Újabb tagja van a Szent István Tudományos Akadémiának dr. Papp Miklós személyében

Újabb tagja van a Szent István Tudományos Akadémiának dr. Papp Miklós személyében

2024-02-13 11:14:00
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye/BSZI/Hekler Melinda
Előadás
interjú
A Szent István Akadémia célja mind a mai napig, hogy a katolikus tudósok társulásaként, szakosztályainak megfelelően mozdítsa elő a tudományosságot a keresztény értékrend szellemében.

Nagy megtiszteltetés érte dr. Papp Miklós morálteológust, görögkatolikus lelkészt, hiszen a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagjai közé választották be. Akadémiai székfoglaló beszédét február 5-én tartotta a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Előadásának címe: a Bizánci Liturgia emotív etikája Stanley Harakas nyomán. Ennek apropóján beszélgettünk Miklós atyával, a tiszteletére írt laudációt ezen az oldalon olvashatják: 

A Szent István Tudományos Akadémia

A Szent István Társulat Ipolyi Arnold alelnök kezdeményezésére 1885-ben hívta életre Tudományos és Irodalmi Osztályát azzal a szándékkal, hogy ez a magyar katolikus tudósok hatékony szellemi műhelye legyen. Harminc év elteltével ez a testület olyan jelentős tudományos tevékenységet tudott maga mögött, hogy 1915-ben Csernoch János hercegprímás a hatékonyabb munka összefogására javasolta: a Tudományos és Irodalmi Osztály alakuljon át Szent István Akadémia néven önálló intézménnyé. Az így létrejött – a Szent István Társulattal változatlanul szoros kapcsolatban maradó – tudós testület a két világháború közötti időszakban a magyar tudományos közélet egyik meghatározó tényezője lett, kitűnő együttműködésben a Magyar Tudományos Akadémiával és egyéb tudományos társulatokkal, társaságokkal. A Szent István Akadémia célja mind a mai napig, hogy a katolikus tudósok társulásaként, szakosztályainak megfelelően mozdítsa elő a tudományosságot a keresztény értékrend szellemében.

- Elsősorban gratulálunk olvasóink, követőink és a görögkatolikus egyház hívei nevében! Igen nagy megtiszteltetés ez. 

- Valóban az. Az osztályvezető, Perendi László professzor jelölt ki engem. Döntéséről a bizottság szavazott, és a pozitív elbírálás után hívtak meg, a teológus osztály tagja lettem. Nagyon örülök és megtisztelőnek érzem, hogy beválasztottak. Hála van bennem és elkötelezettség, hogy még többet kell dolgozni. Ez egyfajta igényességet is támaszt az ember felé.

- Különleges témája volt a székfoglaló előadásnak. Ajánlott téma volt?

- Nem, azt mi választjuk, és úgymond okosan kell beszélni, hiszen a hallgatók egy része szakspecifikusan ért a témához, a nagyobbik része viszont nem. Úgyhogy először próbáltam általánosságban megközelíteni a dolgot, hogy hol jár a mai teológiai etika, a másik felében pedig egészen szakspecifikusan közelítettem meg a témát: a liturgia emotiv etikájáról szólt. Nagyon-nagyon izgalmas volt, mind a két részben igyekeztem igényes lenni.

Előadásának főbb gondolatai:

  • A keresztény etika origója az élő Krisztus, így az etika keresi a választ rá, milyen a teljes, a krisztusi ember. Ne engedjük azt, hogy az etikát relatívvá tegye a vallás vagy a kulturális különbözőség, nincs protestáns etika vagy zsidó etika, csak etika van.
  • Nemcsak a teológiai tanulmányok, hanem más interdiszciplínák, metafizikai tanulmányok után sem lehet ugyanúgy elmondani a Miatyánkot, mint ezen ismeretek hiányában. Az etikában jelen kell legyen a morális, a dogmatika, a biblikum, a spiritualitás, az esztétika, ezek mind kellenek ahhoz, hogy a teológia ne essen szét.
  • A katolikus morálteológia önreflexiója által észrevehetjük, hogy túl sokat beszélünk a bűnről. Az etikát nem lehet a bűn-morállal azonosítani. Különösen azért nem, mert a mai ember a bűn etikája helyett az életvezetés etikáját akarja. Aktívan, cselekvőképesen, értékek szerint szeretnénk vezetni az életünket.
  • Nem szabad hagyni, hogy a morálteológia elszakadjon a Liturgiától. A morál táptalaja az Istentől való elbűvültség, a fascinózum kellene, hogy legyen: elbűvöl az Isten, ezért leszek jó, ezért nem akarok vétkezni.
  • A Liturgia etikává akar válni, mindenki a saját élete papja, az erkölcsös élet maga is Liturgia.

Előadása második részében a görögkatolikus Liturgia etikával való összefonódását fejtette ki Miklós atya. A görögkatolikus Liturgia szövegei erősen dogmatikusak, de a Biblikum is erőteljesen megjelenik bennük és emiatt a morális is ott van mindegyikben. Stanley Harakas teológus, aki a liturgia és az etika közötti kapcsolatot kutatta, mondja, hogy a Liturgia célja, hogy a hallgatót barátságos érzelmi állapotba kell, hogy hozza, mert a hívő ezáltal jobban be tudja fogadni a Szentírást. Ahogy Miklós atya rávilágított, Liturgián elhangzó énekeink tele vannak etikai utalásokkal. „A Liturgián himnuszokat használunk, megénekeljük a szentek dolgait, a jót dicsérjük, a rosszat elvetjük és ez már normatívan visszahat ránk, úgy, ahogy a Szentírás morális költeményei is működnek.”

