Rómában mutatkozott be a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat

Rómában mutatkozott be a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat

2021-10-18 10:01:32
Szerző: Király András
Kocsis Fülöp érsek
Orosz Atanáz püspök
Előadás
ökumenikus
KRSZH
A Római Magyar Akadémia dísztermében egyházi és politikai vendégek, előadók és egyetemi hallgatók részvételével konferencia formájában mutatkozott be a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat

Ötvenfős zarándokcsoport indult Rómába október 11-én szombaton, hogy a nagyvilágnak is tanúságot tegyen a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat (KRSZH) tíz éve tartó munkájáról.

Az evangélikus, református, görögkatolikus és római katolikus egyház 2011-ben hozta létre a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatot avval a céllal, hogy keresztény erkölcsi alapokra helyezve akadályozza meg a tehetséges cigány fiatalok lemorzsolódását, segítse továbbtanulását, szakmai előmenetelét, társadalmi integrálódását.

Noha Európa-szerte számtalan szervezet foglalkozik a cigányok és hátrányos helyzetűek megsegítésével, kifejezetten felsőoktatási intézményekben való továbbtanulásukat, szakmai előmenetelüket segítő szervezet egyedül Magyarországon létezik. A KRSZH – melynek soros elnöke Fülöp metropolita – célja, hogy a cigány fiatalok sikeresen integrálódjanak, sikeresen elhelyezkedjenek szakmájukban – megtartva és erősítve cigány kulturális sajátságaikat és magyarságukat, aktív szereplőiként a magyar-cigány párbeszédnek.

A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat sokoldalúan képzett, szakmai munkájában magas szintre törekvő, a továbbfejlődésre nyitott, ugyanakkor Isten népének önzetlen szolgálatára elkötelezett, cigány identitásukat megőrző, magyar identitásukat is vállaló keresztény értelmiségiek nevelésére törekszik.

Felismerve, hogy a hagyományos felsőoktatás munkáját hatékonyan és eredményesen egészíthetik ki a szakkollégiumok, az ott folyó oktató- és nevelőmunka magas szakmai színvonalának és az egyházi nevelés sajátosságainak biztosítása céljából a fenntartó egyházak önálló diákotthonként működő szakkollégiumokat és ezek országos hálózatát hozták létre 2011. március 17-én.

Az erről szóló dokumentumot az állam részéről Balog Zoltán, az alapító egyházak részéről Kocsis Fülöp, Fabiny Tamás, Bölcskei Gusztáv és Forrai Tamás írták alá. 2011-őszén négy szakkollégiummal indult el a hálózat, Nyíregyházán evangélikus, Debrecenben református, Budapesten jezsuita, Miskolcon görögkatolikus fenntartásban. 2012-ben csatlakozott a római katolikus szegedi szakkollégium, 2015-ben a debreceni görögkatolikus, 2016-ban a budapesti református, 2019-ben a Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium.

A kezdettől fogva ökumenikus alapokra épült hálózat ma tizenegy szakkollégiumot foglal magában (a nyolc egyházi fenntartásúból kettő görögkatolikus: a miskolci és debreceni), hallgatóinak száma jelenleg is háromszáz.

 

A világviszonylatban is egyedülálló hálózat fennállásának tízéves jubileumán a keresztény élet központjában, Rómában konferencia formájában adott számot az elmúlt tíz évről – tanúságot téve a keresztény alapokra helyezett integrációs és szakmai program sikerességéről.

A keddi konferenciára ötvenfős magyar küldöttség (szakkollégiumi hallgatók és vezetők) érkezett a Római Magyar Akadémiára. Görögkatolikus egyházunkat Fülöp metropolita, Atanáz püspök, Makkai László miskolci- és Rózsahegyiné Juhász Éva debreceni szakkollégiumi igazgató képviselte. A konferencia jelentőségét mutatja, hogy a történelmi magyar egyházak képviselőin kívül jelen volt Habsburg Eduárd szentszéki nagykövet, a Belügyminisztérium képviselői, és a Magyarországon is jelenlévő Comunità di Sant Egidio (Szent Egyed Közösség) is.

A konferencián a debreceni Szent Miklós- és a református Wáli István-, a budapesti Jezsuita- és Református-, a nyíregyházi és pécsi Evangélikus, a miskolci Görögkatolikus-, a hajdúböszörményi Lippai Balázs-, a szegedi Keresztény-, valamint a kaposvári és egri Roma Szakkollégium hallgatóin és vezetőin kívül Rómában tanuló magyar kispapok, és a cigánypasztorációban dolgozó olasz és spanyol szakemberek vettek részt.

