Állásajánlat - intézményvezető munkakör betöltésére

Állásajánlat - intézményvezető munkakör betöltésére

2022-02-17 11:04:31
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Álláslehetőség
Hasznos
A Hajdúdorogi Főegyházmegye (pályáztató) pályázatot hirdet a Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ intézményvezetői munkakörének betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 10.

A jogviszony jellege és időtartama: határozatlan idejű munkaviszony alapmunkakörben (3 hónap próbaidő alkalmazásával), 1  év  határozott időre szóló magasabb vezetői megbízással

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, pedagógus munkakör betöltése mellett intézményvezetői feladatok ellátása.

A munkavégzés helye: Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ, Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Tüzér u. 6.

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok

Az intézményvezető: 

 1. az intézményt hivatalosan képviseli más szervek, intézmények, hatóságok felé
 2. jogszabályi előírások, irányelvek, valamint a működést meghatározó szabályzatok szerint vezeti és irányítja az intézményt alkotó 4 lakásotthon és 1 nevelőszülői hálózat átfogó működését, szakmai tevékenységét,
 3. irányítja, és szervezi az intézmény mindennapi tevékenységét
 4. folyamatosan ellenőrzi az intézmény szakmai működését
 5. felelős az intézmény szabályszerű és törvényes gazdálkodásáért
 6. munkáltatói jogkört      gyakorol      az      intézmény dolgozóinak vonatkozásában

 Pályázati feltételek

 • Legalább főiskolai, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének I. Rész II. Szakellátások 2. pontja szerinti szakirányú szakképzettség
 • gyermekvédelem területén betöltött munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat
 • lelkészi ajánlás.
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt 

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • legalább 2-3 év gyermekvédelem szakterületén vagy szociális, gyermekjóléti intézményben szerzett vezetői tapasztalat,
 • szociális szakvizsga megléte 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (A szakmai munkakörben foglalkoztatni kívánt személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy vele szemben nem állnak fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró okok)

 • az intézményvezetői feladatok ellátására vonatkozó elképzelések motivációs levél formájában
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
 • nyilatkozat arról, hogy a 10/A. § (1) bekezdés e) pontjába foglalt kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárás során való adatkezeléséhez
 • lelkészi ajánlás 

 A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázat elbírálását követően legkorábban 2022. április 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tóthné dr.  Tőkés Margaréta gyermekvédelmi fenntartói irodavezető nyújt, a 30/106- 1880-as telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Hajdúdorogi Főegyházmegye címére történő megküldésével (4025 Debrecen, Petőfi tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni: gyermekvédelmi intézményvezetői pályázat.
 • Elektronikus úton a gyermekvedelem@hd.gorogkatolikus.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen a Főegyházmegye, mint pályáztató székhelyén a 4025 Debrecen, Petőfi tér 8. szám alatt munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 9 órától 15 óráig, pénteken 9 órától 13-ig. 

 A pályázat elbírálásnak módja, rendje: 

A pályáztató az álláshely betöltésére alkalmas jelöltekkel - a döntést megelőzően – időpontot egyeztet személyes elbeszélgetés céljából. Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő beszélgetésre - a pályázati feltételeknek megfeleltek közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a pályáztató szükségesnek ítéli. A munkaviszony létesítéséről Kocsis Fülöp érsek- metropolita dönt, fenntartva azon jogát, hogy indokolás nélkül teljes egészében eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot, és  ismételt pályázatot írjon ki.

VEZETŐ HÍREK
Papgyerekek találkozója

Ennek a templomnak, s ennek a közösségnek ereje a Szentháromság

Pünkösdi imaóra a Szent Mihály Görögkatolikus Idősek Otthonában
 
AKTUÁLIS
Akrofeszt - fiatalok találkozója Miskolcon

Jézus-ima Debrecenben

Idén Debrecen ad otthont az Ez az a nap! elnevezésű keresztény zenei fesztiválnak
 
VEZETŐ HÍREK
Papgyerekek találkozója

Ennek a templomnak, s ennek a közösségnek ereje a Szentháromság

Pünkösdi imaóra a Szent Mihály Görögkatolikus Idősek Otthonában
 
AKTUÁLIS
Akrofeszt - fiatalok találkozója Miskolcon

Jézus-ima Debrecenben

Idén Debrecen ad otthont az Ez az a nap! elnevezésű keresztény zenei fesztiválnak
 
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Idén Debrecen ad otthont az Ez az a nap! elnevezésű keres...
Idén Debrecen ad otthont az Ez az a nap! elnevezésű keres...
 
Jézus-ima Debrecenben
Jézus-ima Debrecenben
 
Jézus-ima a Rózsák terén
Jézus-ima a Rózsák terén
 
Akrofeszt - fiatalok találkozója Miskolcon
Akrofeszt - fiatalok találkozója Miskolcon
 
Pedagógusok tanévzáró zarándoklata
Pedagógusok tanévzáró zarándoklata
 
Pünkösdi imaóra a Szent Mihály Görögkatolikus Idősek ...
Pünkösdi imaóra a Szent Mihály Görögkatolikus Idősek ...