Ifjúsági zarándoklat: váltsuk ki a kék kártyát!

Ifjúsági zarándoklat: váltsuk ki a kék kártyát!

2017-07-28 12:24:50
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Metropólia
Ifjúsági
zarándoklat
Miért lehet fontos az Európai Egészségbiztosítási Kártya a zarándoklat során?

Az idei Ifjúsági Zarándoklat különleges helyszínről indul: Nagyváradról. Most először szeljük át a határt ezzel a rendezvénnyel. A megérkezést könnyítve ingyenes buszokat indítanak a szervezők Debrecenből, a Vasútállomás elől, hogy minden zarándok biztonságban megérkezzen Nagyváradra. Részletek itt: Buszokkal az Ifjúsági zarándoklatra! 

Miért lehet fontos az Európai Egészségbiztosítási Kártya? 

Mivel Románia területén fogunk eltölteni több napot, érdemes mindenkinek gondoskodnia a saját biztonságáról (is). Ez az ingyenes kártya (egészségügyi probléma esetén) jogosít fel mindenkit arra, hogy egészségügyi szolgáltatásokat vegyen igénybe. A magyar egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai Unió más tagállamában rendelkeznek állandó lakóhellyel egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe – orvosilag szükséges – egészségügyi szolgáltatásokat.

Orvosi okokból szükségessé váló természetbeni ellátások azon ellátásokat jelentik, amelyeket a tartózkodási hely szerinti tagállamban, ennek jogszabályai alapján nyújtanak annak érdekében, hogy a biztosított a szükséges gyógykezelés céljából ne kényszerüljön tervezett tartózkodásának vége előtt visszatérni az illetékes tagállamba. Ennek eldöntése minden esetben orvos-szakmai kérdés. 

Az igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások köre: 

Egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek az adott tagállamban való átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak. 

A Kártya igénylése 

A Kártyát a járási hivatal, vagy a NEAK adja ki kérelemre, a magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személyek részére. A Kártya nem állítható ki azon harmadik állambeli személyek részére, akik nem Magyarországon vagy valamely más EGT tagállamban rendelkeznek állandó lakóhellyel. A Kártyát a járási hivatal a megye egész területére kiterjedő illetékességgel állítja ki, és kiadása térítésmentes, kivéve azon eseteket, ha megsemmisül, megrongálódik, elvész, vagy ellopják. Ilyen esetekben igazgatási szolgáltatási díj fizetendő. A Kártya a járási hivatalnál személyesen, vagy meghatalmazott útján - kiskorúak esetén a törvényes képviselő közreműködésével - továbbá postai úton, valamint ügyfélkapun keresztül írásban igényelhető. Amennyiben az ügyfél írásban igényli a Kártyát, a járási hivatal  postán küldi meg azt a kérelmezőnek; a Kártya átvételét a kérelmező a tértivevényen aláírásával igazolja. 

A Kártya kiadásához szükséges igazolások: 

Személyazonosságot igazoló okmány, (útlevél, személyigazolvány, – új személyi igazolvány esetén lakcímkártya is), TAJ számot igazoló okmány,

0-14 éves esetén: lakcímkártya (ha nincs, akkor személyi lap) + TAJ kártya,

14-18 éves esetén személyi igazolvány + lakcímkártya +TAJ kártya

18 év feletti diák esetén: nappali tagozatos hallgató: iskolától hallgatói jogviszonyról igazolás vagy diákigazolvány, levelező, vagy esti tagozatos hallgató: egyéb jogviszonyt igazoló okmány szükséges (pl. munkáltatói igazolás, igazolás járulékfizetésről) 

A Kártya érvényessége: 

A Kártya alapvetően az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság végéig, de legfeljebb a kiállítástól számított 36 hónapig érvényes. Jogosultság nélkül egy másik tagállamban igénybe vett egészségügyi szolgáltatások költségeiért a szolgáltatást igénybe vevője viseli a felelősséget. 

