Szinaxárion, nagyhétfő

Szinaxárion, nagyhétfő

2020-04-05 23:24:40
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Böjt
Húsvét
A szent nagyhétfőn a boldogságos és szépséges Józsefre illetve az Úr által megátkozott és kiszáradt fügefára emlékezünk.

Verssorok Józsefről

A tisztaságos József igazságos kormányzó és gabonaosztó volt,

a jóság kincstárosa.

Verssorok a kiszáradt fügefáról

A lelki gyümölcsök nélküli zsidó zsinagógát jelképezi Jézus,

amikor a terméketlen fügefát átkával kiszárítja:

Kerüljük el az ilyen sorsot!

 

A mai napon kezdődik Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése. Előképe mindenekelőtt József. Ő Jákob pátriárkának az utolsó fiai közül való volt, és Rácheltől született. Testvérei álombéli látomásai miatt megirigyelték. Először is egy gödörbe rejtették el, s apját is becsapták a véres köntösével, mintha egy vadállat tépte volna szét. Aztán harminc ezüstért eladták az izmaelitáknak, akik aztán maguk is eladták Putifárnak, az egyiptomi fáraó udvari tisztjének. A ház úrnője pedig őrült módon megharagudott a józan életű ifjúra, mert bűnbe akarta vinni, az ifjú viszont ruházatát is otthagyva elmenekült. Erre az asszony megrágalmazta őt férjénél, s így József megbilincselve a börtönbe került.

Mivel azonban meg tudta fejteni az álmokat, kiszabadult onnan: mert elvitték az uralkodó színe elé, aki aztán egész Egyiptom főemberévé tette őt. Később aztán testvéreinek is ő adott gabonát, s ezzel feltárta magát előttük is. Egész életét igen jól intézve Egyiptomban halt meg, s több más erénye fölött még különösen is nagy megbecsülésre tett szert tisztasága révén. Krisztus előképe tehát, mert Krisztusra is a saját zsidó népe lett irigy, és tanítványa őt is harminc ezüstpénzért adta el. Őt is sötét és homályos verembe, vagyis a sírba helyezték, majd pedig onnan magától került ki, s uralkodik egész Egyiptom, vagyis mindenféle bűn fölött. Bennünket pedig emberszerető módon titkos gabonaosztással vált meg: minthogy önmagát adta értünk, mennyei kenyérrel, vagyis saját életadó testével táplál minket. Tehát ilyen alapon ünnepeljük most a szépséges Józsefet.

Aztán a kiszáradt fügefára is most emlékezünk, mivel Szent Máté és Márk evangélisták a virágvasárnapi elbeszélés után számolnak be róla. Márk a következőképpen: „Másnap Betániából jövet megéhezett. Látott messziről egy zöldellő fügefát, és elindult feléje, hátha talál rajta valamit. De amikor odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem volt a fügeérés ideje. Ekkor így szólt: Senki ne egyék rólad gyümölcsöt soha többé!” Máté pedig így említi: „Reggel a városba visszatérve megéhezett. Látott az út mellett egy fügefát. Odament hozzá, de csak leveleket talált rajta. Erre így szólt: Ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé! És a fügefa tüstént el is száradt.”

A fügefa talán a zsidók gyülekezetét jelezheti, amelyen az Üdvözítő nem talált megfelelő gyümölcsöt, hanem csak a törvény árnyas lombját, így aztán ezt is elvette tőlük, mivel ilyen fölöslegesen működött. Ma pedig valaki azt kérdezi: „Miért is száradt ki az átok hatására ez a lélek nélküli fa, hiszen nem követett el semmilyen vétket?” Eljutott hozzánk egy csodálatos értelmezésmód bizonyos öreg bölcsektől, ahogy például Peluziumi Izidor mondja: hogy ez az engedetlenség fája volt, amelynek a levelével aztán betakarták magukat a bűnbeesett ősszülők. Ezért átkozta meg hát az emberszerető Krisztus, mivel akkor ez nem kapott büntetést: eszerint tehát a bűn miatt nem hozhatott többé gyümölcsöt. Az pedig, hogy a bűn hasonló a fügéhez, nyilvánvaló, hiszen gyönyört keltő édessége a bűnhöz való tapadást érzékelteti, a keserű utóíze pedig a lelkiismeret beszennyeződését. Mindenesetre az atyák a fügefáról szóló példabeszédet a töredelmes bánat fölkeltésére tették erre a napra, akárcsak József emlékét is, azért, hogy Krisztus előképe legyen itt. Fügefa minden lélek, amely lelki gyümölcsökben nem részes. Ezen a fügefán reggel, azaz a jelen élet után nem talált felüdülést az Úr: ezért átkozta meg azt és az örök tűzre küldte. Azóta is mint valami kiszárított oszlop áll, megrémítve azokat, akik nem termik meg az erények megfelelő gyümölcseit.

A szépséges József imái által, Krisztus Istenünk, könyörülj rajtunk! Amen.

 

 

VEZETŐ HÍREK
A zsolozsma az egyház imádsága - 2020. október 26-november 1.

Elhunyt özv. Sivadó Jánosné (szül. Gebri Márta) tisztelendő asszony

2020.10.25. - Hangos kiegészítés a szertartási utasításhoz
 
AKTUÁLIS
VEZETŐ HÍREK
A zsolozsma az egyház imádsága - 2020. október 26-november 1.

Elhunyt özv. Sivadó Jánosné (szül. Gebri Márta) tisztelendő asszony

2020.10.25. - Hangos kiegészítés a szertartási utasításhoz
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
A zsolozsma az egyház imádsága - 2020. október 26-novemb...
A zsolozsma az egyház imádsága - 2020. október 26-novemb... class=
 
Elhunyt özv. Sivadó Jánosné (szül. Gebri Márta) tiszte...
Elhunyt özv. Sivadó Jánosné (szül. Gebri Márta) tiszte... class=
 
2020.10.25. - Hangos kiegészítés a szertartási utasítá...
2020.10.25. - Hangos kiegészítés a szertartási utasítá... class=
 
Csokonai-díjas lett a Lautitia Kóruscsalád
Csokonai-díjas lett a Lautitia Kóruscsalád  class=
 
Magyar Érdemrend lovagkereszt kitüntetést kapott Ivancsó...
Magyar Érdemrend lovagkereszt kitüntetést kapott Ivancsó... class=
 
IEC 2020: a hitből fakadó tettek állnak majd a negyedik f...
IEC 2020: a hitből fakadó tettek állnak majd a negyedik f... class=