Sztojka Máté, a szegedi Keresztény Roma Szakkollégium hallgatójának hegedűjátéka nyitotta meg az estet: Schubert Ave Mariáját hallhatták a konferencia résztvevői.

Segundo Tejado Muñoz pápai prelátus, az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériuma helyettes titkára a spanyolországi cigánymisszióról beszélt. Beszédében idézett egy afrikai mondást: „Egy gyermek felneveléséhez egy egész falura van szükség”. Ennek kapcsán fejtette ki, hogy nem elég csupán az egyes roma fiatalok nevelése és képzése, hanem egységet, közösséget kell formálni köztük és a társadalom tagjai között.

Habsburg-Lotharingiai Eduárd, Magyarországi szentszéki nagykövete az ükapja, József Károly főherceg (1833-1905) cigányokkal kapcsolatos történeteiről mesélt. A magyarokért rajongó főherceget meghatotta a cigányok egyszerűsége, cigány-magyar szótárt és nyelvtankönyvet írt, sokat időzött közöttük, házakat épített számukra. Családjával együtt megtanult cigányul, és ha bizalmasan kívántak beszélni mások jelenlétében, nem németül, hanem cigányul beszéltek egymás közt.

Orosz Atanáz miskolci görögkatolikus megyéspüspök a KRSZH alapításának körülményeiről mesélt, és a hálózat ökumenikus mivoltát elemezte. Kiemelte, hogy nem csak az egyes szakkollégiumok munkája fontos, hanem az intézmények hálózata, együttműködése, tapasztalatcseréje, közös programjai - köztük a lelki élet, a liturgia különféle formáinak megismerése.

Fabiny Tamás evangélikus püspök a KRSZH ökumenikus jellegéről, az evangélikus egyháznak a hálózatban betöltött szerepéről, valamint arról beszélt, hogy Magyarországon a történelmi egyházak pasztoráció, prevenció és kollégiumi nevelés révén hogyan próbálnak segíteni a mélyszegénységből, szociokulturális kötöttségekből kitörni vágyó értelmiségi cigány testvéreinken.

Fabiny püspök előadása után ismét zene következett: Sallai Jenő, a budapesti Jezsuita Roma Szakkollégium hallgatója Bach d-moll sarabande-ját játszotta el hegedűn.

Molnár Erzsébet, a nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium vezetője az evangélikus egyház cigánypasztorációját és a KRSZH elmúlt tíz évének kiemelkedő statisztikáit ismertette. 

Dr. Szakács Ferenc Sándor, a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság egyházi és civil ügyekért felelős koordinátora a kormány roma felzárkóztatási programját, valamint az állam és a szakkollégium közti kapcsolatot ismertette.

Székely Bence angol-történelem szakos végzős hallgató, a debreceni Szent Miklós Roma Szakkollégium lakója szakkollégiumi élményeiről mesélt. Elmondta, hogy a kollégium nem csak lakóhelyet, hanem barátokat, tapasztalatokat, élményeket – és feleséget is adott neki, ott ismerte meg ugyanis élete párját, akivel néhány hónapja kötöttek házasságot.

Rácz Dzsenifer, az Egri Roma Szakkollégium hallgatója egy cigány eredetmesét mondott el – mint mondta, fontos, hogy felnőttként is hallgassunk, mondjunk meséket.

A konferencia zárásaként a közönség közösen énekelte el a cigány himnuszt Sallai Jenő és Sztojka Máté hegedűs és gitáros kíséretével.

VEZETŐ HÍREK
A főiskola aggregációjának sikeres megújítása

Kisgyermeknevelőt keresnek a debreceni bölcsődébe

Róma püspöke az egységet szolgálja: vatikáni dokumentum a keresztények egységéről
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
A főiskola aggregációjának sikeres megújítása

Kisgyermeknevelőt keresnek a debreceni bölcsődébe

Róma püspöke az egységet szolgálja: vatikáni dokumentum a keresztények egységéről
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
A főiskola aggregációjának sikeres megújítása
A főiskola aggregációjának sikeres megújítása
 
Országos lelki nap Budapesten Kocsis Fülöp metropolitáva...
Országos lelki nap Budapesten Kocsis Fülöp metropolitáva...
 
Róma püspöke az egységet szolgálja: vatikáni dokumentu...
Róma püspöke az egységet szolgálja: vatikáni dokumentu...
 
Imádságos természetjárás Debrecen közelében
Imádságos természetjárás Debrecen közelében
 
Új lehetőségek a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek ...
Új lehetőségek a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek ...
 
Múzeumok éjszakája a Görögkatolikus Múzeumban
Múzeumok éjszakája a Görögkatolikus Múzeumban