Szinaxárion, nagyböjt első szombatja

Szinaxárion, nagyböjt első szombatja

2021-02-19 20:00:00
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
imádság
Ezen a napon, nagyböjt első szombatján Tiró Szent Tivadar nagyvértanúnak a kollibával kapcsolatos csodájára emlékezünk.

Amikor Hitehagyó Juliánosz császár Nagy Konstantin fiától, Konstanstól átvette a birodalom irányítását, és Krisztustól elpártolva bálványimádásra adta a fejét, igen nagy keresztényüldözés kezdődött, mégpedig egyszerre nyilvános és mégis titkos módon. Az istentelen egyrészt elhárította a durva üldözés vádját, de ugyanakkor csalárd zsarnokként embertelenül leplezett módon szégyenkezve és alattomosan igyekezett megakadályozni a keresztények számának gyarapodását azzal, hogy titokban szennyezi be őket. Ezért miután megfigyelte, hogy népünk nagyböjt első hetében még a szokásosnál is jobban Istennek szenteli magát, és teljesen reá hagyatkozik, ő a város kormányzójának azt adta parancsba, hogy a szokás szerint árusított élelmiszert a köztérről vegyék el, és másfajta élelmet tegyenek ki a piacra; éspedig olyan gabonakenyeret és olyan italokat, amelyeket már előzőleg az ő áldozati állatainak vérével meghintettek. Ezeket kellett tehát belekeverni a tésztába, hogy akik aztán a böjtölés után ezt vásárolják, még a megtisztulásra törekedve is beszennyeződjenek. A kormányzó tüstént teljesítette is a parancsot, és a piacra csupa olyan eledelt és italt tétetett ki, amelyeket az áldozati állatok vérével s egyéb tisztátalanságokkal beszennyeztek. De Isten szeme mindent meglát, s az agyafúrt embereket rajtakapja csalárdságukon, rólunk pedig mint szolgáiról mindig gondoskodik, így hát a hitehagyottnak ellenünk irányzott szennyes terveit meghiúsította. Elküldte ugyanis a város főpüspökéhez, Eudoxioszhoz a győzelmes vitéz Tivadar nagyvértanút, aki mivel még az újoncok közé tartozott, a Tiró melléknevet kapta. Nem is álmában, hanem még ébrenlétében jelent meg neki a szent, és ezeket mondta: „Kelj föl minél gyorsabban, s gyűjtsd össze Krisztus nyáját, és határozottan rendeld el, hogy senki semmit se vegyen a piacról, mert az istentelen császár ott mindent tisztátalanná tett az áldozati állatok vérével!” Az zavarba jött, és megkérdezte: „De hogyan tehetnék meg azok, akiknek otthon semmijük nincsen, hogy nem vásárolnak a piacon kirakott áruból?” A szent erre azt mondta: „Kollibával csillapítsák éhségüket!” Azt viszont továbbra is kétségek gyötörték, mert nem tudta, hogy mi az. Miután megkérdezte, hogy egyáltalán mi is ez a kolliba, Szent Tivadar így felelt neki: „Főtt gabona” – mert az eukhaitáknál így szokás azt nevezni. S míg a pátriárka azon tanakodott, hogy miféle gondoskodás ez Krisztus népéről, Krisztusnak szent Tivadar vértanúja még csak ennyit mondott: „A tőle küldött segítség tüstént eljutott hozzátok.” A pátriárka tehát azonnal fölkelt, s elmondta a népnek, hogy mit látott, s aszerint is cselekedett, így Krisztus nyáját sértetlenül megőrizte az ellenség és a hitehagyó terveitől. Miután pedig az rájött, hogy cselszövése kiderült és egyáltalán nem sikerült, megszégyenülve újra elrendelte, hogy a piacon a szokásos dolgokat árulják. Krisztus népe pedig annak a hétnek a végén, szombaton hálát adott a jótevő vértanúnak úgy, hogy a kolliba miatt örömmel megemlékeztek róla. Azóta is, mi hívek a nagy Tivadarnak a kollibával kapcsolatos csodáját ünnepelve fölelevenítjük ennek a csodának az emlékét, nehogy a vértanúnak ez a nagyszerű tette idővel feledésbe merüljön.

Egyébként Tivadar nagyvértanút az istentelen Bringasz végezte ki Maximiánusz császár uralkodása idején. Először csak megkínozták őt, de ő istennőjük templomát felgyújtotta és annak kincseit a szegényeknek osztotta szét. Némelyek pedig vitába is szálltak vele, hogy megváltoztassák szándékát, de ő tanácsaik ellenére sem hallgatott rájuk. Ezért sok kínzásnak lett alávetve, majd végül egy nagy kemencében tüzet gyújtottak, hogy ott halálra égessék. De ez nem okozott neki szenvedést, így a lángok között átadta lelkét Istennek.

Az ő imádságai által, Istenünk, könyörülj rajtunk és üdvözíts minket!

VEZETŐ HÍREK
Fülöp metropolita találkozása Ferenc pápával

Liturgikusének-verseny 2021

Ti az egyház szívében vagytok! - A hazai katolikus cigánypasztoráció kiemelkedő helyszínei új kötetben
 
AKTUÁLIS
Előszenteltek Liturgiája Fülöp metropolitával
 
VEZETŐ HÍREK
Fülöp metropolita találkozása Ferenc pápával

Liturgikusének-verseny 2021

Ti az egyház szívében vagytok! - A hazai katolikus cigánypasztoráció kiemelkedő helyszínei új kötetben
 
AKTUÁLIS
Előszenteltek Liturgiája Fülöp metropolitával
 
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Előszenteltek Liturgiája Fülöp metropolitával
Előszenteltek Liturgiája Fülöp metropolitával  class=
 
Március 1-jén kísérik utolsó útjára dr. Váralljai Cs...
Március 1-jén kísérik utolsó útjára dr. Váralljai Cs... class=
 
Fülöp metropolita találkozása Ferenc pápával
Fülöp metropolita találkozása Ferenc pápával class=
 
Előre megszentelt áldozatok Liturgiája Hajdúnánáson F...
Előre megszentelt áldozatok Liturgiája Hajdúnánáson F... class=
 
Ti az egyház szívében vagytok! - A hazai katolikus cigán...
Ti az egyház szívében vagytok! - A hazai katolikus cigán... class=
 
Liturgikusének-verseny 2021
Liturgikusének-verseny 2021 class=