Jónak lenni jó, jót adni jó - még több mindent tanulhattak az önkéntességről a keresztény roma fiatalok Szolnokon

Jónak lenni jó, jót adni jó - még több mindent tanulhattak az önkéntességről a keresztény roma fiatalok Szolnokon

2019-09-16 23:14:55
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Damján
Egyetem
ökumenikus
önkéntes
Hajdúdorogi Főegyházmegye
A Keresztény Roma Szakkollégiumi hálózat (KRSZH) idei tanévnyitója rendhagyó módon az önkéntesség jegyében telt. Az intézményrendszer ugyanis a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektet a társadalmi felsőségvállalásra, így a szakkollégiumok lehetőséget teremtenek arra, hogy a zömében hátrányos helyzetből érkező tagjai ne csak a segítség elfogadását tanulják meg, hanem ki is próbálhassák magukat segítő szerepben. Ennek elmélyítéséről szólt a konferencia második napja.

A fáradt test pihentetése és az agy megdolgoztatása érdekében vasárnap délelőtt műhelymunkákra várták a diákokat. Ezek levezetésére a szervezők olyan szakembereket kértek fel, akik a saját közösségükben aktívan tesznek azért, hogy mások életét segítsék. Vagyis az önkéntesség zászlóvivői ők.

Nyolc csoportban folyt a munka; mások mellett Balázs Mihály görögkatolikus papnövendék is várta az érdeklődőket. Idén ő volt a főszervezője a Szent Damján-tábornak, ami mintegy 150 önkéntes közreműködésével teszi azt lehetővé, hogy fogyatékkal élők egy héten át önfeledten érezhessék jól magukat.

A diákok sokat tanulhattak a beás cigány származású Jakus Lászlótól is, aki a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület elnöke. A szervezet alapcéljai a hagyományőrzés, a tehetségkutatás.  Mára a roma felzárkózás szinte minden területével foglalkoznak, roma és nem roma emberek bekapcsolásával.

Hasonló céllal működik az a tanoda, amit Bolyhos Andrea és Ladányi Erika vezet. Nap mint nap azért dolgoznak, hogy a nélkülöző, nehézségekkel küzdő 10-24 éves fiatalok képesek legyenek a hátrányaikat ledolgozni és kompetens felnőtté válni. Olyan – mások számára alapvető – lehetőségeket nyújtanak, mint angol tanulás, táncoktatás vagy kulturális és szabadidős programok.

A foglalkozásokat levezető szakemberek ki is értékelték a közösen megbeszélteket, így minden csoport megtudhatta hol, milyen aspektusból volt szó az önkéntességről. Általános vélemény volt, hogy mindenki nagyon nyitottan állt a témához és megértették ennek fontosságát.  

Nem lehet erről eleget beszélni, hiszen az önkéntesség terén az egész magyar társadalomnak nagy a hiányossága – világított rá Fülöp metropolita atya, aki római útjáról egyenesen érkezett Szolnokra, a tanévnyitó konferenciára. Ahogy mondta: nem vagyunk elég lelkesek, ami abból adódik, hogy sajnos nem ismert kellően ez a lehetőség. Pedig nagyon sokat ad az, ha az ember önkéntesen, viszonzás nélkül, a saját készségéből fakadóan akar segíteni másoknak.

- Mindenkinek a lelke mélyén ott van a jóság, amit időről-időre föl kell fedezni magában. Ez most főként rátok vonatkozik, de nektek ezt tovább kell tudni majd adni! A lelke legmélyén ugyanis mindenki jó. Csak ezt valami elfedi, mikor veszekszünk, mikor önzőek vagyunk, mikor nem akarjuk megérteni a másikat. Valami rárakódik a jóságra és hogyha túl sok minden rakódik ránk az önzésből és szeretetlenségből fakadóan, akkor elfelejtjük, hogy pedig mi jók vagyunk! Amikor önkénteskedsz, akkor észreveszed, hogy jónak lenni jó, jót adni jó – ez pedig lelkesítő!  - hangsúlyozta Fülöp atya és mindenkit arra biztatott, hogy fedezze ezt fel magában és adja tovább, diplomás emberekként ugyanis nagy lesz a felelősségük abban, hogy közösségeket, különféle tevékenységeket szervezzenek mások megsegítése érdekében.  

