Szinaxárion, nagykedd

Szinaxárion, nagykedd

2023-04-03 18:00:00
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
imádság
A szent nagykedden a tíz szűzről szóló evangéliumi példabeszédre emlékezünk.

Nagykedd ama tíz szűz emléknapja,

kik a megvesztegethetetlen Uralkodó győzelmét hirdetik.

Urunk Jézus Krisztus Jeruzsálembe menet, a kínszenvedésre készülve az említett példabeszédeket mondta el tanítványainak. Ezek közül némelyeket a zsidókhoz intézett. A tíz szűzről szóló példabeszéddel például a szeretetszolgálatra bíztatott, s egyúttal arra is tanított, hogy a végre késznek kell lennünk. A szüzességről gyakran beszélt hozzájuk, sőt még azokról is, akik a házasságra képtelenek. Kétségtelenül igen dicséretes és valóban nagy dolog a szüzesség. De nehogy valaki ezt megvalósítva egyebeket, főként az irgalmasságot elhanyagolja, amiért a szüzesség lámpása is ég. Ezért eleveníti föl a szent evangélium ezt a példabeszédet.

Öt szüzet okosnak nevez, mert ezek a szüzességhez az irgalmasság bőséges olaját is hozzátették – másik ötöt pedig balgának, mert bár ezek is megőrizték szüzességüket, de az náluk már nem társult az előbbiekéhez hasonló irgalmassággal. Ezért balgák, mert a nagyobbat megvalósítva a kisebbet elhanyagolták, s így nem voltak különbek a züllött utcanőknél: mert azok testükkel vétkeztek, ezek viszont a saját javaikkal. Amikor pedig ennek az életnek az éjszakája elérkezett, minden szűz elaludt, vagyis meghalt: mivel álomnak a halált szokás nevezni. S amíg aludtak, éjfélkor kiáltás hallatszott, s akiknek elég olajuk volt, azok az ajtónyitáskor bemehettek a Vőlegénnyel együtt a menyegzőre, a balgák viszont, akiknek nem volt elég olajuk, az alvás után álltak neki keresni, így bár az okosok akartak nekik adni, de nem tudtak, hanem mielőtt bementek, így szóltak hozzájuk: „Nehogy úgy járjunk, hogy se nektek, se nekünk ne legyen elég az olaj. Menjetek el inkább a kereskedőkhöz – vagyis látogassátok meg a rászorulókat –, és még ha nem is könnyű, vegyetek magatoknak!” Persze a halál után ez már teljesen lehetetlen, amint ezt a gazdagnak és Lázárnak az esetében nyilvánvalóan meg is mutatta Ábrahám, így hát a balgák sötétben indultak el, s az ajtót zörgetve így kiáltoztak: „Uram, Uram, nyisd ki nekünk!” Az Úr pedig ezt a rettentő választ adja nekik: „Távozzatok, nem ismerlek benneteket! Hogy is láthatnátok meg a Vőlegényt, ha a szeretettel nem vagytok fölszerelkezve?”

Így helyezték tehát isteni ihletésű atyáink mára a tíz szűzről szóló példabeszédet. Arra akartak ezzel oktatni bennünket, hogy legyünk mindig éberek és készek az igazi Vőlegénnyel való találkozásra, jócselekedeteinkkel és még inkább az irgalmasság tetteivel, mert nem tudhatjuk sem a napot, sem a végórát. Tehát József példája szerint tisztán kell élnünk, s a fügefa példájából okulva lelkileg mégis termékenynek kell lennünk. Mert aki csak ezt az előző – kétségtelenül nagy – erényt gyakorolva a többit, s főként az irgalmat elhanyagolja, az nem mehet be Krisztussal az örök nyugalomba, hanem megszégyenül, és visszautasításban részesül. Mert nincs szánalmasabb és szégyenteljesebb dolog, mint az ilyen javak nélkül maradó szüzesség.

Krisztus, te, aki az igazi Vőlegény vagy, számíts bennünket is az okos szüzekhez, sorolj a te választott nyájadhoz és könyörülj rajtunk! Amen.

 

VEZETŐ HÍREK
Futózarándoklatot rendeztek Máriapócson

Nemzetközi keleti kánonjogi konferencia

Szakmai ankétra várják az érdeklődőket a Görögkatolikus Múzeumba
 
AKTUÁLIS
VEZETŐ HÍREK
Futózarándoklatot rendeztek Máriapócson

Nemzetközi keleti kánonjogi konferencia

Szakmai ankétra várják az érdeklődőket a Görögkatolikus Múzeumba
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Futózarándoklatot rendeztek Máriapócson
Futózarándoklatot rendeztek Máriapócson
 
S.E.R. Michael W. Banach magyarországi apostoli nuncius bes...
S.E.R. Michael W. Banach magyarországi apostoli nuncius bes...
 
Igazgatási referenst keres a Gyermekvédelmi Iroda
Igazgatási referenst keres a Gyermekvédelmi Iroda
 
Szakmai ankétra várják az érdeklődőket a Görögkatoli...
Szakmai ankétra várják az érdeklődőket a Görögkatoli...
 
Nemzetközi keleti kánonjogi konferencia
Nemzetközi keleti kánonjogi konferencia
 
Ülésezett a Hierarchák Tanácsa
Ülésezett a Hierarchák Tanácsa