Magyarország új szentszéki nagykövete volt a Görögkatolikus Metropólia vendége

Magyarország új szentszéki nagykövete volt a Görögkatolikus Metropólia vendége

2018-11-26 20:20:35
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Kocsis Fülöp érsek
Orosz Atanáz püspök
Vatikán
Szocska Ábel püspök
Hajdúdorogi Főegyházmegye
Ferenc pápa július 4-én az amerikai származású, magyar felmenőkkel is rendelkező Michael August Blume-ot nevezte ki a Szentszék magyarországi nagykövetévé. Michael nuncius úr alig néhány hónapja tölti be tisztségét Magyarországon, mégis bokros teendői közepette fontosnak tartotta, hogy Kocsis Fülöp érsek-metropolita meghívását elfogadva a görögkatolikusokat is meglátogassa. Így vett részt a hajdúdorogi első-székesegyház templombúcsúján, másnap pedig a Hiearchák Tanácsának ülésén.

Nem túlzás történelmi eseménynek nevezni 2018. november 25-ét Hajdúdorog életében; hiszen nem sűrűn érkezik Apostoli Nuncius a településre. Michael August Blume-ot Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya, Orosz Atanáz püspök atya, Szocska Ábel püspök atya, valamint a Debrecenben, Hajdúdorogon illetve annak környékén szolgáló papok fogadták a Szent Bazil Oktatási Központban.

Ez idő alatt az Istenszülő templomba vezetésének tiszteletére épült és felszentelt székesegyház is megtelt hívekkel, akik ezen a vasárnapon búcsúi ünnepre érkeztek. A különleges alkalmon a szentszéki nagykövet prédikált, gondolatait pedig azzal kezdte, hogy mennyire hálás a meghívásért, hiszen Apostoli Nunciusként először vesz részt görögkatolikus Szent Liturgián.

„Afrika három országában, ahol az elmúlt 13 évben szolgáltam, nem volt túl sok keleti katolikus egyház. Itt Magyarországon ti sokan vagytok és vannak saját püspökeitek. Adjunk hálát ezért az Istennek Szent II. János Pál szavait idézve, aki úgy beszélt a keleti és nyugati egyházakról, mint két tüdőről, amellyel az Egyház lélegzik! Köszönetet mondunk Istennek, hogy ezen a szertartáson láthatjuk és érzékelhetjük, annak a kegyelmét, hogy Krisztusban egységben vagyunk Őszentsége Ferenc pápa vezetése alatt, akit Isten kegyelméből ma én képviselhetek itt.” – mondta a szentszéki nagykövet, majd Lukács evangéliumának szavairól folytatta az elmélkedést. „Boldog a méh, amely hordozott, és az emlő, amelyet szoptál!” (Lk 10,38-42; 11,27-28) – kiáltott fel egy Jézust követő asszony, aki nagyon hamar megértette, hogy Isten áldása van Nagyasszonyunkon és az ő fián, Jézuson.

„Mária az az új templom, aki saját testébe fogadja az Isten Fiát, és ezáltal az új Szentek Szentjévé válik, ahol az Isten Fia lakozik. Sőt, ez a különleges szerepe még a szülés után sem szűnik meg. Ő, mindig is Szűz Mária, az Isten anyja marad. Mind a mai napig folyamatosan közbenjár Fiánál mindazokért, akik hittel kérik őt. Számtalan módon fordulhatunk hozzá: a rózsafüzér imádságával, körmenetekkel, Szűz Mária kegyhelyeinek meglátogatásával és a napközben elmondott fohászokkal.” – fogalmazott Michael August Blume, ugyanakkor arra is rávilágított, hogy Isten igéjét hallgatva és azt tettekre váltva megkaphatjuk Isten kegyelmét.

„Ez a mi nagy hivatásunk. Legyünk bár püspökök, papok, szerzetesek vagy családapák és családanyák, kétkezi munkások, tanárok vagy diákok, mindannyiunknak vágyakoznunk kell arra, hogy hallgassuk és tettekre váltsuk az Isten szavát. Minden alkalommal, amikor a templomba megyünk, akkor az Isten szól hozzánk az Ő Igéjén keresztül. Ugyanakkor figyelnünk kell az Isten szavára saját otthonainkban és családunkban is.(…) Kérjük a mi Nagyasszonyunkat, hogy erősítse meg családjainkat a hitükben, adjon nekik bátorságot, hogy gyermekeket hozzanak a világra, gyermekeket, akik hallgatni fogják Isten Igéjét és tettekre váltják azt. Gyermekeket, akik közreműködnek abban, hogy megerősödjön ennek a nagyszerű nemzetnek, Magyarországnak a keresztény identitása! – zárta prédikációját az Apostoli Nuncius.

A Szent Liturgia végén Kocsis Fülöp érsek-metropolita kifejezte örömét azért, hogy a pápa nagykövetét egy olyan történelmi helyen köszöntheti, ahol a legtöbbet tettek azért, hogy a katolikus egyházhoz tartozhassanak a görögkatolikusok, keleti rítusukat megőrizve. „Nuncius úr személyében ez az egység valóban láthatóvá, érzékelhetővé válik.” – hangsúlyozta Fülöp atya, és köszönetet mondott azért, hogy ilyen hamar időt szakított a látogatásra.

Majd Horváth Zoltán, a hajdúdorogi Krisztus-katonák káplárja köszönte meg az apostoli nunciusnak, hogy ellátogatott arra a településre, amely a görögkatolikus hitélet leghűségesebb városa címet is magáénak tudhatja, hiszen az itt élők ősei küzdöttek legodaadóbban a magyar nyelvű liturgiáért, valamint az önálló egyházmegyéért.

