Igazgatói pozícióba keres szakembert a Szent Bazil Oktatási Központ hajdúdorogi telephelye

Igazgatói pozícióba keres szakembert a Szent Bazil Oktatási Központ hajdúdorogi telephelye

2022-08-07 10:05:50
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Szent Bazil Oktatási Központ
Iskola
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.

A Hajdúdorogi Metropolitai Egyház a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (3)-(4) bekezdése alapján pályázatot hirdet
a hajdúdorogi Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

                 igazgatói beosztásának ellátására

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, munkaviszony

A vezetői megbízás időtartama: 5 év

A munkavégzés helye: 4087 Hajdúdorog, Ady Endre u. 23-27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az egyházi fenntartói irányítás mellett az önállóan működő többcélú szakképző intézmény szakmai, munkáltatói és gazdasági vezetése.

Munkabér:
A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul.

Pályázati feltételek:
• a pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 127. § (1) bekezdésének megfelelően:
– a többcélú szakképző intézményben oktatói, - beleértve az Nkt. szerinti alapfeladat ellátására alkalmas pedagógus végzettséget - munkakör betöltéséhez szükséges mesterképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik,

– közoktatásvezetői szakvizsgával, vagy bármilyen intézményvezetői szakképzettséggel rendelkezik ami mellett vagy legalább egy év intézményvezetői gyakorlatot szerzett, vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzésben vett részt, és
– oktatói, vagy pedagógus munkakörben legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett , vagy legalább heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett ennyi gyakorlatot.
• felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
• a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, ne álljanak fel vele szemben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-ában felsorolt bűncselekményekre vonatkozó kizáró körülmények, továbbá ne álljon állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt,
• vallását gyakorló keresztény, vagy elfogadja az egyházi fenntartó keresztény értékrendjét és azzal összhangban tudja munkáját végezni.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a pályázó által aláírt fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
• az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga, intézményvezetői képzettség meglétét igazoló okmányok hitelesített másolata,
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása
• a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),

• a pályázó által aláírt motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
• a többcélú szakképző intézmény vezetésére vonatkozó, a pályázó által aláírt program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket (max. 10 oldal terjedelemben),
• lelkészi ajánlás
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés), tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul, hogy a pályázat részét képező vezetési programot az intézmény a honlapján nyilvánosságra hozza
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022.08.22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. augusztus 15., meghallgatások: 2022. augusztus 16. 14.00 órától.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Hajdúdorogi Főegyházmegye Érseki Hivatala oktatási megbízottja nyújt, a +36 30 486 4614- es telefonszámon, illetve az oktatas@hd.gorogkatolikus.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus formában az oktatas@hd.gorogkatolikus.hu e-mail címre megküldeni, a tárgy a következő megfogalmazás legyen: igazgatói pályázat Szent Bazil intézmény

A pályázati kiírás közzétételének helye:

• a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház honlapja: www.hd.gorogkatolikus.hu

• intézmény honlapja: www.szentbazil.hu

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

VEZETŐ HÍREK
Idén is élelmiszert gyűjtenek a nagyböjt idején

Liturgikusének- és hittanverseny: lezajlott az egyházmegyei forduló

Hamarosan elkezdődhet a Tócóskerti templom belső festése
 
AKTUÁLIS
VEZETŐ HÍREK
Idén is élelmiszert gyűjtenek a nagyböjt idején

Liturgikusének- és hittanverseny: lezajlott az egyházmegyei forduló

Hamarosan elkezdődhet a Tócóskerti templom belső festése
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Idén is élelmiszert gyűjtenek a nagyböjt idején
Idén is élelmiszert gyűjtenek a nagyböjt idején
 
Hamarosan elkezdődhet a Tócóskerti templom belső festés...
Hamarosan elkezdődhet a Tócóskerti templom belső festés...
 
Liturgikusének- és hittanverseny: lezajlott az egyházmegy...
Liturgikusének- és hittanverseny: lezajlott az egyházmegy...
 
Egyházi szaknyelvi vizsgára lehet jelentkezni
Egyházi szaknyelvi vizsgára lehet jelentkezni
 
Színes programok tarkították a Házasság hetét
Színes programok tarkították a Házasság hetét
 
Bizánci dallamok Nyíregyházán
Bizánci dallamok Nyíregyházán