Konferencia Budapesten a család megerősítésének lehetőségeiről

Konferencia Budapesten a család megerősítésének lehetőségeiről

2022-04-22 09:01:19
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Kocsis Fülöp érsek
Család
Orosz Atanáz püspök
Budapest
Hasznos
Az igazi Európa a kereszténység védjegyét viseli magán, és nemzetállamokból áll, a biológia rendjét pedig nem tudja felülírni az ideológia rendje - hangzott el a Batthyány Lajos Alapítvány és a Familiaris Consortio Egyesület családügyi konferenciáján, amin azt is megtudhattuk, hányféle családmodellt ismernek és fogadnak el a magyarok, és ez mitől függ. A Mandiner tudósítása.

A biológia erősebb, mint az ideológia – jelentette ki „A családi szeretetközösség megerősítése” című konferencián Rétvári Bence országgyűlési képviselő, miniszter-helyettes a budai várban, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Familiaris Consortio Egyesület közös rendezvényén.

Rétvári rámutatott: a család politika előtti létező, „ott volt jog nélkül is, állam nélkül is”. Ehhez képest a baloldali képviselők úgy szavaztak nemmel az Alaptörvény vonatkozó módosítására, hogy „az ő anyjuk is nő, és az ő apjuk is férfi”.

A KDNP-s politikus leszögezte: a magyar jobboldalon „az emberi természet alapvető igényeit szolgáljuk, nem a családok átalakítását”, újradefiniálását. Az ország megerősítését pedig a család megerősítése jelenti, ennél fontosabb feladata semmilyen államnak nem lehet.

Rétvári néhány alapvető kormányzati eredményt is felsorolt. Ezek szerint 2010-ben 935 milliárd volt a családtámogatások teljes összege, most pedig 2778 milliárd forint, azaz két és félszeresére nőtt ez az összeg. A születésszámban pici változás tapasztalható, de ez épp elég volt egy trendfordulóhoz: a Bokros-csomagtól kezdve családonként 1,3-ról 1,25-re csökkent az átlagos gyerekszám, most viszont 1,51. Ma Magyarország felfelé húzza az európai átlagot, pedig a Bokros-csomagtól keződően erősen alatta volt. A házasságkötések száma a 80-as évek elején tapasztalható szintre állt vissza, a gyermekvállalási kedv a Bokros-csomag előttire.

Mint a politikus rámutatott: ez nem gyors és nem is közvetlen folyamat, sok a közvetettség, de kormányzati elköteleződéssel segíthető. Megjegyezte azt is: Európában megfordíthatatlan trendként tekintenek a demográfiai csökkenésre, Magyarország viszont megmutatta, hogy a trendeken lehet változtatni. Mint mondta: „mi a biológia rendjét szolgáljuk, a mi gondolkodásunkban az ideológia nem írja felül a biológiát”.

Vejkey Imre KDNP-s országgyűlési képviselő kijelentette: Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. A mostani magyar politikai helyzettel és az ellenzékkel kapcsolatban azt mondta: „őket a gőg irányítja, minket az üdvtörténet”.

Rámutatott: a baloldal felkarolta a gendert, az illegális migrációt, a család elleni totális fellépést, az LMBTQ-mozgalmat. A család misztériumát meg kell őrizni, ezért fel kell venni a harcot, hogy a jövőben szabadon gyakorolják hitüket a keresztények. Szerinte az egyesített baloldal démonizálni akarja a kereszténységet, és fel akar építeni egy világot, amit ők humánusnak mondanak, de ami felhagy mindennel, amit mi értéknek tekintünk. Az igazi Európa a kereszténység védjegyét viseli magán, és nemzetállamokból áll. Európa liberális vezetői az egyetemes emberi jogokból ácsolnak maguknak hamis kereszténységet, de ez hamis szabadság, ami a bűnt erkölcsi vívmányként ünnepli.

Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita elmondta: a hagyományok őrzése hangsúlyos jellemzője a görögkatolikus egyháznak, ahol a legtöbb a családok és gyermekek száma.

A főpásztor utalt a nyilvánvaló tényre, hogy a gyermekkorban megélt családi élmények nagyon mélyen hatnak az emberre. Az átvett magatartás sokkal szilárdabb, mint amit csak szóban tanítanak. Ezért főként nem tanítani kell a gyermeket, hanem hagyni munkálkodni benne az átélt élményeket, segíteni, hogy a helyes magatartást utánozza. Egyszerű példa: ha minden vasárnap az egész család templomba megy, ez válik természetessé a gyermekek számára, s az egész életükre kihat.

