Hirdetmény az óvodai beiratkozásról

Hirdetmény az óvodai beiratkozásról

2024-03-09 17:04:51
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Oktatás
Hajdúdorogi Főegyházmegye
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83. § (2) b) pontja szerint: "A fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról."

A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (Rendelet) 20. § (1) bekezdése rendelkezik. Eszerint: „Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.” A fentiek alapján a Hajdúdorogi Főegyházmegye által fenntartott intézményekben a 2024/2025-es nevelési évre az óvodai beíratás időpontját az alábbiak szerint határozza meg:

Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola - Nyíradony

2024. április 23. (kedd) 7:00-tól 16:00 óráig
2024. április 24. (szerda) 8:00-tól 17:00 óráig
A beiratkozás helyszíne: Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda 4254 Nyíradony, Jókai u. 3.

Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola - Debrecen

2024. április 24. (szerda) 8.00-tól 17.00 óráig
2024. április 25. (csütörtök) 8.00-tól 17.00 óráig
A beiratkozás helyszíne: Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda 4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály utca 5.

Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola - Szolnok

2024. április 25. (csütörtök) 8:00-tól 17:00 óráig
2024. április 26. (péntek) 8:00-tól 17:00 óráig
2024. április 29. (hétfő) 8:00-tól 17:00 óráig
2024. április 30. (kedd) 8:00-tól 17:00 óráig
A beiratkozás helyszíne: Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda 5000 Szolnok, Temető út 13.

Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola - Makó

2024. április 22. (hétfő) 8:00-tól 17:00 óráig
2024. április 23. (kedd) 8:00-tól 17:00 óráig
2024. április 24. (szerda) 8:00-tól 17:00 óráig
2024. április 25. (csütörtök) 8:00-tól 17:00 óráig
2024. április 26. (péntek) 8:00-tól 16:00 óráig
A beiratkozás helyszíne: Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda 6900 Makó Zrínyi utca 57.

Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - Hajdúdorog

2024. április 22. (hétfő) 8:00-tól 17:00 óráig
2024. április 23. (kedd) 8:00-tól 17:00 óráig
A beiratkozás helyszíne: Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda 4087 Hajdúdorog, Óvoda utca 6.

Szent Pantaleimon Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI

2024. április 22. (hétfő) 8:00-tól 17:00 óráig
2024. április 23. (kedd) 8:00-tól 17:00 óráig
A beiratkozás helyszíne: Szent Pantaleimon Görögkatolikus Óvoda 2400 Dunaújváros Római körút 55.

Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda - Dunakeszi

2024. április 22. (hétfő) 9:00-tól 16:30 óráig
2024. április 23. (kedd) 9:00-tól 16:30 óráig
2024. április 24. (szerda) 9:00-től 16:30 óráig
A beiratkozás helyszíne: Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda 2120 Dunakeszi Barátság útja 2.

Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda - Budapest

2024. április 24. (hétfő) 9:00-tól 16:00 óráig
2024. április 25. (kedd) 7:00-tól 17:00 óráig
2024. április 26 (szerda) 7:00-tól 16:00 óráig
A beiratkozás helyszíne: Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda 1081 Budapest Bezerédj utca 16/a

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája,
  • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat.

A megadott időpontokban kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2024. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. A gyermek a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) a) –c) pontja alapján szabálysértést követ el. Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az Nkt. 8.§ (2) bekezdésében meghatározottak alapján. Azon gyermekek esetében, akik 2024. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, az óvodai felvételi kérelmet az intézményekben kérjük jelezni. Az óvodai felvételükről az óvoda vezetője dönt az Nkt. 8.§ (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését az egyes intézmény az Alapító okiratában rögzítettek szerint látja el.

Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Az óvodavezető a beiratkozás utolsó határnapját követő 21 napon belül írásban értesíti a szülőt az óvodai felvétel tárgyában hozott döntésről.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé (Hajdúdorogi Főegyházmegye, 4025 Debrecen, Petőfi tér 8.).

Az óvodai jogviszony létesítésének napja: 2024. szeptember 1.

VEZETŐ HÍREK
Hamarosan bemutatnak egy dokumentumot Péter primátusára vonatkozóan

Felelősek vagyunk a teremtett világért is - díjazták a kispestiek szorgalmát

Múzeumok éjszakája a Görögkatolikus Múzeumban
 
AKTUÁLIS
VEZETŐ HÍREK
Hamarosan bemutatnak egy dokumentumot Péter primátusára vonatkozóan

Felelősek vagyunk a teremtett világért is - díjazták a kispestiek szorgalmát

Múzeumok éjszakája a Görögkatolikus Múzeumban
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Múzeumok éjszakája a Görögkatolikus Múzeumban
Múzeumok éjszakája a Görögkatolikus Múzeumban
 
Felelősek vagyunk a teremtett világért is - díjazták a ...
Felelősek vagyunk a teremtett világért is - díjazták a ...
 
Hamarosan bemutatnak egy dokumentumot Péter primátusára v...
Hamarosan bemutatnak egy dokumentumot Péter primátusára v...
 
Előrevivő következtetéseket kell levonni - a debreceni e...
Előrevivő következtetéseket kell levonni - a debreceni e...
 
A legjobb tanár az, aki utat mutat - pedagógusbúcsút ren...
A legjobb tanár az, aki utat mutat - pedagógusbúcsút ren...
 
A Hajdúdorogi Főegyházmegye közleménye
A Hajdúdorogi Főegyházmegye közleménye