Kánoni látogatás Szegeden

Kánoni látogatás Szegeden

2024-05-15 12:36:39
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye/Veres Zoltán
Kocsis Fülöp érsek
Lelkipásztori
szórvány
Kocsis Fülöp metropolita atya három napos vizitációt tartott Szegeden április 12-14. között, mely vasárnap ünnepi Szent Liturgiával és a képviselő testület új tagjainak eskütételével zárult. Hivatalosan háromévente legalább egyszer felkeresi a főpásztor az egyházmegyéjéhez tartozó parókiákat, hogy azok életébe minél jobban belelátva megismerje a közösséget. Így történt, hogy érsek atya Szegedre is ellátogatott.

Pénteken dr. Seszták István főhelynök atya megnyitójával kezdtünk templomunkban, majd a parókia és a Szent Rozália Szolgálat hivatali vizsgálata történt meg. Fülöp atya egyéb elfoglaltságai miatt később tudott csatlakozni, így az első program számára egy ebéddel kezdődött Veres Zoltán káplán atya családjával. Ezután a Szent Rozália házban folytatta a látogatást, ahol találkozott a szolgálat vezetőivel és dolgozóival, természetesen az udvaron játszó bölcsődés gyerekekhez is szólt néhány kedves szót. Késő délután középiskolás hittanon vett részt, melynek témája a feltámadt Krisztus volt. Ezután az érseki fogadóóra következett, ahol bárki felkereshette őt. A napot közös imádsággal, vecsernyével koronáztuk meg, melyre szép számmal gyűltek össze templomunkban a hívek. Itt prédikációjában Fülöp atya beszélt a kánoni látogatás fontosságáról, annak megerősítő és gyógyító természetű szándékáról. A vecsernyét követően a felnőtt hittan következett. Ezen nagyon szép tanúságtevések voltak a résztvevők részéről a közelmúlt csodálatos eseményeiről.  

A szombati nap első programja az utrenye volt a templomban, majd a közös reggeli a parókián. Ezt a templom megtekintése követte, ahol a templom felszereléseit, azok megfelelő használatát vette szemügyre. Itt meg is jegyezte érsek atya, hogy mennyire rendezett és tiszta a templomunk. Ezután beteglátogatás következett, ahová parókus atya kíséretében egy olyan betegünkhöz ment, aki komoly, több szövődménnyel járó betegséggel intenzív osztályra került és többször élet-halál között lebegett, de a család, a közösségünk összefogó imádságának köszönhetően csodával határos módon elkezdett felépülni. Azóta pedig már hazajött a kórházból. A beteglátogatást követően Fülöp atya a több mint két éve egyházközségünk vendégszeretetét élvező kárpátaljai 7 gyermekes menekültekhez ment. Nekik is a feltámadt Krisztus örömhírét hozta el.  A kisebb gyermekek ajándékot is kaptak.  Ezután ebéd, majd fogadóóra következett a parókián. Este vecsernyét tartottunk, majd jött a képviselő testületi ülés. Itt bemutatkoztak a tagok, majd Fülöp atya jelenlétében megszavaztuk az elnököt, a titkárt és a gazdasági felelőst. Az ülés kapcsán kiemelte érsek atya a szinodális egyház fontosságát, melyet kis körben is meg kell valósítani, így a képviselő testületi tagoknak is, hogy nyitott szívvel legyenek mindenki iránt, ugyanakkor felhívta a figyelmünket a három „H” betűre: Hittek, Hirdették, Hordozták! Ez volt az első keresztény közösségeknek az ereje, nekünk is ezt kell tovább adnunk. Ezt az egyetemista hittan követte, ahol egy pizza mellett jó ízűen beszélgettek kollégistáink érsek atyával. Ennek kapcsán mindenki bemutatkozott, elmondta honnan jött. Ugyanakkor érsek atyát az is érdekelte, hogy kinek, milyen pozitív élményei vannak a kollégiummal kapcsolatban. Legtöbben az őszi lelkigyakorlatok jelentőségét emelték ki, hiszen nagyon sokan meghatározó lelki élményt kaptak.