Gondolatait azzal zárta Fülöp metropolita atya, hogy egyúttal azt is ismerjük fel magunkban: a magyar és a cigány tudja szeretni egymást, képes az együttműködésre és közösen nagyszerű dolgokat véghezvinni, hiszen az „utálat senkibe sincs beleprogramozva” – ez lenne a roma szakkollégiumi hálózat lényege is.

A házigazda felszólalása után Langerné Victor Katalin a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára vette át a szót, a politikusnak ugyanis nagy szerepe volt az idei tanévnyitó konferencia tematikájának kitalálásában. Mint mondta: új elem volt az önkéntesség a kétnapos programban, hiszen korábban a szakkollégistákról szólt a találkozás, tehát arról, hogy egymással sokat beszélgessenek, megismerkedjenek. Most viszont másokra, nagy problémákkal küszködő emberekre szerették volna a hangsúlyt fektetni.

Szép megmutatkozása volt az elgondolásnak az, hogy mivel a szervezők jól sáfárkodtak a tanévnyitóra szánt büdzsével, arra is maradt keret, hogy a tiszabői általános iskolások számára tanszercsomagot adjanak át, több száz gyereknek megkönnyítve ezzel az iskolakezdést. Ezt a helyettes államtitkár mellett Rózsahegyiné Juhász Éva, a debreceni Szent Miklós Görögkatolikus Szakkollégium igazgatója adta át az iskola intézményvezetőjének.  

A másik módja a segítségnyújtásnak a véradás volt, amire minden várakozást felülmúlva csaknem negyvenen jelentkeztek!

A nap ökumenikus Istentisztelettel zárult az impozáns szolnoki görögkatolikus templomban. Balog Zoltán miniszterelnöki biztos immár református lelkészként köszöntötte ismét a szakkollégistákat és mondta el prédikációját Márk evangéliuma alapján.

A 8. fejezettől induló szakasz (Mk 8,34-9,1) néhány fontos szava köré építette fel gondolatmenetét a tiszteletes. Mint a követni, megszerezni, megmenteni, elveszíteni, kereszt vagy a szégyellni. Utóbbi a szónok szerint ebben a körben talán kettős értelemmel is bírhat, hiszen ki nem szégyellte már azt, hogy cigány vagy azt, hogy kereszt(y)én(y)?  Mikor ránk mutogatnak ezért és azt gondoljuk, bár ne kerültünk volna ilyen helyzetbe. Mert nem Krisztust szégyelltük vagy a származásunkat, de nem is álltunk ki, hogy büszkén vállaljuk…

Majd arra világított rá Balog Zoltán, hogy a kereszténységben nem mi válogatjuk meg, hogy kivel legyünk, hanem adatik. A keresztény közösség arra való, hogy meglássuk a másikban azt az értéket, ami akár minket is gazdagíthat.  „Hogy egymásban meglássuk a Teremtő arcát, az istenképű embert és Jézusnak az arcát.” – hangsúlyozta.

„Mit ér az embernek, hogy megszerzi az egész világot, a lelkének pedig kárát vallja?” – szól az igeszakasz. A tiszteletes szerint mindenki meg akar szerezni valamit, meg akarja nyerni az életet. És már hogyne akarná? Lévén nem arra való az élet, hogy céljaink legyenek és majd azon keresztül megszerezzük az életet? – fejtegette, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a szerzés folyamatában kezd el bennünk derengeni, hogy talán nem is valamire, sokkal inkább Valakire van szükségünk. Emberre! Ez egy igazi szerelmes-élmény, amit nyugodtan lehet kiindulópontnak is tekinteni akkor, amikor azon gondolkozunk, hogy milyen az, amikor Jézus Krisztus érinti meg a szívünket, a lelkünket.

