Szinaxárion, nagyböjt első szombatja

Szinaxárion, nagyböjt első szombatja

2023-02-24 18:00:00
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
imádság
Ezen a napon, nagyböjt első szombatján Tiró Szent Tivadar nagyvértanúnak a kollibával kapcsolatos csodájára emlékezünk.

Amikor Hitehagyó Juliánosz császár Nagy Konstantin fiától, Konstanstól átvette a birodalom irányítását, és Krisztustól elpártolva bálványimádásra adta a fejét, igen nagy keresztényüldözés kezdődött, mégpedig egyszerre nyilvános és mégis titkos módon. Az istentelen egyrészt elhárította a durva üldözés vádját, de ugyanakkor csalárd zsarnokként embertelenül leplezett módon szégyenkezve és alattomosan igyekezett megakadályozni a keresztények számának gyarapodását azzal, hogy titokban szennyezi be őket. Ezért miután megfigyelte, hogy népünk nagyböjt első hetében még a szokásosnál is jobban Istennek szenteli magát, és teljesen reá hagyatkozik, ő a város kormányzójának azt adta parancsba, hogy a szokás szerint árusított élelmiszert a köztérről vegyék el, és másfajta élelmet tegyenek ki a piacra; éspedig olyan gabonakenyeret és olyan italokat, amelyeket már előzőleg az ő áldozati állatainak vérével meghintettek. Ezeket kellett tehát belekeverni a tésztába, hogy akik aztán a böjtölés után ezt vásárolják, még a megtisztulásra törekedve is beszennyeződjenek. A kormányzó tüstént teljesítette is a parancsot, és a piacra csupa olyan eledelt és italt tétetett ki, amelyeket az áldozati állatok vérével s egyéb tisztátalanságokkal beszennyeztek. De Isten szeme mindent meglát, s az agyafúrt embereket rajtakapja csalárdságukon, rólunk pedig mint szolgáiról mindig gondoskodik, így hát a hitehagyottnak ellenünk irányzott szennyes terveit meghiúsította. Elküldte ugyanis a város főpüspökéhez, Eudoxioszhoz a győzelmes vitéz Tivadar nagyvértanút, aki mivel még az újoncok közé tartozott, a Tiró melléknevet kapta. Nem is álmában, hanem még ébrenlétében jelent meg neki a szent, és ezeket mondta: „Kelj föl minél gyorsabban, s gyűjtsd össze Krisztus nyáját, és határozottan rendeld el, hogy senki semmit se vegyen a piacról, mert az istentelen császár ott mindent tisztátalanná tett az áldozati állatok vérével!” Az zavarba jött, és megkérdezte: „De hogyan tehetnék meg azok, akiknek otthon semmijük nincsen, hogy nem vásárolnak a piacon kirakott áruból?” A szent erre azt mondta: „Kollibával csillapítsák éhségüket!” Azt viszont továbbra is kétségek gyötörték, mert nem tudta, hogy mi az. Miután megkérdezte, hogy egyáltalán mi is ez a kolliba, Szent Tivadar így felelt neki: „Főtt gabona” – mert az eukhaitáknál így szokás azt nevezni. S míg a pátriárka azon tanakodott, hogy miféle gondoskodás ez Krisztus népéről, Krisztusnak szent Tivadar vértanúja még csak ennyit mondott: „A tőle küldött segítség tüstént eljutott hozzátok.” A pátriárka tehát azonnal fölkelt, s elmondta a népnek, hogy mit látott, s aszerint is cselekedett, így Krisztus nyáját sértetlenül megőrizte az ellenség és a hitehagyó terveitől. Miután pedig az rájött, hogy cselszövése kiderült és egyáltalán nem sikerült, megszégyenülve újra elrendelte, hogy a piacon a szokásos dolgokat árulják. Krisztus népe pedig annak a hétnek a végén, szombaton hálát adott a jótevő vértanúnak úgy, hogy a kolliba miatt örömmel megemlékeztek róla. Azóta is, mi hívek a nagy Tivadarnak a kollibával kapcsolatos csodáját ünnepelve fölelevenítjük ennek a csodának az emlékét, nehogy a vértanúnak ez a nagyszerű tette idővel feledésbe merüljön.

Egyébként Tivadar nagyvértanút az istentelen Bringasz végezte ki Maximiánusz császár uralkodása idején. Először csak megkínozták őt, de ő istennőjük templomát felgyújtotta és annak kincseit a szegényeknek osztotta szét. Némelyek pedig vitába is szálltak vele, hogy megváltoztassák szándékát, de ő tanácsaik ellenére sem hallgatott rájuk. Ezért sok kínzásnak lett alávetve, majd végül egy nagy kemencében tüzet gyújtottak, hogy ott halálra égessék. De ez nem okozott neki szenvedést, így a lángok között átadta lelkét Istennek.

Az ő imádságai által, Istenünk, könyörülj rajtunk és üdvözíts minket!

VEZETŐ HÍREK
Máriapócs testvérvárosa lett Beit Jala palesztin, többségében keresztény település

Eredményhirdetés és kiállításmegnyitó Debrecenben

Ferenc2023.hu - Elindult a pápalátogatás hivatalos honlapja
 
AKTUÁLIS
Előszenteltek Liturgiája Fülöp metropolitával

Pedagógusok számára szerveznek lelkigyakorlatot Sajópálfalán
 
VEZETŐ HÍREK
Máriapócs testvérvárosa lett Beit Jala palesztin, többségében keresztény település

Eredményhirdetés és kiállításmegnyitó Debrecenben

Ferenc2023.hu - Elindult a pápalátogatás hivatalos honlapja
 
AKTUÁLIS
Előszenteltek Liturgiája Fülöp metropolitával

Pedagógusok számára szerveznek lelkigyakorlatot Sajópálfalán
 
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Pedagógusok számára szerveznek lelkigyakorlatot Sajópál...
Pedagógusok számára szerveznek lelkigyakorlatot Sajópál...
 
Előszenteltek Liturgiája Fülöp metropolitával
Előszenteltek Liturgiája Fülöp metropolitával
 
Máriapócs testvérvárosa lett Beit Jala palesztin, többs...
Máriapócs testvérvárosa lett Beit Jala palesztin, többs...
 
Hirdetmény az óvodai beiratkozásról
Hirdetmény az óvodai beiratkozásról
 
Újságíró találkozó Máriapócson
Újságíró találkozó Máriapócson
 
A köztársasági elnök férjével járták körbe a Pénzm...
A köztársasági elnök férjével járták körbe a Pénzm...