Oktatási díjak adományozása a Hajdúdorogi Főegyházmegyében

Oktatási díjak adományozása a Hajdúdorogi Főegyházmegyében

2022-06-27 15:58:16
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye, fotó: Orosz Rita
Oktatás
Hajdúdorogi Főegyházmegye
Iskola
A pedagógusbúcsún végzett hálaadó Szent Liturgia végén a Hajdúdorogi Fő-egyházmegye tanárai közösen ünnepelték meg az egyházmegye által kitüntetett iskolai dolgozókat.

A Hajdúdorogi Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképzési intézményekben dolgozó munkatársak közül pályafutásuk eredményességét, személyes értékeiket és az intézmény hitéleti arculatának erősítése terén nyújtott példaértékű teljesítményeket ismert el Fülöp metropolita atya, akinek távollétében Sivadó Miklós atya adta át a kitüntetéseket, a következő személyeknek: 

A Főegyházmegye Szent István díját Barna Sándorné tanító, munkaközösség-vezető kapta.

A debreceni Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI tanítója munkásságát 2013 óta végzi görögkatolikus intézménycsaládunkban. Két gyermek büszke édesanyjaként gyermekeit férjével együtt hitben nevelte. Vidám, derűs személyisége, példamutató hitélete, szakmai sokrétűsége és gyermekszeretete hamar kiemelte munkatársai közül. Mindenki tiszteletét és szeretetét élvezve a tanítói munkaközösséget vezeti évek óta. Intézménye szakmai sikereiért vállalt áldozatkész munkája, az egyházi arculatának, vallásos mély tartalmának kialakításában végzett munkája teszi érdemessé a Főegyházmegy kiemelt díjára. 

A Főegyházmegye Szent Lídia díját Szigeti Mária könyvelő, az oktatási intézmények gazdasági felelőse kapta, aki a Hajdúdorogi Főegyházmegye Érseki Hivatal Oktatási Irodájának dolgozója. 

A háromgyermekes tiszaszalkai családban született kislányt a számok világa magával ragadta, így szerzett gazdálkodási és mendzsment diplomát, és lett mérlegképes könyvelő. Mélyen gyökerező katolikus hite elkötelezetté tette abban, hogy egyházi intézményekben kamatoztassa tudását és Debrecenbe költözésüket követően a Svetitsben dolgozott, majd 2015 nyarától a megalakuló debreceni Érseki Hivatal munkatársa lett. Az új hivatalban rendkívüli munkabírása és pontossága, szigorúsága segített abban, hogy az oktatási intézmények gazdálkodásának egységes új rendszere kiépüljön. Temperamentuma a körülötte dolgozókra is kihat. Szerető édesanya, aki egyetlen fiát is a katolikus hitben nevelte.

A Szent Gellért díj arany fokozatával kitüntetettek:

Bánk Tibor, igazgató -  Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum, Debrecen

Matematika- fizika szakos tanár, aki diplomaszerzését követő évtől, 1982 óta tanít az iskolában, ahol 20 éve igazgató. Az elmúlt évtizedekben hatékonyan menedzselte az iskolát. Folyamatosan arra törekedett, hogy megfelelő munkakörülményeket teremtsen a tanulók, a pedagógusok, az adminisztrátorok és a technikai dolgozók részére. Munkáját úgy végezi, hogy minden oldalon megelégedéssel nyugtázzák tevékenységét. 2016-ban görögkatolikus fenntartásba vezette át az intézményt. Elkötelezett a diákok és a munkatársak iránt. Az intézmény dolgozói mindig megértették és támogatták az új célkitűzéseit, nagy kedvvel végzik munkájukat, jó csapatként és igazi csapatjátékosként működnek vele együtt. Nyugdíját elérve szolgálata utolsó tanévét kezdi meg szeptembertől. 

Nemes József karnagy, tanár

Nemes József a debreceni Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda,Általános Iskola és AMI ének-zene tanára, valamint a Lautitia Gyermekkarnak, és az ebből kinőtt Ifjúsági Vegyeskar, Kamarakórus, közös néven Lautitia Kóruscsalád karnagya. Szakmai pályafutásának két fontos pillére a pedagógiai munka és a kórusművészet iránti elhivatottság. A folyamatos fejlődés jegyében változatos kihívások elé állítja az együtteseket: a versenyek, a görögkatolikus egyházi szolgálatok, a könnyűzenei koprodukciók, színházi és filharmóniai együttműködések mind a kórusénekesek tapasztalatait gazdagítják, a szerteágazó zenei műfajok megismerését teszik lehetővé. Szerény, szolgálatkész személyisége, mély vallási kötődése, az ének-zene tanítása, a liturgikus énekképzés szolgálata és a görögkatolikus egyház eseményein való maradandó lelki és művészi élmény nyújtásáért méltó a díjra.

A Szent Gellért díj ezüst fokozatával kitüntetettek: 

Baráthné Süki Jolán könyvtáros tanár – a Gárdonyi Géza Görögkatolikus Általános Iskola és AMI, Dunaújváros

Négy évtizedes pedagógiai munkát követően jól megérdemelt nyugdíjára készül. Pótolhatatlanságát bizonyítja, hogy utolsó aktív tanévében osztályfőnök, történelemtanár, iskolai könyvtáros és a humán szakmai munkaközösség vezetője. Az iskolai közösség számtalan programjának kitalálója, megszervezője és résztvevője volt az elmúlt évek alatt. Odaadása, lelkiismeretessége példaértékű kollégái előtt. Magánéletét és kollégáival való viszonyát a vallásos értékrenddel összhangban éli, embersége és szakmaisága példaértékű. 

