Liturgikus szimpozionon volt szó a halálról, a temetésről és a gyászról

Liturgikus szimpozionon volt szó a halálról, a temetésről és a gyászról

2021-05-10 08:54:42
Szerző: Ivancsó István / SzAGHF, fotó: P.Tóth Nóra
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
gyász
Néhány hazai és nemzetközi konferenciának a virtuális térben online módon történt megszervezéséből és megtartásából példát merítve - néhány alkalom kihagyása után - a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola liturgikus tanszéke 2021. május 6-án megrendezte azt a liturgikus szimpozionját, amely immár a huszonkettedik volt a sorozatban. A főszervező, dr. Ivancsó István atya, tanszékvezető foglalta össze a konferencián történteket.

A halál, a temetés és a gyász témakörében gondolták végig és adták elő a mondanivalójukat a meghívott előadók. Gazdagították egymást és mindazokat, akik bekapcsolódtak az élő közvetítésbe. De nemcsak őket, hanem azokat is, akik a rendezvény anyagát tartalmazó kis kötetből ismerkednek meg az elhangzottakkal.

Az örökre aktuális témára reflektálva – mert a címben megfogalmazott mindhárom fogalom ilyen – Gyurkovics Miklós tudományos rektorhelyettes Krisztus feltámadásának örömében patrisztikus forrásokat idézett a megnyitóban, illetve bevezetőben.

Ezt követte Soltész János erkölcsteológiai tanár előadása, amely morális szempontból mutatta be a három témát, egymásra épülő egységben. A filozófiai megalapozástól jutott el az egészen gyakorlati szempontokig.

Gánicz Endre biblikus tanárunk a tőle megszokott alapossággal vezette végig a hármas témát és bontotta ki azt az Ószövetségből és az Újszövetségből. A kinyilatkoztatott tanításból és annak az itt történt összefoglalásából mindenki erőt meríthet örök sorsát tekintve.

Szemán András atya, egykori növendékünk már liturgikus területre kalauzolta el a hallgatóságot – ami a szimpozion eredeti szándéka is –, mert a temetési rítusoknak a bizánci egyházban való kialakulásáról szólt. Eddigi kutatásaira alapozva sok olyan ismeretet adott, amelyek egyházunkban nem köztudottak. A történelmi ív áttekintéséből bizonyára leszűrődhet a hallgatókban és az olvasókban az a gondolat, hogy a liturgia nem megkövesedett valóság, a szertartások állandó fejlődési folyamaton mentek és mennek át. És hogy ebben a mi magyar görögkatolikus egyházunknak is megvan a sajátos helye. Nem máshol kell keresnünk az identitásunkat, nem másra kell alapozni.

A következő előadást Cselényi István Gábor atya, egykori tanárunk tartotta. Egy sajátos szemponttal, a panachida szertartásának elemzésével gazdagította szimpozionunk anyagát. Bár liturgikus szertartás bemutatásáról volt szó, de imponáló az a filozófiai, teológiai és eszmetörténeti háttér, amibe a mondanivalóját beágyazta. Igazi gazdagodást jelentett és jelent mindazoknak, akik megismerkedtek és megismerkednek vele.

Ezt követte Pallai Béla nagypeleskei paróchus, doktorandusz előadása, amelyben a partiumi görögkatolikus temetés sajátosságairól szólt. Öröm volt hallani, hogy van még igény (főleg falusi helyeken) a szertartás maradéktalan elvégzésére, mint ahogy azt is, hogy milyen sok búcsúztató éneket használnak.

Végül Ivancsó István szólt egy talán világviszonylatban egyedülálló dologról: a koszorúmegváltás intézményéről. Magyar görögkatolikus egyházunkban 1953-ban vezették be a koszorúmegváltást, hogy az elhunyt paptestvér családjának segítséget nyújtsanak a gyászban. A „statútum” alapján szigorú szabályozás alapján lehetett belépni a rendszerbe, és akkor a család haláleset kapcsán támogatást kapott. Később kiterjesztették a papnékra, illetve kiskorú gyermekeikre is ezt a segélyt. Viszont 2002-ben ez az intézmény megszűnt. Azóta egyházunk más módon gondoskodik a gyászoló családról.

Érdemes – és kell is – gondolkodnunk, ismereteket szerezni a halálról, a temetésről, a gyászról, hiszen mind a három dolog el- és kikerülhetetlen az életükben. Köszönjük az előadóknak, hogy segítettek alaposabb ismereteket szerezni és elmélyülni mindezekben az általuk előtárt gondolatok révén.

 

VEZETŐ HÍREK
Palánki Ferenc megyéspüspök hirdetett igét az ökumenikus imahét debreceni záró istentiszteletén a Nagytemplomban

Az ikon a kinyilatkoztatás magyarázata - megszépült a miskolci székesegyház

Búcsú dr. Cselényi István Gábor atyától
 
AKTUÁLIS
Orientale Lumen - a Szent Efrém Férfikar és a Doros (Moszkva) koncertje
 
VEZETŐ HÍREK
Palánki Ferenc megyéspüspök hirdetett igét az ökumenikus imahét debreceni záró istentiszteletén a Nagytemplomban

Az ikon a kinyilatkoztatás magyarázata - megszépült a miskolci székesegyház

Búcsú dr. Cselényi István Gábor atyától
 
AKTUÁLIS
Orientale Lumen - a Szent Efrém Férfikar és a Doros (Moszkva) koncertje
 
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Kántorok számára szerveznek lelkigyakorlatot Máriapócso...
Kántorok számára szerveznek lelkigyakorlatot Máriapócso...
 
Orientale Lumen - a Szent Efrém Férfikar és a Doros (Mosz...
Orientale Lumen - a Szent Efrém Férfikar és a Doros (Mosz...
 
Palánki Ferenc megyéspüspök hirdetett igét az ökumenik...
Palánki Ferenc megyéspüspök hirdetett igét az ökumenik...
 
Búcsú dr. Cselényi István Gábor atyától
Búcsú dr. Cselényi István Gábor atyától
 
Az ikon a kinyilatkoztatás magyarázata - megszépült a mi...
Az ikon a kinyilatkoztatás magyarázata - megszépült a mi...
 
Elhunyt dr. Cselényi István Gábor görögkatolikus áldoz...
Elhunyt dr. Cselényi István Gábor görögkatolikus áldoz...