Ritka ünnep Budapesten: görögkatolikus papot szenteltek a Rózsák terén

Ritka ünnep Budapesten: görögkatolikus papot szenteltek a Rózsák terén

2019-04-08 08:43:29
Szerző: Verestói Nárcisz, fotó: Szeleczky Roland/Magyar Kurír
Nyíregyházi Egyházmegye
Budapest
Április 6-án, Akathisztosz szombaton Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök áldozópappá szentelte Szirmai Máté Ferenc diakónust a budapesti Rózsák terén álló Istenszülő Oltalma görögkatolikus templomban.

Nagyböjt ötödik szombatján a „legszentebb Nagyasszonyunk, az Istenszülő és mindenkor Szűz Máriának Akathisztosz-himnuszát” ünnepli a Görögkatolikus Egyház. Erre az ünnepre esett Szirmai Máté papszentelése, melyen a homíliát Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi megyéspüspök mondta. Ritka ünnep a görögkatolikus papszentelés Budapesten; legutóbb 1985-ben került rá sor, amikor Orosz Atanázt, a Miskolci Egyházmegye püspökét szentelték pappá.

A szentelendő, akit a Nyíregyházi Egyházmegye papjelöltjeként Kisvárdán szentelt diakónussá egy évvel ezelőtt Kocsis Fülöp érsek-metropolita, gyerekkorában a Rózsák téri templomhoz és közösségéhez kötődött.

A Szent Liturgiát még diakónusként kezdő Szirmai Máté füstölővel fogadta a szentelésére érkező Szocska Ábel és Keresztes Szilárd püspököket gyerekkora templomában.

A homíliában Keresztes Szilárd a krisztusi lét kettősségeiről beszélt: Jézus egyszerre Isten fia és Ember fia, egyszerre pásztor és bárány, áldozat és megdicsőülés. A kettősségek megjelennek a liturgikus szövegekben is, utalt a főpásztor Aranyszájú Szent János liturgiájának papi szövegrészére: „megtörhető, de meg nem osztható, mindenkor eledelül szolgál és soha el nem fogyasztható”. Majd áttért Márta és Mária történetére, amelyet az evangéliumban hallhattunk: Márta befogadta Jézust a házába, s nem tudta, hogy akit befogad, az maga a Befogadó.

Az Akathisztosz-himnuszban ismétlődő „örvendezz” felszólítás Gábor főangyal Máriát üdvözlő szavaira utal („Üdvöz légy…”), így a befogadás témaköre összekapcsolta az evangéliumot és az ünnepet. Szilárd püspök a Mária-ünnep kapcsán az Úr szolgálólányáról szólt, aki befogadta Jézust, vállalva számkivetettséget és szenvedést. Azért fogadhatta be, mert az Isten őt öröktől fogva kiválasztotta, hogy Fiának anyja legyen. A szentelendőnek azt kívánta a nyugalmazott megyéspüspök, hogy legyen mindenkit befogadó testvér és barát, és akkor őt is befogadják.

Az Egyház egységének fontosságát hangsúlyozta Keresztes Szilárd; felhívta rá a figyelmet, hogy létezik a testvériség és az elkülönülés veszélyének kettőssége is.

Az egyetemesség megóvására adta nekünk Isten az Eucharisztiát, és „a Szent Eucharisztia az értelme annak, hogy papok lettünk” – mondta a püspök. – Az egy és oszthatatlan Egyház épületét építjük. Krisztus teste megtörhető, de meg nem osztható – intett Keresztes Szilárd. Hűségesnek lenni egyházunkhoz – figyelmeztetett –, és a hívekhez, a közösséghez, amelyből származunk. Légy olyan, mint Krisztus: megtörhető, de soha el nem fáradó – mondta, majd a máriapócsi Szűzanya közbenjárásáért fohászkodott.

A szentelési ima, a nagy ekténia (könyörgés) és a sokszorosan felhangzó „Axiosz!” (méltó) után Szocska Ábel a papi öltözettel ruházta fel az újszenteltet. 

A papszentelés liturgiáját az áldozás követte – amelyen már az újszentelt is áldoztathatott. A Görögkatolikus Egyházban az alszerpap semmilyen körülmények között nem áldoztathat, nem is érintheti a szentséget; az eggyel magasabb rangú diakónus is csak püspöki engedéllyel áldoztathat.

A liturgia végén Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök köszöntötte az újszenteltet, és elmondta, első szolgálati helyeként a kisvárdai egyházközséget jelölte ki számára, ahol segédlelkészként fog szolgálni Szirmai Máté.

A kisvárdai kerület papjainak nevében Szabó Gábor esperes egy középkori szöveget olvasott fel köszöntésképpen a papi hivatásról, mely szerint a pap legyen hős és ember; vágyainak ura; gyöngéd szolga; a harcban férfi, beteg mellett nővér.

Szirmai Máté, az újszentelt hálát adott Istennek; szentelő püspökének, Szocska Ábelnek, hogy az egyházmegyéjébe fogadta őt, Szilárd püspöknek, aki sok évvel ezelőtt a szemináriumba felvette és saját példája által tanította őt. Megköszönte a feleségétől és családjától kapott sok-sok támogatást; majd többek között a Rózsák téri, a csepeli, a kisvárdai közösségnek a szeretetét. Végezetül az újszentelt áldást adott a híveknek és mirovált.

Szirmai Máté 1987-ben született Budapesten; a Rózsák terén található Istenszülő Oltalma görögkatolikus templomba járt gyermekként. 2006-ban érettségizett az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban, majd ugyanebben az évben beiratkozott a Görögkatolikus Papnevelő Intézetbe.

Kispapként rövid ideig Böjte Csaba nagyszalontai gyermekotthonában segédkezett. Három évig lelkes szervezője volt a fogyatékkal élők táboroztatását vállaló Szent Damján-tábornak. Az Istenszülő Oltalma-templomban három évig kántorizált.

Tanulmányvégzett papnövendékként Kisvárdán teljesített szolgálatot; 2018 áprilisától, immár diakónusként, továbbra is a Kisvárdai Görögkatolikus Egyházközség szolgálatában állt.

 

VEZETŐ HÍREK
Kutatók éjszakája a nyíregyházi főiskolán

Stefano Parenti professzor volt a vendégünk

Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek világnapjára
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Kutatók éjszakája a nyíregyházi főiskolán

Stefano Parenti professzor volt a vendégünk

Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek világnapjára
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Kutatók éjszakája a nyíregyházi főiskolán
Kutatók éjszakája a nyíregyházi főiskolán
 
Idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül
Idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül
 
Idén már hatéves az angliai magyar görögkatolikus köz...
Idén már hatéves az angliai magyar görögkatolikus köz...
 
Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek vilá...
Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek vilá...
 
Stefano Parenti professzor volt a vendégünk
Stefano Parenti professzor volt a vendégünk
 
Lítiás nagy vecsernye a budaörsi görögkatolikus templom...
Lítiás nagy vecsernye a budaörsi görögkatolikus templom...