Liturgikus szimpozion Nyíregyházán

Liturgikus szimpozion Nyíregyházán

2017-10-10 09:23:44
Szerző: Pallai Béla
Szocska Ábel kormányzó
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Homo liturgicus címmel tartottak liturgikus szimpoziont Nyíregyházán

Szeptember 29-30-án a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszéke liturgikus szimpoziont tartott, immár huszadik alkalommal. Az ünnepi megnyitón a Szabolcsi Koncert és Majorette Csoport Fúvószenekara köszöntötte a megjelenteket, majd Szocska A. Ábel OSBM, a Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója üdvözlő szavai nyitották meg a színvonalas konferenciát, amely hat szekcióra bontva, nemcsak hazai, de nemzetközi előadókat is felsorakoztatott.

Dr. Seszták István, a Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynöke és a főiskola rektor helyettese méltató szavaiban külön kihangsúlyozta, hogy a Homo liturgicus összefoglaló címmel meghirdetett szimpozion egyben az idei Teológiai Napok rendezvénye is, ahol 30 előadót hallgathatnak meg, s a szekciók utáni diszkusziókban, amelyek alkalmat biztosítanak az eszmecserének, a témák alapján kérdéseket tehetnek fel a jelenlévők. Díszelőadásban Dr. Jelenits István A bibliai olvasmányok és magyarázatuk a liturgiában címmel a homilia és a homo liturgicus kapcsolatát mutatta be.

Az első szekción, Dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora A silentium sacrum a római liturgiában, Kálmán Péter a pécsi hittudományi főiskola hallgatója Desiderium ex aliqua re silentium. Ad quies active, Kiss Gábor a PPKE valamint a LMU müncheni Katolikus Teológia Fakultásának doktorandusza A II vatikáni zsinat recepsiójának kezdetéről, s végül Dr. Seszták István Az ember mint a kinyilatkoztatás címzettje. A kinyilat-koztatás mint válasz az emberre című értekezései kerültek bemutatásra. Az első nap délutáni előadói között Gánicz Endre a Szent Atanáz GKHF professzora, a Zsoltárok az ó- és újszövetségi Szentírásban, Oláh János A gallikán mise szerkezete, Vesztróczi Luca egyház- és szociálpolitikus A liturgia a nyugati egyházban betöltött szerepének megváltozásáról, Dr. Bohács Béla az Eperjesi Egyetem Görög Katolikus Teológia Karának professzora Anaxiosz – A pap liturgikus megfosztása a papi méltósá-gától az 1740-ben kiadott Archieratikon alapján s végül Dr. Szolánszky Ágoston az ungvári Romzsa Tódor Görögkatolikus Teológiai Akadémia liturgikus tanára A liturgikus előírások és a népi liturgikus szokások szimbiózisa a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyében. Pro és kont-ra meglátás címmel tartott előadást. A harmadik csoportban Schindler Mátyás A „homo liturgicus” valláslélektani gyökerei, Dr. Vincze Krisztián, a PPKE bölcseleti tanszék tanszékvezetője Simone Weil imádkozó embere, Dr. Soltész János, a görögkatolikus Papnevelő Intézet rektora Imádság, erények, kegyelmi adományok, Dr. Obbágy László, a Szent Atanáz GKHF gyakorlati teológia tanszék vezetője s a Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatási felügyelője Liturgia és katekézis: ajándék, esély, feladat végül pedig Verdes Miklós Liturgikus nevelés – a liturgia nevelő szerepe.