Czirjákné Szabó Katalin igazgató-helyettes – Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola, Nyíracsád

1992 óta dolgozik tanítóként a nyíracsádi iskolában. Az eltelt évtizedek alatt nemcsak az írás-olvasás-számolás tudományát tanította és szerettette meg kisdiákjaival, hanem azt is, hogy mindenben a jót, az értéket keressék, szeressék és fogadják el társaikat. Különös gondot fordít a hátrányos helyzetűekkel való törődésre. 2013 óta látja el a helyettesi feladatokat és munkája során kivívta a diákok, szülők, kollégák szeretetét, bizalmát és tiszteletét. Példamutató hitéletével, családanyaként is szolgálja intézményét és egyházát.

Karasz Ilona gazdasági ügyintéző - Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Középiskolai Tagintézménye, Nyíregyháza

Gazdasági diplomát és könyvelői képzettséget szerzett. Tíz éve dolgozik az intézményben és ez alatt megkerülhetetlen, pótolhatatlan tagja lett a közösségnek, a gazdálkodásnak. Négy telephely gazdasági feladatait szervezi és végzi, de közben aktívan részt vesz a közösségi életben is. Az intézményegység mozgatórugója, csendes, de meghatározó háttérembere. Krisztusi értékeket tiszteletben tartó és megtartó ember. 

Kovács Sándorné Pető Katalin általános iskolai intézményegység vezető - Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola, Szolnok

Katalin másodszor érdemelt ki Fülöp metropolitától a magas kitüntetést négy évtizedes pedagógus pályája végén, a nyugdíjba vonulás évében. Meghatározó egyénisége, erős irányítása alapjaiban formálta az iskola arculatát. Az intézmény által felvállalt nagyon nehéz feladatot – a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének – példamutató és elkötelezett munkálója. Fáradhatatlan, kreatív, a tanításban és vezetésben igényes, de szeretetteljes és figyelmes személye nagyon fog hiányozni az iskolai közösségből, ezért gyakran visszavárják, bár tudják, hogy életében a legfontosabb ettől kezdve szeretett családja lesz.

Marcsinák Judit magyar-történelem szkos gtanárnő, pályázati felelős – Szent Anna Görögkatolikus Gimnázium és Technikum, Budapest

40 éve dolgozik az intézményben, ahol békeszerető és béketeremtő személyisége fontos közösségformáló erő. Oktatói munkáját számos versenyeredmény és a felzárkóztatásban elért siker fémjelzi. Pályázatírói tevékenysége nagy eredménye, hogy az intézmény Erasmus partnerként minden évben külföldi tanulmányutakra viszi növendékeit, valamint a Határtalanul pályázat keretében bejárták tágabb hazánkat is. A pedagógiai munka eszközeinek gazdagítása terén is találékony a pályázati források megkeresésében. Katolikus vallásossága példamutató az iskolai közösségben.

Szilágyiné Csatlós Mária tanító, német nyelvtanár, munkaközösség-vezető – Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI, Nyíradony

1993 óta dolgozik a jelenlegi intézményben és annak jogelődjében. Intézménye idegennyelvi képzése kialakításának, színvonalas oktatásának első számú szereplője, évekig az idegennyelvi munkaközösség vezetője. Példamutató és eredménye pedagógiai munkájáról, osztályfőnöki gondosságáról tanítványai, a versenyeredmények, a felzárkóztatásban elért sikerek szavak nélkül is beszélnek. Maradandó hagyományt teremtett a „De jó énekelni” regionális idegennyelvi énekverseny létrehozásával. A Gyermekmissziós Művek helyi csoportjának megalakításával hitben végzett szolgálatra neveli a gyermekeket.

 

VEZETŐ HÍREK
Koszorúzást tartanak Debrecenben - a bombamerénylet áldozataira emlékeznek

Vannak, akik kiemelt figyelmet igényelnek - szakmai nap Nyíracsádon

Újra vár a Teológia Bár!
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Koszorúzást tartanak Debrecenben - a bombamerénylet áldozataira emlékeznek

Vannak, akik kiemelt figyelmet igényelnek - szakmai nap Nyíracsádon

Újra vár a Teológia Bár!
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Vannak, akik kiemelt figyelmet igényelnek - szakmai nap Ny...
Vannak, akik kiemelt figyelmet igényelnek - szakmai nap Ny...
 
Koszorúzást tartanak Debrecenben - a bombamerénylet áldo...
Koszorúzást tartanak Debrecenben - a bombamerénylet áldo...
 
Keleti teológia, bizánci lelkiség: a Közel-keleti keresz...
Keleti teológia, bizánci lelkiség: a Közel-keleti keresz...
 
Idén is élelmiszert gyűjtenek a nagyböjt idején
Idén is élelmiszert gyűjtenek a nagyböjt idején
 
Hamarosan elkezdődhet a Tócóskerti templom belső festés...
Hamarosan elkezdődhet a Tócóskerti templom belső festés...
 
Liturgikusének- és hittanverseny: lezajlott az egyházmegy...
Liturgikusének- és hittanverseny: lezajlott az egyházmegy...