Igazgatói pozícióba keres szakembert a Szent Bazil Oktatási Központ hajdúdorogi telephelye

Igazgatói pozícióba keres szakembert a Szent Bazil Oktatási Központ hajdúdorogi telephelye

2022-08-07 10:05:50
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Szent Bazil Oktatási Központ
Iskola
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.

A Hajdúdorogi Metropolitai Egyház a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (3)-(4) bekezdése alapján pályázatot hirdet
a hajdúdorogi Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

                 igazgatói beosztásának ellátására

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, munkaviszony

A vezetői megbízás időtartama: 5 év

A munkavégzés helye: 4087 Hajdúdorog, Ady Endre u. 23-27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az egyházi fenntartói irányítás mellett az önállóan működő többcélú szakképző intézmény szakmai, munkáltatói és gazdasági vezetése.

Munkabér:
A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul.

Pályázati feltételek:
• a pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 127. § (1) bekezdésének megfelelően:
– a többcélú szakképző intézményben oktatói, - beleértve az Nkt. szerinti alapfeladat ellátására alkalmas pedagógus végzettséget - munkakör betöltéséhez szükséges mesterképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik,

– közoktatásvezetői szakvizsgával, vagy bármilyen intézményvezetői szakképzettséggel rendelkezik ami mellett vagy legalább egy év intézményvezetői gyakorlatot szerzett, vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzésben vett részt, és
– oktatói, vagy pedagógus munkakörben legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett , vagy legalább heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett ennyi gyakorlatot.
• felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
• a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, ne álljanak fel vele szemben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-ában felsorolt bűncselekményekre vonatkozó kizáró körülmények, továbbá ne álljon állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt,
• vallását gyakorló keresztény, vagy elfogadja az egyházi fenntartó keresztény értékrendjét és azzal összhangban tudja munkáját végezni.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a pályázó által aláírt fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
• az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga, intézményvezetői képzettség meglétét igazoló okmányok hitelesített másolata,
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása
• a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),

• a pályázó által aláírt motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
• a többcélú szakképző intézmény vezetésére vonatkozó, a pályázó által aláírt program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket (max. 10 oldal terjedelemben),
• lelkészi ajánlás
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés), tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul, hogy a pályázat részét képező vezetési programot az intézmény a honlapján nyilvánosságra hozza
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022.08.22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. augusztus 15., meghallgatások: 2022. augusztus 16. 14.00 órától.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Hajdúdorogi Főegyházmegye Érseki Hivatala oktatási megbízottja nyújt, a +36 30 486 4614- es telefonszámon, illetve az oktatas@hd.gorogkatolikus.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus formában az oktatas@hd.gorogkatolikus.hu e-mail címre megküldeni, a tárgy a következő megfogalmazás legyen: igazgatói pályázat Szent Bazil intézmény

A pályázati kiírás közzétételének helye:

• a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház honlapja: www.hd.gorogkatolikus.hu

• intézmény honlapja: www.szentbazil.hu

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

VEZETŐ HÍREK
Tisztelendő asszonyok lelkigyakorlata Máriapócson

Egyháztörténészek IX. Országos Találkozója

Pünkösdhétfőn görögkatolikus vecsernye Vasváron
 
AKTUÁLIS
Idén Debrecen ad otthont az Ez az a nap! elnevezésű keresztény zenei fesztiválnak
 
VEZETŐ HÍREK
Tisztelendő asszonyok lelkigyakorlata Máriapócson

Egyháztörténészek IX. Országos Találkozója

Pünkösdhétfőn görögkatolikus vecsernye Vasváron
 
AKTUÁLIS
Idén Debrecen ad otthont az Ez az a nap! elnevezésű keresztény zenei fesztiválnak
 
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Idén Debrecen ad otthont az Ez az a nap! elnevezésű keres...
Idén Debrecen ad otthont az Ez az a nap! elnevezésű keres...
 
Tisztelendő asszonyok lelkigyakorlata Máriapócson
Tisztelendő asszonyok lelkigyakorlata Máriapócson
 
Egyháztörténészek IX. Országos Találkozója
Egyháztörténészek IX. Országos Találkozója
 
Ferenc pápa köszönőlevele Fülöp metropolitának
Ferenc pápa köszönőlevele Fülöp metropolitának
 
Harangozzunk templomainkban és imádkozzunk hazánkért jú...
Harangozzunk templomainkban és imádkozzunk hazánkért jú...
 
Pünkösdhétfőn görögkatolikus vecsernye Vasváron
Pünkösdhétfőn görögkatolikus vecsernye Vasváron