Hozzátette, a kimondott igazságoknak, akkor van súlya, ha azok megélt családi keretek között hangoznak el, különben falra hányt borsó minden szó. Épp ennek logikája alapján a legtöbb, amit adhatnak a szülők gyermekeiknek, ha látják rajtuk, hogy szeretik egymást. Ez a legerőteljesebb, a legtöbbet adó minta.

Fülöp atya beszélt arról is, hogy tapasztalata szerint a szülők a harmadik gyermeknél szoktak megijedni, s ekkor történik a legtöbb családon belüli abortusz is. Még évekkel ezelőtt meghirdette, hogy a görögkatolikus családoknál a harmadik gyermek megkeresztelését ő maga szívesen vállalja. Utalt még a rendezvény plakátjára is, hogy propaganda anyagokban nem szerencsés a két gyermekes családok ábrázolása. Legalább három, de inkább négy vagy több gyermekkel kellene ábrázolni a családot. Szerinte nem azért nehéz sok gyermeket nevelni, mert az szegénységet okozna, hanem azért, mert a társadalmi gondolkodás eltávolodott a nagycsalád mintájától. Ezt képeken keresztül is gyógyítani kell. Merni kell vállalni ezt a vértanúi és prófétai magatartást, szembe menve a közgondolkodással, mert ez mentheti meg a társadalmat.

Azbej Tristan államtitkár, a Hungary Helps program vezetője rámutatott: a családvédelem kapcsán a baloldalon gyakran azt kérdezik, hogy úgymond miért akarjuk ráerőltetni a kereszténységet a társdalomra. Szerinte ez azonban pont annyira ráerőltetés, mint amennyire „ráerőltetés” a természetvédelem, a családi pótlék vagy a tulajdon védelme. Valójában fordított a helyzet: ők akarnak egy veszélyes ideológiát ránk erőltetni. Márpedig Ferenc pápa arra figyelmeztetett, hogy óvakodjunk az új ideológiai kolonizációtól. A magyar állami vezetőknek pedig látogatásakor kijelentette: a család az apa, anya, gyermek; és pont.

Az államtitkár hozzátette: Brüsszel megpróbál olyan szókészletet elfogadtatni az EU-s tagországokkal, amiből először irányelvek, aztán uniós joggyakorlat lesz, majd kötelező érvényűvé teszik és szankcionálják a be nem tartásukat. Ez elfogadhatatlan. Az egész célja, hogy az isteni teremtésből és természetjogból fakadó fogalmakat kiüresítsék és kigúnyolják. Most épp – többek közt – arra törekszenek, hogy törvényesítsék a poligámiát a muzulmánok jogaira hivatkozva.

Mint mondta: a kályha, amitől mi indulunk, a bibliai alapú keresztény társadalmi tanítás, melynek alapja az, hogy az emberi méltóság az isteni teremtésből ered.

Azonban ma a családi létet, a gyermekvállalást sokan a fenntarthatósággal igyekeznek szembe állítani. A németeknél például olyan kampány indult, ami szerint aki gyermeket vállal, az klímagyilkos – ez az államtitkár szerint szakmailag sem állja meg a helyét, hiszen nem lehet fenntartani a társadalmat, ha nem születnek gyermekek…

Végül megjegyezte: Magyarországon 2021-ig 220 ezerrel több gyermek született meg ahhoz képest, amennyi akkor született volna, ha 2010 után minden ugyanúgy marad, ahogy volt, és nem alakítják ki a családokat támogató családpolitikát.

Almásy Szabó Attila, a KDNP család- és életvédelmi szakbizottságának vezetője a házasság és család értékeiről beszélt a szocializáció tükrében. Rámutatott: még mindig fogyatkozó nemzet vagyunk. A házasságok 46 százaléka válással végződik, a szülők válása pedig meghatározza a gyermekek házassághoz való viszonyát, hiszen az elvált szülők gyermekeinek minden tekintetben nehezebb tartós párkapcsolatban élni.

Hozzátette: a család egésze valójában a nagycsaládban jelenik meg. Az egyke nem teszi teljessé a családi rendszert. Teljessé az teszi, ha az a különböző fejlődési fázisban lévő gyermekek interakciójával egészül ki, ami a gyermekek és a szülők személyiségét és kapcsolatát is fejleszti.

