Liturgikusének-verseny, 2023 - a segédanyaggal és a jelentkezés részleteivel frissítve!

Liturgikusének-verseny, 2023 - a segédanyaggal és a jelentkezés részleteivel frissítve!

2023-01-25 10:00:11
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Metropólia
Liturgikus
Idén is megmérethetik magukat kicsik és nagyok a Görögkatolikus Metropólia liturgikusének-versenyén. Az egyházmegyék elődöntőinek válogatása után a legjobbak juthatnak tovább a metropóliai döntőbe.

A követelmény mindkét fordulóban ugyanaz lesz, természetesen korosztályonként lebontva. Az országos megmérettetés során nem helyezéseket osztunk ki, hanem a meghallgatott énekeket arany, ezüst és bronz minősítéssel díjazzuk.

Az egyházmegyei döntők március 18-án lesznek, az egyházmegyék által meghatározott helyeken, a metropóliai döntőt pedig április 1-jén rendezik meg Máriapócson, az Emmánuel Zarándokközpontban. 

Természetesen most is lehet jelentkezni egyéni, csoportos, illetve családi énekléssel. A csoportoknak legalább 3, maximum 6 éneklő taggal kell fellépniük, a családoknál felső létszámkorlát nincs. A csoportok és családok az általuk választott kategóriában szereplő énekekkel jelentkezhetnek.

Jelentkezni február 20-ig lehet, egy-egy űrlap kitöltésével.

Egyéni jelentkezés: https://bit.ly/liturgikusenekverseny-egyeni

Csoportos jelentkezés: https://bit.ly/liturgikusenekverseny-csoportos

További információ a hepi@hd.gorogkatolikus.hu e-mail címen kérhető.

A parlando éneklési módra, a tiszta éneklésre, a dallam pontosságra, a jó kántori kiállásra külön gondot kell fordítani!

A kottából való éneklés mindenképpen kerülendő, meg kell tanulnunk egyszerűen szöveg alapján énekelni. Ezeket is értékelni fogjuk a bírálatkor. 

Az egyes korcsoportoknak a következő énekekkel kell készülniük: 

 

I. korcsoport: 1-2. osztályosok

Virágvasárnapi 2. antifóna két verse a karverssel együtt (Dicsőség… most és… nélkül!)

Hittem s azért szólottam, * de igen megaláztattam. (Zsolt 115,1)

Üdvözíts minket Isten fia, * ki a vemhére felültél, énekelünk néked, * alleluja, alleluja, alleluja!

Mit adjak vissza az Úrnak * mindazokért, miket nekem adott? (Zsolt 115,3)

Üdvözíts minket Isten fia, * ki a vemhére felültél, énekelünk néked, * alleluja, alleluja, alleluja!

 

  • Virágvasárnapi tropár 1. hang

Az általános feltámadást * kínszenvedéseid előtt velünk elhitetni akarván, * Lázárt támasztottad föl halottaiból, Krisztus Istenünk. * Azért mi is, mint ama gyermekek, * a győzelem jelvényét viselve, * néked, mint a halál legyőzőjének kiáltjuk: *’ Hozsánna a magasságban, áldott, aki az Úr nevében jő.

 

 II. korcsoport: 3-4. osztályosok

  • Virágvasárnap utrenyei magasztaló ének a versekkel együtt 

Magasztalunk téged, * életa Krisztus: * Hozsánna a magasságban! * És mi kiáltjuk neked: Áldott, aki az Úr neben jő!

Vers: Uram, mi Urunk, mely csodálatos * a te neved az egész földön. (Zsolt 8,1)

Magasztalunk téged, * életa Krisztus: * Hozsánna a magasságban! * És mi kiáltjuk neked: Áldott, aki az Úr neben jő!

Vers: A kisdedek és csecsemők szája által viszed véghez * a dicséretet ellenségeid miatt. (Zsolt 8,3)

Magasztalunk téged, * életa Krisztus: * Hozsánna a magasságban! * És mi kiáltjuk neked: Áldott, aki az Úr neben jő!

Vers: Az ő dicsősége * mindörökkön-örök fennmarad.