A kánoni látogatás záró alkalma a vasárnap végzett ünnepélyes érseki Szent Liturgia volt, melynek végén a képviselő testület tagjai ünnepélyes eskütételt tettek. Homíliájában kenethozó asszonyok vasárnapja lévén, az asszonyok szeretetének láthatatlan, ugyanakkor nélkülözhetetlen fontosságáról beszélt, amelyet alátámasztott a kenthozó asszonyok példájával:

„Ők látták először, hogy üres a sír, ők voltak az első tanúságtevők. Érdekes azért, hogy az első apostolok az asszonyok voltak, az első hírvivői a feltámadásnak. De pünkösdkor már nem halljuk őket, akkor már megint háttérbe szorulnak. Az apostolok azok, akik hirdetik Jézust. Szent Pál rávilágít, hogy nem az asszonyok feladata az igehirdetés, senki meg ne sértődjék Szent Pál ezen mondatán. A lényeg rávilágít, hogy nem csak látványos tettekkel lehet eredményeket elérni.  Az asszonyok nem látható, gondoskodó szeretete eredményt hozott, mert így ők lettek a feltámadás első hírnökei”- mondta prédikációjában a főpásztor, majd nagymamáját is idézte, aki azt mondta: „A háziasszonyi munka akkor látszik, ha nem csinálják!” Ugyanakkor hozzátette: „Az Isten látja a háttérmunkákat, amiket olykor férfiak is végeznek, az a legfontosabb, hogy ne hirdetni akarjam, ne a magam tetteit akarjam hirdetni, hanem Krisztus tetteit… Talán éppen ezek a leghitelesebb tetteink, amelyeket nem mások előtt akarunk végbe vinni, hanem megelégszünk azzal, hogy az Úristen tud róla. Isten, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz - mondja Jézus. Végül az embereknek ezt a háttérszeretetét, összekapcsolta azzal, hogy az Isten így szeret minket: „Az asszonyok szerető gondoskodása, újra elénk hozza a húsvéti eseményeket. Ezt a szerető gondoskodást vegyük észre, mert az Isten is így szeret minket. Sokszor nem látványosan, nem olyan módon, amelyről beszámolhatnék, hanem néha fájdalmasan, néha rejtetten. De az Isten szeretete soha nem múlik el. Ahogy a feltámadás az egész életünket megvilágítja, kell, hogy ebből a földámadási örömből, diadalból merjünk nem látványos, csendes tetteket is végbe vinni. Ezzel tudjuk leginkább hirdetni Krisztus feltámadását” - fejezte be prédikációkát Fülöp atya.

A parókia udvarán pogácsa és üdítő mellett egy kötetlen együttlétre volt lehetőség érsek atyával. Ezt követően búcsút vett Kocsis Fülöp atya a szegedi hívektől, akik meghatódva köszöntek el az egyházi vezetőtől. A főpásztori látogatás maradandó élményt nyújtott számunkra, mely mind hitünk, mind közösségünk épülésére szolgált.

VEZETŐ HÍREK
Nagykállóra várják a Görögtűz tábor résztvevőit

Várunk a Görögtűz+ táborba!

Már lehet jelentkezni az idei Liturgikusének-táborba
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Nagykállóra várják a Görögtűz tábor résztvevőit

Várunk a Görögtűz+ táborba!

Már lehet jelentkezni az idei Liturgikusének-táborba
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Nagykállóra várják a Görögtűz tábor résztvevőit
Nagykállóra várják a Görögtűz tábor résztvevőit
 
Csak bátor emberek mernek bocsánatot kérni - Pünkösd Ve...
Csak bátor emberek mernek bocsánatot kérni - Pünkösd Ve...
 
A te kereszted előtt - Útmenti kőkeresztet szenteltek Haj...
A te kereszted előtt - Útmenti kőkeresztet szenteltek Haj...
 
Már lehet jelentkezni az idei Liturgikusének-táborba
Már lehet jelentkezni az idei Liturgikusének-táborba
 
Várunk a Görögtűz+ táborba!
Várunk a Görögtűz+ táborba!
 
Meg kell változni az egyháznak, a papságnak! - eltemetté...
Meg kell változni az egyháznak, a papságnak! - eltemetté...