszertanáról beszélt. A Humanisztikus Kooperatív Tanulás azaz a HKT program egy bibliai alapú, mégis korszerű, szeretet orientált, rendkívül eredményes pedagógiai technológia, amely választ tud adni a kor kihívásaira, képes magas színvonalú nevelést biztosítani széles tömegeknek anélkül, hogy különösebb költségvetési terhet, vagy szakember igényt jelentene. A programmal való tanításra felkészítő tanfolyamot 1985-2005 között több ezer pedagógus elvégezte. 

Az előadást követően Fülöp metropolita atya és Czövek Éva, a főegyházmegye oktatási hivatalának vezetője kitüntetéseket adott át a Hajdúdorogi Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképzési intézményekben dolgozóknak. 

Hosszú időn át végzett, az oktatást, nevelést segítő munkájukért elismerő oklevelet és pénzjutalmat kapott a Szent Anna Görögkatolikus Gimnázium és Technikum két munkatársa: Huszti Istvánné gazdasági ügyintéző és Kusnyár Istvánné gondnok. 

Mindketten nagy tisztelettel vannak görögkatolikus egyházunk iránt, a keresztény értékrend vezeti életüket. 

A Szent Gellért-díj ezüst fokozatát kapták:

Banu Lászlóné orosz-magyar-angol szakos tanárnő, a budapesti Szent Anna Görögkatolikus Gimnázium és Technikum oktatója, aki 40 év után köszön el az iskolától, és megy nyugdíjba.

Burkáné Nádházi Erzsébet történelem- ének-zene szakos tanárnő, a szolnoki Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola pedagógusa évek óta nyugdíjasként végzi iskolájában nevelő, oktató munkáját, elhivatott a nehézsorsú gyermekek esélynövelésében, felzárkóztat, tehetséget gondoz, sok csoport osztályfőnöke volt az évek alatt.

Buruncz Márta magyar szakos tanárnő, a dunaújvárosi Gárdonyi Géza Görögkatolikus Általános Iskola és AMI pedagógusa. 50 éve, - az elmúlt években már nyugdíjasként -, nagy hivatástudattal végzett munkájában mindig arra törekedett, hogy ne csak a tanulást szerettesse meg a gyerekekkel, hanem mindenben a jót, a pozitívumot, az értéket keressék, nyitottak és együttműködők legyenek.

Horváthné Szabó Tünde tanító, hittanár, gyógypedagógus, a nyíracsádi Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola pedagógusa.

15 év alatt - a 90-es évek közepétől 2008-ig - három diplomát szerezve alakította ki pedagógus személyiségét, és vált sokoldalú, nélkülözhetetlen pedagógussá iskolájában. Végtelenül nagylelkű, csupaszív ember, akihez a gyermekek bizalommal fordulnak. Szívügye a gyermekvédelem és hátrányos helyzetű gyerekek segítése, ezért is vezette több évig a Szitakötő Tanodát.

A Szent Gellért-díj arany fokozatát kapták:

Rácz Istvánné biológia-földrajz szakos tanárnő, a nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI pedagógusa 35 éve. A iskola nevelőtestületének egyik legaktívabb tagja legyen szó pályázatírásról, szabadidős tevékenységről, vagy felzárkóztatásról , de a tehetséggondozásban, tanulmányi versenyekre való felkészítésben is igen eredményes.

A Hajdúdorogi Főegyházmegyében a nevelés-oktatást segítő és technikai munkakörben végzett kiemelkedő munkájáért és példamutató hitéletéért Szent Lídia-díjban részesítette Fülöp érsek-metropolita Zsákai Anita iskolatitkárt, a szolnoki Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI munkatársát.

Igen fiatal, de alapemberré vált az elmúlt 9 évben iskolájában. Gazdasági informatikus végzettségével vállalta az iskolatitkári munkakört. Fáradhatatlan, elkötelezett az intézményért végzett munkájában. Fiatal kitüntetettként erősíti annak példáját, hogy a jó munka értékelése nem csak egy hosszú pályafutás végén lehetséges. 

A Hajdúdorogi Főegyházmegyében a nevelés-oktatásban több évtizeden át végzett kiemelkedő pedagógus munkájáért és példamutató hitéletéért Szent István-díjban részesült Tóth Zoltánné tanítónő, a debreceni Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI pedagógusa. 

„Nelli néni” hitét megélő családban nőtt fel a szocializmus éveiben, ami aztán meghatározta tanítói személyisége alapvető értékeit is. Férjével öt gyermeket neveltek fel görögkatolikus hitben, ma már boldog nagyszülők. Tanítóként is egyházi iskolát választott, pályafutása nagy részét a Svetitsben töltötte, 2014-től pedig egyházához hűen a Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola nevelőtestületében végzi meghatározó munkáját. 

Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola iskolalelkésze Szikora József atya 2013 óta vesz részt a gyermekek lelki fejlődésében, míg Verdes Miklós atya 2017-től hittanára és lelki vezetője a Szent Bazil Oktatási Központnak. Ezen szolgálatuk elismeréséért is felhatalmazta őket Fülöp metropolita atya a papi mellkereszt viselésére! 

Szeretettel gratulálunk a díjazottaknak, Isten áldását kérjük életükre, további munkájukra!

VEZETŐ HÍREK
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök szentelésén

Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét

Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghosszabbított jelentkezéssel!
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök szentelésén

Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét

Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghosszabbított jelentkezéssel!
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök ...
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök ...
 
Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét
Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét
 
Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghoss...
Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghoss...
 
Isten a jókedvű adakozót szereti
Isten a jókedvű adakozót szereti
 
Hétfőtől rövidített nyitvatartásra kell számítani a ...
Hétfőtől rövidített nyitvatartásra kell számítani a ...
 
Aki szeret, az énekel - ilyen volt a Liturgikusének-tábor
Aki szeret, az énekel - ilyen volt a Liturgikusének-tábor