 - Egyszer csak rádöbbenünk erre a liturgia emelkedettségében, egy-egy református prédikációban vagy amikor kezünkbe vesszük azt a darab ostyát és meghalljuk, hogy Krisztus teste érted töretett meg, Krisztus vére érted ontatott. – hangsúlyozta Balog Zoltán

Ezért a Valakiért nagyon sok mindent el tud engedni az ember (…) ha engedjük a belső kis hangnak, hogy megértesse velünk, mi is meg lettünk szólítva, akkor igazán bátrak leszünk. Hívőnek lenni ugyanis a legnagyobb bátorság, bízni abban, akit ugyan nem látok, de mégis elhiszem, hogy Ő a legfontosabb az életemben. Az ökumené is azt fejezi ki, hogy milyen gazdag Istenünk van, tehát ezerféle úton el lehet jutni hozzá. – zárta prédikációját a lelkész.  

Az Istentisztelet végén Fülöp metropolita atya zárszavában ráerősített Balog Zoltán gondolatára, vagyis arra, hogy ha azt a Valakit elfogadjuk, ő mindent megad, amire szükségünk van.

- Amikor útnak indítunk titeket ebbe a nagy roma-magyar közösségbe, akkor annak csak az egyik része az, hogy szeretnénk titeket segíteni a tanulmányokban, beilleszkedésben, és abban, hogyan segítsetek nehezebb körülmények között élő embertársaitoknak. A másik része pedig az, ami a keresztény roma szakkollégiumi hálózat legfontosabb küldetése is:  akiket meg tudunk szólítani azokat elvezessük Krisztushoz! – mondta a görögkatolikus főpásztor.

Langerné Victor Katalin helyettes államtitkár búcsúzóul elárulta, hogy a Belügyminisztérium egyik legfontosabb programja a KRSZH-é, hiszen évekre előre gondolkoznak azon, hogy a társadalmi felzárkóztatás gördülékeny legyen. Egyben azt kérte a tanulóktól, legyenek a „munkatársai”, úgyszólván hírnökei ennek a programnak. A szaktárca ugyanis biztosítja a dologi feltételeket, jó hírét viszont csak a diákok tudják vinni, hogy az utánuk jövő generáció is kedvet kapjon az itt tanuláshoz. Végezetül a politikus azt mondta: ez az első év, amikor a szakkollégiumok kizárólag hazai forrásból gazdálkodnak – ez közös eredmény, diákoké és vezetőké. – mondta.

Az Istentisztelet az elsős hallgatók megáldásával ért véget. Jövőre a staféta a budapestieké, a tizedik tanévnyitót a RefoRom szervezi meg.  

 

VEZETŐ HÍREK
Meg kell változni az egyháznak, a papságnak! - eltemették Troszt Máté atyát

Egyesülésre hív minket az Isten - Pünkösd Debrecenben

Három püspök beszélgetett a pünkösdről a Debrecen Televízióban
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Meg kell változni az egyháznak, a papságnak! - eltemették Troszt Máté atyát

Egyesülésre hív minket az Isten - Pünkösd Debrecenben

Három püspök beszélgetett a pünkösdről a Debrecen Televízióban
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Meg kell változni az egyháznak, a papságnak! - eltemetté...
Meg kell változni az egyháznak, a papságnak! - eltemetté...
 
Egyesülésre hív minket az Isten - Pünkösd Debrecenben
Egyesülésre hív minket az Isten - Pünkösd Debrecenben
 
Három püspök beszélgetett a pünkösdről a Debrecen Tel...
Három püspök beszélgetett a pünkösdről a Debrecen Tel...
 
Izgatottan várjuk a találkozást - főegyházmegyei csalá...
Izgatottan várjuk a találkozást - főegyházmegyei csalá...
 
Szociális gondozót keresnek Debrecenbe
Szociális gondozót keresnek Debrecenbe
 
Találkozás a föltámadottal
Találkozás a föltámadottal