Gyorgyovich Miklós, a Századvég Társadalomtudományi Kutatócsoportjának igazgató-helyettese a csoport átfogó kutatásainak eredményeit ismertetve kijelentette: való igaz, hogy Magyarországon az előző tizenkét évben jelentősen megerősödött a család intézménye, és az emberek támogatják a családot központba helyező politikát. Az Európai Unió lakossága 60-65 százalékának nagyon fontos a család. Ez Magyarországon 88 százalék, pedig ritka az a kérdés, amiben teljes konszenzus van itthon, de ebben élen járunk.

Az elképzelt gyermekszámmal Lettország után az 1,51-es arányszámmal másodikok vagyunk az EU-ban. A 18 év feletti magyar lakosság negyede egyedülálló, egytizede elvált, 44 százaléka házas. Utóbbiak kicsit több mint felének van egyházi házassága is – mutatott rá az igazgató-helyettes. A 18-29 évesek több mint fele szeretne házasságot kötni, de 1,3 millió fiatalból félmillió bizonytalan vagy egyáltalán nem akar megházasodni. A társadalom ötödének fontos, hogy a házastársa vallásos legyen.

Ma a vallásosak közt is 10 százalék a válás aránya, akárcsak a vallástalanoknál, de akiknél fontos, hogy a másik is vallásos legyen, ott jóval kisebb a válásszám. Emellett érdekesség, hogy 2006-hoz képest 2020-ban már kicsit vallásosabbak a fiatalok.

A Századvég egy 60 ezres mintán, 18 féle együttélési formát feltérképezve azt is kutatta, mit gondolnak családról a magyarok. A hagyományos családmintát – házas férfi és nő gyermekekkel – 92 százalék tartja családnak, de a gyermek nélküli házasokat már kevesebben; a gyermeket nevelő azonos nemű párokat a társadalom egyharmada tartja családnak, a gyermek nélküli azonos nemű párokat viszont csak egyötöde.

A nemzetközi kutatások heteronormatív társadalomnak mondják a magyar társadalmat, de a helyzet Gyorgyovich szerint jóval cizelláltabb: 15 százalék csak a házas férfi-női modellt fogadja el családnak. Újabb 6,4 százalék elfogadja családnak a férfi-női élettársi viszonyt házasság nélkül, további 32,3 százalék számára az együtt élő rokonok (például a nagymamával élő unoka) is családnak számítanak. Újabb 21,9 százalék az azonos nemű párokat is családnak tekinti; 22,5 pedig bármilyen együtt élő csoportosulást családnak tekint.

Mint kiderült: a vallásos-vallástalan skálán a legnagyobb eltérés az azonos nemű kapcsolatok és a bármilyen együttélő csoportok értelmezése közt van.

A rendezvény meghívottjai között ott volt Atanáz miskolci görögkatolikus püspök is, aki hozzászólásában a nagycsalád áldása kapcsán annak megtartó erejéről, jövőt építő szerepéről beszélt.

VEZETŐ HÍREK
A Szent Atanáz kórust hallgathatják meg az érdeklődők Nyíregyházán

A nők diakónussá szentelése is reflektorfényben van napjainkban

Futózarándoklatot rendeztek Máriapócson
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
A Szent Atanáz kórust hallgathatják meg az érdeklődők Nyíregyházán

A nők diakónussá szentelése is reflektorfényben van napjainkban

Futózarándoklatot rendeztek Máriapócson
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
A nők diakónussá szentelése is reflektorfényben van nap...
A nők diakónussá szentelése is reflektorfényben van nap...
 
A Szent Atanáz kórust hallgathatják meg az érdeklődők ...
A Szent Atanáz kórust hallgathatják meg az érdeklődők ...
 
Futózarándoklatot rendeztek Máriapócson
Futózarándoklatot rendeztek Máriapócson
 
S.E.R. Michael W. Banach magyarországi apostoli nuncius bes...
S.E.R. Michael W. Banach magyarországi apostoli nuncius bes...
 
Igazgatási referenst keres a Gyermekvédelmi Iroda
Igazgatási referenst keres a Gyermekvédelmi Iroda
 
Szakmai ankétra várják az érdeklődőket a Görögkatoli...
Szakmai ankétra várják az érdeklődőket a Görögkatoli...