Janka Ferenc atya elmélkedik ezentúl a Vatikáni Rádióban a vasárnapi evangéliumról

Janka Ferenc atya elmélkedik ezentúl a Vatikáni Rádióban a vasárnapi evangéliumról

2020-11-27 09:49:01
Szerző: Gedő Ágnes / Vatikáni Rádió
Friss
Hasznos
Krisztus Király vasárnapján búcsút vett a hallgatóktól Martos Balázs atya, aki hat éven át elmélkedett a szentírási szövegekről csütörtöki adásunkban. Az új egyházi év elején a stafétát Janka Ferenc filozófus, teológus, főiskolai tanár, görögkatolikus parókus veszi át, aki a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán fundamentális teológiát és dogmatikát tanít, emellett a Szegedi Gál Ferenc Egyetem filozófia tanszékvezetője.

Janka Ferenc atya éveken át rendszeresen tudósította a Vatikáni Rádió hallgatóit az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának eseményeiről, mint a szervezet főtitkár-helyettese, így hangja ismerősen cseng majd sokaknak. Beszámolóiban a konferenciák, tanácskozások tematikáján túl mindig megjelent a költészet is, egy-egy versidézettel gazdagította tudósításait, ezáltal segítve a lelki ráhangolódást. Idén ünnepelte pappá szentelésének 25. évfordulóját.

Tanulmányai 

Janka Ferenc görögkatolikus esperes-parókus, görögkatolikus papi dinasztiából származik. Általános iskolában zenei és művészeti képzésben részesült. Középiskolai tanulmányait Pannonhalmán, a Bencés Gimnáziumban folytatta, ahol az irodalom, a német nyelv és az orgonatanulás volt rá nagy hatással. Érettségit követően a Hajdúdorogi Egyházmegye papnövendékeként három esztendeig a Központi Szeminárium növendékeként a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia hallgatója volt. Közben az Országos Magyar Cecília Társulat kántorképző tanfolyamát kitüntetéssel végezte el.

Római évek

Hat évig Rómában tanult a Pápai Gergely Egyetemen, ahol először teológiai baccalaureatust, majd filozófiai licenciátust és doktori címet szerzett. A római években a Pápai Német-Magyar Kollégium szeminaristájaként készülhetett papi hivatására, hiszen ebben az intézményben immáron négyszáz éve készítik fel a Magyarországról, Erdélyből, Németországból, Horvátországból, Svájcból, Ausztriából érkező papnövendékeket szolgálatukra. Ez idő alatt mélyült el a saját és más nemzetek spirituális, liturgikus, valamint nemzeti öröksége jellemzőinek megismerésében. Továbbra is fest, orgonál és zongorázik. 1991-ben ő készítette el a Collegium Germanicum et Hungaricum ötödik emeleti kápolnájának üvegablakait. Két évig a kollégium énekkarának karvezetője, és a római növendékek alkalmi szimfonikus zenekarának karmestere volt.

Papi szolgálata

1995-ben szentelték pappá. Első állomáshelye Nyírtura volt. Ezzel párhuzamosan a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán filozófiai tárgyakat, fundamentális teológiát, valamint éneket tanított. A filozófia különösen jelentős helyet foglal el munkásságában, hiszen kora ifjúságától kezdve foglalkoztatják a hittel és Istennel kapcsolatos kérdésekre tudományos igénnyel adható válaszok. 1999-ben került Nyírszőlősre parókusnak, ahol a lelkipásztori szolgálat és tanítás egymást kiegészítő és elmélyítő szépségét, gazdagságát és összetettségét ismerhette meg, gyakorolhatta.

Európai és vatikáni megbízatások

2007-2012-ig az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának főtitkár-helyettesi posztját töltötte be a svájci St. Gallenben, a szervezet székhelyén. A titkárság fő feladata az európai püspöki konferenciák elnökeinek éves közgyűlése, a szervezet különböző bizottságainak konzultációi, továbbá konferenciáinak előkészítése, megszervezése volt. 2011-től 2013-ig a Vatikáni Államtitkárság referense volt a gyűlölet-bűncselekmények terén az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnél (EBESZ).

Veszprém és Szeged

2012-ben, ötéves mandátuma lejártával került Veszprémbe, a város görögkatolikus szórvány-közösségének élére. Lelkipásztori szolgálata mellett a Veszprémi Hittudományi Főiskolán fundamentális teológiát és dogmatikát, Szegeden pedig a Gál Ferenc Főiskolán filozófiai tárgyakat oktat. 2019-től főiskolai tanár, a Gál Ferenc Egyetem Teológiai Karán a filozófia tanszék vezetője.  

Kitüntetés és ikonfestés

2013-ban Magyarország Köztársasági Elnökétől a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át lelkészi, tanári munkája, továbbá Magyarország nemzetközi megbecsülése érdekében végzett szolgálatáért. Ugyanebben az évben főpásztora sztauroforosz címmel díszes papi mellkereszttel viselésére érdemesítette.

Említésre méltó Janka Ferenc művészi munkássága, hiszen gimnazista kora óta ikonokat fest. Legfontosabb alkotásai a demecseri és a nyírszőlősi ikonosztázionok. Európa védőszentjeinek ikonját pedig St. Gallenben őrzik, amelynek másolatát a szervezet titkárságának ajándékaként európai politikusok, egyházi vezetők és XVI. Benedek pápa is megkapta.

Családja

Janka Ferenc nős, felesége görögkatolikus papi családból származó gyógyszerész. Három gyermekük közül fiuk az ELTE jogtudományi szakán végzett, nagyobbik lányuk a SOTE Fogorvosi Karának hallgatója, kisebbik a Corvinus Egyetemen gazdálkodást és menedzsmentet tanul.

Európa védőszentjei - Janka Ferenc ikonja

Kapcsolódó írás:

Egyáltalán nem vagyunk elszigetelt helyzetben, sokrétű misszió a miénk

 

VEZETŐ HÍREK
Papgyerekek találkozója

Ennek a templomnak, s ennek a közösségnek ereje a Szentháromság

Pünkösdi imaóra a Szent Mihály Görögkatolikus Idősek Otthonában
 
AKTUÁLIS
Jézus-ima Debrecenben

Idén Debrecen ad otthont az Ez az a nap! elnevezésű keresztény zenei fesztiválnak
 
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Papgyerekek találkozója

Ennek a templomnak, s ennek a közösségnek ereje a Szentháromság

Pünkösdi imaóra a Szent Mihály Görögkatolikus Idősek Otthonában
 
AKTUÁLIS
Jézus-ima Debrecenben

Idén Debrecen ad otthont az Ez az a nap! elnevezésű keresztény zenei fesztiválnak
 
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Idén Debrecen ad otthont az Ez az a nap! elnevezésű keres...
Idén Debrecen ad otthont az Ez az a nap! elnevezésű keres...
 
Jézus-ima Debrecenben
Jézus-ima Debrecenben
 
Jézus-ima a Rózsák terén
Jézus-ima a Rózsák terén
 
Akrofeszt - fiatalok találkozója Miskolcon
Akrofeszt - fiatalok találkozója Miskolcon
 
Pedagógusok tanévzáró zarándoklata
Pedagógusok tanévzáró zarándoklata
 
Pünkösdi imaóra a Szent Mihály Görögkatolikus Idősek ...
Pünkösdi imaóra a Szent Mihály Görögkatolikus Idősek ...