A pápa homíliája az egységhét lezárásakor: Maradjunk Krisztus éltető szeretetében

A pápa homíliája az egységhét lezárásakor: Maradjunk Krisztus éltető szeretetében

2021-01-27 11:02:38
Szerző: Vatican News
Ferenc pápa
Vatikán
ökumenikus
Január 25-én hétfőn este a falakon kívüli Szent Pál bazilikában tartották a keresztények egységéért folytatott imahét esti imádságát a keresztény testvéregyházak képviselőinek a jelenlétében. Ferenc pápa isiász bántalmai miatt Kurt Koch bíboros vezette a vesperást és ő is olvasta fel a Szentatya homíliáját.

„Maradjatok meg a szeretetemben” (Jn 15,9) – kéri Jézus tanítványaitól, és kéréséhez hozzárendeli a szőlőtő-szőlővessző hasonlatot, melyben maga az Úr a szőlőtő – olvasta Koch bíboros a pápa homíliáját. Az Úr mindig hűséges marad hozzánk, minden hibánk és bűnünk ellenére. Minden keresztényt ebbe a Jézus-szőlőtőbe oltottak be és ebből fakad a keresztények egysége többféle síkon is. A pápa homíliája ezután három koncentrikus körben elemezte ezt az egységet: együtt Jézussal, együtt a keresztényekkel és végül együtt az egész világgal.

Jézusban maradni a személyes imádság és imádás útján

Az első és legbenső kör: Jézusban maradni. Innét indul az egység felé vezető út. A széttöredezett mai világban ő maga a szilárd pont, a biztos tengely, amit ő hétszer is kér a János evangélium szövegében: Maradjatok bennem! Jól tudja ugyanis, hogy nélküle semmit sem tehetünk. Kérését Jézus saját példájával erősítette meg, hiszen minden nap visszavonult imádságra. A pápa megjelölte, miben is áll ez a Jézusban megmaradás: személyes imádság, az együttlét vele az imádásban, hogy a szívébe tegyük a mi szívünk reményeit, félelmeit, örömeit és fájdalmait. Ezen keresztül tapasztalhatjuk meg szeretetét, mely a szőlőtő éltető nedve számunkra, a mi egységünk, személyi teljességünk, és ami annak a kegyelemnek a gyümölcse, hogy megmaradunk Jézusban.

Ökumenikus imaest a falakon kívüli Szent Pál bazilikában (Vatican Media)

Ügyeljünk az Istenszeretet és a felebaráti szeretet kölcsönös dinamikájára

Ferenc pápa homíliája a második körként a keresztények egységét jelölte meg. Ugyanazon szőlőtő vesszői vagyunk, „közlekedőedények”, hiszen bárkiben is van jó és rossz, az a másikat is érinti. A „dinamika törvénye” a spiritualitásban is érvényes: amennyiben megmaradunk az Úrban, tudunk másokhoz közel jutni, illetve amennyiben másokhoz közeledünk, maradunk meg az Úrban. Vagyis, ha Lélekben és igazságban imádjuk az Urat, ebből fakad a többiek szeretetének az igénye, illetve, ha szeretjük egymást, Isten megmarad bennünk. Az imádság mindenképpen szeretethez vezet, máskülönben csak üres ritualizmus marad. Ugyanis nem lehet Jézussal találkozni a teste nélkül, megannyi megkeresztelt emberrel. A hiteles imádság gyarapítja a szeretetet mindazok iránt, akik Jézust követik, függetlenül a keresztény közösségtől, ahová tartoznak, mert még ha nem is a mieink, de az övéi.                    

A pápa megállapítja, hogy mindazonáltal nem könnyű a testvéreket szeretni, mert azonnal kitűnnek a hibáik és hiányosságaik és felbukkannak a múlt sebei. Ferenc pápa e helyzet orvoslására a szőlőműves Atya szerepére utalt, aki lemetszi azokat a vesszőket, melyek nem hoznak gyümölcsöt (Jn 15,1-2). Az Atya azért teszi ezt velünk, nehogy tévútra kerüljünk, nehogy önmagunkba forduljunk és így terméketlenné váljunk. Kérjük ezért az Atyát, hogy vágjon le bennünk minden mások iránti előítéletet és evilági ragaszkodást, melyek megakadályozzák a teljes egységet az ő összes fiával!

