Pályázatok Beruházások

Szent öregek mondásai

Euagriosz (7.) Egyszer gyűlés volt a Kelliában egy bizonyos ügygyel kapcsolatban, és Euagriosz abba felszólalt. Erre azt mondta neki a presbiter: „Tudjuk, abba, ha saját vidékeden élnél, már sokszor lehettél volna püspök és sokak feje, most azonban mint jövevény ülj oda!” Euagriosz bensejében megrendült, és nem zúgolódott, hanem fejével bólintva így szólt hozzá: „Bizony így van, atya. Egyszer beszéltem csak, másodszor pedig nem lesz folytatása (Jób 40,5).” A szent öregek könyve - JEL Könyvkiadó, 2010