A szertartás körmenettel folytatódott, amelynek során hármas áldásnak lehettek részesei a hívek: Michael August Blume Apostoli Nuncius a templom bejáratánál latin nyelvű áldással szentelte meg az új harangtartó-szerkezetet, aminek cseréje, kormányzati támogatásból, mintegy hat millió forintból valósult meg. A berendezés az 1870-es évek óta szolgálta ki a három a harangot, így már megérett a cserére. Az egyházközség azonban a régitől sem vált meg, az esztétikailag még mindig szép szerkezet a templom udvarán kapott helyet.

Folytatva a menetet a processzió a parókia épületéhez ért, amely mintegy 29 millió forintból újult meg. Új tetőszerkezetet kapott, kicserélték a nyílászárókat, szigetelték a lábazatot és napelemeket is felszereltek.

A következő állomás a Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda épülete volt, ahol szintén nagyszabású felújítást végeztek, 163,5 millió forint értékben. Így az új tanévet már egy korszerűbb helyen kezdhették el a gyermekek. Az épület rekonstrukciója mellett jelentős mértékű eszközfejlesztés is belefért még a fölújításba, melynek keretében a mindennapi nevelési, gondozási, fejlesztési feladatok ellátását biztosító eszközökön, játékokon túl a berendezési tárgyak és informatikai eszközök pótlása vagy cseréje is megtörtént, megteremtve ezzel a mai kor igényeit kielégítő óvodai ellátás feltételeit.

A projekt keretében az udvar rekonstrukciója is folyamatban van 2019. augusztus végi megvalósítással. Utóbbi két beruházás nagy részét a Hajdúdorogi Főegyházmegye Európai Uniós pályázaton nyert támogatásból finanszírozta. Az óvoda épülete előtt egy kis asztalkán volt az a 15 cserépkereszt, amelyet a Szent Lukács Szeretetszolgálat szakolyi otthonának lakói készítettek, s a megáldás után minden helyiségben ezeket helyezték el.

A körmenet aztán visszaért a templomajtóhoz, s ott a negyedik evangélium elhangzása után áldással, himnuszokkal és ünnepi olajkenettel, azaz miroválással ért véget a szertartás.

A közös ünneplés a gimnázium tornacsarnokában közös agapéval folytatódott. Több mint ötszáz ember ült együtt a pápai nunciussal, s ekkor Csige Tamás, Hajdúdorog polgármestere és Vasas Lászlóné, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal főigazgatója köszöntötte a magas rangú vendégeket.

Ezt követően a Szent Bazil Gimnázium igazgatója látta vendégül az intézményben a szentszéki nagykövetet, aki nemcsak hazánk rendszerváltás utáni első egyházi alapítású iskolájának történetét ismerhette meg közelebbről, hanem az egyházmegyékben szolgáló papokat is.  

Michael August Blume nuncius úr Debrecenben zárta látogatását. Hétfőn közösen imádkozott az érsekségi dolgozókkal, majd a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház (Görögkatolikus Metropólia) legfőbb döntéshozó testületének ülésébe is bekapcsolódott. A Hierarchák Tanácsának tagjai a magyar görögkatolikus főpásztorok, köztük dr. Keresztes Szilárd érdemes püspök is. A megbeszélésen többek között szó volt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület részletes feladatairól és a Görögkatolikus Metropólia részleges jogának papok által történő véleményeztetéséről.

A Hierarcha atyák tárgyaltak még a diakónusokat és papnövendékeket érintő fontos kérdésekről, a papoknak és papnéknak szervezendő lelkigyakorlatokról. Mindemellett a Görögkatolikus Metropólia nyugdíjszabályzatának, valamint működési támogatásnak átgondolása is feladata volt ezen a napon a püspök atyáknak. Ezen kívül a metropóliai intézmények személyi kérdéseinek tisztázása mellett a 2019. évi metropóliai eseménynaptár jóváhagyása is megtörtént.  

Két hosszú, tartalmas nap után tért vissza a nuncius úr a hivatalába. Ő maga is kifejezte háláját, hogy beleláthatott a görögkatolikusok életébe, ígérve, hogy elődeihez hasonlóan, mint pápai követ ő is segíteni és támogatni fogja a Magyar Görögkatolikus Metropólia további fejlődését.

 

VEZETŐ HÍREK
Koszorúzást tartanak Debrecenben - a bombamerénylet áldozataira emlékeznek

Vannak, akik kiemelt figyelmet igényelnek - szakmai nap Nyíracsádon

Újra vár a Teológia Bár!
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Koszorúzást tartanak Debrecenben - a bombamerénylet áldozataira emlékeznek

Vannak, akik kiemelt figyelmet igényelnek - szakmai nap Nyíracsádon

Újra vár a Teológia Bár!
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Vannak, akik kiemelt figyelmet igényelnek - szakmai nap Ny...
Vannak, akik kiemelt figyelmet igényelnek - szakmai nap Ny...
 
Koszorúzást tartanak Debrecenben - a bombamerénylet áldo...
Koszorúzást tartanak Debrecenben - a bombamerénylet áldo...
 
Keleti teológia, bizánci lelkiség: a Közel-keleti keresz...
Keleti teológia, bizánci lelkiség: a Közel-keleti keresz...
 
Idén is élelmiszert gyűjtenek a nagyböjt idején
Idén is élelmiszert gyűjtenek a nagyböjt idején
 
Hamarosan elkezdődhet a Tócóskerti templom belső festés...
Hamarosan elkezdődhet a Tócóskerti templom belső festés...
 
Liturgikusének- és hittanverseny: lezajlott az egyházmegy...
Liturgikusének- és hittanverseny: lezajlott az egyházmegy...