Az egész emberiség iránt éljünk a Szentlélek szeretetével és ingyenességével

A harmadik kör a legszélesebb és magában foglalja az egész emberiséget. Az evangéliumi képben Jézus a szőlőtő és maga az éltető nedv. A Lélek pedig, aki ott fúj, ahol akar, és aki mindenütt egységre akar vezetni minket. Arra indít, hogy ne csak azokat szeressük, akik szeretnek bennünket. A Lélek tesz képessé, hogy megbocsássunk ellenségeinknek. Ő tesz aktívvá a szeretetben, hogy irgalmas szamaritánusként mindenkit felebarátnak tekintsünk. A kegyelemszerző Szentlélek segít, hogy éljünk az ingyenesség lelkületében, szeressünk viszonzás nélkül, mert éppen az önzetlen szeretetről ismerik fel, hogy a „Jézus-szőlőtőhöz” tartozunk. Ő tanít meg a szeretet konkrét cselekedeteire az egész emberiség iránt, amivel Jézus elválaszthatatlanul egyesült. Ő az, aki megújítja a föld színét, aki a föld gondozására buzdít. És végül a Szentlélek az ökumenikus út alkotója. Miközben a közös ima során tapasztalatot szerzünk az egységről egymás között – szól a pápa homíliája – megköszönöm mindazok imáját, akik ezen a héten együtt fohászkodtunk a keresztények egységéért. Kurth Koch bíboros a Szentatya nevében megköszönte a Rómában élő egyházak és egyházi közösségek képviselőinek jelenlétét és közös imádságát, köztük a fiatal ortodoxok és keleti ortodoxok jelenlétét, akik a Keresztények egysége Pápai Tanácsának a támogatásával tanulnak Rómában. Kedves testvéreim, maradjunk együtt Krisztusban: a szívünkbe kiáradt Szentlélek éreztesse meg velünk, hogy testvérek vagyunk egymás közt, az egyetlen emberi családban. A legszentebb Szentháromság, a szeretet közössége gyarapítson minket az egységben! – zárult Ferenc pápa homíliája az ökumenikus imahetet lezáró vesperás imádságon a falakon kívüli Szent Pál bazilikában, melyet Kurth Koch bíboros olvasott fel.  

Fordította: P. Vértesaljai László SJ 

 

 

VEZETŐ HÍREK
Meg kell változni az egyháznak, a papságnak! - eltemették Troszt Máté atyát

Egyesülésre hív minket az Isten - Pünkösd Debrecenben

Három püspök beszélgetett a pünkösdről a Debrecen Televízióban
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Meg kell változni az egyháznak, a papságnak! - eltemették Troszt Máté atyát

Egyesülésre hív minket az Isten - Pünkösd Debrecenben

Három püspök beszélgetett a pünkösdről a Debrecen Televízióban
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Meg kell változni az egyháznak, a papságnak! - eltemetté...
Meg kell változni az egyháznak, a papságnak! - eltemetté...
 
Egyesülésre hív minket az Isten - Pünkösd Debrecenben
Egyesülésre hív minket az Isten - Pünkösd Debrecenben
 
Három püspök beszélgetett a pünkösdről a Debrecen Tel...
Három püspök beszélgetett a pünkösdről a Debrecen Tel...
 
Izgatottan várjuk a találkozást - főegyházmegyei csalá...
Izgatottan várjuk a találkozást - főegyházmegyei csalá...
 
Szociális gondozót keresnek Debrecenbe
Szociális gondozót keresnek Debrecenbe
 
Találkozás a föltámadottal
Találkozás a föltámadottal