Papp Miklós atya előadását egyik kedvenc ikonjának képével zárta: a Feltámadt Krisztussal egy új világ köszöntött be, a körülötte lévő fénybe be lehet lépni, ez lesz a valódi fascinózum, az elbűvöltségből megélt etika. “Ezt az elbővöltséget szeretnénk őrizni, tudományosan feldogozni és vonzó módon átadni a következő generációnak, a fiataloknak. Mert az igazán szép az soha nem tolakodik, de a szép, az Isten, mindig felemel” - fogalmazott Papp Miklós.

- Milyen feladatokkal jár ez a tagság?

- Rendszeresen vannak gyűlések, újabb székfoglaló előadások, és persze van közös munka is. Tervezünk a filozófusokkal egy közös párbeszédet, mert azt érezzük, hogy ha a filozófia nem támogatja a teológiát vagy olykor kritizálja, akkor elkényelmesedik. Szükség van a filozófiával egy megtermékenyítő párbeszédre: tervezünk egy közös tudományos konferenciát, amiből akár kiadválny is lehet.

- Van-e valami jövőbeni terv? Találkozhatunk-e egy újabb könyvvel a polcokon?

- Rengeteg ötletem és tervem van a jövőt tekintve. De ezekről még nem beszélhetek (nevet).

- Csak párat osszon meg velünk!

- Görögkatolikusként azt érzem - erről is szólt a székfoglaló előadás - hogy a liturgia és az etika nem lehet két világ. Ezt úgy fogalmazta meg az egyik teológus, hogy ha a liturgia nem hat az etikai életünkre, olyan, mintha a szentélyből nem jönne ki, mintha nem lépné át a küszöböt. És minket görögkatolikusokat, azt hiszem, jobban tud fenyegetni, mint a római katolikusokat: a ritualizmus. Elvégezzük a szép nagy liturgiát ünnepélyesen, és a morális életünkre nem sokat hat. És nem szeretnénk ilyen végletbe esni, hogy a morális élet és a liturgus élet az két külön világ.

- Miért a görögkatolikusok vannak inkább „veszélyben”?

- Sok az előírás, sok a rítus, sok a szimbólum, és nem válhat üres liturgizmussá, üres ritualizmussá a liturgiának a végzése, hanem etikává is akar válni, hatni az életünkre. És az egyik nagy tervem, hogy a két területet jobban össze lehetne fűzni. Hogy a liturgia hasson az etikákra, és az etikai életünk sem csak törvény megtartása. Az egész életünket liturgiaként ajánljuk az Istennek. „Önmagunkat, egymást és egész életünket…” - a morális életünket is Istennek. Az egyik tervem az, hogy ezt a kettőt szorosabban hogyan kellene egybefűzni, és ez hiánypótló, azt érzem.

A másik ötletem: az egy országos, online erkölcsi kurzus. A felnőttek is tanultak hittant, dogmatikát, a liturgiába is beavatjuk őket... de jó lenne, ha a felnőtt morális gondolkodás nem ragadna le nyolcadikos szinten! Szeretnék egy ilyen nagy kurzust elindítani. A morálnak a legfontosabb témáit vennénk szépen sorba vetítésekkel, online előadással. Ez egy ilyen országos hittan lenne. Az egyetemeken nagyon bonyolultan beszélünk, de keveseknek. Szélesebb közösséghez is kellene szólnunk, ugyanakkor megtisztelni a dolgozó, meg a családos embereket és nem leegyszerűsítve, hanem magas szinten adni nekik a morált. Viszont érthetően.

Most pedig már a kiadónál van a Tolsztoj könyvem. Tolsztoj egy óriás volt, egy zseni!Egy-egy bekezdés elég tőle, nem kell mindig elolvasni a nagy regényeit. Nagyon szeretem, ahogy a gondolatai inspirálják az embert, engem is. Reméljük ez tavaszra meg fog jelenni.

Kíváncsian várjuk...

 

 

 

VEZETŐ HÍREK
Futózarándoklatot rendeztek Máriapócson

Nemzetközi keleti kánonjogi konferencia

Szakmai ankétra várják az érdeklődőket a Görögkatolikus Múzeumba
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Futózarándoklatot rendeztek Máriapócson

Nemzetközi keleti kánonjogi konferencia

Szakmai ankétra várják az érdeklődőket a Görögkatolikus Múzeumba
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Futózarándoklatot rendeztek Máriapócson
Futózarándoklatot rendeztek Máriapócson
 
S.E.R. Michael W. Banach magyarországi apostoli nuncius bes...
S.E.R. Michael W. Banach magyarországi apostoli nuncius bes...
 
Igazgatási referenst keres a Gyermekvédelmi Iroda
Igazgatási referenst keres a Gyermekvédelmi Iroda
 
Szakmai ankétra várják az érdeklődőket a Görögkatoli...
Szakmai ankétra várják az érdeklődőket a Görögkatoli...
 
Nemzetközi keleti kánonjogi konferencia
Nemzetközi keleti kánonjogi konferencia
 
Ülésezett a Hierarchák Tanácsa
Ülésezett a Hierarchák Tanácsa