BÖJTI GONDOLATOK HÚSVÉT ELŐTT A prófétát a cethalból szabadítottad meg, Uram! Engem a bűnök mélységéből vezess ki és üdvözíts! Utrenye, VI. óda irmosz
Álláshirdetés:Állásajánlat - tanulmányi előadót keres a Szent Atanáz Főiskola
 
Pályázatok Beruházások

Szent öregek mondásai

Mótiosz (2.) Mótiosz abbáról elmesélte tanítványa, Izsák abba, hogy mindketten püspökké lettek. Először monostort épített az öreg Héraklaszban, s amikor eltávozott onnan, egy másik helyre ment, és ott is épített egyet. Az ördög áskálódása folytán azonban felbukkant egy testvér, aki gyűlölködött és gyötörte. Erre az öreg felkerekedett, és a falujába távozott, ahol monostort készített magának, és bezárkózott. Egy idő múlva eljöttek annak a helynek az atyái, ahonnan elment, magukkal vitték a testvért is, aki ellenségesen viseltetett vele szemben, és kérlelni kezdték, hadd vigyék be a testvért Mótiosz abba monostorába. Amint ahhoz a helyhez közeledtek, ahol Szórész abba volt, ott hagyták nála durva szőrköntösüket meg a szomorkodó testvért. Amikor bekopogtattak, az öreg fogta a kis létrát, kinézett, felismerte őket és így szólt: „Hol van a szőrköntösötök?” Azt mondták: „Íme ott, azzal a testvérrel együtt.” Amikor az öreg meghallotta az őt megszomorító testvér nevét, örömében fejszét ragadott, felfeszítette az ajtót, és rohant oda, ahol a testvér volt. Először leborult előtte, megölelte és kunyhójába vezette. Három napig örvendeztette őket, és ő is velük együtt örvendezett, amit sosem szokott csinálni, majd felkelt és velük ment. Ezután pedig püspökké lett. Csodatevő volt ugyanis. Tanítványát, Izsák abbát is püspökké tette a boldog Kürillosz. A szent öregek könyve - JEL Könyvkiadó, 2010