Magasztalunk téged, * életa Krisztus: * Hozsánna a magasságban! * És mi kiáltjuk neked: Áldott, aki az Úr neben jő!

Vers: Dicsőség... most és...

Magasztalunk téged, * életa Krisztus: * Hozsánna a magasságban! * És mi kiáltjuk neked: Áldott, aki az Úr neben jő! 

  • Virágvasárnapi apostoli szakasz: Fil 4, 4-9

 

III. korcsoport: felső tagozatosok 

  • Virágvasárnap előesti vecsernye első három sztihirája az előversekkel, 6. hang

Elővers a 10. sztihirához: Vidd ki a tömlöcből lelkemet, * hogy dicsérjem a te nevedet!

Ma a Szentlélek kegyelme gyűjtött minket egybe, * és mindnyájan felvevén a te keresztedet mondjuk: * Áldott, aki az Úr nevében jő, *’ Hozsánna a magasságban! 

Elővers a 8. sztihirához: A mélységekből kiáltok, Uram, hozzád. * Uram, hallgasd meg az én szómat!

Kinek széke az ég és lába zsámolya a föld, * az Atyaisten Ije * és egyörökkéva­gú Fia, * az oktalan vemhére ült fel, * azon jövén Beniába, * mikor is a zsidó gyermekek pálmaágakat tartván kezeikben * fönnhangon magasztalták őt mondván: * Hozsánna a magasságban, *’ áldott aki jő, az Izrael kilya! 

Elővers a 6. sztihirához: Ha a vétkeket figyelembe veszed, Uram, Uram, ki állhat meg előtted? * De nálad vagyon a kegyelem.

Jöjjünk mi is, új Izrael, * mint a nemzetekből alakult Egyház, * és Zakariás próféval kiáltsuk: * Igen, vigadj Sion leánya, * örvendezz Jeruzsálem leánya! * Íme, a te kilyod jő hozzád, * az igaz és üdzítő, * ő szegény, és szamáron ülve jő, * a szamárnak fiatal vemhén, * a kezükben gallyakat tartó zsidó gyermekekkel együtt ünnepelve * dicsőítsük az Urat mondván: * Hozsánna a magasságban, *’ áldott aki jő, az Izrael Kilya! 

  • Virágvasárnapi kánon 9. óda a magasztaló előverssel 

Magasztald * én lelkem * a vemhén ülő *’ Krisztus királyt!

Isten az Úr és megjelent nekünk, * készítsetek ünnepélyt, * és jöjjetek, magasztaljuk Krisztust * a pálmaágakkal és énekekkel, kiáltván: *’ Áldott, ki a mi Üdvözí Urunk neben jő!

 

 IV. korcsoport: középiskolások, egyetemisták, felnőttek 

  • Virágvasárnapi kánon 4. hang   

I. A mélység vízforrásai kiszáradtak, * és föltárult a szélvészek által hányatott tenger feneke, * mert kézintéseddel * te parancsoltál neki, * és választott népedet megmentetted, *’ kik győzelmi éneket énekelnek néked.

III. Kemény sziklából fakasztott vizet ivott * parancsod szerint Izrael népe, * de a szikla és az élet te vagy Krisztusom, * kin nyugszik az Anyaszentegyház, * mely kiáltja néked: Hozsánna, *’ áldott, aki az Úr neben jő!

IV. A próféta mondása szerint * a megszentelt hegyből, * a szeplőtelen Szűztől született Krisztusban * nyilvánvalólag a mi Istenünk jő nem késve hozzánk, * miért is mindnyájan hangoztassuk: *’ Dicsőség Uram, a te erődnek!

V. A Sion hegyére menj fel * és örömmel jelentsd ki * és hirdesd Jeruzsálemnek, * hogy erőben emelje fel szavát mondván: * Dicsőséges dolgok mondattak felőled, Isten városa, * te kéje Izraelnek *’ s a nemzetek üdvössége.

VI. Vigadva kiáltottak fel * az igazak lelkei: * Ma adatik új szövetség a világnak, * hogy Isten vérével való meghintés által *’ újjá szülessenek a népek.