A bizánci hagyomány szempontjai címmel tartott előadást. A második napon az etnográfusok csoportja kezdte az értekezéseket. Nagy Réka Anna A szentkultusz újjáéledő formái és hatása egy fiatal vallási közösség életében – Rózsaeső imaestek a Nyolc Boldogság Közösség szervezésében című előadás következett, majd Perger Gyula A hívő nép és a kételkedő egyház. A csatkai csoda egyházi vizsgálatait mutatta be. Dr. Gyöngyössy Orsolya Varga Mihály plébános lourdes-i zarándokútja 1899-ben című értekezésében már az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve választott témát. Barna Gábor: „…a hit életereje pezseg…” – Egy 19. századvégi vallási társulat spiritualitása a társulati szertartások tükrében, végül Pallai Béla Temetési búcsúztatók görögkatolikus egyházunkban című előadása zárta a szekciót. Az ötödik csoportban Dr. P. Szalay Emőke A református egyházművészet művészettörténeti és néprajzi jelentősége címmel tartott bemutatót múzeumi kincsekből. Dr. Nagy Károly Zsolt „Itt van Isten köztünk…” Térhasználati kérdések a református egyházban, Sabo Katalin Liturgia és könyvművészet: a liturgikus tételek vizuális megjelenítésének jelentősége, Bodor Mária A Máriapócsi Kegyhely bemutatása a Zempléni Múzeum képes levelezőlap gyűjteményének tükrében s végül Földvári Katalin Az eredeti pócsi ikon liturgikus tisztelete Bécsben a 18. században című tanulmánya zárta a délelőtti programot. Az utolsó szekcióban Kissné dr. Mogyorósi Pálma Hagyomány és megújulás a liturgiában és zenéjében.

Litánia a protestáns graduálokban, Deák Péter Az egyházi művészet hatása a kortárs könnyűzenére, Dr. Papp Tibor A liturgikus diakónia, Polyák Imre A Név, melyben üdvözülhetünk… – Gondolatok a Jézus-imáról s végül Dr. Ivancsó István a Szent Atanáz GKHF liturgikus tanszék vezetője, a liturgikus szimpozionok főszervezője és házigazdája, Görög katolikus egyházunk négy legfontosabb imádságos és énekes könyve előadásával fejeződött be a már meghirdetésekor tartalmasnak ígérkező, aktuális témákat felsorakoztató konferencia. A szimpoziont megelőzően annak programjáról, az előadások témáiról és az előadók rövid életrajzi adatairól Summaria füzet került kiadásra, de mint eddig minden alkalommal, nyomtatott konferencia-kötet is készül, melyben írott formában is megjelennek az elhangzott előadások, részletes bibliográfiával és hasznos lábjegyzetekkel. Az emberiség történelmében nem találtak olyan kultúrát, amely ne igazolná, hogy az ember „homo religiosus”, vagyis „vallásos lény”. A vallásosság pedig együtt jár és járt annak kifejezési formáival, s ezért beszélhetünk arról, hogy az ember „homo liturgicus”, vagyis „liturgikus lény”. A spektrum széles: az egyénnek Isten felé való fordulásától kezdve a legszentebb áldozat bemutatásáig, nem feledkezve meg a nagy példaadó személyekről, illetve eseményekről sem. A konferencia ezt a témakört igyekezett minél teljesebb mértékben körbejárni, egyetemes vallási, vallástörténeti, antropológiai, liturgikus, szertartási, lelkiségi, pedagógiai, néprajzi előadásokkal.

VEZETŐ HÍREK
Kutatók éjszakája a Szent Atanáz Főiskolán

Stefano Parenti professzor volt a vendégünk

Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek világnapjára
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Kutatók éjszakája a Szent Atanáz Főiskolán

Stefano Parenti professzor volt a vendégünk

Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek világnapjára
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Kutatók éjszakája a Szent Atanáz Főiskolán
Kutatók éjszakája a Szent Atanáz Főiskolán
 
Idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül
Idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül
 
Idén már hatéves az angliai magyar görögkatolikus köz...
Idén már hatéves az angliai magyar görögkatolikus köz...
 
Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek vilá...
Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek vilá...
 
Stefano Parenti professzor volt a vendégünk
Stefano Parenti professzor volt a vendégünk
 
Lítiás nagy vecsernye a budaörsi görögkatolikus templom...
Lítiás nagy vecsernye a budaörsi görögkatolikus templom...