A Kártyával az alábbi tagállamokban vehető igénybe orvosilag szükséges ellátás: 

Ausztria, Horvátország, Norvégia, Bulgária, Hollandia, Olaszország, Belgium, Írország, Portugália, Ciprus (görög rész), Izland, Románia, Csehország, Lengyelország, Spanyolország, Dánia, Lettország, Svájc, Egyesült Királyság, Liechtenstein, Svédország, Észtország, Litvánia, Szlovákia, Finnország, Luxemburg, Szlovénia, Franciaország, Málta, Szerbia*, Görögország és Németország. 

* Szerbiában a két állam egészségbiztosítói közötti megállapodás alapján sürgősségi ellátások vehetők igénybe átmeneti tartózkodás esetén EU-Kártyával. 

A szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a kezelőorvos bírálja el, ennek megfelelően a Kártyával közvetlenül az adott tagállam társadalombiztosítási/egészségbiztosítási szervével szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni. Az egészségügyi szolgáltatónak úgy kell ellátnia a magyar biztosítottat, mintha az adott tagállamban lenne biztosított. 

A Kártya biztonsági okmány és az alábbi adatokat tartalmazza:

Családi név (viselt nevek),

Utónév (viselt nevek),

Születési dátum,

Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ). 

A Kártya megsemmisülése, megrongálódása, elvesztése: 

Abban az esetben, ha a Kártya elveszik, ellopják, megsemmisül, vagy olyan mértékben megrongálódik, hogy használhatatlanná válik, ezt a tényt a biztosítottnak haladéktalanul be kell jelentenie az illetékes, a Kártyát kibocsátó járási hivatalnak. Ilyen esetekben a biztosított igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében igényelhet új Kártyát. 

Utasbiztosítás: 

Miután a turisták által sűrűn látogatott üdülőhelyek környékén az orvosok döntően magánpraxisban működnek, illetőleg bizonyos államokban a magyarországinál szűkebb a társadalombiztosítás keretében igénybe vehető szolgáltatások köre, továbbá egy külföldön elszenvedett baleset esetén a hazaszállítást csak kivételes esetben fedezi a kötelező egészségbiztosítás, mindenképpen ajánlatos megfontolni utasbiztosítás megkötését is. 

Meghatalmazás: 

Amennyiben a kérelmező helyett meghatalmazott jár el, ebben az esetben: Nagykorú személy helyett csak eredeti meghatalmazással járhat el más személy géppel írott meghatalmazás esetén 2 tanú aláírása is szükséges, az ügyfél által saját kezűleg írott meghatalmazás esetén nem szükséges tanú. Kiskorú személy helyett kizárólag a szülő (törvényes képviselő) járhat el!

VEZETŐ HÍREK
Koszorúzást tartanak Debrecenben - a bombamerénylet áldozataira emlékeznek

Vannak, akik kiemelt figyelmet igényelnek - szakmai nap Nyíracsádon

Újra vár a Teológia Bár!
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Koszorúzást tartanak Debrecenben - a bombamerénylet áldozataira emlékeznek

Vannak, akik kiemelt figyelmet igényelnek - szakmai nap Nyíracsádon

Újra vár a Teológia Bár!
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Vannak, akik kiemelt figyelmet igényelnek - szakmai nap Ny...
Vannak, akik kiemelt figyelmet igényelnek - szakmai nap Ny...
 
Koszorúzást tartanak Debrecenben - a bombamerénylet áldo...
Koszorúzást tartanak Debrecenben - a bombamerénylet áldo...
 
Keleti teológia, bizánci lelkiség: a Közel-keleti keresz...
Keleti teológia, bizánci lelkiség: a Közel-keleti keresz...
 
Idén is élelmiszert gyűjtenek a nagyböjt idején
Idén is élelmiszert gyűjtenek a nagyböjt idején
 
Hamarosan elkezdődhet a Tócóskerti templom belső festés...
Hamarosan elkezdődhet a Tócóskerti templom belső festés...
 
Liturgikusének- és hittanverseny: lezajlott az egyházmegy...
Liturgikusének- és hittanverseny: lezajlott az egyházmegy...