VII. Ki Ábrahám ifjait a tűzből kiszaba­tád, * és a kaldeusokat elveszítéd, * kiket az igazság igazságosan ért utol, *’ áldott vagy te, dicsőített Istene és Ura atyáinknak.

VIII. Örvendezz Jeruzsálem, * Sion kedvelői ünnepeljetek, * mert közeledik az erők örökkévaló Ura, * hogy színétől áldással teljék meg a föld, és kiáltsa: * Minden teremtett művei az Úrnak, *’ áldtok az Urat!

Ünnepi előének:

Magasztald * én lelkem * a vemhén ülő *’ Krisztus királyt!

IX. Isten az Úr és megjelent nekünk, * készítsetek ünnepélyt, * és jöjjetek, magasztaljuk Krisztust * a pálmaágakkal és énekekkel, kiáltván: *’ Áldott, ki a mi Üdvözí Urunk neben jő!

 

  • Nagyheti tropár: Íme, a vőlegény… 8. hang, saját dallam 

Íme, a vőlegény éjfélkor, * és boldog a szolga, kit virrasztva, * és újra méltatlan, kit restelkedve talál. * Vigyázz, ó én lelkem, * és sok álommal ne terheld magad, * nehogy a halálra adatván * a mennyországból kivettessél; * hanem serkenj föl kiáltván: * Szent, szent, szent vagy Isten, *’ az Istenszülő kedért nyörülj rajtunk!

 

VEZETŐ HÍREK
A Szent Atanáz kórust hallgathatják meg az érdeklődők Nyíregyházán

A nők diakónussá szentelése is reflektorfényben van napjainkban

Futózarándoklatot rendeztek Máriapócson
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
KAPCSOLÓDÓ MÉDIA
 
1-1 Virágvasárnap, 2. antifóna
 
1-2 Virágvasárnap, tropár 1. hang
 
2-1 Virágvasárnap, utrenyei magasztaló ének
 
3-1a Virágvasárnap, 1. sztihira
 
3-1b Virágvasárnap, 2. sztihira
 
3-1c Virágvasárnap, 3. sztihira
 
3-2 Virágvasárnapi kánon, IX. óda és magasztalás
 
4-1a Virágvasárnapi kánon, I. óda
 
4-1b Virágvasárnapi kánon, III. óda
 
4-1c Virágvasárnapi kánon, IV. óda
 
4-1d Virágvasárnapi kánon, V. óda
 
4-1e Virágvasárnapi kánon, VI. óda
 
4-1f Virágvasárnapi kánon, VII. óda
 
4-1g Virágvasárnapi kánon, VIII. óda
 
4-1h Virágvasárnapi kánon, IX. óda és magasztalás
 
4-2 Íme, a Vőlegény...
 
2-2 Virágvasárnapi apostoli szakasz
 
4-1 Virágvasárnapi kánon egy szólam
 
4-1 Virágvasárnapi kánon több szólam
 
4-2 Íme, a Vőlegény... kotta
 
4-2 Íme, a Vőlegény... kotta több szólam
VEZETŐ HÍREK
A Szent Atanáz kórust hallgathatják meg az érdeklődők Nyíregyházán

A nők diakónussá szentelése is reflektorfényben van napjainkban

Futózarándoklatot rendeztek Máriapócson
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
A nők diakónussá szentelése is reflektorfényben van nap...
A nők diakónussá szentelése is reflektorfényben van nap...
 
A Szent Atanáz kórust hallgathatják meg az érdeklődők ...
A Szent Atanáz kórust hallgathatják meg az érdeklődők ...
 
Futózarándoklatot rendeztek Máriapócson
Futózarándoklatot rendeztek Máriapócson
 
S.E.R. Michael W. Banach magyarországi apostoli nuncius bes...
S.E.R. Michael W. Banach magyarországi apostoli nuncius bes...
 
Igazgatási referenst keres a Gyermekvédelmi Iroda
Igazgatási referenst keres a Gyermekvédelmi Iroda
 
Szakmai ankétra várják az érdeklődőket a Görögkatoli...
Szakmai ankétra várják az érdeklődőket a Görögkatoli...