"Isten lelke lebegett a vizek fölött" - Fülöp metropolita pünkösdi üzenete

2022-06-05 10:05:43
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Pünkösd
Kocsis Fülöp érsek
Ünnep
Pünkösd a keresztény egyház egyik legfontosabb ünnepe húsvét és karácsony után. A húsvét utáni ötvenedik napon (görögül pentekosztész - a neve is innen ered) a Szentlélek leszállt az Istenszülőre és a Jézus kereszthalála után először egybegyűlt apostolok közé. Akik ezután a világ minden nyelvén hirdették az evangéliumot. Péter is prédikálni kezdett, amire sok követő csatlakozott, megalakult az első keresztény gyülekezet, ezért az egyház születésnapjának tekinti pünkösdöt. A püspöki szinódus 305-ben rendelte el megünneplését. Fülöp metropolita pünkösdre szánt gondolatait olvashatják.

Isten lelke lebegett a vizek fölött.

Ez még a káosz ideje volt, de már ott lebegett a kozmosz előszele. Majd a Teremtő szája leheletével, kimondott szavával szépen elrendezett mindent, a vizeket, a földeket, a nappalt és az éjszakát, az égitesteket, a földi testeket, mindent. S miután mindezt jónak találta, elérkezettnek látta az időt, hogy megalkossa azt a lényt, akiért mindezt létrehozta. Az orrába lehelte az élet leheletét. S ahhoz, hogy mindezt a csodálatos világot értékelni is tudja, neki adta saját lelkét, saját képére és hasonlatosságára alkotta. Férfinak és nőnek teremtette és saját képének szépségét adta neki. Isten lelke teszi az embert Istenhez hasonlóvá. Az embernek, Istenhez hasonlóan, szintén lelke van, isteni tulajdonságokat hordozó emberi lelke. Ezt a bűn sem tudta elvenni. A gyönyörű képmás eltorzult ugyan, mintha az eredeti karikatúrája lenne csupán, mégis hordozza az eredeti képet, lelke mégiscsak fogékony maradt az Isteni Lélek befogadására.

Erre alapozta az isteni terv a megváltást. Eljött a Fiú és mindent kinyilatkoztatott, majd pedig elküldte a Szentlelket, aki mindezeket eszünkbe juttatja, és elvezet minket a teljes igazságra.

Ez az igazság, hogy nem élhetünk a Lélek nélkül. Az ember teljes igazsága, hogy nem élhet Isten nélkül. Az istentelen élet embertelen. Az emberi élet annál emberibb, minél istenibb. Ehhez azonban a Lélek kell. Lélektelenül nem lehet emberré válni. S az ember arra született, hogy minél emberibb ember legyen. Vagyis minél istenibb. Ez a hivatásunk, erre lettünk teremtve, hogy minél jobban hasonlítsunk Istenre.

Amikor leszállt a Lélek az apostolokra, akkor minden megváltozott bennük. A földhöz ragadt halászok egyszeriben isteni dolgokról kezdtek beszélni. Jézusról, a Megváltóról, Istenről. A Lélek valóban eszükbe juttatott mindent. Jézus háromévnyi tanítása sűrűsödött a mondanivalójukba, s azon a napon mintegy háromezren csatlakoztak hozzájuk.

Nemde gyakran panaszkodunk az emberek hitetlenségére, közömbösségére, szeretetlenségére. Hol van ilyenkor a Lélek? Bennünk nincs, mert a panaszkodóban biztosan nincs. Az nem a Lélek jelenlétének jele. A Lélek lát, remél és cselekszik. Ezt hozhatja meg nekünk a pünkösdi Lélek. Hogy mi is kezdünk látni, remélni és cselekedni. Ezt hozza és ezt várja tőlünk a Lélek. Mindent megad hozzá, most már csak magunkat kell hozzátennünk. Magunkat kell beleadnunk a saját életünkbe. A Lélek által újra azzá válhatunk, akik vagyunk: Isten gyönyörű képmásai. Kisimulhatnak a bűn okozta redők, megtisztulhat a mosolyunk, igazzá válhat a szeretetünk. Ez a megváltásunk, hogy újra azzá lehetünk, akinek Isten elgondolt minket.

Pünkösdkor találjunk magunkra! Fedezzük föl, hogy kik vagyunk, hogy kik lehetünk! Ehhez a nagy csodához megkapunk mindent, amire csak szükségünk van. A kozmoszt megalkotó Isten végre rendet teremthet bennünk, a mi életünkben is. Egyre kaotikusabbá váló világunkban egyre fontosabb, hogy fölismerjük ezt a rendet, amely ott uralkodik az életünkben, lényünk legmélyén, ahol a Lélek lakik bennünk! Amen.

VEZETŐ HÍREK
Három püspök beszélgetett a pünkösdről a Debrecen Televízióban

Találkozás a föltámadottal

Szociális gondozót keresnek Debrecenbe
 
AKTUÁLIS
VEZETŐ HÍREK
Három püspök beszélgetett a pünkösdről a Debrecen Televízióban

Találkozás a föltámadottal

Szociális gondozót keresnek Debrecenbe
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Három püspök beszélgetett a pünkösdről a Debrecen Tel...
Három püspök beszélgetett a pünkösdről a Debrecen Tel...
 
Izgatottan várjuk a találkozást - főegyházmegyei csalá...
Izgatottan várjuk a találkozást - főegyházmegyei csalá...
 
Szociális gondozót keresnek Debrecenbe
Szociális gondozót keresnek Debrecenbe
 
Találkozás a föltámadottal
Találkozás a föltámadottal
 
Ne a feladat nehézségét, hanem a lehetőségnek az öröm...
Ne a feladat nehézségét, hanem a lehetőségnek az öröm...
 
Keleti teológia: végéhez ért a hat féléves előadás-...
Keleti teológia: végéhez ért a hat féléves előadás-...